ความผูกพัน(ซื้อความรักไม่ได้)

All posts tagged ความผูกพัน(ซื้อความรักไม่ได้)

Title: ความผูกพัน(ซื้อความรักไม่ได้) / Kwahm Pook Pun (Seu Kwahm Ruk Mai Dai) [A Commitment (Can’t Buy Love)]
Artist: Gam Wichayanee (แก้ม วิชญาณี)
Album: The Star 4
Year: 2008

ฉันเข้าใจแล้ว เธอไม่ต้องห่วง
Chun kao jai laeo tur mai dtuang huang
I understand now, you don’t have to worry
ฉันคงไม่อาจหวง รั้งหัวใจเธอ
Chun kong mai aht huang rung hua jai tur
I shouldn’t be jealous, holding back your heart
ขอบคุณที่ฝืนทน อยู่ข้างเคียงมาเสมอ
Kaup koon tee feun ton yoo kahng kiang mah samur
Thank you for always enduring being next to me
วันนี้ที่เจอ แค่หนึ่งบทเรียน
Wun nee tee jur kae neung bot rian
Today I’ve found just one lesson

(*) เธอได้สอนให้รู้ว่า
Tur dai saun hai roo wah
You taught me and let me know
ว่าความผูกพันมันซื้อความรักไม่ได้
Wah kwahm pook pun mun seu kwahm ruk mai dai
That a commitment can’t buy love
ไม่ใช่คนที่ฝัน ผูกพันแค่ไหน
Mai chai kon tee fun pook pun kae nai
I’m not the person of your dreams, however much I commit myself
ก็คงยังไม่ใช่ ผิดที่ใจหวังได้ความรักเธอ
Gor kong yung mai chai pit tee jai wung dai kwahm ruk tur
It’s still not right, it’s my heart’s fault for hoping to get your love

วันที่สบตา คำที่ซึ้งใจ
Wun tee sop dtah kum tee seung jai
When we made eye contact, the touching words
ข้อความว่าคิดถึง ที่เธอให้กัน
Kor kwahm wah kit teung tee tur hai gun
The messages saying you missed me that you sent to me
ผิดเองที่คิดไกล นึกว่ามีใจให้ฉัน
Pit eng tee kit glai neuk wah mee jai hai chun
It’s my fault for thinking too far, thinking that you had feelings for me
ที่แท้ใจเธอมีเพียงความเหงา
Tee tae jai tur mee piang kwahm ngao
In reality, your heart was just lonely

(*)

เริ่มจากคำว่าไม่รัก ต้องจบด้วยคำคำนี้
Rerm jahk kum wah mai ruk dtaung jop duay kum kum nee
It started from the words “I don’t love you,” it must end with these words
แต่อย่างน้อยขอให้ใกล้ชิดเธอ
Dtae yahng noy kor hai glai chit tur
But at least I want to be near you
ถูกแล้วที่เธอต้องไป
Took laeo tee tur dtaung bpai
It’s true that you must go
เลือกคนในฝันของเธอ เข้าใจเสมอ
Leuak kon nai fun kaung tur kao jai samur
You chose the person of your dreams, I’ll always understand

(*)

ทุ่มเทไปแค่ไหน ทำดีแค่ไหน
Toom tay bpai kae nai tum dee kae nai
However much I devoted to you, however good I was
เปลี่ยนใครไม่ได้ ผิดเองที่ทั้งใจให้เธอผู้เดียว
Bplian krai mai dai pit eng tee tung jai hai tur poo diao
I can’t change anyone, it’s my fault for giving my entire heart only to you

   

คำร้อง : นราธิป ปานแร่
ทำนอง : ธนเดช ผาสุขธรรม
เรียบเรียง : ธนเดช ผาสุขธรรม