คนที่ไม่ใช่

All posts tagged คนที่ไม่ใช่

Title: คนที่ไม่ใช่ / Kon Tee Mai Chai (The Wrong Person)
Artist: O-Pavee
Album: [Single]
Year: 2018

อาจจะเพราะเธอ ไม่ชอบดอกไม้
Aht ja pror tur mai chaup dauk mai
It might be because you don’t like flowers
อาจจะเป็นเพราะเธอ ไม่ชอบขนมที่ให้
Aht ja bpen pror tur mai chaup kanom tee hai
It might be because you don’t like the candies I gave you
อาจจะเป็นเพราะเธอ ไม่ชอบเพลงที่ฉันร้อง
Aht ja bpen pror tur mai chaup pleng tee chun raung
It might be because you don’t like the songs I sing
ไม่ชอบแหวนที่มอบให้ไป
Mai chaup waen tee maup hai bpai
Or don’t like the ring I gave you

(*) ฉันเพิ่งเข้าใจความจริงบางอย่าง
Chun perng kao jai kwahm jing bahng yahng
I’ve just understood the truth
ความจริงที่แสนจะทรมาน
Kwahm jing tee saen toramahn
The truth that’s such torture
ถ้าสิ่งที่มอบให้ จากคนที่ไม่ใช่
Tah sing tee maup hai jahk kon tee mai chai
If the things I gave you came from the wrong person
สุดท้ายก็เท่านั้น
Soot tai gor tao nun
In the end, that’s it

คงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉัน
Kong bpen krai gor dai tee mai chai chun
It’s probably someone who isn’t me
คนที่เธอจะ ให้ความสำคัญ
Kon tee tur ja hai kwahm sumkun
The person whom you’ll give importance
แต่ไม่ใช่เรา ต้องเข้าใจ
Dtae mai chai rao dtaung kao jai
But it’s not me, I must understand

แม้จะพยายามมากสักแค่ไหน
Mae ja payayahm mahk suk kae nai
No matter how much I try
ฉันคงเป็นแค่ฝุ่น ไม่มีแม้ค่าใด
Chun kong bpen kae foon mai mee mae kah dai
I’m just dust with no value
เมื่อคนที่ไม่ใช่ ก็ได้เท่านี้
Meua kon tee mai chai gor dai tao nee
When this is all the wrong person can be

อาจจะเป็นฉันเองที่ไม่เคยถาม
Aht ja bpen chun eng tee mai koey tahm
It might be me who never asked
อาจจะเป็นฉันเองที่คิดว่าเธอมีใจ
Aht ja bpen chun eng tee kit wah tur mee jai
It might be me who thought you had feelings for me
อาจจะเป็นฉันเองที่ต้องเก็บไว้
Aht ja bpen chun eng tee dtaung gep wai
It might be me who must keep it in
ในความฝันแค่เพียงคนเดียว
Nai kwahm fun kae piang kon diao
In my dreams, to mysef

(*)

คงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉัน
Kong bpen krai gor dai tee mai chai chun
It’s probably someone who isn’t me
คงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉัน
Kong bpen krai gor dai tee mai chai chun
It’s probably someone who isn’t me
คงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉัน
Kong bpen krai gor dai tee mai chai chun
It’s probably someone who isn’t me
(แม้จะพยายามสักแค่ไหน)
(Mae ja payayahm suk kae nai)
(No matter how much I try)

คงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉัน
Kong bpen krai gor dai tee mai chai chun
It’s probably someone who isn’t me

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : BOXX MUSIC TEAM
LYRICS : O PAVEE
MELODY : O PAVEE
ARRANGE : O PAVEE, CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
MIXED, EDITED & MASTERED : DANUPHOP KAMOL

Title: คนที่ไม่ใช่ / Kon Tee Mai Chai (The Wrong Person)
Artist: Meya Nonthawan (เมญ่า นนธวรรณ)
Album: OST สะใภ้กาฝาก / Sapai Gah Fahk
Year: 2017

