คอยวันเธอใจเดียว

All posts tagged คอยวันเธอใจเดียว

Title: คอยวันเธอใจเดียว / Koy Wun Tur Jai Diao (Waiting for the Day You’re Monogamous)
Artist: Sunari Rachasima (สุนารี ราชสีมา)
Album: ??
Year: ??

เมื่อไรหนอใจของเธอจะหาย..เรรวน
Meua rai nor jai kaung tur ja hai ray ruan
When will your heart get over its uncertainty?
ให้หญิงต้องครวญเพราะ
Hai ying dtaung kruan pror
Making women lament because
ความรักคุณช่างรวนเร
Kwahm ruk koon chahng ruan ray
Your love is so indecisive
ความรักของคุณดุจกังหัน
Kwahm ruk kaung koon doot gung hun
Your love is like a turbine
หมุนเปลี่ยนเวียนผันดุจน้ำทะเล
Moon bplian wian pun doot num talay
Spinning in circles following the current
รักง่ายถ่ายเท อยู่ทุกวัน
Ruk ngai tai tay yoo took wun
Loving easily every day

เมื่อไรสายตาของเธอที่หวาน..ซึ้งใจ
Meua rai sai dtah kaung tur tee wahn seung jai
When will the sweet, touching look in your eyes
เลิกมองหญิงใด สาวใดที่ไหนนอกจากฉัน
Lerk maung ying dai sao dai tee nai nauk jahk chun
Stop looking at other women or ladies besides me?
สายตาของคุณ คุณรู้บ้างไหม
Sai dtah kaun gkoon koon roo bahng mai
Do you know that whenever your gaze
มองหญิงทีไรหัวใจสั่น
Maung ying tee rai hua jai sun
Looks at other women, my heart pounds?
อยากให้คุณนั้น มองฉันเพียงผู้เดียว
Yahk hai koon nun maung chun piang poo diao
I want you to only look at me

(*) อยากให้โลกนี้ ต้องพลันหยุดหมุน
Yahk hai lohk nee dtaung palun yoot moon
I want this world to immediately stop turning
อยากให้หัวใจของคุณ
Yahk hai hua jai kaung koon
I want your heart
หยุดปองหญิงใดมาข้องเกี่ยว
Yoot bpaung ying dai mah kaung giao
To stop lusting after other women
อยากให้โลกนี้เหลือสตรีเพียงฉันคนเดียว
Yahk hai lohk nee leua sadtree piang chun kon diao
I want to be the only woman left in this world
จะได้ไม่ต้องแลเหลียวหญิงอื่นใดเข้ามาผูกพัน
Ja dai mai dtaung lae liao ying eun dai kao mah pook pun
You don’t have to get involved with any other women

(**) เมื่อไรหนอใจของเธอจะเหลือ..เพียงใจเดียว
Meua rai nor jai kaung tur ja leua piang jai diao
When will your heart be monogamous
และมีรักเดียวคนเดียวเพียงฉันนี้เท่านั้น
Lae mee ruk diao kon diao piang chun nee tao nun
And love only me?
จะขอมอบใจให้เธอไว้ครอง
Ja kor maup jai hai tur wai kraung
I want to give my heart for you to possess
ให้ใจเราสองประคองรักมั่น
Hai jai rao saung bprakaung ruk mun
For our two hearts to securely love and support each other
หากถึงวันนั้น เธอมีใจเดียว
Hahk teung wun nun tur mee jai diao
If we reach that day that you’ll be monogamous

(*,**)

   

คำร้อง/ทำนอง : จิตรกร บัวเนียม
เรียบเรียงดนตรี : จิตรกร บัวเนียม