Title: อย่าทำอย่างนั้น / Yah Tum Yahng Nun (Don’t Do That)
Artist: Portrait and the Rube
Album: [Single]
Year: 2018

(*) อย่าทำอย่างนั้น หัวใจฉันทนไม่ได้
Yah tum yahng nun hua jai chun ton mai dai
Don’t do that, my heart can’t take it
อย่าให้ความหวัง ถ้าฉันไม่มีความหมาย
Yah hai kwahm wung tah chun mai mee kwahm mai
Don’t give me hope if I’m meaningless
อย่าทำให้ฉันต้องรัก แต่สุดท้ายต้องมาร้องไห้
Yah tum hai chun dtaung ruk dtae soot tai dtaung mah raung hai
Don’t make me love you but have to cry in the end
ถ้าไม่รักกันจริง ก็อย่ามาใจร้ายกับฉันเลย
Tah mai ruk gun jing gor yah mah jai rai gup chun loey
If you don’t really love me, don’t be cruel to me

เธอให้ฉันยืนอยู่ตรงไหน คนสำคัญหรือแค่ผ่านไป บอกฉันที
Tur hai chun yeun yoo dtrong nai kon sumkun reu kae pahn bpai bauk chun tee
Where do I stand with you? Am I an important person or just a passing fling? Tell me
คำว่าเรามีค่าบ้างไหม คำว่ารักมีค่าแค่ไหน หรือมันไม่มี
Kum wah rao mee kah bahng mai kum wah ruk mee kah kae nai reu mun mai mee
Does the word “we” have any value? How much value does the word “love” have? Or do they not have any?

(**) รักหรือไม่รักเอาให้ชัดวอนได้ไหมให้เธอได้คิด
Ruk reu mai ruk ao hai chut waun dai mai hai tur dai kit
Do you love me or not? Make it clear, can I beg you to reconsider
ถึงจิตใจฉันสักนิด ทำสิ่งใดไม่เคยจะแคร์ เธอไม่แลเธอไม่สน
Teung jit jai chun suk nit tum sing dai mai koey ja care tur mai lae tur mai son
My heart in all this? You do everything and never care, you don’t look around, you aren’t interested
คนที่ยืนข้างเธอตรงนี้ ปวดใจจริงหนอคนดี ชีวีนี้แทบมลาย
Kon tee yeun kahng tur dtrong nee bpuat jai jing nor kon dee cheewee nee taep malai
In the person standing right here beside you, it really breaks my heart, darling, my life has nearly been destroyed

(*)

ถามจริงๆ ว่าเรื่องของเรา
Tahm jing jing wah reuang kaung rao
I’m really asking if our situation
คือรักจริงหรือแค่เธอเหงาบอกได้ไหม
Keu ruk jing reu kae tur ngao bauk dai mai
Is really love or if you were just lonely, please tell me
ถ้าไม่รักก็อย่าหลอกกัน ถ้าไม่รักก็ปล่อยมือฉัน ปลดปล่อยฉันไป
Tah mai ruk gor yah lauk gun tah mai ruk gor bploy meu chun bplot bploy chun bpai
If you don’t love me, don’t deceive me, if you don’t love me, let go of my hand, let me go

(**,*,*)

อย่าทำอย่างนั้น
Yah tum yahng nun
Don’t do that
กับฉันเลย
Gup chun loey
To me
อย่ามาใจร้าย
Yah mah jai rai
Don’t be cruel
กับฉันเลย
Gup chun loey
To me
อย่าทำอย่างนั้น
Yah tum yahng nun
Don’t do that
กับฉันเลย
Gup chun loey
To me
อย่ามาใจร้ายเลย
Yah mah jai rai loey
Don’t be cruel

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
EXECUTIVE PRODUCER : คชภัค ผลธนโชติ
PRODUCER : BOXX MUSIC TEAM
LYRICS : PORTRAIT, MVL
MELODY : PORTRAIT, MVL
ARRANGE : คชภัค ผลธนโชติ, MVL, THE RUBE
MIXED DOWN & MASTERING : ดนุภพ กมล

Title: น้ำ…ในแจกันดอกไม้ / Nam Nai Jae Gun Dauk Mai (Water in a Vase of Flowers)
Artist: Nook Sutthida (นุ๊ก สุทธิดา)
Album: [Single]
Year: 2018

