ครึ่งฝัน

All posts tagged ครึ่งฝัน

Title: ครึ่งฝัน / Kreung Fun (Half a Dream)
Artist: Dax Rock Rider
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ก็ดี ที่เราสองคนมาจบกันในวันนี้
Gor dee tee rao saung kon mah jop gun nai wun nee
It’s fine that the two of us are ending things today
ก็ดีที่เรายังคุยกันได้
Gor dee tee rao yung kooey gun dai
It’s fine that we can still talk
ก็ดี ที่ความสัมพันธ์บางอย่างยังไม่จางหาย
Gor dee tee kwahm sumpun bahng yahng yung mai jahng hai
It’s fine that parts of our relationship still haven’t faded away
แม้ว่าฉันต้องเจ็บ แม้ว่าฉันต้องปวด แต่ไม่เป็นไร
Mae wah chun dtaung jep mae wah chun dtaung bpuat dtae mai bpen rai
Even though I must hurt, even though I must be in pain, it’s okay

(**) ก็จริงที่ความฝันเราลมปากสร้างมันไม่ไหว
Gor jing tee kwahm fun rao lom bpahk sahng mun mai wai
It’s true that the breath from our lips can’t create our dreams
ไอ้คำว่ารักเลี้ยงใครไม่ได้
Ai kum wah ruk liang krai mai dai
Loving words can’t take care of anyone
ก็ดีที่เธอนั้นมีโอกาสและหยิบมันไว้
Gor dee tee tur nun mee ohgaht lae yip mun wai
It’s fine that you got an opportunity and you took it
แม้ว่าฉันต้องเจ็บ แม้ว่าฉันต้องปวด แต่คงไม่ตาย
Mae wah chun dtaung jep mae wah chun dtaung bpuat dtae kong mai dtai
Even though I must hurt, even though I must be in pain, I won’t die

(***) มีปัญญาครอบครองเธอมาแค่นี้ก็ดีเท่าไหร่
Mee bpunyah kraup kraung tur mah kae nee gor dee tao rai
I have the knowledge of how nice it was to be able to possess you
แม้ใจไม่พร้อมต้องยอมอยู่ดี
Mae jai mai praum dtaung yaum yoo dee
Even though my heart isn’t ready to give in yet
มีปัญญาแค่พามาส่งครึ่งฝันที่เราเคยมี
Mee bpunyah kae pah mah song kreung fun tee rao koey mee
Having knowledge just brought half of the dream we once had
ต่อจากนี้ไปฝากเขาดูแลเธอที
Dtor jahk nee bpai fahk kao doo lae tur tee
From now on, I trust him to take care of you

(*,***,**)

ก็สมควรที่ต้องเจ็บ ก็สมควรที่ต้องปวด และปล่อยเธอไป
Gor som kuan tee dtaung jep gor som kuan tee dtaung bpuat lae bploy tur bpai
It’s suitable that I must hurt, it’s suitable that I must be in pain and let you go

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เนื้อร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : นที แสนทวี / วิสารท กุลศิริ
Producer : ทีมโอ่งเก่ง
Mixed and Mastered : ดนุภพ กมล