ขอโทษ

All posts tagged ขอโทษ

Title: ขอโทษ / Kor Toht (I’m Sorry)
Artist: Burin Boonvisut
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันยอมรับผิด ที่ทำให้เธอลำบากใจ
Chun yaum rup pit tee tum hai tur lumbahk jai
I admit my mistake for bothering you
ทุกครั้งที่เราพบกัน ฉันหวั่นไหว
Took krung tee rao pob gun chun wun wai
Every time we meet, I’m nervous
ควบคุมหัวใจไม่เคยอยู่
Kuap koom hua jai mai koey yoo
I can never control my heart

เรื่องราวที่เกิดระหว่างเราช่างประทับใจ
Reaung rao tee gert rawahng rao chahng bpratup jai
The matters that have arose between us are so unexpected
อยากให้เธอรู้ไว้ ฉันรู้สึกดี
Yahk hai tur roo wai chun roo seuk dee
I want you to know that I feel good
แต่ก่อนที่จะเผลอใจและทำร้ายเธอไปกว่านี้
Dtae gaun tee ja plur jai lae tum rai tur bpai gwah nee
But before I get careless and hurt you any more
ฉันนั้นมีบางอย่างต้องบอก ให้เธอเข้าใจ
Chun nun mee bahng yahng dtaung bauk hai tur kao jai
I have something I must tell you for you to understand

(*) อึดอัดอยู่ในหัวใจอยากบอกให้เธอรู้
Eut ut yoo nai hua jai yahk bauk hai tur roo
It’s gnawing away in my heart, I want to tell you and let you know
ยังติดยังค้างในใจ และยังรู้สึกอยู่ ยังรู้สึกผิด
Yung dtit yung kahng nai jai lae yung roo seuk yoo yung roo seuk pit
It’s still stuck in my heart, and I still feel it, I still feel like it’s wrong
ต้องขอให้เธอหยุดเพียงเท่านั้น อย่าทำให้ฉันรักเธอ
Dtaung kor hai tur yoot piang tao nun yah tum hai chun ruk tur
I just have to ask you to stop, that’s it, don’t make me love you

(**) ฉันไม่อาจแบ่งหัวใจให้ใครอีกครั้ง
Chun mai aht baeng hua jai hai krai eek krung
I can’t share my heart with someone again
ให้เรื่องเธอกับฉันคงเป็นได้เพียงฝันไป
Hai reuang tur gup chun kong bpen dai piang fun bpai
Let’s let the matters of you and be be only dreams
ไม่มีสิทธิ์รักใครได้ขนาดนั้น
Mai mee sit ruk krai dai kanaht nun
I don’t have the right to love anyone that much
โปรดอย่าทำให้ฉันรักเธอ
Bproht yah tum hai chun ruk tur
Please don’t make me love you

(*,**,**,**)

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Permsak Pisitsungkakarn
Producer : Gunn Rujinarong, Burin Boonvisut
Co producer : Kevin Inthawong
Melody : Kevin Inthawong, Atom Chanagun Rattanaudom
Lyric : Atom Chanagun Rattanaudom
Additional Lyric : Burin Boonvisut
Arranger : Kevin Inthawong, Gunn Rujinarong, Burin Boonvisut

   

Is that beard he’s sporting real? Impressive!