ความต้องการทางแพทย์สูง

All posts tagged ความต้องการทางแพทย์สูง

Title: ความต้องการทางแพทย์สูง / KWahm Dtaung Gahn Tahng Paet Soong (High Medical Demand)
Artist: Pee Sadert (พี สะเดิด)
Album: จิ๊กโก๋นำเข้า / JiggoNah Kao
Year: 2015

เจ็บเกินจะเจอหน้าใคร
Jep gern ja jur nah krai
It hurts too much to face anyone
กลัวเขาถามถึงคนเคยเคียงข้าง
Glua kao tahm teung kon koey kiang kahng
I’m scared they’ll ask about the person who was once at my side
เห็นเพื่อนก็เดินหนีห่าง
Hen peuan gor dern nee hahng
When I see my friends, I run away
กลัวเขาถามว่าเธออยู่ไหน
Glua kao tahm wah tur yoo nai
Afraid they’ll ask where you are
ค่ำลงก็เหงา
Kum long gor ngao
Night falls and I’m lonely
ถึงตอนเช้าก็ไม่อยากหายใจ
Teung dtaun chao gor mai yahk hai jai
All night, I don’t want to breathe
มันเป็นเอามากรู้ไหม
Mun bpen ao mahk roo mai
Do yo know how serious it is?
อาการแย่ลงทุกวัน
Ahgahn yae long took wun
My symptoms are worsening every day

(*) ก็คนไม่เคย อกหัก
Gor kon mai koey auk huk
People who have never been heartbroken
ไม่คิดว่าหนักเลยไม่กลัวซะงั้น
Mai kit wah nuk loey mai glua sa ngun
Never think it’s serious, so they’re not scared of it
เจอเข้าจริงเลยออก อาการ
Jur kao jing loey auk ahgahn
I really faced it and got the symptoms
สงสัยต้องพึ่งโรงบาลไม่น้อย
Song sai dtaung peung rohng bahn mai noy
I wonder if I need to be admitted to the hospital
มีความต้องการทางแพทย์สูง
Mee kwahm dtaung gahn tahng paet soong
There’s a high medical demand
ช่วยพยุงผมขึ้นเตียงหน่อย
Chuay payoong pom keun dtiang noy
Please prop me up in bed
เจ็บจริงๆไม่ได้ สำออย
Jep jing jing mai dai sum oy
It really hurts, I’m not faking it
คุณหมอช่วยดามอกหน่อยแล้วกัน
Koon mor chuay dtahm auk noy laeo gun
Doctor, please fix my chest
มีความต้องการทางแพทย์จริงๆ
Mee kwahm dtaung gahn tahng paet jing jing
There’s a real medical need
เมื่อถูกเธอทิ้งไปกับคนนั้น
Meua took tur ting bpai gup kon nun
When you dumped me to go with him
ความน้อยใจ ตกใน ทุกวัน
Kwahm noy jai dtok nai took wun
My heartache torments me every day
จิ๊กโก๋บ้านนอกอย่างฉัน
Jiggo bahn nauk yahng chun
A country thug like me
ใครจะรักจริง
Krai ja ruk jing
Who would really love me?

เฝ้าคอยหลบหน้าผู้คน
Fao koy lop nah poo kon
I keep avoiding everyone
ขังตัวเองในความเหงาลำพัง
Kung dtua eng nai kwahm ngao lumpung
Confining myself in lonely solitude
มองไปรอบตัวทุกอย่าง
Maung bpai raup dtua took yahng
Looking at everything around me
เห็นเปื้อนหยด น้ำตา ทุกสิ่ง
Hen bpeuan yot num dtah took sing
Everything seems soiled by tear drops
นี่เองใช่ไหม
Nee eng chai mai
This is how it is, isn’t it?
อาการของคนถูกทิ้ง
Ahgahn kaung kon took ting
The symptoms of an abandoned person
เหมือนโดนความเศร้าเข้าสิง
Meuan dohn kwahm sao kao sing
It’s like I’ve been possessed by sadness
รู้สึกแย่ลงทุกวัน
Roo seuk yae long took wun
I feel worse every day

(*)
จิ๊กโก๋บ้านนอกอย่างฉัน
Jiggo bahn nauk yahng chun
A country thug like me
ใครจะรักจริง
Krai ja ruk jing
Who would really love me?