คลาน

All posts tagged คลาน

Title: คลาน / Klahn (Crawl)
English Title: “Again”
Artist: Mariew
Album: [Single]
Year: 2020

จะไม่ทนกับคนอย่างเธอ
Ja mai ton gup kon yahng tur
I won’t put up with someone like you
จะไม่ทำให้ใจต้องร้องไห้
Ja mai tum hai jai dtaung raung hai
I won’t make my heart have to cry
ฉันไม่เอาอีกแล้ว
Chun mai ao eek laeo
I don’t want you anymore
เธอจะรักกับใครก็ไป
Tur ja ruk gup krai gor bpai
If you’re going to love someone else, then go
จะไปมีความสุขที่ไหน
Ja bpai mee kwahm sook tee nai
Wherever you find happiness
ก็ไม่ใช่เรื่องของฉัน
Gor mai chai reuang kaung chun
Isn’t my problem

(*) มันเหนื่อยเกิน เจ็บไม่ไหว
Mun neuay gern jep mai wai
It’s too tiring, I can’t take this pain
ที่รู้ว่าเธอซ่อนใครอยู่
Tee roo wah tur saun krai yoo
Knowing that you’re hiding someone
ต้องตัดใจ ปล่อยเธอไป
Dtaung dtut jai bploy tur bpai
I must give you up and let you go
เพราะใจของฉันคงรับมันไม่ไหว
Pror jai kaung chun kong rup mun mai wai
Because my heart can’t accept it

(**) แต่สุดท้ายก็คลานกลับมา
Dtae soot tai gor klahn glup mah
But in the end, I come crawling back
ทำใจเสียเธอไม่ได้
Tum jai sia tur mai dai
I can’t come to terms with losing you
ปากดีไม่ตรงใจกับสักที
Bpahk dee mai dtrong jai gup suk tee
My words don’t match my feelings
อ่อนแอทุกทีที่เสียเธอไป
Aun ae took tee tee sia tur bpai
I’m weak every time I lose you
คลานกลับมา กลับมากลืนน้ำลายตัวเอง
Klahn glup mah glup mah gleun num lai dtua eng
I come crawling back, I come back and eat my own words
เพราะขาดเธอไม่ไหว
Pror kaht tur mai wai
Because I can’t be without you
เจ็บแค่ไหน ใจมันก็ยังรัก
Jep kae nai jai mun go ryung ruk
However much it hurts, my heart still loves you
ต่อให้ไล่เธอไปกี่ครั้ง
Dtor hai lai tur bpai gee krung
No matter how many times I chase you away
ฉันเองก็คลานกลับมา
Chun eng gor klahn glup mah
I’m the one who comes crawling back

พยายามนึกถึงข้อดี
Payayahm neuk teung kor dee
I’ve tried looking at the good aspects
แต่ก็มีเพียงความปวดร้าว
Dtae gor mee piang kwahm bpuat rao
But there’s only pain
ที่ฉันเคยได้เจอ
Tee chun koey dai jur
That I’ve ever found

(*,**)

แต่สุดท้ายก็คลานกลับมา
Dtae soot tai gor klahn glup mah
But in the end, I come crawling back
ทำใจเสียเธอไม่ได้
Tum jai sia tur mai dai
I can’t come to terms with losing you
ปากดีไม่ตรงใจกับสักที
Bpahk dee mai dtrong jai gup suk tee
My words don’t match my feelings

(**)

   

Produced : NINEW
Lyrics : Mariew
Melody : Mariew, NINEW
Arranged : NINEW
Drum : Wine Neti
Keyboards : Wine Neti
Guitar : Witchapol kaewhawong
Bass : Dome Archawin
Vocal Produced : Sutee Sangsareechon
Recording Engineer : Siwaj Vajaravannee
Mixed & Mastered : Sutee Sangsareechon