ก้อนหินในลำธาร

All posts tagged ก้อนหินในลำธาร

Title: ก้อนหินในลำธาร / Gaun Hin Nai Lumtahn (A Rock in a Canal)
Artist: Song Thai (ทรงไทย) ft. Rose Sirinthip (โรส ศิรินทิพย์)
Album: [Single]
Year: 2018

หลายคราวที่เจอใครสักคน แล้วมันก็จบลงโง่ๆ
Lai krao tee jur krai suk kon laeo mun gor jop long ngoh ngoh
Many times, I’ve met someone and it ends stupidly
หลายคนที่ผ่านมาแล้วไป ทิ้งไว้แค่ความเหงาโง่ๆ
Lai kon tee pahn mah aleo bpai ting wai kae kwahm ngao ngoh ngoh
Many people have come and gone, leaving only stupid loneliness
จะกี่ครั้ง ต่อกี่ครั้ง มีแค่รอยน้ำตาไม่เหือดหาย
Ja gee krung dtor gee krung mee kae roy num dtah mai heuat hai
However many times, no matter how many times, there’s just streaks of tears that haven’t dissipated
นี่แหละฉัน นี่แหละฉัน เกิดมาเพื่อให้คนเขาจากไป
Nee lae chun nee lae chun gert mah peua hai kon kao jahk bpai
This is me, this is me, born for people to leave me

นั่งมองดูกรวดทรายในน้ำ กลิ้งไปก็กลิ้งมาโง่ๆ
Nung maung doo gruat sai nai num gling bpai gor gling mah ngoh ngoh
I sit watching the silt and sand in the water, rolling around stupidly
น้ำแห้งก็แดดเผาทั้งวัน น้ำมาก็กลิ้งไปโง่ๆ
Num haeng gor daet pao tung wun num mah gor gling bpai ngoh ngoh
The water dries, they get burned by the sunlight all day, the water comes and turns them stupidly
อยู่อย่างนั้น อยู่อย่างนั้น อยู่ในน้ำที่มันไม่หวนคืน
Yoo yahng nun yoo yahng nun yoo nai num tee mun huan keun
Living like that, living like that, in water that won’t come back
นั่นแหละฉัน นั่นแหละฉัน มีแต่คำว่าเหงาให้กล้ำกลืน
Nun lae chun nun lae chun mee dtae kum wah ngao hai glum gleun
That’s me, that’s me, there’s only loneliness for me to tolerate

(*) ไหลผ่านฉันไป และไม่เคยจะคืนมา
Lai pahn chun bpai lae mai koey ja keun mah
It flows through me and never returns
รักจากฉันไป ไม่เคยกลับมามองหา
Ruk jahk chun bpai mai koey glup mah maung hah
Love leaves me and never comes back
ไหลผ่านฉันไป ฉันก็คงมีราคา
Lai pahn chun bpai chun gor kong mee rahkah
It flows through me, I only have as much value as
แค่ก้อนหินสักก้อนนึงในลำธาร มันไม่มีค่า
Kae gaun hin suk gaun neung nai lumtahn mun mai mee kah
A rock in a canal; I’m worthless

เป็นก้อนหินที่แค่เปียก แล้วประเดี๋ยวก็แห้งผาก
Bpen gaun hin tee kae bpiak laeo bpradiao gor haeng pahk
I’m just a wet rock, soon I’ll be dried off
เป็นก้อนหินที่เป็นแค่ก้อนหิน
Bpen gaun hin tee bpen kae gaun hin
I’m a rock that’s just a rock
เป็นแค่คนที่เฝ้ารอ เจอแค่คนที่เลยผ่าน
Bpen kae kon tee fao ror jur kae kon tee loey pahn
I’m just someone who’s waiting, I’ve only found people who pass by
เป็นคนที่ใครๆไม่อิน
Bpen kon tee krai krai mai in
I’m someone whom no one is impressed with
เป็นก้อนหินที่ไม่มีใครจะหยิบมาถือ
Bpen gaun hin tee mai mee krai ja yip mah teu
I’m a rock that no one would pick up and carry
ไม่มีใครที่ไหนต้องการ
Mai mee krai tee nai dtaung gahn
No one anywhere wants me
มีชีวิตที่ไม่มีใครเขาอยากจะรัก
Mee cheewit tee mai mee krai kao yahk ja ruk
I’m a living thing that no one wants to love
ไม่มีใครที่ไหนผูกพัน
Mai mee krai tee nai pook pun
No one anywhere has a connection with me

(*)
เพียงก้อนหินแค่ก้อนนึง ไม่มีค่า
Piang gaun hin kae gaun neung mai mee kah
I’m just a worthless rock

(*)
ไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยอันล้ำค่า
Mai chai pet mai chai ploy un lum kah
I’m not a diamond or valuable gem
เป็นได้เพียงก้อนหิน
Bpen dai piang gaun hin
I can only be a rock

   

เนื้อร้อง : จักราวุธ แสวงผล
ทำนอง : Neo
เรียบเรียง : Neo / ทรงไทย
Lyric Director : จักราวุธ แสวงผล
Executive Producer : อพิสิษฎ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

   

I like Song Thai and Rose, but man, this song is way too whiny and self-deprecating. Problems in love and getting dumped are common, don’t put yourself down for it.