คนเมื่อคืน

All posts tagged คนเมื่อคืน

Title: คนเมื่อคืน / Kon Meua Keun (The Person From Yesterday)
Artist: Wongklom (วงกลม)
Album: [Single]
Year: 2018

(*) เธอคนเมื่อคืนหายไปไหน
Tur kon meua keun hai bpai nai
Where did the you from last night go?
แล้วเรื่องเมื่อคืนคืออะไร
Laeo reuang meua keun keu arai
What was last night about?
ตกลงเมื่อคืนหมายความว่าไง
Dtok long meua keun mai kwahm wah ngai
What can we agree the meaning of last night was?
มันลืมง่ายดายอย่างนั้นเลยเหรอ
Mun leum ngai dai yahng nun loey ror
Have you really forgotten it so easily?

(**) ยังติดใจในเมื่อคืนนี้
Yung dtit jai nai meua keun nee
I’m still hung up about last night
เธอบอกรักฉันตั้งหลายที
Tur bauk ruk chun dtung lai tee
You told me you loved me many times
เธอลืมไปแล้วจริงๆ ใช่ไหมคนดี
Tur leum bpai laeo jing jing chaimai kon dee
You’ve really already forgotten, haven’t you, darling?
กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
Gup sing tee gert keun meua keun nee
About the things that happened last night

มันคืออะไรฉันงง พูดกันตรงๆ ก็ได้
Mun keu arai chun ngong poot gun dtrong dtrong gor dai
What was it? I’m confused, you can tell me straight
เธอคอยหลบหน้าฉันทำไม
Tur koy lop nah chun tummai
Why do you keep avoiding me?
เธอเป็นอะไรไปแล้วบอกฉันที
Tur bpen arai bpai laeo bauk chun tee
What’s wrong with you? Tell me
ความจำเธอสั้นหรือเปล่า
Kwahm jum tur sun reu bplao
Is your memory really short?
หรือว่าแค่เมาเมื่อคืนนี้
Reu wah kae mao meua keun nee
Or were you just drunk last night?
บอกฉันว่ารักอย่างโน้นอย่างนี้
Bauk chun wah ruk yahng nohn yahng nee
Telling me you loved me like this and like that
แล้วตอนนี้มันเกิดอะไร
Laeo dtaun nee mun gert arai
Now what happened?

(*,**)

(***) บอกฉันทีว่ามันไม่มีอะไร
Bauk chun tee wah mun mai mee arai
Tell me that it’s nothing

ไหน อาการมันเป็นยังไง
Nai ahgahn mun bpen yung ngai
What happened to your feelings?
บอกรักกันจะเป็นจะตาย
Bauk ruk gun ja bpen ja dtai
You told me you loved me to death
แล้วเนี่ยอะไรลืมกันง่ายๆ อย่างนี้เลยเหรอ
Laeo nia arai leum gun ngai ngai yahng nee loey ror
Now what? You’ve forgotten me so easily like this?
โอ๊ย อย่าทำเป็น Innocent นอนกอดกันทั้งคืน
Oy yah tum bpen innocent naun gaut gun tung keun
Oh, don’t act so innocent, we slept hugging each other all night
พอตื่นทำเป็นมึน ฉันจำได้ทั้งหมดเมื่อคืน
Por dteun tum bpen meun chun jum dai tung mot meua keun
As soon as you woke up, you acted confused, I can remember everything about last night
เธอเป็นคนเริ่มเข้ามาทัก พอสักพักบอกว่ารัก
Tur bpen kon rerm kao mah tuk por suk puk bauk wah ruk
You were the one who started to say hello to me, and after a while, you told me you loved me

ไอ้ฉันก็ยิ่งอ่อนไหว เชื่อคนง่าย
Ai chun gor ying aun wai cheua kon ngai
My heart is getting so weak, I trust people so easily
ยังเข้ามาซบ ปากกระซิบบอกว่าฉันคือสุดใจ
Yung kao mah sop bahk grasip bauk wah chun keu soot jai
You still came and snuggled up to me, your lips whispered that I was your darling
ที่ดีที่สุดที่เคยเจอ เธอจำได้ไหม
Tee dee tee soot tee koey jur tur jum dai mai
Do you remember the best place where we once met?

(*,**,***,*,**,***)