คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม

All posts tagged คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม

Title: คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม / Kon Tee Chai Mai Dtaung Payayahm (The Right Person Doesn’t Need to Try)
Artist: Bean Napason (บีน นภสร)
Album: [Single]
Year: 2019

ก็รักแต่เธอทุ่มเทให้เธอทั้งชีวิตให้ไป
Gor ruk dtae tur toom tay hai tur tung cheewit hai bpai
I only love you, I’ve devoted my entire life to you
ก็ขอสิ่งเดียวแค่เพียงหัวใจของเธอที่ให้มา
Gor kor sing diao kae piang hua jai kaung tur tee hai mah
The only thing I asked for was your heart
แต่เหมือนสิ่งเดียวที่ฉันได้คืนก็มีเพียงน้ำตา
Dtae meuan sing diao tee chun dai keun gor mee piang num dtah
But it’s like the only thing I’ve gotten in return was tears
และดูเหมือนว่าเธอยิ่งจางยิ่งห่างฉันไป
Lae doo meuan wah tur ying jahng ying hahng chun bpai
And it seems like the more you fade away, the further apart you are from me

(*) เมื่อความพยายามไม่เคยมีความหมาย
Meua kwahm payayahm mai koey mee kwahm mai
When perseverance is never meaningful
สุดท้ายรักกลับกลายเป็นเพียงแค่ความฝัน
Soot tai ruk glup glai bpen piang kae kwahm fun
In the end, love ends up being just a dream
และวันนี้ ก็เหลือเพียงฉัน กับความปวดร้าว
Lae wun nee gor leua paing chun gup kwahm bpuat rao
And today, all that’s left is me and the pain

(**) ยิ่งรักเท่าไหร่ยิ่งเป็นคนไม่สำคัญ
Ying ruk tao rai ying bpen kon mai sumkun
The more I love you, the less important I am to you
ยิ่งพยายามยิ่งเหมือนไม่มีความหมาย
Ying payayahm ying meuan mai mee kwahm mai
The more I try, the more it’s like I’m meaningless
ไม่เข้าใจ
Mai kao jai
I don’t understand
เต็มไปด้วยคำถาม ว่าฉันไม่ดีหรือยังไง
Dtem bpai duay kum tahm wah chun mai dee reu yung ngai
I’m filled with questions like am I no good or what?
แค่เห็นเธอกับเขา ฉันถึงได้เข้าใจ
Kae hen tur gup kao chun teung dai kao jai
Just seeing you with her, I was able to understand
ว่าคนที่ใช่มันไม่ต้องพยายาม
Wah kon tee chai mun mai dtaung payayahm
That the right person doesn’t need to try

ก็พร้อมจะเดินหายไปไม่ทำให้เธอต้องรำคาญ
Gor praum ja dern hai bpai mai tum hai tur dtaung rumkahn
I’m ready to walk away and not annoy you
ก็ขอขอบคุณสายตาถ้อยคำที่มันช่างเย็นชา
Gor kor kaup koon sai dtah toy kum teemun chahng yen chah
I want to thank you for your indifferent gaze and words
จากนี้ต่อไปฉันคงต้องยอมเข้าใจและถอยมา
Jahk nee dtor bpai chun kong dtaung yaum kao jai lae toy mah
From now on, I must understand and retreat
กอดตัวเองทบทวนทุกๆน้ำตาที่เสียไป
Gaut dtua eng top tuan took took num dtah tee sia bpai
Hugging myself and reconsidering every tear I’ve lost

(*,**,**)

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : คชภัค ผลธนโชติ
Produced By โซ่ ETC , PORTRAIT , คชภัค ผลธนโชติ
Lyrics By PORTRAIT, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์
Melody By นภสร ชัยพรเรืองเดช , PORTRAIT , คชภัค ผลธนโชติ
Arrange By โซ่ ETC