คอย เซ็นเตอร์

All posts tagged คอย เซ็นเตอร์

Title: คอย เซ็นเตอร์ / Koy Center (Waiting Center)
Artist: Wan Thanakrit (ว่าน ธนกฤต)
Album: [Single]
Year: 2020

ดีแต่ยังไม่พอ บางทีก็รู้สึกท้อ
Dee dtae yung mai por bahng tee gor roo seuk tor
I’m good but still not good enough, sometimes I feel discouraged
ทุกคืนก็ยังเฝ้ารอ ไม่มีใคร
Took keun gor yung fao ror mai mee krai
Every night I still wait, I don’t have anyone else
รอให้เธอกลับมา เผชิญกับความอ่อนล้า
Ror hai tur glup mah pachern gup kwahm aun lah
I wait for you to come back, braving my exhaustion
หัวใจจะชินและชา ได้เมื่อไหร่
Hua jai ja chin lae chah dai meua rai
When will my heart get used to it?

(*) เธอจะรู้รึเปล่า คิดถึงมากเท่าไหร่
Tur ja roo reu bplao kit teung mahk tao rai
Will you know how much I miss you?
ได้ยินฉันหรือเปล่า เหงาแทบทนไม่ไหว
Dai yin chun reu bplao ngao taep ton mai wai
Can you hear me? I’m so lonely I can’t stand it

(**) แค่อยากจะมีใคร ใครซักคน เป็นเพื่อนคุยกันก่อนนอน
Kae yhak ja mee krai krai suk kon bpen peuan kooey gun gaun naun
I just want to have someone be a friend to talk to before sleeping
อยากโทรไปหา ใครซักคน โทรหากันเหมือนวันก่อน
Yahk toh bpai hah krai suk kon toh hah gun meuan wun gaun
I want to call someone, to call them like before
เป็นเธอได้รึเปล่า ปลอบใจฉันเบาเบา ตกลงกันว่าโลกนี้มีแต่เรา
Bpen tur dai reu bplao bplaup jai chun bao bao dtok long gun wah lohk ne emee dtae rao
Can it be you who gently comforts me and agrees that this world has only us?
แต่คงไม่มีใครซักคน โทรมาถามคอยห่วงใย
Dtae kong mai mee krai suk kon toh mah tahm koy huang yai
But there’s no one calling and questioning me out of worry
หยุดหลอกตัวเอง พอซะที ใจก็รู้เขามีใคร
Yoot lauk duta eng por sa tee jai gor roo kao mee krai
Stop deceiving yourself, enough is enough, my heart knows she has someone else
หยุดคิดถึงวันเก่า อยากลืมได้แล้วเรา
Yoot kit teung wun gao yahk leum dai laeo rao
Stop thinking about the old days, I want to forget about us
บอกกับตัวเองให้ชินมันเอาไว้ ว่าฉันไม่เป็นไร
Bauk gup dtua eng hai chin mun ao wai wah chun mai bpen rai
I tell myself until I get used to it that I’m okay

คนหนึ่งคอยวิ่งตาม อีกคนก็พยายาม
Kon neung koy wing dtahm eek kon gor payayahm
One person keeps running after, the other tries
หาทางที่จะจากลา หนีกันไป
Hah tahng tee ja jahk lah nee gun bpai
To find a way to escape and run away
คนไม่มีความหมาย ได้รู้ว่าวันสุดท้าย
Kon mai mee kwahm mai dai roo wah wun soot tai
I’m a meaningless person, I know that in the end
หัวใจจะพังทลาย เมื่อเธอไป
Hua jai ja pung talai meua tur bpai
My heart will collapse when you go

(*,**)

หยุดเลยความรัก หรือพักไปก่อน
Yoot loey kwahm ruk reu puk bpai gaun
Stop, love, let’s rest first
ไม่เร็วก็ช้า ต้องพังแน่นอน
Mai rew gor chah dtaung pung nae naun
Sooner or later, it must fall apart for sure

หยุดเลยความรัก หรือพักไปก่อน
Yoot loey kwahm ruk reu puk bpai gaun
Stop, love, let’s rest first
ไม่เร็วก็ช้า ต้องพังแน่นอน
Mai rew gor chah dtaung pung nae naun
Sooner or later, it must fall apart for sure

(**,**)

   

Writer & Composer : Wan Soloist & FWW
Arranger : FWW
Producer : FWW
Mix and Master : FWW
Beat & Synthesizers : FWWB
Guitar : Akarachon Rachapandi
Chorus : Wan Soloist & PIMTHITIII