กูเป็นนักศึกษา

All posts tagged กูเป็นนักศึกษา

Title: กูเป็นนักศึกษา / Goo Bpen Nuk Seuk Sah (I’m a Student)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: บันทึกคนบนถนน / Bunteuk Kon Bon Tanon
Year: 2006

ทุกวัน ทุกวัน เห็นเขารีบออกไป
Took wun took wun hen kao reep auk bpai
Every day, every day, they see him rush out
แต่งตัวทันสมัย ขับรถซิ่ง
Dtaeng dtua tun samai kup rot sing
Dressed fashionable, driving fast
อื้อหือ อ้าหา เทวดาฟ้าดิน
Eu heu ah hah taywadah fah din
Yup, uh-huh, god of heaven and earth
กุ๊กกิ๊ก ดุ๊กดิ๊ก สะดิ้งมาเต็มคัน
Gook gik dook dik sading mah dtem kun
Cool, non-stop, going full-throttle
ชาวบ้านยืนมอง แล้วอดใจไม่ไหว
Chao bahn yeun maung laeo aut jai mai wai
Citizens stand and watch, and then can’t take it
เอ่ยถามขึ้นทันใด ว่าไอ้หนุ่มเอ๋ย
Oey tahm keun tun dai wah ai noom oey
They suddenly ask, who is that guy?

(*) มึงเป็นใคร กูเป็นนักศึกษา
Meung bpen krai goo bpen nuk seuk sah
Who are you? I’m a student
นักล่าปริญญา ใฝ่ฝันขึ้นไปเป็นใหญ่
Nuk lah bprinyah fai fun keun bpai bpen yai
I’m chasing a degree, I dream of growing in importance
แล้วยังไง
Laeo yung ngai
So what?
กูจะรวยน่ะสิวะ ความรู้กูแน่นหนา
Goo ja ruay na si wa kwahm roo goo naen nah
I’m going to be rich, my knowledge is secure
กูจะมาเป็นนายมึง
Goo ja mah bpen nai meung
I’m going to be your boss

รำพึงรำพัน น้อยใจวาสนา
Rumpeung rumpun noy jai wahsanah
Lamenting, offended by Lady Luck
ไม่มีการศึกษา อนาคตสั่นไหว
Mai mee gahn seuk sah anahkot sun wai
Without an education, the future is unstable
จับกังคนงาน ยังฝันหวานเกินไป
Jup gung kon ngahn yung fun wahn gern bpai
Laborers and employees still vainly dream too much
น้อยอกน้อยใจ ไม่ได้เป็นนักศึกษา
Noy auk noy jai mai dai bpen nuk seuk sah
Offended they weren’t a student
เข้าเธค เข้าบาร์ ดึ๊บดั๊บกันเข้าไป
Kao tek kao bar deup dup gun kao bpai
Going to the clubs, going to the bars, being merry together
ชาติจะเป็นยังไง ไม่ใช่เรื่องนักศึกษา
Chaht ja bpen yung ngai mai chai reuang nuk seuk sah
How the country will be isn’t the matter of a student

(*)

ชาวบ้านถามว่า คุณจะทิ้งผมไปไหน
Chao bahn tahm wah koon ja ting pom bpai nai
A civilian asks, “Where will you leave me?
ยากจนเข็ญใจ รอให้คุณนำพา
Yahk jon ken jai ror hai koon num pah
I’m poor and miserable, waiting for you to lead
คุณจะขึ้นสวรรค์ ผมไม่เคยคิดอิจฉา
Koon ja keun sawun pom mai koey kit itchah
You’ll go to heaven, I never thought of being selfish
ขอเถอะคุณจ๋า อย่าทิ้งผมไปไหน
Kor tur koon jai yah ting pom bpai n ai
I’m begging you, don’t abandon me anywhere”

(*,*)