ข้ออ้าง

All posts tagged ข้ออ้าง

Title: ข้ออ้าง / Kor Ahng (Excuses)
Artist: Peacemaker
Album: 3 to 1
Year: 2006

ตลอดเวลาที่เราคบกัน มันเหนื่อยไหมเธอ
Dtalaut welah tee rao kob gun mun neuay mai tur
All the time that we go out together, is it tiring?
ไม่ว่าเรื่องอะไร ฉันใช้อารมณ์กับเธอทุกที
Mai wah reuang arai chun chai ahrom gup tur took tee
No matter what it is, I get moody with you every time
เธอจะออกไปไหน จะคุยกับใคร ต้องโวยวายทุกที
Tur ja auk bpai nai ja kooey gup krai dtaung woy wai took tee
Wherever you go out to, whoever you talk to, I must white about it every time
ต้องว่าแรงๆ ต้องอ้างทุกที เพื่อไม่ให้เธอไปไหน
Dtaung wah raeng raeng dtaung ahng took tee peua mai hai tur bpai nai
I have to harshly reprimand you, I have to make up excuses every time to not to let you go anywhere

(*) เหตุผลที่ทำอย่างนั้น ฉันไม่รู้ว่าเพราะอะไร
Het pon tee tum yahng nun chun mai roo wah pror arai
I don’t know why I act like that
แต่ที่รู้ฉันเริ่มแปลกไป ตั้งแต่วันที่มีเธอ…
Dtae tee roo chun rerm bplaek bpai dtung dtae wun tee mee tur
But what I do know is that I’ve started to become strange since the day I got you

(**) ความจริงคือฉันไม่อยากจะห่างเธอ แค่วินาทีที่ไม่เจอ
Kwahm jing keu chun mai yahk ja hahng tur kae winahtee tee mai jur
The truth is, I don’t want to be separated from you for even a second
ไม่มีเธออยู่ใกล้กัน โลกก็พลันมืดมิดไม่สดใส
Mai mee tur yoo glai gun lohk gor plun meut mit mai sot sai
Without you near me, the world is instantly dark and dreary
กี่ร้อยพันคำที่พูดไป ที่ฉันนั้นทำให้เสียใจ
Gee roy pun kum tee poot bpai tee chun nun tum hai sia jai
However hundreds of thousands of words I’ve said, that I made you sad
มีอีกคำอยู่ข้างใน อยากให้เธอได้ยินว่าฉันรัก…เธอ…
Mee eek kum yoo kahng nai yahk hai tur dai yinw ah chun ruk tur
I have one more word inside, I want you to hear that I love you

ทุกสิ่งที่ทำให้เธอเสียใจ และเสียน้ำตา
Took sing tee tum hai tur sia jai lae sia num dtah
Everything that made you sad and cry
คำพูดแรงๆ ที่ฉันใช้ก็คือข้ออ้างกับเธอ
Kum poot raeng raeng tee chunc hai gor keu kor ahng gup tur
The harsh words that I used were just my excuses with you
ที่ไม่ให้ออกไปไหน ไม่ให้คุยกับใคร
Tee mai hai auk bpai nai mai hai kooey gup krai
Not letting you go out anywhere, not letting you talk to anyone
เพราะไม่อยากให้ใครได้เธอ….
Pror mai yahk hai krai dai tur
Because I don’t want to let anyone else get you
ต้องขอโทษเธอ เพราะฉันมันคนปากแข็งอย่างนี้
Dtaung kor toht tur pror chun mun kon bpahk kaeng yahng nee
I must apologize to you because I’m a stubborn person like this

(*,**,**)

(***) ก็ฉันไม่อยากจะห่างเธอ แค่วินาทีที่ไม่เจอ
Gor chun mai yahk ja hahng tur kae winahtee tee mai jur
I don’t want to be separated from you for even a second
ไม่มีเธออยู่ใกล้กัน โลกก็พลันมืดมิดไม่สดใส
Mai mee tur yoo glai gun lohk gor plun meut mit mai sot sai
Without you near me, the world is instantly dark and dreary
กี่ร้อยพันคำที่พูดไป ที่ฉันนั้นทำให้เสียใจ
Gee roy pun kum tee poot bpai tee chun nun tum hai sia jai
However hundreds of thousands of words I’ve said, that I made you sad
มีอีกคำอยู่ข้างใน อยากให้เธอได้ยินว่าฉันรัก…เธอ…
Mee eek kum yoo kahng nai yahk hai tur dai yinw ah chun ruk tur
I have one more word inside, I want you to hear that I love you

(***)

   

คำร้อง : โอเล่ เมดูซ่า
ทำนอง : โอเล่ เมดูซ่า
เรียบเรียง : ศุภรัฐ สังข์กูล