การรอคอย

All posts tagged การรอคอย

Title: การรอคอย / Gahn Ror Koy (Waiting)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: Chapter 1
Year: 2018

วันเวลาที่เราจากกัน ทุกครั้งที่เราห่าง มันนานแสนนาน
Wun welah tee rao jahk gun took krung tee rao hahng mun nahn saen nahn
When we’re separated, every time we’re far apart, it’s so long
เมื่อไหร่เธอจะกลับมา รู้ไหมว่าเวลามันเดินช้าไป
Meua rai tur ja glup mah roo mai wah welah mun dern chah bpai
When will you come back? Do you know time turns too slowly?
เพียงใจยังเฝ้ารออยู่ ไม่จากไปไหน
Piang jai yung fao ror yoo mai jahk bpai nai
My heart is still waiting, it hasn’t gone anywhere
ยังคง รักเธอ ดังเดิม
Yung kong ruk tur dung derm
It still loves you just the same
เธออยู่ หนใด อยากรู้
Tur yoo hon dai yahk roo
Wherever you are, I want to know

(*) อยู่ตรงนั้นเธอเป็นยังไง คิดถึงกันรึเปล่า ไถ่ถาม ในใจ
Yoo dtrong nun tur bpen yung ngai kit teung gun reu bplao tah tahm nai jai
How are you over there? Do you miss me? I’m asking in my heart
ที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีใคร ยังคิดถึงเพียงแค่เรา
Tee yoo dtrong nee gor mai mee krai yung kit teung piang kae rao
Over here, I don’t have anyone else, I’m still thinking only of us
ยังรัก เพียงเธอ
Yung ruk piang tur
I still love only you

การรอคอยมันช่างโหดร้าย คล้ายว่าปลายทางมันไกลแสนไกล
Gahn ror koy mun chahng hoht rai klai wah bplai tahng mun glai saen glai
Waiting is so cruel, it’s like the end is so far away
บางทีมันก็ท้อใจ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้พบกัน
Bahng tee mun gor tor jai mai roo wah meua rai ja dai pob gun
Sometimes I get discouraged, I don’t know when we’ll see each other
เพียงใจยังเฝ้ารออยู่ จะรอคอยจนวันนั้น
Piang jai yung fao ror yoo ja ror koy jon wun nun
My heart is still waiting, I’ll wait until that day

ยังคง รักเธอ ดังเดิม
Yung kong ruk tur dung derm
I still love you just the same
อยากอยู่ เคียงข้าง อีกครั้ง
Yahk yoo kaing kahng eek krung
I want to be beside you again

(*)
ที่รอตรงนี้จะไม่มีใคร จะคิดถึงเพียงแค่เรา จะรัก เพียงเธอ
Tee ror dtrong nee ja mai mee krai ja kit teung piang kae rao ja ruk piang tur
Waiting over here, I don’t have anyone else, I’ll think only of us, I’ll only love you

   

Lyrics : Po Posayanukul
Music : Robert J Sedky
Producer : Charles Fisher