กอดได้ไหม

All posts tagged กอดได้ไหม

Title: กอดได้ไหม / Gaut Dai Mai (Can I Hug You?)
English Title: “One Last Time”
Artist: UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2020

ไม่ได้มาเรียกร้องอะไร
Mai dai mah riak raung arai
I didn’t come to beg for anything
แค่ต้องการมาใช้คำลา
Kae dtaung gahn mah chai kum lah
I just needed to come for a good-bye
บอกคนนั้นให้รอหน่อยนะ
Bauk kon nun hai ror noy na
Tell him to wait
ขอเวลาไม่นาน
Kor welah mai nahn
I just want a little time
สิ่งที่เราได้สร้างกันมา
Sing tee rao dai sahng gun mah
The things we created together
ที่มันพังคงถึงเวลา
Tee mun pung kong teung welah
That have collapsed, it’s time
ไม่อยากฟังก็ฟังหน่อยนะ
Mai yahk fung gor fung noy na
You don’t want to listen, but please do
ใช้เวลาไม่นาน
Chai welah mai nahn
It won’t take long

(*) รู้บ้างไหมว่าฉันโคตรอบอุ่น
Roo bahng maiwah chun koht aup oon
Do you know that I’m so warm
ตอนเวลาที่เธอนั้นโอบกอด
Dtaun welah tee tur nun ohp gaut
When you hug me?
ไม่ต้องพูดอะไรฉันก็ยิ้มได้
Mai dtaung poot warai chun gor yim dai
No need to say anything, I could smile
แค่มีเธออยู่ข้างกัน
Kae mee tur yoo kahng gun
Just having you by my side
แต่วันนี้ฉันแค่มาลา
Dtae wun nee chun kae mah lah
But today I just came to say good-bye
ไม่ได้มาเพื่อจะทำตัววุ่นวาย
Mai dai mah peua ja tum dtua woon wai
I didn’t come to stir anything up

(**) กอดกันหน่อยได้ไหม
Gaut gun noy dai mai
Can I hug you?
ให้วันเวลาเก่าๆ, ให้วันที่เคยมีเรา
Hai wun welah gao gao hai wun tee koey mee rao
For old time’s sake, like the days when we used to be together
ก่อนที่เธอจะเป็นของใคร
Gaun tee tur ja bpen kaung krai
Before you’ll belong to someone else
Hold me one last time
Hold me one last time
กอดกันหน่อยได้ไหม
Gaut gun noy dai mai
Can I hug you?
ถ้าเค้าไม่ว่าอะไร
Tah kao mai wah arai
If he won’t object
แค่ขอให้เค้าเข้าใจ Baby,
Kae kor hai kao kao jai babay
I just want him to understand, baby
ก่อนที่จะเสียเธอไปจริงๆ
Gaun tee ja sia tur bpai jing jing
Before I really lose you

ไม่อาจที่จะย้อนคืนไป
Mai aht tee ja yaun keun bpai
Things can’t go back to the way things were
เธอก็ไปไม่ย้อนคืนมา
Tur gor bpai mai yaun keun mah
You left, you’re not coming back
แค่ยินดีที่ได้มาหา
Kae yin dee tee dai mah hah
I’m just happy I got to see you
แล้วจะไปให้ไกล
Laeo ja bpai hai glai
And now I’ll go far away

(*,**)

ก็รู้ดีว่าฉันคงไม่มีสิทธิ์
Gor roo dee wah chun kong mai mee sit
I know full well I don’t have the right
ให้คิดแค่ในใจจะดีกว่า
Hai kit kae nai jai ja dee gwah
It would be better if I just thought it in my heart
รู้ดีว่าต้องทำไง
Roo dee wah dtaung tum ngai
I know full well what I must do
แต่ฝืนหัวใจไม่ได้
Dtae feun hua jai mai dai
But I can’t resist my heart
ยอมเป็นตัววายร้าย
Yaum bpen dtua wai rai
I’m willing to be the bad guy
อยากกอดในวันที่สาย
Yahk gaut nai wun tee sai
I want to hug you on a day too late
ถ้าขอเธอได้จะจำจนวันสุดท้าย
Tah kor tur dai ja jum jon wun soot tai
If I could ask you for this, I’ll remember it until my final day

(**)

   

Produced By URBOYTJ
Arranged By Jirayut Phaloprakarn
Composed By Jirayut Phaloprakarn, Janpat Montrelerdrasme
Written By Jirayut Phaloprakarn, Piyawat Meekruea