เห็น ทุกคนชอบดอกไม้ ชอบร้อยเรียงกิ่งใบ ใส่แจกันสวยงาม
Hen took kon chaup dauk mai chaup roy riang ging bai sai jae gun suay ngahm
It seems like everyone likes flowers, they like to arrange the stems in a beautiful vase
ดอกไม้สีสัน ใส่ไว้ในแจกันดูสวยเด่น ชั่วโมงผ่าน ดอกใบเริ่มโรยรา
Dauk mai see sun sai wai nai jae gun doo suay den chua maung pahn dauk bai rerm roy rah
The colorful flowers in the vase look very beautiful, but after an hour passes, the flowers start to wilt

(*) แจกันที่ใส่ นั้น จะสวยสักเพียงใด
Jae gun tee sai nun ja suay suk piang dai
No matter how pretty the vase that you put them in is
ก็ไม่อาจ หล่อเลี้ยงให้สวยงาม
Gor mai aht lor liang hai suay ngahm
It can’t keep them beautiful

(**) เมื่อดอกไม้ไม่ได้ต้องการแค่แจกัน
Meua dauk mai mai dai dtaung gahn kae jae gun
When flowers don’t just need a vase
ต้องการน้ำไว้เลี้ยงชีวิต ทั้งดอกก้านใบ
Dtaung gahn num wai liang cheewit tung dauk gahn bai
Every flower needs water to keep it alive
เปรียบความรักเหมือนน้ำในแจกันดอกไม้
Bpriap kwahm ruk meuan nam nai jae gun dauk mai
Love is like the water in a vase of flowers
ถึงแม้ชีวิตพร้อมทุกอย่าง ขาดสิ่งหล่อเลี้ยงใจ ชีวิตก็โรยรา
Teung mae cheewit praum took yahng kaht sing lor liang jai cheewit gor roy rah
Even if your life has everything, without something to nourish the heart, our lives wilt

ฉัน ก็เลยได้เรียนรู้ ถ้าอยากให้ความรัก ดีชุ่มชื่นหัวใจ
Chun gor loey dai rian roo tah yahk hai kwahm ruk dee choom cheun hua jai
I learned that if you want a love that’s good for the heart
อย่าทิ้งดอกไม้ อย่าหาแค่แจกันที่ลวดลาย แล้วไม่เคยหมั่นเติมน้ำลงไป
Yah ting dauk mai yah hah kae jae gun tee luat lai laeo mai koey mun dterm num long bpai
Don’t abandon flowers, don’t spend all your time searching for a pretty vase and never add water

(*,**,*,**,**)

   

Executive Producer: พีราวัชร์ อัศววชิรวิท
Producer: ธนเดช ผาสุขธรรม
Lyrics: Fix Lyrics
Melody: ธนเดช ผาสุขธรรม
Chorus: Amp Cu band
Arrangement: ธนเดช ผาสุขธรรม
Digital Editor: Kaip
Studio: Dreadroom Studio
Mixed & Mastering: ธนเดช ผาสุขธร

Title: เธอกับฉัน / Tur Gup Chun (You and I)
Artist: Love (เลิฟ)
Album: เธอกับฉัน / Tur Gup Chun (You and I)
Year: ??

(*) เรารักกันวันแรก เมื่อไหร่ก็ไม่รู้
Rao ruk gun wun raek meua rai gor mai roo
I don’t know the first day that we fell in love
ก็รักกันมาเรื่อยๆ จนมาถึงวันนี้
Gor ruk gun mah reuay reuay jon mah teung wun nee
But to this day we’ve been in love ever since
ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ ลืมนับไปว่ากี่ปี
Mai roo wah nahn tao rai leum nup bpai wah gee bpee
I don’t know how long it’s been, I’ve lost count of the years
สุดท้ายก็จบลงที่ เรายังรักกัน
Soot tai gor jop long tee rao yung ruk gun
But it ends up with us still in love

(**) ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ ใจมันจึงจะเลิกรัก
Mai roo wah nahn tao rai jai mun jeung ja lerk ruk
I don’t know how long it will be until our hearts fall out of love
ตั้งแต่วันที่เรารู้จัก ไม่เคยคิดที่จะจากกัน
Dtung dtae wun tee rao roo juk mai koey kit tee ja jahk gun
Since the day that we met, I’ve never thought we’d separate
เมื่อวานฉันก็รักเธอ วันนี้ก็ยังหวาน
Meua wahn chun gor ruk tur wun nee gor yung wahn
I loved you yesterday, today we’re still sweet
ทะเลาะแล้วก็ดีกัน ทุกวันเหมือนเดิม
Talor laeo gor dee gun took wun meuan derm
When we fight, we make up, ever day is the same

