คนไม่รักย่อมไม่ผิด

All posts tagged คนไม่รักย่อมไม่ผิด

Title: คนไม่รักย่อมไม่ผิด / Kon Mai Ruk Yaum Mai Pit (It’s Not Wrong to Not Love Someone)
Artist: Kate Chinapak (เกต จิณภัค อาร์ สยาม – R-Siam)
Album: [Single]
Year: 2015

บอกจะหยุดกี่ครั้ง ก็เห็นเธอยังมองหา แอบไปคุยกี่หน กับคนที่ดูดีกว่า
Bauk ja yoot gee krung gor hen tur yung maung hah aep bpai kooey gee hon gup kon tee doo dee gwah
However many times I tell you to stop, I still see you looking, secretly chatting many times with people who look better
ปากพูดว่ารักไปเพื่ออะไร ในเมื่อใจเธอเห็นว่าฉันไร้ค่า แค่ตัวปัญหา ไม่ใช่ตัวจริง
Bpahk poot wah ruk bpai peua arai nai meua jai tur hen wah chun rai kah kae dtua bpunhah mai chai dtua jing
Why does your mouth say you love me when your heart sees me as worthless? I’m just a living problem, not something real

(*) เก็บไว้ แต่ไม่เคยดูแล ไม่แคร์ แต่ก็ยังไม่ทิ้ง
Gep wai dtae mai koey doo lae mai care dtae gor yung mai ting
You hang on to me, but you never take care of me, you don’t care, but you still don’t dump me
สร้างภาพเพียง ให้เธอไม่ผิด ใช่ไหมบอกฉันที
Sahng pahp piang hai tur mai pit chai mai bauk chun tee
You’re just trying to figure out how to escape blame, aren’t you? Tell me

(**) ไม่ต้องทำเป็นรัก ถ้าเธอนั้นไม่ได้รัก บอกลา ไม่ยากลำบาก แค่เอ่ยปาก แค่นี้
Mai dtaung tum bpen ruk tah tur nun mai dai ruk bauk lah mai yahk lumbahk kae oey bpahk kae nee
You don’t have to pretend that you love me, if you don’t, say good-bye, it’s not difficult, just say it, that’s all
เลิกกันไหม ไปหาคนที่ใช่ เมื่อฉันมันไม่ดี
Lerk gun mai bpai hah kon tee chai meua chun mun mai dee
Let’s break up, go find the right person when I’m no good
คนไม่รักย่อมไม่ผิด แต่คนที่คิดนอกใจ มันผิด รู้ไหมเธอ
Kon mai ruk yaum mai pit dtae kon tee kit nauk jai mun pit roo mai tur
Do you know it’s not wrong if someone doesn’t love someone else, but it’s wrong if that person is thinking of unfaithful?

เมื่ออยู่นานแค่ไหน ก็ซื้อหัวใจไม่พอ ก็จะไม่วอนขอ ให้เธอรักฉันมันเหนื่อย
Meua yoo nahn kae nai gor seu hua jai mai por gor ja mai waun kor hai tur ruk chun mun neuay
However long I’ve stayed with you, my loyalty wasn’t enough, but I won’t beg for you to love me, it’s tiring
ยอมรับยอมแล้วยอมแพ้คนอื่น ยิ่งทนฝืนน้ำตาก็ยิ่งฟุ่มเฟือย
Yaum rup yaum laeo yaum pae kon eun ying ton feun num dtah gor ying foom feuay
I accept it, I give in, I give you up to someone else, the more I endure this, the more my tears are wasted
ก่อนที่จะไม่เหลือ เยื่อใยที่ดี
Gaun tee ja mai leua yeua yai tee dee
Before I don’t have any good feelings left towards you

(*,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง : นราธิป ปานแร่
เรียบเรียง : MK GOLD