คือหมดหัวใจ

All posts tagged คือหมดหัวใจ

Title: คือหมดหัวใจ / Keu Mot Hua Jai (It’s All of My Heart)
Artist: Boy Sompob (บอย สมภพ)
Album: OST What the duck the series
Year: 2018

ได้มองเธอ อยู่ตรงนี้ก็ดีเท่าไร
Dai maung tur yoo dtrong nee gor dee tao rai
Being able to look at you front right here is enough
ได้เพียงพบ เธอในฝันก็ดีมากมาย
Dai piang pob tur nai fun gor dee mahk mai
Being able to see you in my dreams is so wonderful
ได้กอดเธอเมื่อยามเหงาใจ
Dai gaut tur meua yahm ngao jai
Being able to hug you when I’m lonely
ได้ดูแลและคอยเช็ดน้ำตา
Dai doo lae lae koy chet num dtah
Being able to take care of you and dry your tears
แค่เท่านั้น ตัวฉันไม่เคยคิดไปไกล
Kae tao nun dtua chun mai koey kit bpai glai
That’s all, I’ve never thought any further

ถ้าพรุ่งนี้ ไม่ว่าเธอจะเป็นของใคร
Tah proong nee mai wah tur ja bpen kaung krai
No matter who you belong to tomorrow
ถ้าพรุ่งนี้ เธอเลือกเดินทางใดก็ตาม
Tah proong nee tur leuak dern tahng dai gor dtahm
Whatever path you choose to follow tomorrow, it’s fine
อยากให้เธอ อย่าลืมว่ามี
Yahk hai tur yah leum wah mee
I don’t want you to forget that you always have
ฉันเสมอที่พร้อมอยู่เคียงข้าง
Chun samur tee praum yoo kiang kahng
Me ready to be beside you
ไม่มีวัน ที่ฉันจะเดินจากไป
Mai mee wun tee chun ja dern jahk bpai
I’ll never walk away from you

(*) คำว่ารักที่ฉันให้เธอคือหมดหัวใจ
Kum wah ruk tee chun hai tur keu mot hua jai
The word “love” that I give to you is my entire heart
ไม่ว่านานเท่าไหร่หัวใจฉันเป็นของเธอ
Mai wah nahn tao rai hua jai chun bpen kaung tur
No matter how long it’s been, my heart is yours
สิ่งเดียวที่ฉันต้องการ คือรอยยิ้มเธอ
Sing diao tee chun dtaung gahn keu roy yim tur
The only thing my heart wants is your smile
ไม่หวังจะเป็นเจ้าของหัวใจ
Mai wung jabpen jao kaung hua jai
I don’t hope to win your heart
คำว่ารักของฉันมันแปลว่าหมดหัวใจ
Kum wah ruk kaung chun mun bplae wah mot hua jai
My “love” means my entire heart
ถ้าเมื่อไร ถ้าใครทำเธอให้เจ็บช้ำมา
Tah meua rai tah krai tum tur hai jep chum mah
If anyone ever hurts you
จะมีฉันคนหนึ่ง ให้เธอได้กลับมาหา
Ja mee chun kon neung hai tur dai glup mah hah
You’ll have me for you to come back to
จะดูแล จะเช็ดน้ำตา จนหายดี
Ja doo lae ja chet num dtah jon hai dee
I’ll take care of you and dry your tears until you’re better

หาก ตอนนี้ ชีวิตฉันอาจไม่เหลือใคร
Hahk dtaun nee cheewit chun aht mai leua krai
If my life doesn’t have anyone else left right now
ไม่เป็นไร ฉันยังไหวยังแข็งแรงดี
Mai bpen rai chun yung wai yung kaeng raeng dee
It’s okay, I’m still capable, I’m still strong
แค่ได้นึกถึงวันที่มี เธอข้างกายทุกนาที
Kae dai neuk teung wun tee mee tur kahng gai took nahtee
Just being able to think about the days I had you by my side at all times
แค่นี้ก็มีความสุข อยู่แล้ว
Kae nee gor mee kwahm sook yoo laeo
Just this already makes me happy

(*,*)

   

เนื้อร้อง/ : บอย สมภพ โภคพูล
เรียบเรียงดนตรี : ปวีณ วงษ์รัตน์