คนรู้จัก

All posts tagged คนรู้จัก

Title: คนรู้จัก / Kon Roo Juk (Acquaintance)
English Title: “Ex”
Artist: Gene Kasidit
Album: [Single]
Year: 2018

อย่ามาสำคัญตัวเอง เธอไม่มีค่าเท่าไหร่
Yah mah sumkun dtua eng tur mai mee kah tao rai
Don’t flatter yourself, you’re worthless
เข้าใจผิดไปหรือเปล่า จะมากวนใจอะไร
Kao jai pit bpai reu bplao ja mah guan jai arai
Did you misunderstand something? What are you bothering me about?
อย่ามาแกล้งเป็นคนดี ไม่มีใครอยากเชื่อเธอ
Yah mah glaeng bpen kon dee mai mee krai yahk cheua tur
Don’t come pretending you’re a good guy, no one wants to believe you
เธอเหลือแค่ฉันคนเดียว ก็ยังจะมาทำร้าย
Tur leua kae chun kon diao gor yung ja mah tum rai
You only had me left, yet you hurt me

(*) คงจะคิดว่าฉันร้องไห้ทุกคืน
Kong ja kit wah chun raung hai took keun
You probably think I cry every night
และคงจะคิดว่าฉันจะอยู่ไม่ได้
Lae kon ja kit wah chun ja yoo mai dai
And probably think that I can’t live
เธอสำคัญตัวผิดไป
Tur sumkun dtua pit bpai
You’re wrongly flattering yourself

(**) ถ้าอยู่กันอย่างนี้ ต่อให้ใครก็ไม่ไหว
Tah yoo gun yahng nee dtor hai krai gor mai wai
No one would be able to live with you like this
เธอนั้นคิดเอาเอง ว่าเธอคือทุกๆ อย่าง
Tur nun kit ao eng wah tur keu took took yahng
You think you’re everything
แค่อยากให้เธอรู้ อยู่คนเดียวมันง่ายกว่า
Kae yahk hai tur roo yoo kon diao mun ngai gwah
I just want you to know it’s easier being alone
เพราะเธอเป็นแค่เพียง อะไรไม่มีค่าสำหรับฉัน
Pror tur bpen kae piang arai mai mee kah sumrup chun
Because you’re just a worthless thing to me

ในวันที่ไม่มีเธอ และเธอก็ไม่มีใคร
Nai wun tee mai mee tur lae tur gor mai mee krai
When I didn’t have you and you didn’t have anyone else
ช่วยไปให้ไกลเสียที อย่ามากวนใจได้ไหม
Chuay bpai hai glai sia tee yah mah guan jai dai mai
Please go far away, please don’t come bothering me
ถ้าโกรธก็โทษตัวเอง อะไรที่เธอพลาดไป
Tah groht gor toht dtua eng arai tee tur plaht bpai
If you’re angry, then blame yourself and everything you screwed up
เธอเหลือแค่เธอคนเดียว ก็ทำตัวเองอย่างนั้น
Tur leua kae tur kon diao gor tum dtua eng yahng nun
You only have yourself left, you did this to yourself

(*, **)

ก็ทำตัวเองอย่างนั้น
Gor tum dtua eng yahng nun
You did this to yourself
ก็ทำตัวเองอย่างนั้น
Gor tum dtua eng yahng nun
You did this to yourself
เธอสำคัญตัวผิดไป
Tur sumkun dtua pit bpai
You’re wrongly flattering yourself

(**)

   

Lyrics : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ / ชยานนท์ เครือเอี่ยม
Music : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์
Arranged : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ / บัญชา เธียรกฤตม์
Mixed & Mastered : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์

   

I like the lyrics to this song a lot; they’re so deliciously bitter. However, I wish his vocals had a bit more bite to them, to make them sound more vindictive. And what’s with the music video? Is Gene the ghost of the guy’s ex lover whom he killed, and now he’s haunting him, or what? Maybe I’m just stereotyping, but I was hoping for more catty diva for this music video