คิดถึงเธอ

All posts tagged คิดถึงเธอ

Title: คิดถึงเธอ / Kit Teung Tur (I Miss You)
English Translation: “Badly”
Artist: Jetset’er
Album: [Single]
Year: 2016

คิดถึงเธอ … คิดถึงเธอเหลือเกิน เธอรู้ไหม
Kit teung tur kit teung tur leua gern tur roo mai
I miss you, I miss you so much, do you know?
นานเท่าไร ที่สองเราต้องห่าง
Nahn tao rai tee saung rao dtaung hahng
How long must the two of us be separated?
ตั้งแต่วันนั้น … ที่เธอเดินไปจากฉัน
Dtung dtae wun nun tee tur dern bpai jahk chun
Since that day that you walked away from me
จวบจนวันนี้ … ฉันยังคงเหมือนเดิม
Juap jon wun nee chun yung kong meuan derm
Up to this day, I’m still the same

คิดถึงเธอ … คิดถึงเธอเหลือเกิน อยากให้รู้
Kit teung tur kit teung tur leua gern yahk hai roo
I miss you, I mis syou so much, I want you to know
จะกี่ฤดู ที่ฉันต้องทนอยู่
Ja gee reudoo tee chun dtaung ton yoo
How many seasons must I endure?
อยู่กับความเหงา … กับความทรงจำเหล่านั้น
Yoo gup kwahm ngao up kwahm song jum lao nun
Living with the loneliness, with those memories
อยู่กับความฝัน … ว่าฉันยังคงมีเธอ
Yoo gup kwahm fun wah chun yung kong mee tur
Living with the dream that I still have you

(*) ภาพของเธอกับฉันยังเป็นเหมือนเก่า
Pahp kaung tur gup chun yung bpen meuan gao
The picture of you and I is still the same
เหมือนว่าเราสองคนยังคงรักกัน
Meuan wah rao saung kon yung kong ruk gun
It’s like the two of us are still in love
แม้ว่าอ้อมกอดนี้ จะมีแค่เพียงในฝัน
Mae wah aum gaut nee ja mee kae piang nai fun
Even though this embrace can only exist in dreams
แต่ชีวิตของฉัน … จะรอแต่เธอเท่านั้น ฉันรอให้เธอกลับมา
Dtae cheewit kaung chun ja ror dtae tur tao nun chun ror hai tur glup mah
But my life will wait only for you, I’m waiting for you to come back

คิดถึงเธอ … คิดถึงเธอเหลือเกิน หากเธอได้รู้
Kit teung tur kit teung tur leua gern hahk tur dai roo
I miss you, I miss you so much, if you know
โปรดลองคิดดู ถึงเรื่องราวของเรา
Bproht laung kit doo teung reuang rao kaung rao
Please try thinking about our memories
หากเธอและฉัน … หากว่าเรายังคงรักกัน
Hahk tur lae chun hahk wah rao yun gkong ruk gun
If you and I, if we’re still in love
อยากบอกว่าฉัน … จะไม่ทำให้เธอเสียใจ
Yahk bauk wah chun ja mai tum hai tur sia jai
I want to tell you that I won’t hurt you

(*)

ภาพของเธอกับฉันยังเป็นเหมือนเก่า
Pahp kaung tur gup chun yung bpen meuan gao
The picture of you and I is still the same
ห้องที่เราเคยอยู่ยังคงเหมือนเดิม
Haung tee rao koey yoo yung kong meuan derm
The room we used to live in is still the same
ไม่มีใครคนไหน ที่จะเข้ามาเพิ่มเติม
Mai mee krai kon nai tee ja kao mah perm dterm
No one can come in and change anything
ในชีวิตของฉัน … จะรอแต่เธอเท่านั้น ฉันรอให้เธอกลับมา
Nai cheewit kaung chun ja ror dtae tur tao nun chun ror hai tur glup mah
In my life, I’ll wait only for you, I’m waiting for you to come back

ในชีวิตของฉัน … จะรอแต่เธอเท่านั้น ฉันรอให้เธอกลับมา
Nai cheewit kaung chun ja ror dtae tur tao nun chun ror hai tur glup mah
In my life, I’ll wait only for you, I’m waiting for you to come back

คิดถึงเธอ … คิดถึงเธอเหลือเกิน
Kit teung tur kit teung tur leua gern
I miss you, I miss you so much

