ขอ

All posts tagged ขอ

Title: ขอ / Kor (Ask)
Artist: Boy Sompob (บอย สมภพ)
Album: [Single]
Year: 2018

จะไม่ขอคว้าดาวที่แสนไกล
Ja mai kor kwah dao tee saen glai
I won’t ask to reach for distant stars
จะไม่คว้ามาเก็บไว้ครอบครอง
Ja mai kwah mah gep wai kraup kraung
I won’t reach out and gather them to possess them
จะไม่ขอให้โลกยังหมุนไป
Ja mai kor hai lohk yung moon bpai
I won’t ask the world to keep turning
จะไม่ย้อนเวลาให้คืนมา
Ja mai yaun welah hai keun mah
I won’t turn back the time

(*) ในจักรวาลแห่งนี้ ไม่มีสิ่งใดที่มีความหมายมากพอ
Nai jukgrawahn haeng nee mai mee sing dai tee mee kwahm mai mahk por
In this universe, there’s nothing with enough meaning
เท่ากับเธอคนนี้ สิ่งเดียวที่ฉันอยากจะขอ
Tao gup tur kon nee sing diao tee chun yahk ja kor
As much as you, the one thing that I want to ask

(**) ขอฉันขอเพียงเธอคงอยู่แบบนี้และตลอดไป
Kor chun kor piang tur kong yoo baep nee lae dtalaut bpai
Ask, I ask just that you stay like this forever
ขอฉันขอเพียงเธอคนเดียวเท่านั้น
Kor chun kor piang tur kon diao tao nun
Ask, I ask only for you
ให้เธอเป็นท้องฟ้าของฉันเมื่อยามฉันโบยบิน
Hai tur bpen taung fah kaung chun muea yahm chun boy bin
For you to be my sky when I’m flying
เป็นดังดาวนำทางของฉันเมื่อยามฉันหลงทาง
Bpen dung dao num tahng kaung chun meua yahm chun long tahng
To be my star guiding the way when I’m lost
ขอฉันขอเพียงเธอคอยกอดฉันไว้ข้ามคืนเหน็บหนาว
Kor chun kor piang tur koy gaut chun wai kahm keun nep nao
Ask, I ask only for you to keep hugging me through the cold nights
กอดฉันให้นานอีกหน่อย กอดฉันให้แน่นกว่านี้กว่าในเมื่อวาน
Gaut chun hai nahn eek noy gaut chun hai naen gwah nee gwah nai meua wahn
Hug me a little longer, hug me tighter than yesterday

จะไม่ขอให้มีใครเข้าใจ
Ja mai kor hai mee krai kao jai
I won’t ask for anyone to understand
จะไม่ขอสิ่งใดที่มีค่า
Ja mai kor sing dai tee mee kah
I won’t ask for anything valuable
จะไม่ขอทุกสิ่งที่ใครๆ
Ja mai kor took sing tee krai krai
I won’t ask for everything that everyone else
ต่างต้องการไขว่คว้ากันเรื่อยไป
Dtahng dtaung gahn kwai kwah gun reuay bpai
Wants and is always trying to get

(*,**)

ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีเธอคอยอยู่
Mai roo wah ja bpen yahng rai tah mai mee tur koy yoo
I don’t know what it would be like if I didn’t have you here
ต้องขอบคุณเธอสักเท่าไร กี่พันล้านครั้งไม่เพียงพอ
Dtaung kaup koon tur suk tao rai gee pun lahn krung mai piang por
How many times must I thank you? Millions of times isn’t enough
จะหนาวเท่าไรก็ไม่กลัว จะร้อนดั่งไฟก็ไม่หวั่น
Ja nao tao rai gor mai glua ja raun dung fai gor mai wun
However cold it’ll be, I’m not scared, if it’ll be hot like a fire, I’m not shaken
แค่เพียงมีเธอมีฉัน ฉันขอเท่านั้นจริงๆ
Kae piang mee tur mee chun chun kor tao nun jing jing
I just want there to be you and me, that’s really all I ask for

(**)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : บอย สมภพ