Title: กอดได้ไหม / Gaut Dai Mai (Can I Hug You?)
Artist: ETC
Album: [Single]
Year: 2019

ท้องฟ้านั้นสีเทา คิดถึงรักของเรา
Taung fah nun see tao kit teung ruk kaung rao
The sky is grey, I think of our love
ดูยิ่งเหงาเพราะเราไมได้พบกัน
Doo ying ngao pror rao mai dai pob gun
The lonelier it seems because we can’t see each other
เหมือนครึ่งของหัวใจ ของฉันได้หายไป
Meuan kreung kaung hua jai kaung chun dai hai bpai
It’s like half of my heart has disappeared
วันที่เธอนั้นต้องห่างไกลจากฉัน
Wun tee tur nun dtaung hahng glai jahk chun
When you had to separate far away from me

(*) ยิ่งคิดถึง ยิ่งห่าง ทุกเรื่องทุกอย่าง ล้วนมีเธอในนั้น
Ying kit teung ying hahng took reuang took yahng luan mee tur nai nun
The more I think about you, the further away you get, everything is filled with you
ยิ่งคิดถึงเท่าไหร่ ยิ่งเหงาในใจ ขอแค่เจออีกครั้ง
Ying kit teung tao rai ying ngao nai jai kor kae jur eek krung
The more I think of you, the lonelier I get in my heart, I just want to see you again

(**) อยากกอดเธอไว้นานนานไม่ต้องพูดอะไร
Yahk gaut tur wai nahn nahn mai dtaung poot arai
I want to hug you for a long time, there’s no need to speak
ขอแค่เพียงเท่านั้น ไม่ขอสิ่งใด
Kor kae piang tao nun mai kor sing dai
That’s all I ask for, I won’t ask for anything else
คิดถึงไออุ่นนั้น แทบทนไม่ไหว
Kit teung ai oon nun taep ton mai wai
I miss that warmth, I nearly can’t take it
กลับมากอดกันได้ไหม
Glup mah gaut gun dai mai
Please come back and hug me

ทุกครั้งที่เสียใจ ทุกครั้งที่ร้องให้
Took krung tee sia jai took krung tee raung hai
Every time I’m sad, every time I cry
ก็มีเธอที่คอยปลอบโยนข้างกัน
Gor mee tur tee koy bplaup yohn kahng gun
I have you comforting me beside me
เหมือนได้ยินเสียงเธอ ทุกครั้งที่ละเมอ
Meuan dai yin siang tur took krung tee lamur
It’s like I hear your voice every time I dream
ราวกับเธอไม่เคยห่างไปจากฉัน
Rao gup tur mai koey hahng bpai jahk chun
It’s like you’re never far from me

(*, **)

ไม่ต้องพูดว่ารัก แค่เพียงเธอกอดฉัน
Mai dtaung poot wah ruk kae piang tur gaut chun
You don’t have to say you love me, just hug me
ขอแค่สัมผัสนั้น ให้พูดแทนหัวใจเหงาเพราะเราไม่ได้พบกัน
Kor kae sum put nun hai poot taen hua jai ngao pror rao mai dai pob gun
I just want that touch to speak for my lonely heart because we can’t meet

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by ETC.
Lyrics : Mac Sarun, หนึ่ง, โซ่, โอ๊ป, ยักษ์, เอิ๊ต , เอิง
Melody by หนึ่ง
Arrange by บี, หนึ่ง,โซ่

Title: กอดได้ไหม / Gaut Dai Mai (Can I Hug You?)
Artist: Skykick Ranger
Album: แม่เจ้าโว้ย / Mae Jao Woey
Year: 2007

เหมือนมีเวทย์มนต์ เข้ามาเล่นกลฉันไม่รู้เป็นไง
Meuan mee wet mon kao mah len gon chun mai roo bpen ngai
It’s like a magic spell has been cast on me, I don’t know what it is
ขามันเริ่มสั่น หัวมันเริ่มปั่น เธอทำให้คลั่งไคล้
Kah mun rerm sun hua mun rerm bpun tur tum hai klung klai
My legs are starting to shake, my head is starting to spin, you drive me crazy

