กีรติ

All posts tagged กีรติ

Title: กีรติ / Geeradti (Honor)
Artist: Beau Sunita (โบ สุนิตา)
Album: I am Beau
Year: 2002

และก็เหลือเรา นั่งอยู่เพียงผู้เดียว อยู่กับหัวใจสิ้นหวังและเลือนลาง
Lae gor leua rao nung yoo piang poo diao yoo gup hua jai sin wung lae leuan lahng
And we’re left sitting alone with our hearts that are hopeless and faint
เหน็ดเหนื่อยเหลือเกิน ต้องอยู่บนหนทาง ที่ตัวฉันเองไม่เคยได้เลือกเลย
Net neuay leua gern dtaung yoo bon hon tahng tee dtua chun eng mai koey dai leuak loey
So exhausted, forced to be on a path that I never chose

แค่อยากจะเป็นเหมือนคนทั่วไป มีรักได้ดั่งใจต้องการ
Kae yahk ja bpen meuan kon tua bpai mee ruk dai dung jai dtaung gahn
I want to be like everyone else and be able to have love like my heart desires

(*) นี่ตัวฉันผิดหรือไร ฉันต้องใช้หนี้กรรมให้ใคร เจ็บที่มันต้องเป็นอย่างนี้
Nee dtua chun pit reu rai chun dtaung chai nee gum hai krai jep tee mun dtaung bpen yahng nee
Is this my fault or what? Whom must I pay my karmic debt to? It hurts that it must be like this
มีชีวิตไม่เหมือนใคร ฉันไม่อาจเลือกทางได้เอง จะมีใครบ้างไหมที่จะมาเห็นใจ
Mee cheewit mai meuan krai chun mai aht leuak tahng dai eng ja mee krai bahng mai tee ja mah hen jai
I have a life that’s different from everyone else, I can’t choose my own path, is there anyone who will have sympathy for me?

สิ่งที่ฉันมี ไม่เคยไขว่คว้ามัน แต่ที่ต้องการไม่เคยได้สมใจ
Sing tee chun mee mai koey kwai kwah mun dtae tee dtaung gahn mai koey dai som jai
I never reached for the things I have, but I never get the things I desire to satisfy me
อยากให้เรื่องจริง เป็นเพียงแค่ฝันไป อยากจะรักใครที่เขารักฉันจริง
Yahk hai reuang jing bpen pian gkae fun bpai yahk ja ruk krai tee kao ruk chun jing
I want reality to just be a dream, I want to love someone who really loves me

เข้าใจว่าความรักนั้นงดงาม แต่ฉันไม่มีวันจะได้เจอ
Kao jai wah kwahm ruk nun ngot ngahm dtae chun mai mee wun ja dai jur
I understand that that love is beautiful, but I’ll never get to find it

(*,*)