ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่้สิ้นสุด

All posts tagged ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่้สิ้นสุด

Title: ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่้สิ้นสุด / Kwahm Sook Kwahm Song Jum Mai Mee Tee Sin Soot (Happiness and Memories Never End)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: ??
Year: 1991 (?)

ฝากใจไว้ให้เธอกับฉัน
Fahk jai wai hai tur gup chun
We exchanged our hearts
ห่วงใยกันทุกๆวันเวลา
Huang yai gun took took wun welah
And worried about each other every day
ด้วยรักที่เราเคยสร้างมา
Duay ruk tee rao koey sahng mah
With the love that we once created
หมั่นรักษาและคอยดูแลดวงใจ
Mun ruk sah lae koy doo lae duang jai
I’m certain it takes care of and keeps looking after my heart

สบายเหมือนที่เคยบอกกัน
Sabai meuan tee koey bauk gun
I’m as comfortable as we once told each other
ถูกใจกันก็ยังคบกันไป
Took jai gun gor yung kop gun bpai
We were satisfied with each other and still dated
สร้างสมความรู้สึกมากมาย
Sahng som kwahm roo seuk mahk mai
Creating a lot of feelings
เก็บเอาไว้เป็นกำลังใจที่ดี
Gep ao wai bpen gumlung jai tee dee
I keep them as my best encouragement

(*) เก็บไว้ทุกๆเรื่องราว
Gep wai took took reuang rao
I keep every story
รอยยิ้มที่เราเคยมี
Roy yim tee rao koey mee
The smiles we once had
เก็บไว้รวมกันเป็นภาพที่ดี
Gep wai ruam gun bpen pahp tee dee
I keep them all as wonderful visions
สิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไป
Sing lao nee keu kwahm song jum dtalaut bpai
These things are my memories forever

(**) ด้วยรักและด้วยความผูกพัน
Duay ruk lae duay kwahm pook pun
With love and our connection
เมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไป
Meua mee wun tee dtua chun dtaung bpai
When there comes the day that I must go
จะขอขอฝากหัวใจ
Ja kor kor fahk hua jai
I want to entrust you my heart
ฝากเอาไว้แทนคำขอบใจจริงๆ
Fahk ao wai taen kum kaup jai jing jing
Entrust it in place of the words “Thank you very much”

(*,**)

สิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไป
Sing lao nee keu kwahm song jum dtalaut bpai
These things are my memories forever