(***) ไม่มีดอกไม้ ไม่ต้องมีของขวัญ
Mai mee dauk mai mai dtaung mee kaung kwun
I don’t have any flowers, there’s no need for a gift
มีแต่ใจให้กัน เท่านั้นมันก็ดี
Mee dtae jai hai gun tao nun mun gor dee
Just having our hearts to give each other is fine
ไม่เคยต้องการอะไร เป็นแบบทุกวันก็เข้าที
Mai koey dtaung gahn arai bpen baep took wun gor kao tee
I’ve never wanted anything else, just to be like this every day
ที่สุดในใจฉันนี้ ขอแค่มีเธอกับฉัน
Tee soot nai jai chun nee kor kae mee tur gup chun
To the ends of my heart, I just ask to have you with me

(*,**,***)

Title: ได้รักเธอก็ดีแค่ไหน / Dai Ruk Tur Gor Dee Kae Nai (How Nice it Would Be to Be Able to Love You)
Artist: Namm Ronnadet (แหนม รณเดช) ft. Raft
Album: [Single]
Year: 2018

แค่ใครสักคน ที่ตามหามานานจนเจอ
Kae krai suk kon tee dtahm hah mah nahn jon jur
Just the someone whom I’ve searched for for so long until we met
จากคนนับล้านก็มีเพียงเธอ ที่ทำให้เพ้อจนนอนละเมอ
Jahk kon nun lahn gor mee piang tur tee tum hai pur jon naun lamur
From all those millions of people, there was only you who made me crazy until I was daydreaming
แทบทนไม่ไหว
Taep ton mai wai
Nearly unable to take it

ทำไมต้องเธอ เหตใดฟ้าต้องให้เราเจอกัน
Tummai dtaung tur het dai fah dtaung hai rao jur gun
Why must it be you? Why did heaven make us meet
กับความรักที่ได้เป็นเพียงแค่ความฝัน
Gup kwahm ruk tee dai bpen piang kae kwahm fun
With a love that can only be a dream?
ก็รู้ตัว ว่าฉันเอง ทำได้แค่มองเท่านั้น
Gor roo dtua wah chun eng tum dai kae maung tao nun
I realize that I can only look, that’s it

(*) พยายามจะห้ามหัวใจ พยายามจะไม่รู้สึก
Payayahm ja hahm hua jai payayahm ja mai roo seuk
I try to forbid my heart, I try not to feel anything
ยิ่งห้ามกลับเหมือนมันยิ่งลึกลงไปกว่าเดิมทุกที
Ying hahm glup meuan mun ying leuk long bpai gwah derm took tee
But the more I forbid myself, the more it’s like it goes deeper and deeper every time
จะเดินห่างก็ไม่ไหว ให้ใกล้กว่านี้ก็ทำไม่ได้
Ja dern hahng gor mai wai hai glai gwah nee gor tum mai dai
I can’t walk that far, I can’t get any nearer than this

(**) แค่รักเธอตรงนี้ แม้ไม่มีสิทธิ์กอดไว้
Kae ruk tur dtrong nee mae mai mee sit gaut wai
Just loving you from right here, even though I don’t have the right to hug you
ได้รักข้างเดียวมันก็ดีแค่ไหน
Dai ruk kahng diao mun gor dee kae nai
How nice it is just to be able to love you one-sidedly
ไม่มีเหตุผลกับหัวใจ รู้ทั้งรู้ว่าเป็นไปไม่ได้
Mai mee het pon gup hua jai roo tung roo wah bpen bpai mai dai
There’s no reasoning with the heart, I know full well it’s impossible
ก็ยังจะรักเธอ
Gor yung ja ruk tur
But I’ll still love you

ห่างเพียงสายตา แต่ไม่อาจคว้าเธอให้ได้ดังใจ
Hahng piang sai dtah dtae mai aht kwah tur hai dai dung jai
You’re in my vision, but I can’t reach out to you
อยากเก็บเธอไว้แค่เพียงคนเดียวสักแค่ไหน
Yahk gep tur wai kae piang kon diao suk kae nai
How badly I just want to keep you to myself
แต่เรื่องจริง กับเรื่องเรา ก็เหมือนจะดูห่างไกล
Dtae reuang jing gup reuang rao gor meuan ja doo hahng glai
But in reality, our situations seem so far apart

(*,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by เอก Season Five, โอ๊บ เพิ่มศักดิ์, ยักษ์ Clash
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by แหนม โอ๊บ เอก ยักษ์
Arrange by ปิติพัฒน์ อดิศักดิ์วัฒนธร

Title: ไม่ว่าอะไร / Mai Wah Arai (No Matter What)
English Title: “Wish This Love”
Artist: Dew Arunpong (ดิว อรุณพงศ์)
Album: OST บังเอิญรัก / Bungern Ruk
Year: 2018

