ขั้นตอนความเสียใจ

All posts tagged ขั้นตอนความเสียใจ

Title: ขั้นตอนความเสียใจ / Kun Dtaun Kwahm Sia Jai (The Grieving Process)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

เธอถูกเขาทิ้งใช่ไหมถึงได้กลับมา
Tur took kao ting chai mai teung dai glup mah
You were dumped by her, weren’t you? So you came back
หน้าตาเหมือนจะตาย เชื่อสิ ไม่ตายแน่นอน
Nah dtah meuan ja dtai cheua si mai dtai nae naun
You look like you’re dying, but trust me, you’re definitely not
ฉันถูกเธอทิ้ง ยังไม่เป็นไร ไม่ดราม่าเหมือนในละคร
Chun took tur ting yung mai bpen rai mai drama meuan nai lakorn
I was dumped by you and I’m still okay, there’s no drama like in a TV series
เธอรู้ยังขั้นตอนความเสียใจ
Tur roo yung kun dtaun kwahm sia jai
Do you know the grieving process yet?

(*) เริ่มจากสะอื้นเบาเบา จนขั้นเป็นบ้าเป็นบอ
Rerm jahk sa eun bao bao jon kun bpen bah bpen bor
It starts with a quiet sob until you reach the crazy stage
ก็ไม่มีหรอกแผล แต่เจ็บไม่รู้เท่าไร
Gor mai mee rauk plae dtae jep mai roo tao rai
There’s no wounds, but you don’t know how much it hurts
วันวันก็คิดวนวน อยู่แค่ทำไม ทำไม ทำไม
Wun wun gor kit won won yoo kae tummai tummai tummai
Day by day, you think over and over, why? Why? Just why?
อยากตายมันก็ไม่ตาย หายก็ไม่หาย
Yahk dtai mun gor mai dtai hai gor mai hai
You want to die, but you don’t, you want to disappear, but you don’t

(**) นี่ยังไม่นับ ฝันร้ายในทุกค่ำคืน
Nee yung mai nup fun rai nai took kum keun
And that’s not counting the nightmares every night
และไม่รวมความเหงา ทุกเช้าตั้งแต่ตื่นนอน
Lae mai ruam kwahm ngao took chao dtung dtae dteun naun
And doesn’t include the loneliness every morning since you wake up
ยิ่งลืมยิ่งจำทุกภาพทุกช็อต ยิ่งจะลบมันยิ่งจะหลอน
Ying leum ying jum took pahp took chot ying ja lop mun ying ja laun
The more you forget, the more you remember, every image, every shot, the more you delete them, the more they haunt you
เธอว่าไง ขั้นตอนความเสียใจ ไหวมั้ยคนดี
Tur wah ngai kun dtaun kwahm sia jai wai mai kon dee
What do you think? Can you handle the grieving process, darling?

(*,**)

เธอว่าไง ขั้นตอนความเสียใจ
Tur wah ngai kun dtaun kwahm sia jai
What do you think? It’s the grieving process

   

คำร้อง วรัชยา พรหมสถิต
ทำนอง/ เรียบเรียง ธนา ลวสุต