คนนี้คนเดียว

All posts tagged คนนี้คนเดียว

Title: คนนี้คนเดียว / Kon Nee Kon Diao (Only This Person)
Artist: Sirasak Itthiphonlaphanit (ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์)
Album: OST โซ่เวรี / Soweree
Year: 2020

เธอกับฉัน เหมือนเราพันผูกกันไว้
Tur gup chun meuan rao pun pook gun wai
It’s like you and I have been connected
ต่อให้หนีไปจนไกล ก็ยังหากันจนเจอ
Dtor hai nee bpai jon glai gor yung hah gun jon jur
No matter how far away you fled, I still searched until I found you
อย่างกับฉัน มีชีวิตอยู่เพื่อเธอ
Yahng gup chun mee cheewit yoo peua tur
It’s like I’m living for you
ไม่อาจที่จะลืมเธอ อยู่เสมอทุกเวลา
Mai aht tee ja leum tur yoo samur took welah
I can’t forget you, I’m always here for you at all times

(*) พร้อมจะแลกเพื่อรักได้ทุก ๆ อย่าง
Praum ja laek peua ruk dai took took yahng
I’m ready to trade everything for love
และพร้อมจะทำทุกทาง เพื่อเธอคนนี้
Lae praum ja tum took tahng peua tur kon nee
And I’m ready to do everything for you

(**) ต่อให้ทำไปทุ่มเทเท่าไร ไม่ได้คืนมา
Dtor hai tum bpai toom tay tao rai mai dai keun mah
No matter how much I’ve done or devoted, I didn’t get anything in return
ไม่มีค่าให้เธอมอง เป็นฝุ่นละออง ล่องลอยผ่านไป
Mai mee kah hai tur maung bpen foon la aung laung loy pahn bpai
I have no value for you to look at me, I’m just a speck of dust floating by
ต่อให้เป็นคนที่ไม่สำคัญ ก็ไม่เป็นไร
Dtor hai bpen kon tee mai sumkun gor mai bpen rai
Even though I’m nobody important, it’s okay
ความรักที่ฉันให้ไป เธอจะรู้ไหม ให้เธอคนนี้คนเดียว
Kwahm ruk tee chun hai bpai tur ja roo mai hai tur kon nee kon diao
The love I’ve given you, do you know that it’s only for you?

ไม่หวั่นไหว ถึงเต็มไปด้วยขวากหนาม
Mai wun wai teung dteem bpai duay kwahk nahm
I’m not nervous, even though the path is filled with thorns
ยากแค่ไหนก็จะทำ หนักแค่ไหนก็จะทน
Yahk kae nai gor ja tum nuk kae nai gor ja ton
However difficult it is, I’ll do it, however hard it is, I’ll endure
อยากให้รู้ เธอมีฉันอยู่ทั้งคน
Yahk hai roo tur mee chun yoo tun gkon
I want you to know that you have me
ไม่ว่ายากดีมีจน คนคนนี้ขอสัญญา
Mai wah yahk dee mee jon kon kon nee kor sunyah
Through rich and poor, I promise

(*,**,**)

ให้เธอคนนี้คนเดียว
Hai tur kon nee kon diao
It’s only for you

   

เนื้อร้อง : มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง : เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เรียบเรียง : บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล