คนดีไม่มีที่อยู่

All posts tagged คนดีไม่มีที่อยู่

Title: คนดีไม่มีที่อยู่ / Kon Dee Mai Mee Tee Yoo (No Place For a Good Guy)
Artist: Potato
Album: Potato
Year: 2003

ในใจมันชาเมื่อเธอบอกกัน ว่าเธอต้องการให้เลิกไป
Nai jai mun chah meua tur bauk gun wah tur dtaung gahn hai lerk bpai
My heart grew numb inside when you told me you wanted me to stop
ให้ฉันเลิกหล่อหลอมความดีได้ไหม เธอไม่เคยต้องใช้มัน
Hai chun lerk lor laum kwahm dee dai mai tur mai koey dtaung chai mun
You wanted me to stop preaching goodness, you’d never use it

ก่อนนั้นฉันจะทำดีเท่าไหร่ คนที่ได้อยู่ในใจเธอคือเขา
Gaun nun chun ja tum dee tao rai kon tee dai yoo nai jai tur keu kao
Before, however much good I tried to do, the person who got to be in your heart was him

(*) ละลายหมดเลยใจ ละลายหมดเลยใจ เมื่อสิ่งที่ทำเพื่อเธอไม่เคยมีความหมาย
Lalai mot loey jai lalai mot loey jai meua sing tee tum peua tur mai koey mee kwahm mai
My heart melted, my heart melted when the things I did for you never meant anything
หัวใจหมดแรงเลย ละลายหมดแล้วใจ ทำดีแทบตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่
Hua jai mot raeng loey lalai mot laeo jai tum dee taep dtai soot tai mai mee tee yoo
My heart is out of strength, my heart melted, I was as good as I could be, but in the end, there’s no place for me

ฉันเหมือนไม่มีไม่มีที่ไป จะมองทางไหนก็ร้าวราน
Chun meuan mai mee mai mee tee bpai ja maung tahng nai gor rao rahn
It’s like I don’t have, I don’t have a place to go, wherever I look, I regret it
เพราะฉันคิดเสมอว่าเธอมีฉัน ได้อยู่ในใจของเธอ
Pror chun kit samur wah tur mee chun dai yoo nai jai kaung tur
Because I always thought that you had me in your heart

ฉันเพิ่งรู้ว่าเป็นได้เพียง แค่คนดีไม่ใช่คนที่เธอรัก
Chun perng roo wah bpen dai piang kae kon dee mai chai kon tee tur ruk
I just realized that I can only be a good person and not the person you love

(*,*,*)

   

คำร้อง สราวุธ โถชาลี
ทำนอง สราวุธ โถชาลี, วัชร เอี่ยมสอาด
เรียบเรียง วัชร เอี่ยมสอาด

   

Every time I hear a song about a guy whining that all his “nice” tokens he put into the girl didn’t buy him a relationship, my eyes roll up into the back of my head.