Wish this love could be Forever
and our love will be forever
Wish this love could be Forever
and never end ever
Wish this love could be Forever
and our love will be forever
Wish this love could be Forever
and never end ever

จะยังไง จะเป็นความบังเอิญหรือฟ้าตั้งใจ
Ja yung ngai ja bpen kwahm bung ern reu fah dtung jai
Whatever it was, be it a coincidence or intended by heaven
ที่มาทำให้เธอและฉัน ได้พบ ได้เจอกัน
Tee mah tum hai tur lae chun dai pob dai jur gun
That made you and I meet
มีเรื่องราวให้ผูกพัน จนมาทำให้ได้รู้ใจ
Mee reuang rao hai pook pun jon mah tum hai dai roo jai
We had memories that bound us together until we got to know my heart
ว่าใคร ที่มาทำให้ความเงียบเหงาหายไป
Wah krai tee mah tum hai kwahm ngiap ngao hai bpai
And who it was who made my loneliness disappear
และมาคอยแต่งเติมรอยยิ้ม ให้โลกดูสดใส
Lae mah koy dtaeng dterm roy yim hai lohk doo sot sai
And who came and added smiles to make the world seem brighter
วันทุกวันมีความหมาย เธอคือใครที่ใจเฝ้ารอ
Wun took wun me ekwahm mai tur keu krai tee jai fao ror
Each and every day is meaningful, you’re the one whom my heart has been waiting for

ยิ่งใกล้กับเธอเท่าไร ยิ่งเจอกับความอุ่นใจ
Ying glai gup tur tao rai ying jur gup kwahm oon jai
The closer to you I get, the more I find warmth
ใครต่อใครคนใด คนไหนก็ไม่สำคัญ
Krai dtor krai kon dai kon nai gor mai sumkun
No one else matters
ตาสบตาสื่อใจกัน ไม่เห็นต้องพูดอะไรกัน
Dtah sop dtah seu jai gun
Eye contact communicates our hearts, there doesn’t seem to be a need to say anything
เพียงเรายังมีกันจากนี้ไป
Piang rao yung mee gun jahk nee bpai
We still have each other from now on

(*) อีกนานแค่ไหน เส้นทางจะแสนไกล
Eek nahn kae nai sen tahng ja saen glai
However much longer, even if the road is so long
ไม่ว่าอะไร เราจะเดินไปด้วยกัน
Mai wah arai rao ja dern bpai duay gun
No matter what, we’ll continue on together
ผ่านวันเวลา แค่เธอจับมือฉัน
Pahn wun welah kae tur jup meu chun
Passing the time with just you holding my hand
และฉันนั้นจะไม่ปล่อยมัน
Lae chun nun ja mai bploy mun
And I won’t let it go
รักเราจะเป็นนิรันดร์ ไม่มีวันตาย
Ruk rao ja bpen nirun mai mee wun dtai
Our love will last for eternity and will never die

จะเป็นไร ถ้าจักรวาลสลายหายไป
Ja bpen rai tah jukrawahn salai hai bapi
However things will be, if the universe is destroyed
แค่มีเธอ ยังเดินตรงนี้ ไม่ว่าจะวันไหน
Kae mee tur yung dern dtrong nee mai wah ja wun nai
Just having you still walking right here, regardless of the day
เจอเรื่องใดไม่หวั่นไหว
Jur reuang dai mai wun wai
Whatever I must face, I’m unshaken
แค่ยังมีเธอคอยเดินเคียงข้างกัน
Kae yung mee tur koy dern kiang kahng gun
Just to still have you walking beside me

ยิ่งใกล้กับเธอเท่าไร ยิ่งเจอกับความอุ่นใจ
Ying glai gup tur tao rai ying jur gup kwahm soon jai
The closer to you I get, the more I find warmth
ใครต่อใครคนใด คนไหนก็ไม่สำคัญ
Krai dtor krai kon dai kon nai gor mai sumkun
No one else matters
เจอเรื่องราวมากมายร้อยพัน ไม่ว่าอะไรก็ไม่กลัว
Jur reuang rao mahk mai roy pun mai wah arai gor mai glua
If we face hundreds of thousands of situations, no matter what, I’m not scared
เพียงเรามีกันจากนี้ไป
Piang rao mee gun jahk nee bpai
We just have each other from now on

(*)

Wish this love could be Forever
and our love will be forever
Wish this love could be Forever
and never end ever
Wish this love could be Forever
and our love will be forever
Wish this love could be Forever
and never end ever

(*,*)

Wish this love could be Forever
and our love will be forever
Wish this love could be Forever
and never end ever
Wish this love could be Forever
and our love will be forever
Wish this love could be Forever
and never end ever