(*) กลิ่นกายยั่วยวนชวนลุ่มหลง อยากตรงเข้าไปหาเธอ
Glin gai yua yuan chuan loom long yahk dtrong kao bpai hah tur
The scent of your body is enticing me to become infatuated, I want to go right up to you
ให้ตาจ้องตาฉันกับเธอ กระซิบและบอกเบาๆ
Hai dtah jaung dtah chun gup tur grasip lae bauk bao bao
Let my eyes meet with yours, and whisper and tell you gently

(**) อยากจะกอดเธอได้ไหม อยากจะจูบเธอสักครั้ง
Yahk ja gaut tur dai mai yahk ja joop tur suk krung
Can I hug you? I want to kiss you just once
ถ้ายอมให้กอด และยอมให้จูบ ไอ้ฉันคงจะซึ้งใจ
Tah yaum hai gaut lae yaum hai joop ai chun kong ja seung jai
If you’ll let me hug you and let me kiss you I’d be so touched
และถ้าหากในคืนนี้ ฉันมีเธออยู่ เคียงข้างกาย
Lae tah hahk nai keun nee chun mee tur yoo kiang kahng gai
And if I had you beside me tonight
จะรักเธอให้ตาย จะรักให้มากมายคนเดียว
Ja ruk tur hai dtai ja ruk hai mahk mai kon diao
I’d love you to death, I’d love you so much, you alone

รู้ตัวรึเปล่า ว่าในทุกคราวที่ได้พบเจอ
Roo dtua reu bplao wah nai took krao tee dai pob jur
Do you realize that every time we meet
ขามันเริ่มสั่น หัวมันเริ่มปั่นเธอทำให้คลั่งไคล้
Kah mun rerm sun hua mun rerm bpun tur tum hai klung klai
My legs are starting to shake, my head is starting to spin, that you drive me crazy?

(*,**,**,**)

Title: กอดได้ไหม / Gaut Dai Mai (Can I Hug You?)
Artist: Dan-Beam
Album: Dan-Beam the Album
Year: 2005

จำวันดีๆ ได้ไหม เรื่องราวอันมากมาย
Jum wun dee dee dai mai reaung rao un mahk mai
Can you remember the good days? There were so many memories
เวลาที่เคยอยู่ใกล้กัน เราจะมีรักแท้
Welah tee koey yoo glai gun rao ja mee ruk tae
When we were once close, we would have true love
จะอยู่ไปให้แสนนาน เธอจะโยนทิ้งหรือไร
Ja yoo bpai hai saen nahn tur ja yohn ting reu rai
We’ve been together for so long, would you throw it away or what?

(*) เดินมากันจนป่านนี้ เธอลองมองให้ดี
Dern mah gun jon bpahn nee tur laung maung hai dee
We’ve walked together until this moment, try looking at it positively
เวลาเหล่านี้ฉันเสียดาย กว่าเราจะค้นพบ
Welah lao nee chun sia dai gwah rao ja kon pob
Those times I regretted until we’d find
ว่าเกิดมาคบเพื่อใคร ทบทวนด้วยใจดูอีกที
Wah gert mah kop peua krai top tuan duay jai doo eek tee
Whom we were born to date, reconsider it with your heart, look at it again

(**) อยากกระซิบเบาๆ กับเธอที่ข้างหู
Yahk grasip bao bao gup tur tee kahng hoo
I want to gently whisper into your ear
ให้เธอรู้ว่ายังผูกพันแค่ไหน
Hai tur roo wah yung pook pun kae nai
And let you know how much we’re still connected
สิ่งที่ทำเธอให้โกรธ อยากขอโทษจากหัวใจ
Sing tee tum tur hai groht yahk kor toht jahk hua jai
I want to apologize from my heart for the things that make you angry

(***) ฉันกอดได้ไหม กอดเธอหน่อยได้ไหม
Chun gaut dai mai gaut tur noy dai mai
Can I hug, hug you, please?
ให้ฉันรู้เธออภัยให้ฉัน (ยินดียกโทษให้มั้ย)
Hai chun roo tur apai hai chun (yin dee yok toht hai mai)
Let me know you forgive me (Are you willing to forgive me?)
ไม่ไปใช่ไหม ไม่เดินจากไปไหน
Mai bpai chai mai mai dern jahk bpai nai
You won’t leave, right? You won’t go anywhere?
ก็เรารักกัน อย่าบอกว่าจะเลิกกับฉัน
Gor rao ruk gun yah baukw ah ja lerk gup chun
We’re in love, don’t tell me you’re breaking up with me

(*,**,***,***,***)