คามือ

All posts tagged คามือ

Title: คามือ / Kah Meu (Red-Handed)
Artist: Korean Panda
Album: [Single]
Year: 2019

จบไปแล้วอีกหนึ่ง
Jop bpai laeo eek neung
Another one is over
ปิดไปแล้วอีกฉาก
Bpit bpai laeo eek chahk
Another scene has ended
หมดลงแล้วทุกอย่าง
Mot long laeo took yahng
Everything is up
สิ่งที่ฉันเคยสร้าง
Sing tee chun koey sahng
The things that I once created
ทุกอย่างที่เคยฝันมา
Took yahng tee koey fun mah
Everything I once dreamed of

(*) จากไปแล้วอีกคน
Jahk bpai laeo eek kon
Another person has left
แม้จะร้องจนไม่เหลือน้ำตา
Mae ja raung jon mai leua num dtah
Even though I cried until I didn’t have any tears left
เกลียดที่ฉันต้องอยู่
Gliet tee chun dtaung yoo
I hate that I must live
อย่างคนไม่เหลือทางสู้
Yahng kon mai leua tahng soo
Like someone who doesn’t have a way left to fight
ที่จะให้เธอกลับมา
Tee ja hai tur glup mah
To get you to come back

(**) ทำไมต้องเป็นแบบนี้
Tummai dtaung bpen baep nee
Why must it be like this?
ทำไมฉันต้องทำมันพังลงทุกที
Tummai chun dtaung tum mun pung long took tee
Why do I have to destroy it every time?
และทำไมต้องเป็นอย่างนี้
Lae tummai dtaung bpen yahng nee
And why must it be like this?
กับรักที่ทุ่มเทหมดทั้งหัวใจ
Gup ruk tee toom tay mot tung hua jai
With a love that I devoted my entire heart to
ทำไมเป็นคนห่วยแบบนี้
Tummai bpen kon huay baep nee
Why am I an unlucky person like this?
แค่ความรักก็ถือเอาไว้ไม่ไหว
Kae kwahm ruk gor teu ao wai mai wai
I just can’t keep a hold of love
ยิ่งพยายามทำมันสักเท่าไหร่
Ying payayahm tum mun suk tao rai
The more I try
สุดท้ายยิ่งพังทลายคากับมือ
Soot tai ying pung talai kah gup meu
In the end, the more it’s destroyed by my hand

(*,**,**)

คามือ
Kah meu
Red-handed

   

EXECUTIVE PRODUCER : สุธี แสงเสรีชน
EXECUTIVE DIRECTORS : เทพอาจ กวินอนันต์, บอย โกสิยพงษ์
COMPOSER : บอย โกสิยพงษ์
ARRANGED : สามิตร ดิษฐสูงเนิน, อภิชา สุขแสงเพ็ชร

   
I dig the Daft Punk-esque Panda helmets haha~ Funny music video ^^