ความรักฉันคือเธอ

All posts tagged ความรักฉันคือเธอ

Title: ความรักฉันคือเธอ / Kwahm Ruk Chun Keu Tur (You Are My Love)
Artist: Ann Thitima (แอน ธิติมา ประทุมทิพย์)
Album: OST for the game Audition
Year: ??

เธอรู้บ้างไหมว่าฉันเคยตามหา ใครสักคนที่เดินเข้ามาตอบคำถามให้หัวใจ
Tur roo bahng mai wah chun koey dtahm hah krai suk kon tee dern kao mah dtaup kum tahm hai hua jai
Do you know that I was once searching for someone who would show up and answer the questions in my heart?
ว่าความรัก ว่าคนรัก นั้นคือใคร อยู่ที่ไหน ทำไมฉัน ไม่เคยเจอ
Wah kwahm ruk wah kon ruk nun eku rkai yoo tee nai tummai chun mai koey jur
As to who that love, that lover is, where are you? Why hadn’t I ever found you?
แต่วันนั้นเราแค่บังเอิญได้พบ ก็เป็นวันที่ฉันได้พบคำตอบ ของหัวใจ
Dtae wun nun rao kae bung ern dai pob gor bpen wun tee chund ai pob kum dtaup kaung hua jai
But that day, we just happened to meet, it was the day that I found the answer of my heart
ว่าความรัก ว่าคนรัก ฉันคือใคร ไกลแค่ไหน แต่ฟ้าก็ยังให้เราได้พบกัน
Wah wkahm ruk wah kon ruk chun keu krai glai kae nai dtae fahn gor yung hai rao dai pob gun
As to who my love, who my lover was, however far apart we were, heaven still made us meet

(*) แค่เพียงรู้ ว่าเธอคือความรัก ความฝันหรือความจริงฉันมีเธออยู่เคียงข้างกาย
Kae piang roo wah tur keu kwahm ruk kwahm fun reu kwahm jing chun mee tur yoo kiang kahng gai
Just knowing that you are my love, be it in my dreams or in reality, I have you by my side
แค่นี้ก็คงเพียงพอกับ คนที่ไม่เคย เชื่อว่าความรักแท้มีจริง จนวันที่ฉันได้พบเธอ
Kae nee gor kon gpiang por gup kon tee mai koey cheua wah kwahm ruk tae mee jing jon wun tee chun dai pob tur
Just this is enough for the person who never believed true love existed until the day I met you
ในวันนี้ ฉันไม่ได้นอนฝัน ความรักฉันคือเธอ มีตัวตนและหายใจ
Nai wun nee chun mai dai naun fun kwahm ruk chun keu tur mee dtua dton lae hai jai
Today I’m not dreaming, you are my love, you have physical body and are breathing
วันนี้ฉันเองพูดไม่ออก ว่าโชคดีแค่ไหน
Wun nee chun eng poot mai auk wah chohk dee kae nai
Today I can’t say how lucky I am
กับการที่ได้รักเธอ และมีเธอนั้นคอยเติมเต็มชีวิตที่หายไป
Gup gahn tee dai ruk tur lae mee tur nun koy dterm dtem cheewit tee hai bpai
To be able to love you and have you filling up what my life was missing

ขอบคุณฟ้าที่ลิขิตรักมาแบบนี้ ให้ทุกลมหายใจที่เหลืออยู่ได้รักเธอ
Kaup koon fah tee likit ruk mah baep nee hai took lom hai jai tee leua yoo dai ruk tur
Thank heaven for fating me love like this, I’ll use every breath that I have left to love you
ก็พอแล้ว ฉันพอแล้ว ฉันได้เจอ กับความหมาย ว่าโลกที่มีรักช่างสวยงาม
Gor por laeo chun por laeo chun dai jur gup kwahm mai wah lohk tee mee ruk chahng suay ngahm
That’s enough, I have enough, I’ve found the meaning of the phrase “a world with love is so beautiful”

(*,*)