คิดถึงเหลือเกิน

All posts tagged คิดถึงเหลือเกิน

Title: คิดถึงเหลือเกิน / Kit Teung Tur Leua Gern (Miss You So Much)
Artist: Yonlapa Pienpanassak
Album: Minimal’s Less Vol.2 : Sound States
Year: 2019

ตื่นมากี่เช้าที่ฉันไม่ได้เจอเธอ
Dteun mah gee chao tee chun mai dai jur tur
How many mornings have I waken up and not found you?
ผ่านไปกี่คืนที่พบเจอเธอแค่ในฝัน
Pahn bpai gee keun tee pob jur tur kae nai fun
How many nights have passed where I’ve only met you in my dreams?
คิดถึงเธอเหลือเกิน คิดถึงเธอมากกว่าวันไหน
Kit teung tur leua gern kit teung tur mahk gwah wun nai
I miss you so much, I miss you more than ever

อยากให้ความฝันนั้นกลายเป็นความจริง
Yahk hai kwahm fun nun glai bpen kwahm jing
I want that dream to true
อยากให้ความจริงเป็นเพียงแค่ความฝัน
Yahk hai kwahm jing bpen piang kae kwahm fun
I want reality to just be a dream
คิดถึงเธอเหลือเกิน คิดถึงเธอมากกว่าวันไหน
Kit teung tur leua gern kit teung tur mahk gwah wun nai
I miss you so much, I miss you more than ever

(*) เธอยังรอกันอยู่ไหม เธออยู่ที่ใด ดาวดวงไหนบนฝากฟ้า
Tur yung ror gun yoo mai tur yoo tee dai dai duang nai bon fahk fah
Are you still waiting for me? Where are you? Which star in the sky?
บนโลกนี้หรืออวกาศ ไม่ว่าไกลเท่าไหร่ ฉันจะตามไปหา
Bon lohk nee reu awagaht maiw ah glai tao rai chun ja dtahm bpai hah
Are you on this earth or in space? No matter how far away you are, I’ll go find you

คิดถึงเธอเหลือเกิน คิดถึงเธอมากกว่าวันไหน
Kit teung tur leua gern kit teung tur mahk gwah wun nai
I miss you so much, I miss you more than ever

(*)

คิดถึงเธอเหลือเกิน
Kit teung tur leua gern
I miss you so much
คิดถึงเธอเหลือเกิน
Kit teung tur leua gern
I miss you so much
คิดถึงเธอเหลือเกิน
Kit teung tur leua gern
I miss you so much
คิดถึงเธอ…
Kit teung tur
I miss you…

   

Lyrics : Yonlapa pienpanassak
Arranged & Produced : Yonlapa, Jomyoot wongto
Recorded: Doghouse studio
Mixed and Mastered : Jomyoot wongto

Title: คิดถึงเหลือเกิน / Kit Teung Leua Gern (I Miss You So Much)
Artist: Maleewan Jimena (มาลีวัลย์ เจมีน่า)
Album: คืนวันพระจันทร์เป็นใจ / Keun Wun Prajun Bpen Jai
Year: 1993

ไกลอาจจะไกลแสนไกล
Glai aht ja glai saen glai
Far, you might be so far away
อาจจะไกลจนสุดสายตา
Aht ja glai jon soot sai dtah
You might be out of sight
เราห่างกันอาจจะไกลสุดฟ้า
Rao hahng gun aht ja glai soot fah
We might be separated on other sides of the sky
อาจจะเกินที่จะพบกัน
Aht ja gern tee ja pob gun
It might bee too far to meet

(*) แต่ความห่างไกลไม่เคยห้ามใจ
Dtae kwahm hahng glai mai koey hahm jai
But distance has never stopped my heart
ที่ยังคิดถึงส่งไปให้ถึงใจเธอ
Tee yung kit teung song bpai hai teung jai tur
That still misses you and sends my longing to your heart
อยากจะบอกเธอคิดถึงเธอเหลือเกิน
Yahk ja bauk tur kit teung tur leua gern
I want to tell you that I miss you so much

ยังไม่ลืมที่ได้เคยใกล้กัน
Yung mai leum tee dai koey glai gun
I still haven’t forgotten once being able to be near you
ไม่ลืมวันและคืนนั้นเลย
Mai leum wun lae keun nun loey
I haven’t forgotten those days and nights
ยังไม่ลืมที่เราคุ้นเคยที่เราผูกพัน
Yung mai leum tee rao koon koey tee rao pook pun
I still haven’t forgotten that we were intimate, that we had a relationship
ก่อนจากกันจนไกลแสนไกล
Gaun jahk gun jon glai saen glai
Before we separated far apart

(*,*)

อยากจะบอกเธอคิดถึงเธอเหลือเกิน
Yahk ja bauk tur kit teung tur leua gern
I want to tell you that I miss you so much