รักเราจะเป็นนิรันดร์ ไม่มีวันตาย
Ruk rao ja bpen nirun mai mee wun dtai
Our love will last for eternity and will never die

Title: ไปต่อ / Bpai Dtor (Continue On)
Artist: Joey Boy
Album: [Single]
Year: 2018

สุดสาย
Soot suay
Hey, baby

(*) สุดทางแล้วคงจะไม่มีทางให้เราดำเนินไป
Soot tahng laeo kong ja mai mee tahng hai rao dum nern bpai
It’s the end, there’s no way for us to proceed
ไม่มีแม้คนที่คอยเข้าใจไม่มีใครสนใจ
Mai mee mae kon te ekoy kao jai mai mee krai son jai
There’s not even a single person who understands, no one cares
แต่ถามสักคำ ถ้าใจคุณอยากจะไปต่อ
Dtae tahm suk kum tah jai koon yahk ja bpai dtor
But I’ll ask one thing; if your heart wants to continue on
คุณอยากไปต่อไหม
Koon yahk bpai dtor mai
Do you want to continue on?
(ไปดิ ไปเด้)
(Bpai di bpai day)
(Go, go!)

(**) คุณอยากไปต่อไหม
Koon yahk bpai dtor mai
Do you want to keep going?
คุณอยากไปต่อไหม
Koon yahk bpai dtor mai
Do you want to keep going?
คุณอยากไปต่อไหม
Koon yahk bpai dtor mai
Do you want to keep going?
คุณอยากไปต่อไหม
Koon yahk bpai dtor mai
Do you want to keep going?

ไปต่อ ไปต่อ รถจะสนิท
Bpai dtor bpai dtor rot ja sanit
Keep going, keep going, the car is close
ถ้ายังคิดจะไปต่อ อย่างนั้นอะดิ
Tah yung kit ja bpai dtor yahng nun a di
If you’re still considering continuing on like that
เดินต่อ เดินต่อ อย่าติดกับพาหนะ
Dern dtor dern dtor yah dtit gup pahana
Continue walking, continue walking, don’t get stuck on vehicles
มันก็แค่บนภาระ
Mun gor kae bon pahra
It’s just an oath of responsibility
ไม่มีพันธะเราก็หวิดกันเลยมะ
Mai mee punta rao gor wit gun loey ma
If there’s no commitment, are we really close?
ไม่มีใครรัก ไม่มีใครสน
Mai mee krai ruk mai mee krai son
Without a lover, no one cares
ก็ยังคงฝัน ยังอยากทุกข์ทน
Gor yung kong fun yung yahk took ton
But you’re still dreaming, you still want to suffer through it
เลยตัดสินใจชวนมึงทุกคน ไปต่อ ไปต่อ
Loey dtut sin jai chuan meung took kon bpai dtor bpai dtor
So I’ve decided to invite you all to continue on, continue on

(*,**)

เป็นทางนี้คงไม่เหมือนที่เราน่ะเคยเดินผ่าน
Bpen tahng nee kong mai meuan tee rao na koey dern pahn
This path isn’t like the ones we’ve ever traveled on before
จุดหมายครั้งนี้คงไม่มีชัยชนะหรือแพ้เหมือนเช่นวันวาน
Joot mai krung nee kong mai mee chai chana reu pae meuan chen wun wahn
This time the destination doesn’t have a finish line or failure like yesterday
ก็ใจมันไป อยากจะไปน่ะคงต้องไปให้สุดทาง
Gor jai mun bpai yahk ja bpai na kong dtuang bpai hai soot tahng
My heart is going, if you want to go, you have to go all the way
แต่กลัวว่าใจ เมียไม่ให้ไป ทำยังไงคงตกราง
Dtae glua wah jai mia mai hai bpai tum yung ngai kong dtok rahng
But I’m scared your wife won’t let your heart go, what to do? I’m gonna go off the rails

(**,*)

คุณอยากไปต่อไหม
Koon yahk bpai dtor mai
Do you want to keep going?

(*)

คุณอยากไปต่อไหม
Koon yahk bpai dtor mai
Do you want to keep going?

(*)

คุณอยากไปต่อ
Koon yahk bpai dtor
You want to keep going

Title: รอให้เธอบอก / Ror Hai Tur Bauk (Waiting For You to Tell Me)
English Title: “Mute”
Artist: Whal & Dolph
Album: [Single]
Year: 2018

There’s many things that I’ve never understood that I’m waiting for you to tell me
The days and nights pass, but my entire heart is still waiting
Waiting for you

You never said that we were once in love, you never told me

(*) Oh, are you so cruel, or am I too meaningless
For you to tell?

