กองไว้

All posts tagged กองไว้

Title: กองไว้ / Gaung Wai (Piling Up)
Artist: J Jetrin (เจ เจตริน)
Album: จ.เ-ะ.บ (J.E.B.)
Year: 1991

ที่แล้วมา เธอไม่เคยดูแลหัวใจ
Tee laeo mah tur mai koey doo lae hua jai
In the past, you never took care of my heart
ที่แล้วมา เธอไม่มองว่าใครทุกข์ใจ
Tee laeo mah tur mai maung wah krai took jai
In the past, you didn’t look to see who was suffering
แต่ก่อนนั้น เธอเองที่ทิ้งฉันไปหาใหม่
Dtae gaun nun tur eng tee ting chun bpai hah mai
But back then, you were the one who dumped me for someone new
ในวันนี้ กลับจะมาเสียใจ
Nai wun nee glup ja mah sia jai
And now today, you’ve ended up sad

(*) ( เก็บเอาคำว่า ) เสียใจกองไว้ตรงนั้น
(Gep ao kum wah) sia jai gaung wai dtrong nun
(Keep your) apologize that are piling up over there
เพราะมันไม่มีค่าอันใด
Pror mun mai mee kah un dai
Because it’s worthless
ไปอยู่ที่ไหนมา เมื่อฉันไม่มีใคร
Bpai yoo tee nai mah meua chun mai mee krai
Where have you been when I didn’t have anyone?
เธอไปไหน ไปไหน ที่ผ่านมา ที่เธอมองผ่าน
Tur bpai nai bpai nai tee pahn mah tee tur maung pahn
Where did you go? Where did you go? In the past, you looked past me
ที่ผ่านมาไม่เคยต้องการและมันก็นาน
Tee pahn mah mai koey dtaung gahn lae mun gor nahn
In the past, you never wanted me, and this went on for a long time
นานจนสายเกินไป
Nahn jon sai gern bpai
A long time until it was too late

ต่อนี้ไป ความช้ำใจมันคงไม่มี
Dtor nee bpai kwahm chum jai mun kong mai mee
From now on, I won’t have any heartache
ต่อนี้ไป ตัวฉันคงทำใจได้ดี
Dtor nee bpai dtua chun kong tum jai dai dee
From now on, I’ll come to terms with this
จะบาปไหม หากฉันจะขอไปเสียที
Ja bahp mai hahk chun ja kor bpai sia tee
Will I be cursed if I want to leave?
ในวันนี้ อยากจะลืมหน้าเธอ
Nai wun nee yahk ja leum nah tur
Today I want to forget your face

(*,*,*)