   
คำร้อง/ทำนอง/โปรดิวเซอร์ : Ojets
เรียบเรียง : Jetset’er

Title: คิดถึงเธอ / Kit Teung Tur (I’m Thinking of You)
Artist: Mila
Album: Oh My God I’m In Love
Year: 2008

ไม่เคยจะเป็นอะไรอย่างนี้ อย่างที่มีกับเธอในใจ
Mai koey ja bpen arai yahng nee yahng tee mee gup tur nai jai
I’ve never had anything like this before, like the feelings I have for you in my heart
อยากพบอยากคุยกับเธอกว่าใคร อยากใกล้เธอให้นานเท่านาน
Yahk pob yahk kooey gup tur gwah krai yahk glai tur hai nahn tao nahn
I want to see you, I want to talk to you more than anyone else, I want to be near you for as long as possible
เกิดความดีใจเมื่อเห็นเธอยิ้มให้กัน และในบางวันต้องซึมเมื่อเธอไม่มา
Gert kwahm dee jai meua hen tur yim hai gun lae nai bahng wun dtaung seum meua tur mai mah
I get happy when I see you smile at me, and some days I get depressed when you don’t come

(*) อยากรู้ว่าเธอจะคิดอย่างไร อยากให้ใจเรานั้นตรงกัน
Yahk roo wah tur ja kit yahng rai yahk hai jai rao nun dtrong gun
I want to know how you feel, I want our hearts to be in sync
บ่อยครั้งที่ฉันแอบคิดแอบฝัน อยากให้เธอส่งใจให้มา
Boy krung tee chun aep kit aep fun yahk hai tur song jai hai mah
Often times I secretly think and secretly dream, I want you to send me your heart
ไม่เคยมองใคร ไม่คิดว่าใครดีกว่า
Mai koey maung krai mai kit wah krai dee gwah
I’ve never looked at anyone else, I don’t think anyone is better than you
ให้มองบนฟ้า ก็มีหน้าเธอบนนั้น
Hai maung bon fah gor mee nah tur bon nun
Looking up at the sky, your face is up there

(**) ส่งยิ้มสื่อความหมาย หวังให้เธอรู้ความในใจ
Song yim seu kwahm mai wung hai tur roo kwahm nai jai
I smile at you to communicate my intentions, I hope you know the things in my heart
เธอรู้อยู่บ้างไหม ว่าอยากเจอเธอทุกวัน
Tur roo yoo bahng mai wah yahk jur tur took wun
Do you know that I want to see you every day?
ขอเพียงเท่านี้ รู้สึกดีที่มีให้กัน
Kor piang tao nee roo seuk dee tee mee hai gun
This is all I want, the good feelings that I have for you
ให้เธอรับไปจากฉัน ให้เธอรู้ไว้ว่าฉัน…คิดถึงเธอ
Hai tur rup bpai jahk chun hai tur roo wai wah chun kit teung tur
I want you to accept them from me, I want you to realize that I’m thinking of you
( Oh my GOD I’m in love )
( Oh my GOD I’m in love )

คิดเอาไว้ว่าใช่ ต้องใช่แน่ ๆ มันเป็นอะไรที่พูดยาก ต้องให้เธอแก้
Kit ao wai wah chai dtaung chai nae nae mun bpen arai tee poot yahk dtaung hai tur gae
I’m thinking you’re the one, you must be the one for sure, it’s difficult to say what’s wrong, you must fix it
รู้ก็รู้ว่าชอบ แต่ใจมันพูดไม่ได้ แต่ถ้าเธอช่วยมันก็ง่าย อะไรก็คงไม่แย่
Roo gor roo wah chaup dtae jai mun poot mai dai dtae tah tur chuay mun gor ngai arai gor kong mai yae
I know, I know I like you, but my heart can’t say it, but if you help me, it’d be easy, nothing would be bad
คิดเอาไว้ว่าใช่ ต้องใช่แน่ ๆ มันเป็นอะไรที่พูดยาก ต้องให้เธอแก้
Kit ao wai wah chai dtaung chai nae nae mun bpen arai tee poot yahk dtaung hai tur gae
I’m thinking you’re the one, you must be the one for sure, it’s difficult to say what’s wrong, you must fix it
รู้ก็รู้ว่าชอบ แต่ใจคงพูดไม่ได้ ถ้าเธอช่วยมันก็ง่าย อะไรก็คงไม่แย่
Roo gor roo wah chaup dtae jai mun poot mai dai dtae tah tur chuay mun gor ngai arai gor kong mai yae
I know, I know I like you, but my heart can’t say it, but if you help me, it’d be easy, nothing would be bad

(*,**)