(**) But I miss you
I can’t take not seeing you
And how much longer do you want me to wait?
And your same gaze
Holds me back
So if you want me to continue on like this (I can’t)

I can’t stop you or hold you back
But I can’t willingly let you leave me
I’m begging you, begging you to let me go
I can’t take things being like this

(*,**)

   

เนื้อร้อง : Whal & Dolph
ทำนอง : Whal & Dolph
เรียบเรียง : Whal & Dolph
โปรดิวเซอร์ : Whal & Dolph

Title: อยากเป็นคนสำคัญ / Yahk Bpen Kon Sumkun (I Want to Be an Important Person)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: แม่ค้าหน้าคอม / Mae Kah Nah Kaum (Online Vendor)
Year: 2017

ไม่รู้ตัวบ้างเลยหรือไง
Mai roo dtua bahn gloey reu ngai
Do you really not know
ว่าเธอทำให้ใครนั้นต้องไหวหวั่น
Wah tur tum hai krai nun dtaung wai wun
That you’re making someone nervous?
มาอยู่ใกล้กันทุกวัน จนแอบฝันไกล
Mah yoo glai gun took wun jona ep fun glai
We get close every day until I’m secretly dreaming so far
แค่ได้คุยก็รู้สึกดี บางทีก็มีเผลอเอาเธอเป็นแรงใจ
Kae dai kooey gor roo seuk dee bahng tee gor mee plur ao tur bpen raeng jai
Just talking with you, I feel good, sometimes I absently use you as my inner-strength
นอนไม่หลับกินไม่ค่อยได้ ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
Naun mai lup gin mai koy dai jai mai yoo gup neua gup dtua
I can’t sleep, I can’t really eat, my heart isn’t with my body

วันไหนไม่เจอ ก็คิดถึง
Wun nai mai jur gor kit teung
Any day we don’t meet, I miss you
วันนี้ยิ่งเจอ ก็ยิ่งคิดถึง..
Wun nee ying jur gor ying kit teung
Today, the more I see you, the more I miss you
แค่หวังไว้ว่าวันหนึ่ง เธอจะรู้ใจ
Kae wung wai wah wun neung tur ja roo jai
I just hope that one day you’ll know my heart

(*) อยากเป็นคนสำคัญ กว่าเมื่อวานนี้จะได้ไหม
Yahk bpen kon sumkun gwah meua wahn nee ja dai mai
I want to be someone more important than yesterday, please
อยากให้เธอห่วงใย อยากหายใจใกล้เธอกว่านี้
Yahk hai tur huang yai yahk hai jai glai tur gwah nee
I want you to worry about me, I want to breathe closer to you
อยากเป็นคนสำคัญ ที่เธอคิดถึงก่อนใครทุกที
Yahk bpen kon sumkun tee tur kit teun gaun krai took tee
I want to be the important person whom you think of before anyone else, every time
อยากเป็นคนรักที่ดี มีฝันเดียวกันกับเธอ
Yahk bpen kon ruk tee dee mee fun diao gun gup tur
I want to be your best lover and have the same dreams as you

(**) ฉันว่าเธอคงคิดเหมือนกัน
Chun wah tur kong kit meuan gun
I think you feel the same
แค่ว่าวันนี้ฉันฝันไปมากกว่า
Kae wah wun nee chun fun bpai mahk gwah
It’s just that today, I’m dreaming much more
ฝากรักไปทางสายตาน่าจะเข้าใจ
Fahk ruk bpai tahng sai dtah nah ja kao jai
If I entrust my love through my gaze, you should understand
ถามตัวเองมาแล้วหลายวัน
Tahm dtua eng mah laeo lai wun
I’ve asked myself many times
คำตอบก็คือรักจริงมั่นใจ
Kum dtaup gor keu ruk jing mun jai
The answer is true love, I’m certain
เมื่อเธอคือคนที่ใช่ ก็อยากใช้พรุ่งนี้ด้วยกัน
Meua tur keu kon tee chai gor yahk chai proong nee duay gun
When you’re the one, I want to spend tomorrow with you

(*,**)

   

คำร้อง ตุ๋ย ด๊ะดาด
ทำนอง/ เรียบเรียง จิระวัฒน์ ปานพุ่ม

Title: ช่วยบอกให้ชัด / Chuay Bauk Hai Chut (Please Tell Me and Make It Clear)
Artist: Fymme Bongkot (ฟิล์ม บงกช)
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่ได้คิดจะขอหรือว่าเรียกร้องกับเรื่องของเธอกับฉัน
Mai dai kit ja kor reu wah riak raung gup reuang kaung tur gup chun
I wasn’t thinking of requesting or begging for anything about you and me
แค่ไม่ชอบเป็นคนที่น่ารำคาญและดูพยายามมากไป
Kae mai chaup bpen kon tee nah rum kahn lae doo payayahm mahk bpai
I just don’t like being the annoying person and making it seem like I’m trying too hard

