ขอรัก

All posts tagged ขอรัก

Title: ขอรัก / Kor Ruk (I Want Love)
Artist: Ning Kullasatree (นิ้ง กุลสตรี)
Album: OST รักไร้อันดับ / Ruk Rai Un Dup
Year: 1997

(*) ไม่มีใครเข้าใจ ไม่มีเลยซักคน
Mai mee krai kao jai mai mee loey suk kon
No one understands, no one
ต้องทน ปวดร้าวไปนานเท่าไร
Dtaung ton bpuat raobpai nahn tao rai
How long will I have to endure the pain?
ต้องการใครซักคน ที่เป็นคนเข้าใจ
Dtaung gahn krai suk kon tee bpen kon kao jai
I need someone who understands
ขอรักจริง ได้ไหม
Kor ruk jing dai mai
I want true love

เมื่อความเหงา เข้ามาในหัวใจ
Meua kwahm ngao kao mah nai hua jai
When loneliness came into my heart
ตัวฉันยังเดียวดาย อ้างว้าง
Dtua chun yung diao dai ahng wahng
I was still empty and alone
ไม่มีใคร เข้าใจฉันบ้าง
Mai mee krai kao jai chun bahng
No one understands me
ไม่มีคนนำทาง ไม่มีคนปลอบใจ
Mai mee kon num tahng mai mee kon bplaup jai
No one’s leading the way, no one is comforting me

(**) ฉันเหนื่อยเหลือเกิน
Chun neuay leua gern
I’m too tired
ที่จะเดินต่อไป
Tee ja dern dtor bpai
To keep going

(*)

เจ็บมาแล้ว เข้าใจดีทุกอย่าง
Jep mah aleo kao jai dee took yahng
I’ve been hurt, I understand everything very well
ผิดหวังจนชินชา แล้วใจ
Pit wung jon chin chah laeo jai
I’ve been disappointed until my heart has grown used to it
แต่เพียงขอ รักจริงกับเขาบ้าง
Dtae piang kor ruk jing gup kao bpai
I just ask to have true love with someone
ก็ดูมันเลือนลาง หนทางชั่งมืดมน
Gor doo mun leuan lahng hon tahng chung meut mon
It seems so faint, the path is so dark

(**,*,*)