ครึ่งๆ กลางๆ

All posts tagged ครึ่งๆ กลางๆ

Title: ครึ่งๆ กลางๆ / Kreung Kreung Glahng Glahng (Incomplete)
Artist: Bodyslam
Album: วิชาตัวเบา / Witchah Dtua Bao
Year: 2018

(*) กับชีวิตครึ่งๆกลางๆ เหมือนว่าไม่มีทาง ให้เป็นดังใจ
Gup cheewit kreung kreung glahng glahng meuan wah mai mee tahng hai bpen dung jai
With an incomplete life, it’s like there’s no way to make it as I desire
มีแค่ฝันเลื่อนๆ ลอยๆ โหยหาและรอคอย คนเข้าใจ
Mee kae fun leuan leuan loy loy hoy hah lae ror koy kon kao jai
There’s only uncertain dreams, longing and waiting for someone to understand
ข่มตานอนด้วยความ .. โดดเดี่ยว หลับลงพร้อมความ .. เดียวดาย
Kom dtah naun duay kwahm doht diao lup long praum kwahm diao dai
I force myself to close my eyes with solitude, I sleep with loneliness

(**) อยู่แห่งใด ใครสักคนที่เชื่อในสิ่งเดียวกัน .. มองดาวดวงเดียวกัน คนคนนั้นคือใคร
Yoo haeng dai krai suk kon tee cheua nai sing diao gun maung dao duang diao gun kon kon nun keu krai
Where is the someone who believes in the same things? Who’s looking at the same stars? Who is that person?

กับคำถามที่ค้างในใจ ชีวิตมีเพื่ออะไร ถ้าหากไร้ซึ่ง .. ความฝัน
Gup kum tahm tee kahng nai jai cheewit mee peua arai tah hahk rai seung kwahm fun
With questions remaining in my heart, what am I living for if it’s without dreams?
แล้วต้องฝันไปเพื่ออะไร หากไร้คนที่เข้าใจ .. และรักกัน
Laeo dtaung fun bpai peua arai hahk rai kon tee kao jai lae ruk gun
And why must I dream if I’m without a person who understands and loves me?

คือความจริงที่แสนเจ็บปวด และยังทุกข์ทรมาน
Keu kwahm jing tee saen jep bpuat lae yung took toramahn
It’s a truth that’s so painful and still tortures me

(**)

(***) ในใจยังฝันและศรัทธา กับทางเดินข้างหน้าที่มันช่างแสนยาวไกล
Nai jai yung fun lae suttah gup tahng dern kahng nah tee mun chahng yao glai
In my heart, I still dream and have faith in the long road in front of me
ในวันที่ใจโรยแรง ขอเพียงแค่มีใคร สักคนอยู่ข้างเคียงกัน
Nai wun tee jai roy raeng kor piang kae mee krai suk kon yoo kahng kiang gun
When my heart has lost its strength, I just want to have someone beside me
สักคน เท่านั้นจริงๆ สักคน ที่เข้าใจฉัน
Suk kon tao nun jing jing suk kon tee kao jai chun
Someone, that’s really it, someone who understands me

หนทาง แสนไกล สักเท่าไร .. ขอเพียง สักคน เข้าใจ
Hon tahng saen glai suk tao rai kor piang suk kon kao jai
However long the road is, I just want someone who understands
(หนทาง แสนไกล สักเท่าไร .. ขอเพียง สักคน เข้าใจ)
Hon tahng saen glai suk tao rai kor piang suk kon kao jai
However long the road is, I just want someone who understands
(หนทาง แสนไกล จะฝ่าพัน .. ขอเพียง สักคน ข้างกัน)
Hon tahng saen glai ja fah pun kor piang suk kon kahng gun
The road is so long, I’ll push forward, I just want someone beside me

(**,***,*)

ในใจยังฝันและศรัทธา เดินไปข้างหน้า สักคน ยังรอคอย
Nai jai yung fun lae suttah dern bpai kahng nah suk kon yung ror koy
In my heart, I still dream and have faith, I walk forward, someone, I’m still waiting
(กับคำถามที่ค้างในใจ ชีวิตมีเพื่ออะไร หากหยุดฝัน)
(Gup kum tahm tee kahng nai jai cheewit mee peua arai hahk yoot fun)
(With questions remaining in my heart, what am I living for if I stop dreaming?)
(เราจะฝันไปเพื่ออะไร หากไร้คนที่เข้าใจ และรักกัน)
(Rao ja fun bpai peua arai hahk rai kon tee kao jai lae ruk gun)
(Why should I keep dreaming if I don’t have someone who understands and loves me?)

   

ทำนอง : อาทิวราห์ คงมาลัย
เนื้อร้อง : ขจรเดช พรมรักษา
เรียบเรียง : Bodyslam , พูนศักดิ์ จตุระบุล

   

I like the sound of the melody, but it seems like Bodyslam are going back to their angsty emo roots with these lyrics. I’m glad the music video starring Ananda Everingham focuses it about losing a loved one to some sort of illness, rather than just someone not being able to deal with not being in a relationship