ขออภัย

All posts tagged ขออภัย

Title: ขออภัย / Kor Apai (Forgive)
Artist: 25Hours
Album: The Love Speech ขอโทษ ขอบคุณ ไม่เป็นไร
Year: 2019

ฉันเชื่อในความรักว่ามันยังสวย แม้ว่าในบางครั้งไม่เข้าใจ
Chun cheua nai kwahm ruk wah mun yung suay mae wah nai bahng krung mai kao jai
I believe that love is still beautiful, even though sometimes I don’t understand
ถึงแม้จะโกรธ เธอ เท่าไร ถึงแม้จะเกลียดกันแค่ไหน
Teung mae ja groht tur tao rai teung mae ja gliet gun kae nai
No matter how angry I am at you, no matter how much we hate each other
เพิ่งรู้ว่ามันไม่เคยจะช่วยอะไร
Perng roo wah mun mai koey ja chuay arai
I’ve just learned that it never helps anything

ยังคงมีพรุ่งนี้ ที่จะมาถึง
Yung kong mee proong nee tee ja mah teung
Tomorrow will still come
จะเอาความดีมาถมแทนลงไป จะถมความห่างด้วยความเข้าใจ
Ja ao kwahm dee mah tom taen long bpai ja tom kwahm hahng duay kwahm kao jai
And will bring goodness to fill us with instead, it will fill our distance with understanding
จะถมความเจ็บที่มีให้หายจะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่ง
Ja tom kwahm jep tee mee hai hai ja kor ohgaht eek krung neung
It will fill the pain that we have and make it disappear, I just ask for one more chance
จะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อฉันจะกอดเธอเอาไว้
Ja chai cheewit tee leua peua chun ja gaut tur ao wai
I’ll spend the life I have left to embrace you
บอกเธอว่ารักให้พอ
Bauk tur wah ruk hai por
And tell you I love you enough times

ขออภัยได้ไหม ขออภัยให้กัน
Kor apai dai mai kor apai hai gun
Can you forgive me? Let’s forgive each other

หากมองไปบนท้องฟ้า ฟ้าก็ยังสวย
Hahk maung bpai bon taung fah fah gor yung suay
If we look up at the sky, it’s still beautiful
และมองไปบนต้นไม้ ยังงามตา
Lae maung bpai bon dton mai yung ngahm dtah
And looking up at the trees, they’re still lovely
ขอแค่เธอ อภัยให้กัน
Kor kae tur apai hai gun
I just ask that you forgive me
รักจะเบ่งบานอีกครั้ง
Ruk ja beng bahn eek krung
Love will blossom again
จะใช้โอกาสจากนี้ไป
Ja chai ohgaht jahk nee bpai
I’ll take advantage of my chance from now on
จะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อฉันจะทำให้วันนี้ไม่ต้องผิดพลั้งอย่างเคย
Ja chai cheewit tee leua peua chun ja tum hai wun nee mai dtaung pit plung yahng koey
I’ll spend the life I have left to make it so I don’t screw up today like I once did

ขออภัยให้ฉัน ขออภัยให้เธอ
Kor apai hai chun kor apai hai tur
Forgive me, I want to forgive you
แค่ขออภัยได้ไหม ขออภัยให้กัน
Kae kor apai dai mai kor apai hai gun
Could you just forgive me? Let’s forgive each other
ฉันอภัยให้เธอ เธออภัยให้ฉัน
Chun apai hai tur tur apai hai chun
I forgive you, you forgive me
อยากขออภัยได้ไหม เราอภัยให้กัน
Yahk kor apai dai mai rao apai hai gun
I want us to please forgive each other, let’s forgive each other

   

เนื้อร้อง/ทำนอง – สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง – 25hours

   

25Hours does it again with another beautiful, emotional ballad~~
The “music movie” also stars singer Gene Kasidit and tells a beautiful story of a father who becomes estranged from his gay son and starts to regret it when he falls ill and eventually dies. His son returns to the family for the first time for the funeral, revealing he’s now a transwoman, and making amends with his father’s ghost~ I usually hate long music videos like this, but this was just so well done, bravo~