ความทรงจำที่สวยงาม

All posts tagged ความทรงจำที่สวยงาม

Title: ความทรงจำที่สวยงาม / Kwahm Song Jum Tee Suay Ngahm (Beautiful Memories)
Artist: Sweat16!
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่…ที่เราไม่ได้พบกัน
Mai roo wah nahn tao rai tee rao mai dai pob gun
I don’t know how long it’s been since we last saw each other
บางสิ่งนั้น…อาจจางเลือนหายไป
Bahng sing nun aht jahng leuan hai bpai
Those times might have faded away

ถึงความสัมพันธ์จะจบ ถึงวันที่เริ่มต้นใหม่
Teung kwahm sum pun ja jop teung wun tee rerm dton mai
Though our relationship will end and it’s time to start over again
บางสิ่งนั้น…กลับยังคงอยู่ในหัวใจ
Bahng sing nun glup yung kong yoo nai jai
Those times ended up still in my heart

(*) ไม่ใช่แค่เป็นภาพฝันที่ลอยผ่านมา
Mai chai kae bpen pahp fun tee loy pahn mah
It’s not just a dream that floats past
ตื่น..ลืมตา แล้วก็จบไป
Dteun leum dtah laeo gor jop bpai
And when I wake up and open my eyes, it’s over
ภาพความทรงจำแม้เหลือแค่เพียงกลิ่นไอ
Pahp kwahm song jum mae leua kae piang glin ai
The memories, even though all that’s left is a scent
แต่นานเพียงใด…ฉันยังไม่ลืมเลือน
Dtae nahn piang dai chun yung maileum leuan
But however long it’s been, I still haven’t forgotten

นั่งคิดถึงเรื่องเก่าๆ ภาพเราที่เดินคู่กัน
Nung kit teung reuang gao gao pahp rap tee dern koo gun
I sit and think about the old times, the image of us walking together
ความสุขนั้น |ยัง|อยู่ภายในหัวใจ
Kwahm sook nun yung yoo pai nai hua jai
That happiness is still inside my heart

พบก็เพื่อต้องลา แต่ไม่ช้าก็พบกันใหม่
Pob gor peua dtaung lah dtae mai chah gor pob gun mai
We met to say good-bye, but soon we’ll meet again
ถึงวันนั้น จะกอดเธอให้ชื่นใจ
Teung wun nun ja gaut tur hai cheun jai
When that day comes, I’ll hug you and be happy

(*)

(**) Remembering the time จดจำเวลาที่ผ่าน
Remembering the time jot jum welah tee pahn
Remembering the times, remembering the times that have passed
ไม่ว่าจะทุกข์สุขแต่เรื่องเหล่านั้นคือสิ่งสวยงาม
Mai wah ja took sook dtae reuang lao nun keu sing suay ngahm
No matter if it was suffering or happiness, those stories are beautiful things
Remembering the time จดจำไม่มีวันจาง
Remembering the time jot jum mai mee wun jahng
Remembering the time, the memories will never fade away
แค่เพียงได้นึกถึงวันเวลาเหล่านั้น…ก็สุขใจ…
Kae piang dai neuk teung wun welah lao nun gor sook jai
Just being able to think about those times makes me happy

Goodbye my friend… see you again …

(**)
แค่เพียงได้นึกถึงวันเวลาเหล่านั้นก็ดีเกินพอ..
Kae piang dai neuk teung wun welah lao nun gor dee gern por
Just being able to think about those times is more than wonderful enough

   

Executive Producers: บอย โกสิยพงษ์, สุธี แสงเสรีชน
Producer: สุธี แสงเสรีชน
คำร้อง: จิรธิติกานต์ เหมสุวรรณ์/อภิชา สุขแสงเพ็ชร
ทำนอง: จิรธิติกานต์ เหมสุวรรณ์
คำร้อง,ทำนองเพิ่มเติม : สุธี แสงเสรีชน
เรียบเรียง: จิรธิติกานต์ เหมสุวรรณ์/สุธี แสงเสรีชน
Strings Arrangements: อภิสิทธิ์ วงศ์โชติ
Mixdown & Mastering สุธี แสงเสรีชน

   

A nice song for graduation~
Although this group’s name still grosses me out