ขอบคุณฟ้า

All posts tagged ขอบคุณฟ้า

Title: ขอบคุณฟ้า / Kaup Koon Fah (Thank Heaven)
Artist: FULL
Album: [Single]
Year: 2018

กว่าจะมาถึงวันที่เราได้อยู่ด้วยกันจนวันนี้ ทนทุกทนร้อนสักเท่าไร
Gwah ja mah teung wun tee rao dai yoo duay gun jon wun nee ton took ton raun suk tao rai
Since the day we got together to this day, how much have you put up with?
มีเรื่องราวมากมายที่เราทำผิดต่อกันอีกตั้งเยอะ เธอยังคงให้อภัย
Mee reuang rao mahk mai tee rao tum pit dtor gun eek dtung yur tur yung kong hai apai
There’s so many things we’ve done wrong towards each other, but you still forgive me

(*) เหมือนว่าใจดวงนี้จะหยุดเอาไว้ที่เธอคนนี้ ให้ฟ้าเป็นพยานให้รักเราตลอดไป
Meuan wah jai duang nee ja yoot ao wai tee tur kon nee hai fah bpen payahn hai ruk rao dtalaut bpai
It’s like this heart of mine is set on you, with heaven as my witness, I’ll love you forever

(**) ขอบคุณฟ้า ที่นำพารักเรามา
Kaup koon fah tee num pah ruk rao mah
Thank heaven for leading our love
ให้ฉันและเธอได้อยู่ด้วยกันอย่างนี้ตลอดไป
Hai chun lae tur dai yoo duay gun yahng nee dtalaut bpai
For letting you and I be together like this forever
คนคนนี้ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร
Kon kon nee mai wah welah ja pahn bpai nahn tao rai
You, no matter how much time passes by
รักเธอยังอยู่ จะอยู่ตรงนี้ตลอดไป
Ruk tur yung yoo ja yoo dtrong nee dtalat bpai
My love for you will still remain, I’ll be right here forever

เราต่างคนต่างมีคำสัญญาว่าจะไม่มีวันเปลี่ยนไป แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร
Rao dtahng kon dtahng mee kum sunyah wah ja mai mee wun bplian bpai mae wah welah ja pahn bpai nahn tao rai
We each made our own promise that we’d never change, no matter how much time passes by

(*,**,**)

คนคนนี้ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร
Kon kon nee mai wah welah ja pahn bpai nahn tao rai
You, no matter how much time passes by
รักเธอยังอยู่ จะอยู่ตรงนี้ตลอดไป
Ruk tur yung yoo ja yoo dtrong nee dtalat bpai
My love for you will still remain, I’ll be right here forever

ตลอดไป
Dtalaut bpai
Forever

   

Producer : กฤช กฤษณาวารินทร์
เนื้อร้อง ทำนอง เรียบเรียง : บารเมศวร์ เมืองสันเทียะ