คนมีตังค์

All posts tagged คนมีตังค์

Title: คนมีตังค์ / Kon Mee Dtung (Rich People)
Artist: Bodyslam
Album: Save My Life
Year: 2007

มีสตางค์นี่นะช่างดีเหลือเกิน มีสตางค์จะทำอะไรก็เพลินจะตาย
Mee sadtahng nee na chahng dee leua gern mee sadtahng ja tum arai gor plern ja dtai
Having money is so nice, if you have money, whatever you do is so wonderful
ไม่ต้องดิ้นต้องรนจะนกจะไม้ จะเอาอะไรก็ชี้
Mai dtaung din dtaung ron ja nok ja mai ja ao arai gor chee
There’s no need to struggle or strive, whatever you want, just point it out
มีสตางค์ก็คงจะดีนะเออ เพียงแต่คนอย่างเรานะมันไม่ค่อยจะมี
Mee sadtahng gor kong ja dee na ur piang dtae kon yahng rao na mun mai koy ja mee
Having money would be great, but for someone like me, I don’t really have any
พยายามประคับประคองสุดท้ายก็ได้เท่านี้
Payayahm bprakup bprakaung soot tai gor dai tao nee
I try to maintain what I have, but in the end, this is all I get

(*) แต่ฉันไม่เดือดร้อน แม้ไม่มีมากมายอย่างใครสักที
Dtae chun mai deuat raun mae mai mee mahk mai yahng krai suk tee
But I’m not troubled, even though I don’t have as much as others
แม้มีเท่านี้ แต่หัวใจมันก็ยินดี ทุกวัน
Mae mee tao nee dtae hua jai mun gor yun dee took wun
Even though I only have this, my heart is happy every day

(**) ชีวิตนี้บางทีก็น้อย คิดไปทำไม
Cheewit nee bahng tee gor noy kit bpai tummai
Sometimes life is lacking, why think about it?
ชีวิตนี้บางวันก็เยอะ ถือเป็นกำไร
Cheewit nee bahng wun gor yur teu bpen gum rai
Some days, life is plentiful, regard it as profit
ชีวิตเราก็เท่านี้ ความสุขที่หัวใจต้องการ
Cheewit rao gor tao nee kwahm sook tee hua jai dtaung gahn
Our life is just this, the happiness that your heart wants
สุดท้ายมันอยู่ไม่ไกล
Soot tai mun yoo mai glai
In the end, it’s not far off
ค้นลงไปข้างในจิตใจ ใครๆก็พบมัน
Kon long bpai kahng nai jit jai
Just search inside your heart, everyone will find it

มีสตางค์นี่นะช่างดีแสนดี มีสตางค์จะทำอะไรผู้คนจะมา
Mee sadtahng nee na chahng dee saen dee mee sadtahng ja tum arai poo kon ja mah
Having money is so wonderful, if you have money, whatever you do, people will come
เจอกับใครต่อใครมากมายหลายตา เหงานั้นคงไม่มี
Jur gup krai dtor krai mahk mai lai dtah ngao nun kong mai mee
You can meet with crowds of people, there’s no loneliness
มีสตางค์ก็คงจะดีนะเออ เพียงแต่คนอย่างเรานะมันไม่ค่อยจะมี
Mee sadtahng gor kong ja dee na ur piang dtae kon yahng rao na mun mai koy ja mee
Having money would be great, but for someone like me, I don’t really have any
พยายามประคับประคองสุดท้ายก็เหลือเท่านี้
Payayahm bprakup bprakaung soot tai gor leua tao nee
I try to maintain what I have, but in the end, this is all I have left

(*,**,**)

(***) มันก็เป็นอย่างเดิม(งดงาม) ฟ้าก็เป็นอย่างเคย(สีคราม)
Mun gor bpen yahng derm (ngot ngahm) fah gor bpen yahng koey (see krahm)
It’s the same (Beautiful) The sky is as usual (indigo)
แม้ว่าในจิตใจ(ทุกคืนทุกวันที่มี)
Mae wah nai jit jai (took keun took wun tee mee)
Even though in my heart (every day and night that I have)
แม้ไม่มีอย่างใคร(ไม่มี) แล้วจะเป็นอย่างไร
Mae mai mee yahng krai (mai mee) laeo ja bpen yahng rai
Even though I don’t have what everyone else does (I don’t have it) how will things be?
(รับไหว ทุกสิ่งทุกอย่างมันแค่นี้เอง)
(Rup wai took sing took yahng mun kae nee eng)
(I accept that this is just how everything is)

(***)
แค่คิดดีทำดีก็พอ
Kae kit dee tum dee gor por
Just having good thoughts and doing good actions is enough

   

คำร้อง : โป โปษยะนุกูล
ทำนอง : พูนศักดิ์ จตุระบุล;อาทิวราห์ คงมาลัย
เรียบเรียง : พูนศักดิ์ จตุระบุล;BODYSLAM