ฝันเอาไว้ถ้าเธอนั้นเลิกรักเขา มันจะมีสักวันหรือเปล่าที่เราได้รักกัน
Fun ao wai tah tur nun lerk ruk kao mun ja mee sukw unr eu bplao tee rao dai ruk gun
I imagined, if you broke up with her, would there be a day that we’d love each other?
แล้วเมื่อถึงวันที่เธอเลิกกับเขา เธอก็ไปคบใครคนอื่น ที่มันไม่ใช่เรา
Laeo meua teung wunt ee tur lerk gup kao tur gor bpai kop krai kon eun tee mun mai chai rao
But when that day arrived and you broke up with her, you went and dated someone else who wasn’t me

ใกล้แค่ไหน ก็ไกลเกินไป เอื้อมไปไม่เคยจะถึง
Glai kae nai gor glai gern bpai euam bpai mai koey ja teung
However close I get, it’s still too far, I never reach out far enough to reach you
เป็นได้เพียง แค่ใครคนนึง เธอไม่เคยซึ้ง ไม่เคยมีความหมาย
Bpen dai piang kae krai kon neung tur mai oey seung mai koey mee kwahm mai
I’m just one person whom you’ve never been impressed with or seen as meaningful

(*) คนที่ไม่ใช่ จะให้ตายก็คือไม่ใช่ ต่อให้ฉันรักเธอแค่ไหน ก็ไม่อาจจะทำให้ใจเธอเปลี่ยนสักที
Kon tee mai chai ja hai dtai gor keu mai chai dtor hai chun tur kae nai gor mai aht ja tum hai jai tur bplian suk tee
If a person is wrong, even if they died, they’d still be wrong, no matter how much I love you, I’ll never get your heart to change
คนที่ไม่ใช่ ให้เป็นคนสุดท้ายที่มี เธอก็คงไม่เลือกอยู่ดี คงไม่มีวันที่ เรารักกัน
Kon tee mai chai hai bpen kon soot tai tee mee tur gor kong mai leuak yoo dee kong mai mee wun tee rao ruk gun
You wouldn’t choose the wrong person as your final lover, there will probably never be a day that we’ll love each other

ขอได้ไหมให้เธอมองมาสักครั้ง ก็แค่หวังเป็นคนสำคัญอย่างใครที่เธอมี
Kor dai mai hai tur maung mah suk krung gor kae wung bpen kon sumkun yahng krai tee tur mee
Can I ask you to just look at me for once? I just hope to be someone important like the someone you have
แต่สุดท้ายก็คงเป็นได้แค่นี้ คงไม่มีวิธีอะไรให้เธอนั้นหันมา
Dtae soot tai gor kong bpen dai kae nee kong mai mee witee arai hai tur nun hun mah
But in the end, this is all I can be, there’s no way to get you to turn towards me

เป็นแค่ลม ที่ผ่านตัวเธอ และเธอไม่เคยมองเห็น
Bpen kae lom tee pahn dtua tur lae tur mai koey maung hen
I’m just a wind that passes by you, and you never see me
คนสำคัญ ไม่มีวันเป็น เธอไม่เคยเห็น ว่าฉันมีความหมาย
Kon sumkun mai mee wunbpen tur mai koe hen wah chun mee kwahm mai
I’ll never be someone important, you never see me as being meaningful

(*)

ทุ่มเทยิ่งทำให้ไป ก็ยิ่งหล่นหาย พยายามยังไง ก็ไม่มีความสำคัญ
Toom tay ying tum hai bpai gor ying lon hai payayahm yung ngai gor mai mee kwahm sumkun
The more I devote, the more I fall, however I try, I don’t have any importance

(*)

   

คำร้อง อธิคม รอดอ้น
ทำนอง/เรียบเรียง ระวี กังสนารักษ์