บางเวลาที่เธอเข้ามาใกล้กัน แล้วเธอก็ไกลออกไป
Bahng welah tee tur kao mah glai gun laeo tur gor glai auk bpai
Sometimes you come lose, then you go far away
รู้ตัวหรือเปล่า มันทำให้ฉันต้องมีแต่คำถามมากเท่าไร
Roo dtua reu bplao mun tum hai chun dtaung mee dtae kum tahm mahk tao rai
Do you realize how many questions to causes me to have?

(*) เธอคิดแบบไหน ใช่ แบบเดียวกันไหม
Tur kit baep nai chai baep diao gun mai
How do you feel? Yes, is it the same as me?
นี่เราเป็นอะไรกันหรือยัง
Nee rao bpen rai gun reu yung
Do we mean something to each other yet?

(**) คบฉันเป็นตัวเลือก หรือว่าคบเป็นคนรัก
Kop chun bpen dtua leuak reu wah kon bpen kon ruk
Are you dating me as an option or dating me as a lover?
ก็แค่อยากเข้าใจซะที
Gor kae yahk kao jai sa tee
I just want to finally understand

(***) ต้องรักเธอให้สุดหรือควรหยุดไว้เท่านี้
Dtaung ruk tur hai soot reu kuan yoot wai tao nee
Should I love you the most or should we stop right here?
ฉันควรไปต่อ หรือว่าพอที ช่วยบอกให้ชัด..ได้ไหม
Chun kuan bpai dtor reu wah por tee chuay bauk hai chut dai mai
Should I continue on or is this enough? Please tell me and make it clear

วันสำคัญของเธอฉันต้องอยู่กับเธอไหม
Wun sumkun kaung tur chun dtaung yoo gup tur mai
Should I be with you during your special days?
รูปที่ถ่ายกับฉันเธอให้ใครเห็นได้ไหม
Roop tee tai gup chun tur hai krai hen dai mai
Could you let others see the pictures you take with me?

เวลาเดินด้วยกันต้องกลัวมีใครเจอไหม
Welah dern duay gun dtaung glua mee krai jur mai
When we’re walking together, should I be scared that someone will see us?
ตอบฉันได้หรือเปล่า
Dtaup chun dai reu bplao
Can you answer me?

ที่เธอทำให้ฉันเหมือนที่ให้ใครไหม
Tee tur tum hai chun meuan tee hai krai mai
I what you do for me the same as what you do for everyone else?
ถ้ามีใครมาถามเธอจะตอบว่าไง
Tah mee krai mah tahm tur ja dtaup wah ngai
If someone came and asked you, how would you answer them?

คำว่าจริงจังของเรามันเท่ากันไหม
Kum wah jing jung kaung rao mun tao gun mai
Are our ideas of sincerity equal?
อยากฟังแค่นี้
Yahk fung kae nee
This is all I want to hear

(*,**,***)

ช่วยบอกให้ฉันได้รู้ ต้องการแค่ความชัดเจนได้ไหม
Chuay bauk hai chun dai roo dtaung gahn kae kwahm chut jen dai mai
Please tell me so I can know, i just want some clarity, please
ถ้าเธอไม่คิดแบบฉัน ก็ปล่อยให้ฉันนั้นเดินจากไป
Tah tur mai kit baep chun gor bploy hai chun nun dern jahk bpai
If you don’t feel like I do, let me walk away

(**,***,**,***)

   

Executive Supervisor วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer ปฎิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer บริพัตร หวานคำเพราะ
เนื้อร้อง แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทำนอง แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง บริพัตร หวานคำเพราะ
Mixed and Mastered by พรพิชา ตันสกุล

Title: แทงหลัง / Taeng Lung (Stabbed in the Back)
Artist: 7Days Crazy and MC King
Album: [Single]
Year: 2018

เพราะเธอคือทุกอย่างคือความฝัน
Prr tur keu took yahng keu kwahm fun
Because you’re everything, you’re a dream
คือคนที่เคยวาดไว้
Keu kon tee koey waht wai
You’re the person I once imagined

แต่ความจริงช่างโหดร้ายไม่สวยงาม
Dtae kwahm jing chahng hot rai mai suay ngahm
But reality is so cruel and ugly
เพราะเจ้าของหัวใจเธอคือเพื่อนฉัน
Pror jao kaung hua jai tur keu peuan chun
Because your heart belongs to my friend

