คนเดินถนน

All posts tagged คนเดินถนน

Title: คนเดินถนน / Kon Dern Tanon (Average Guy)
Artist: Palapol (พลพล)
Album: คนเดินถนน / Kon Dern Tanon (Average Guy)
Year: 2000

เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากว่าใคร กว่าที่ฉันจะฝันจะเคยใฝ่มากมาย
Tur ngahm leua gern tur ngahm seung dtah gwah krai gwah tee chun ja fun ja koey fai mahk mai
You’re so beautiful, you’re more beautiful than anyone to me, more than I’ve ever dreamed of
คนเดียวที่มี คนเดียวที่ดีกว่าใคร ก็ไม่คิดชีวิตจะมีได้ ก็รักเธอไปด้วยใจหวั่น หวั่นใจ
Kon diao tee mee kon diao tee dee gwah krai gor mai kit cheewit ja mee dai gor ruk tur bpai duay jai wun wun jai
The only person I have, the one person who’s better than everyone else, whom I never imagined my life would be able to have, I love you with a nervous heart

(*) คนเดินถนนคนหนึ่ง มันจะทำเธอซึ้งและเป็นสุข ได้ซักเท่าไหร่
Kon dern tanon kon neung mun ja tum tur seung lae bpen sook dai suk tao rai
How happy or impressed could an average guy make you?
แค่เพียงดอกไม้ริมทาง เธอจะมองมันสวยถึงเมื่อไหร่ เมื่อไหร่ไม่รู้
Kae piang dauk mai rim tahng tur ja maung mun suay teung meua rai meua rai mai roo
How long will you look at flowers at the side of the road and think they’re beautiful? I don’t know
จะเกิดอะไรกับฉัน แม้ซักวันเธอได้เจอใครบางคน คนที่พร้อมที่ดีกว่า กว่าคนคนนี้ที่รักเธอ
Ja gert arai gup chun mae suk wun tur dai jur krai bahng kon kon te epraum tee dee gwah gwah kon kon nee tee ruk tur
What will happen to me if some day you meet someone who’s better than this guy who loves you?

เป็นคนของเธอ เป็นคนรักเธอต่อไป ฉากสุดท้ายจะหวานจะขมขื่นอย่างไร
Bpen kon kaung tur bpen kon ruk tur dtor bpai chahk soot tai ja wahn ja kom keun yahng rai
I’m your man, I’m the man who continues to love you, however sweet or bitter the final scene will be
อะไรต้องเป็น ก็คงต้องเป็นต่อไป กับวันนี้ที่ฉันจะทำได้ ก็รักเธอไปด้วยใจหวั่น หวั่นใจ
Arai dtaung bpen gor kong dtaung bpen dtor bpai gup wun nee tee chun ja tum dai gor ruk tur bpai duay jai wun wun jai
Whatever will be will be when today, all I can do is keep loving you with a nervous heart

(*)

ไม่รู้รักเราจะนานแค่ไหน หรือแค่ฝันที่มันสลายในข้ามคืน
Mai roo ruk rao ja nahn kae nai reu kae fun tee mun slai nai kahm keun
I don’t know how long we’ll be in love, or if it’s just a dream that will shatter overnight

(*)

   

คำร้อง : คราม อมฤต
ทำนอง : พล จุฬานนท์
เรียบเรียง : พล จุฬานนท์, อธิป ไกรฤทธิ์