คนคิดจะไป

All posts tagged คนคิดจะไป

Title: คนคิดจะไป / Kon Kit Ja Bpai (Someone Thinking of Leaving)
Artist: 60 Miles
Album: Warp
Year: 2018

บอกกันตรงๆ ว่าไม่รัก ไม่พร้อมจะร่วมทางเคียงข้างกัน แยกทางหัวใจดีกว่าไหม
Bauk gun dtrong dtrong wah mai ruk mai praum ja ruam tahng kiang kahng gun yaek tahng hua jai dee gwah mai
Tell me straight if you don’t love me, if you’re not ready to continue on at my side, wouldn’t it be better to part ways?
บอกกันตรงๆ เปลี่ยนไปแล้ว เธอจะฉุดรั้งไว้ทำไม เมื่อเธอไม่เหลือใจ
Bauk gun dtrong dtrong bplian bpai laeo tur ja choot rung wai tummai meua tur mai leua jai
Tell me straight, you’ve changed, why hold me back when you don’t have any feelings left for me?

(*) แกล้งทำดีกับฉันทุกวัน ที่จริงแล้วเธอสุขกับเขาทุกคืน
Glaeng tum dee gup chun took wun tee jing laeo tur sook gup kao took keun
You pretend to be happy with me every day, but in reality you’re happy with him every night
อย่าหลบตากันได้ไหม ขอได้โปรด
Yah lop dtah gun dai mai kor dai bproht
Please don’t avoid eye contact, I’m begging you

(**) เธอลองถามหัวใจดู
Tur laung tahm hua jai doo
Try asking your heart
อยู่กับฉัน เพราะอะไร
Yoo gup chun pror arai
What are you staying with me for?
กอดกับฉันแล้วคิดถึงใคร
Gaut gup chun laeo kit teung krai
When you’re hugging me, who are you thinking of?
กอดกับฉันไม่เคยสนิทใจ
Gaut gup chun mai koey sanit jai
When you’re hugging me, your heart is never close
คนคิดจะไป
Kon kit ja bpai
If someone’s thinking of leaving
บีบน้ำตาเพื่ออะไร
Beep num dtah peua arai
What are you forcing out tears for?
ปากกับใจไม่ตรงสักอย่าง
Bpahk gup jai mai dtrong suk yahng
Your words don’t match your heart
เลือกได้ไหมสักทางอย่าทำแบบนี้เลย
Leuak dai mai suk tahng yah tum baep nee loey
Please choose a path, don’t act like this

บอกกันตรงๆ ว่าหมดรัก ไม่พร้อมจะใช้ชีวิตร่วมกัน อถัยให้กันได้เสมอ
Bauk gun dtrong dtrong wah mot ruk mai praum ja chai cheewit ruam gun apai hai gun dai samur
Tell me straight if you don’t love me anymore, if you’re not ready to spend your life with me, I’ll always forgive you
บอกกันตรงๆ เจ็บแค่ไหนไม่เท่าที่ฉันต้องเสียใจ ที่เธอหักหลังกัน Oh Baby
Bauk gun dtrong dtrong jep kae nai mai tao tee chun dtaung sia jai tee tur huk lung gun oh baby
Tell me straight, however much it’ll hurt is less than how sad I am that you’re stabbing me in the back, oh, baby

แกล้งทำดีกับฉันทุกวัน ที่จริงแล้วเธอสุขกับเขาทุกคืน
Glaeng tum dee gup chun took wun tee jing laeo tur sook gup kao took keun
You pretend to be happy with me every day, but in reality you’re happy with him every night
รู้ความจริงยิ่งเจ็บ ฉันยิ่งเจ็บ ฉันยังทนยังเก็บ แม้จะปวดร้าว
Roo kwahm jing ying jep chun ying jep chun yung ton yung gep mae ja bpuat rao
Knowing the truth, the more it hurts, the more I hurt, I still endure it, I still keep it in, even though it’s painful

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง : ศุภโชค เชื้อเมืองพาน (เบิ้ม 60Miles)
ทำนอง : ศุภโชค เชื้อเมืองพาน (เบิ้ม 60Miles)
เรียบเรียง : 60Miles

   

Honestly, I think all these B-sides are better than the songs they released as singles xD