(*) แต่มันเกินห้ามใจอดทนไม่ไหว
Dtae mun gern hahm jai aut ton mai wai
But it’s more than I can forbid myself from, I can’t take it
ก็เลยหลุดพูดคำนั้น
Gor loey loot poot kum nun
So those words slipped out
แต่เธอคงไม่ว่ากัน ช่วยกันสักครั้ง
Dtae tur kong mai wah gun chuay gun suk krung
But you don’t blame me, help me out

(**) เก็บไอ้คำว่ารัก รักที่ฉันพูดไป ให้รู้
Gep ai kum wah ruk ruk tee chun poot bpai hai roo
Keep the words of love that I spoke to you
รู้แค่เราได้ไหมอย่าพึ่งบอกใคร
Roo kae rao dai mai yah perng bauk krai
Please keep it between us, don’t tell anyone else
ให้เก็บมันไว้ อยู่ในส่วนที่ลึก
Hai gep mun wai yoo nai suan leuk
Keep them deep down inside
ลึกข้างในหัวใจ ให้รู้
Seuk kaung nai hua jai hai roo
Deep inside your heart
รู้แล้วมีแค่เราได้ไหม
Roo laeo mee kae rao dai mai
Please keep it between us
อย่าพึ่งบอกใคร เหยียบมันเอาไว้
Yah peung bauk krai yiap mun ao wai
Don’t tell anyone else, stomp it down
ให้รู้แค่เธอ
Hai roo kae tur
So only you know

ไม่เคยหักหลังใคร ที่ฉันทำ
Mai koey huk lung krai tee chun tum
I’d never stab anyone in the back, what I’ve done
ก็รู้ว่ามันไม่ดี
Gor roo wah mun mai dee
I know it’s bad
แต่ขอเพียงเท่านี้ เท่านี้จริง ๆ
Dtae kor piang tao nee tao nee jing jing
But this is all I ask, seriously
ไม่มีอะไรมากเกิน
Mai mee arai mahk gern
Nothing more

(*,**,*,**)

ก็ไม่ได้อยากจะทำอย่างนั้น
Gor mai dai yahk ja tum yahng nun
I didn’t want to do that
ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่ดี
Tung tung tee roo wah mai dee
Even though I know it’s bad
แต่บอกไม่ถูกเวลาที่มอง
Dtae bauk mai took welah tee maung
But I can’t explain it when I look
เธอไปบางครั้งทำไงดี
Tur bpai bahng krung tum ngai dee
At you sometimes, what should I do?
ไอ้นั่นก็เพื่อนคนนี้ก็แฟนมัน
Ai nun go rpeuan kon nee gor faen mun
He’s my friend and this is his girlfriend
ก็ไม่ได้คิดจะหักหลัง
Gor mai dai kit ja huk lung
I didn’t mean to betray anyone
แต่เหมือนเอามีดมาแทงกัน
Dtae meuan ao meet mah taeng gun
But it’s like I took a knife and stabbed him in the back
ทุกครั้งที่เจอกันมันทำให้ฉันคิด
Took krung tee jur gun un tum hai chun kit
Every time we meet, it makes me think
อยากทำได้แบบที่แฟนเธอทำ
Yahk tum dai baep tee faen tur tum
I want to do what your boyfriend does
ทั้ง ๆ ที่รู้ว่ามันผิด
Tung tung tee roo wah mun pit
Even though I know it’s wrong
อยากให้เธอมองเป็นคนสำคัญ
Yahk hai tur maung bpen kon sumkun
I want you to see me as someone important
แต่ดันเป็นแฟนของเพื่อนสนิท
Dtae dun bpen faen kaung peuan sanit
But I’m pushing myself on the girlfriend of my close friend
และคำที่พูดไปนั้นให้รู้แค่เราแล้วกัน
Lae kum tee poot bpai nun hai roo kae rao laeo gun
And let’s keep those words that I said just between us
เพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีสิทธิ์
Pror mun bpen kwahm sumpun tee mai mee sit
Because this is a relationship that I don’t have the right to

อย่าพึ่งบอกใคร เหยียบมันเอาไว้
Yah peung bauk krai yiap mun ao wai
Don’t tell anyone else, stomp it down
ให้รู้แค่เธอ
Hai roo kae tur
So only you know

   

เนื้อร้อง/ทำนอง จีรทีปต์ แซ่โง้ว
เรียบเรียง 7days crazy
โปรดิวซ์เซอร์ ศราวุธ แสงบุตร