กำนันทองหล่อ

All posts tagged กำนันทองหล่อ

Title: กำนันทองหล่อ / Gumnun Taung Lor (Chief of Thong Lo)
Artist: Pop Pongkool (ป๊อบ ปองกูล) ft. Oat Pramote (โอ๊ต ปราโมทย์)
Album: [Single]
Year: 2017

หลงรักลูกสาวกำนัน ยืนยันด้วยชีวี
Long ruk look sao gumnun yeun yun duay cheewee
I’ve fallen in love with the chief’s daughter, I swear on my life
แต่ติดอยู่ตรงพ่อตาไม่รักนักดนตรี
Dtae dtit yoo dtrong por dtah mai ruk nuk dondtree
But I’m stuck by her father, as he doesn’t like musicians
อยากมี เศรษฐีมาแต่งลูกสาว
Yahk mee settee mah dtaeng look sao
He wants a millionaire to marry his daughter

ใฝ่ปรองดอกฟ้าลาวัลย์
Fai bpraung dauk fah lahwun
I hope to reach an agreement with this lady
อยากสานสัมพันธ์แนบกาย
Yahk sahn sumpun naep gai
I want to create a close relationship with her
แต่ติดอยู่ตรง ไอ้คำ ว่า Life style
Dtae dtit yoo dtrong ai kum wah life style
But I’m still stuck by the word “life style”
เงินไม่พอมีแต่เรือนหอชั่วคราว ก่อนได้หรือเปล่า
Ngern mai por mee dtae reuan hor chua krao gaun dai reu bplao
I don’t have enough money, can we have a temporary wedding home first?

(*) เงินทองในบัญชี เงินเงินทั้งปี
Ngern taung nai bunchee ngern ngern tung bpee
The money in my account, money money all year
คงมีไม่เพียงพอ เงินเงินทุกที
Kong mee mai piang por ngern ngern took tee
I don’t have enough, money money every time
แต่ดวงใจไม่รีรอ เงินเงินทั้งปี
Dtae duang jai mai ree ror ngern ngern tung bpee
But my heart isn’t hesitant, money money all year
เพราะรู้ดีที่มีพอ คือรักแท้จริง
Pror roo dee tee mee por keu ruk tae jing
Because I know the thing I do have enough of is real true love
หากรักเอยชนะทุกสิ่งอย่าง
Hahk ruk oey chana took sing yahng
If love conquers all
ก็ขอให้รักชนะสตางค์
Gor kor hair uk chana sadtahng
I hope love wins over money

หลงรักลูกสาวกำนัน ประกันด้วยชีวี
Long ruk look sao gumnunbpragun duay cheewee
I’ve fallen in love with the chief’s daughter, I swear on my life
พิสูจน์ให้ดู ว่าเงินจะแพ้ความดี
Pisoot hai doo wah ngern ja pae kwahm dee
I’ll prove it so you can see that money loses to goodness
หมดใจที่มี มีไว้เพื่อรัก รักเธอคนเดียว
Mot jai tee mee mee wai pue aruk ruk tur kon diao
All of my heart I have to love only you

เอาแต่คิดว่าเธอนั้นก็จะมารัก หรือจะไม่รัก
Ao dtae kit wah tur nun gor ja mah ruk reu ja mai ruk
I keep wondering if you’ll love me or not
สินสอดพี่ยังไม่พร้อม แต่ก็ยังไม่ยอมที่จะอกหัก
Sin saut pee yung mai praum dtae gor yung mai yaum tee ja auk huk
My dowry still isn’t ready, but I still refuse to be heart-broken
ดูดูกันไปนาน นาน ทำไมเธอช่างน่ารักชะมัด
Doo doo gun bpai nahn nahn tummai tur chahng naruk chamut
I’ve been watching you for a long time, why are you so incredibly cute?
มันห้ามใจแทบจะไม่ไหว ละ ก็อยากไปฟัด ละ กับเธอสักครั้ง
Mun hahm jai taep ja mai wai la gor yahk bpai fut la gup tur suk krung
I nearly can’t forbid myself, I want to wrestle with you for once
อะ หลงรักลูกสาวกำนัน แล้วจะให้พี่นั้นทำยังไงดี
A long ruk look sao gumnun laeo ja hai pee nun tum yung ngai dee
Ah, I’ve fallen in love with the chief’s daughter, what do you want me to do?
แล้วพ่อน้องว่ายังไง ถ้าพี่จะเข้า ละ ไปขอสักที เอาดีดีดิ เอาดีดีดิ
Laeo por naung wah yung ngai tah pee ja kao la bpai kor suk tee ao dee dee di ao dee dee di
What would her father say if I showed up and finally asked; I want her, I want her
ได้ไหมอะ อะเบบี๋ พี่รับประกันว่าตัวพี่นั้นจะทำมันให้เต็มที่ ยาหยีของพี่
Dai mai a a baby pee rup bpragunw ah dtua pee nun ja tum mun hai dtem tee yah yee kaung pee
Can I? Ah, baby, I guarantee that I will do it to the best of my abilities, my darling

(*)

หลงรักลูกสาวกำนัน จะกี่วันฉันจะรอ
Long ruk look sao gumnun ja gee wun chun ja ror
I’ve fallen in love with the chief’s daughter, how many days will I wait?
แต่อยากเพียงขอพ่อตาให้ช่วยฉันที
Dtae yahk piang kor por dtah hai chuay chun tee
But I just want to ask her father to help me
ฝากใจดวงนี้ เอาไว้ให้เพียงลูกสาวกำนัน
Fahk jai duang nee ao wai hai piang look sao gumnun
I’m entrusting this heart of mine only to the chief’s daughter

   

เนื้อร้อง Ammy The Bottom Blues , เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ , สุดเขต จึงเจริญ , อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์ , UrboyTJ
ทำนอง Ammy The Bottom Blues
เรียบเรียง กวิน อินทวงศ์ , เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Producer กัณต์ รุจิณรงค์ / บริพัตร หวานคำเพราะ