คนเก่าเขาทำไว้ดี

All posts tagged คนเก่าเขาทำไว้ดี

Title: คนเก่าเขาทำไว้ดี / Kon Gao Kao Tum Wai Dee (Your Ex was Really Capable)
English Title: “Can’t Win”
Artist: Chilling Sunday
Album: [Single]
Year: 2020

ถามหน่อย ขอฉันถามหน่อย
Tahm noy kor chun tahm noy
I’m asking, I want to ask
เอาจริงๆเธอลืมเขาได้หรือยัง
Ao jing jing tur leum kao dai reu yung
Seriously, have you been able to forget her yet?

(*) ที่ฉันถามเพราะว่าฉันนั้นก็รู้สึก
Tee chun tahm pror wah chun nun gor roo seuk
I’m asking because I feel
เหมือนว่าเธอยังไม่ move on ไปจากเขา
Meuan wah tur yung mai move on bpai jahk kao
Like you still haven’t moved on from her
มีทางไหมที่เธอนั้นจะลืมคนเก่า
Mee tahng mai tee tur nun ja leum kon gao
Is there any way that you’ll forget your ex
เเล้วจะหันมามองที่ฉันสักที
Laeo ja hun mah maung tee chun suk tee
And finally turn and look at me?

(**) อยากที่จะรู้ ว่าเขาทำไว้ดีมากเเค่ไหน
Yahk tee ja roo wah kao tum wai de emahk kae nai
I want to know how capable she was
ฉันนั้นเลยเเทนเขาไม่ได้
Chun nun loey taen kao mai dai
And if I can’t replace
ไม่ว่าจะพยายามสักเท่าไหร่
Mai wah ja payayahm suk tao rai
No matter how much I try

(***) อยากที่จะรู้ ว่าเขาทำไว้ดีมากใช่ไหม
Yahk tee ja roo wah kao tum wai dee mahk chai mai
I want to know, she was really capable, right?
ฉันคงต้องยอมรับให้ได้
Chun kong dtaung yaum rup hai dai
I must accept it
ไม่ว่าพยายามสักเเค่ไหน ก็เเทนเขาไม่ได้จริงๆ
Mai wah payayahm suk kae nai gor taen kao mai dai jing jing
No matter how much I try, I really can’t replace her

(*,**,***)

ฉันจะสู้เขาได้อย่างไร
Chun ja soo kao dai yahng rai
How can I compete with her?
ในเมื่อฉันเเพ้มาตลอด เเพ้โดยไม่ทันได้เริ่มเลย
Nai meua chun pae mah dtalaut pae doy mai tun dai rerm loey
When I always fail, I fail before I can even start

(**,**)

ไม่ว่าพยายามสักเเค่ไหน ก็เเทนเขาไม่ได้เลย
Mai wah payayahm suk kae nai gor taen kao mai dai loey
No matter how much I try, I can’t replace her

   

Produced : Tan Liptapallop
Lyrics and Composition : Tan Liptapallop and Panithi Lertudomthana
Arranged : Pongsatorn Jennuntalakorn