ขอ

All posts tagged ขอ

Title: ขอ / Kor (Ask)
English Title: “Only You”
Artist: Scrubb
Album: Club
Year: 2005

โลกใบหนึ่งแม้มันจะโหดร้ายเท่าไหร่
Lohk bai neung mae mun ja hoht rai tao rai
No matter how cruel the world is
จะไม่สดใส มีเพียงความมืดมัวและหม่นหมอง
Ja mai sot sai mee piang kwahm meut mua lae mon maung
It’s not bright, there’s only dimness and darkness
ฉันคนหนึ่งต้องเจอกับอะไรมากมาย
Chun kon neung dtaung jur gup arai mahk mai
I must face a lot of things
ทำให้เสียใจ แต่ไม่เป็นไรสักนิดเลย
Tum hai sia jai dtae mai bpen rai suk nit loey
That make me sad, but it’s perfectly okay

(*) ไม่เคยจะรู้สึก ไม่เคยจะนึกกลัวสิ่งรอบตัว
Mai koey ja roo seuk mai koey ja neuk glua sing raupd tua
I’ll never feel it, I’ll never think of being scared of the things around me
อย่างไรก็ยอมรับมัน
Yahng rai gor yaum rup mun
No matter what, I’ll accept it

(**) (แค่)ขอแค่มีเธอคนนี้ ขอแค่มีเธอเท่านั้น
(Kae) kor kae mee tur kon nee kor kae mee tur tao nun
I just ask to have you, I just ask to have only you
เท่านั้นพอ ไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้น
Tao nun por mai dtaung gahn arai mahk gwah nun
Just that is enough, I don’t need anything more
(แค่)ขอแค่มีเธอกับฉัน (แค่)ขอแค่มีเราเท่านั้น
(Kae) kor kae mee tur gup chun (kae) kor kae mee rao tao nun
I just want it to be you and me, I just want it to be only us
เราสองคน แค่เท่านี้ก็ดียิ่งกว่าเรื่องใด
Rao saung kon kae tao nee gor dee ying gwah reuang dai
Just the two of us, just that is better than anything else

ฉันและเธอถึงเราจะเจอเรื่องราว
Chun lae tur teung rao ja jur reuang rao
Though you and I will face situations
จะหนักหรือเบา แต่เราจะอดทนจนที่สุด
Ja nuk reu bao dtae rao ja aut ton jon tee soot
Be it stressful or gentle, we’ll see them through to the end

(*,**,**)

   

Arranger, Composer, Producer: Torpong Chantabubpha
Arranger, Composer, Producer: Komol Boonpienpol
Producer: Thawatphon Wongbunsiri
Lyricist: Nuchsaree Laohawongpienput