ความลับในฝูงปลา

All posts tagged ความลับในฝูงปลา

Title: ความลับในฝูงปลา / Kwahm Lup Nai Foong Bplah (A Secret in a School of Fish)
Artist: Penguin Villa
Album: [Single]
Year: 2019

โอ้ทะเลเจ้าจงคืนคำที่เคยร่วงหล่น
Oh talay jao jong keun kum tee koey ruang lon
Oh, sea, you must take back what once fell
ตอนที่ฝนได้กลืนมันจางหายไป
Dtaun tee fon dai gleun mun jahng hai bpai
When it rains, you swallow it away
อาจเป็นคำพูดบางคำที่แทนความข้างใน
Aht bpen kum poot bahng kum tee taen kwahm kahng nai
It might be some words that stand for the things inside
ตอนนี้สายเกินไปเมื่อเราอำลา
Dtaun nee sai gern bpai meua rao um lah
Right now it’s too late when we say good-bye

(*) อ้อนวอนเท่าไหร่ ไม่เคยจะได้อะไรสักครา
Aun waun tao rai mai koey ja dai arai suk krah
However much I beg, I’ll never get anything
ต้องทำเช่นไร จะได้สักคำคืนกลับมา
Dtaung tum chen rai ja dai suk kum keun glup mah
What must I do to get those words back?

(**) หากว่าฟ้าเข้าใจ โปรดดลบัลดาลให้เกิดพายุใหญ่พัดผ่านเข้ามา
Hahk wah fah kao jai bproht don bun dahn hai gert pahyoo yai put pahn kao mah
If heaven understands, please conjure up a storm to blow
คำที่เคยหายไป ก่อนสายฝนซา
Kum tee koey hai bpai gaun sai fon sah
The words that once disappeared, before the rain
ให้คลื่นถาโถมใส่ข้า
Hai kleun tah tohm sai kah
Let the waves rush in and give them to me

หากว่าจันทร์เจ้าได้เก็บภาพในคืนฝนพรำ
Hahk wah jun jao dai gep pahp nai keun fon prum
If the moon keeps images from the rainy nights
คงช่วยย้ำว่าไม่ใช่ความว่างเปล่า
Kong chuay yum wah mai chai kwahm wahng bplao
Please remind me that I’m not lonely
โปรดแสดงช่วงเวลาที่เธอบอกเรื่องราว
Bproht sadaeng chuang welah tee tur bauk reuang rao
Please show me the time when you told me those stories
ตอนนี้เขาได้พูดมันเป็นความจริง
Dtaun nee kao dai poot mun bpen kwahm jing
Today they say it’s real

(*,**)

และแม้มันจะไม่ย้อนคืนมาเหมือนเก่า
Lae mae mun ja mai yaun keun mah meuan gao
And though things won’t go back to the way they were
และคำคำนั้นจะไม่มีความหมาย
Lae kum kum nun ja mai mee kwahm mai
And those words are meaningless
อย่างน้อยได้ยินเสียงเธออีกครั้งได้ไหม
Yahng noy dai yin siang tur eek krung dai mai
Can I at least hear your voice again?

(**,**)

หากว่าฟ้ารู้ หากทะเลเห็น
Hahk wah fah roo hahk talay hen
If heaven knows, if the sea sees
คำที่เก็บซ่อนไว้อาจย้อนคืนมา
Kum tee gep saun wai aht yaun keun mah
The words kept hidden might come back
ให้คลื่นถาโถมใส่
Hai kleun tah tohm sai
Let the waves rush in
ข้าพร้อมรับไว้
Kah praum rup wai
I’m ready to accept it
ความลับอาจอยู่ในฝูงปลา
Kwahm lup aht yoo nai foong bplah
The secret might be in a school of fish

   

LYRICS : เจตมนต์ มละโยธา, จุลเมธ มละโยธา
MUSIC : เจตมนต์ มละโยธา, จุลเมธ มละโยธา
ARRANGED : เจตมนต์ มละโยธา
MIXED AND MASTERED : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์