Title: อยากเจอเพื่อนเธอก่อน / Yahk Jur Peuan Tur Gaun (I Wish I Met Your Friend First)
Artist: Peet Peera
Album: [Single]
Year: 2011

ใจมันเบาเบา เอาแต่เผลอสั่น จุดยืนหายไป
Jai mun bao bao ao dtae plur sun joot yeun hai bpai
My heart is weak, it just keep carelessly pounding, I’m at a point where it disappeared
ไม่คิดว่าเพื่อนเธอชั่งได้ใจ
Mai kit wah peuan tur chung dai jai
I never imagined your friend would steal my heart
เจอกี่ตอน เห็นแล้วถอนใจ อยากจะจับเอามาจองเป็นเจ้าของไป
Jur gee dtaun hen laeo taun jai yahk ja jup ao mah jaung bpen jao kaung bpai
However many times we meet, when I see her, I sigh, I want to stake my claim on her
พูดกับใจ นางฟ้าชัดชัดเลย
Poot gup jai nahng fah chut chut loey
I tell my heart that she’s clearly an angel
ฟังไม่ดีเลย ถ้าใครได้ยินสิ่งที่คิดไป
Fung mai dee loey tah krai dai yin sing tee kit bpai
It would be bad if anyone heard the things I was thinking
คิดไปซะแสนไกลกับเพื่อนแฟน
Kit bpai sa saen glai gup peuan faen
Thinking so far about the friend of my girlfriend
บอกตามตรงหลงรักเพื่อนเธอ
Bauk dtahmd trong long ruk peuan tur
To say it frankly; I’ve fallen in love with your friend
อยากจะยกใจที่เธอไปให้เขาแทน
Yahk ja yok jai tee tur bpai hai kao taen
I want to give my heart that I gave to you to her instead
ผิดที่เรามันมีแฟน อะไรก็เลยแน่นอยู่ในใจ
Pit tee rao mun mee faen arai gor loey naen yoo nai jai
It’s wrong that I still have a girlfriend, so everything stays crammed in my heart

(*) สูดลมให้มันลึก อย่าไปหวั่นไหว ก็แค่คิดว่าเขามีเพื่อนเป็นใคร
Soot lom hai mun leuk yah bpai wun wai gor kae kit wah kao mee peuan bpen krai
I take a deep breath, I don’t let myself be shaken, I just think about whose friend she is
ทนความน่ารักเขาให้ได้ หลบความสวยของเขาไว้
Ton kwahm naruk kao hai dai lop kwahm suay kaung kao wai
I can stand her cuteness, I can avoid her beauty
มองฟ้า มองน้ำ ไม่สนใคร
Maung fah maung num mai son krai
Looking at the sky, looking at the water, not interested in anyone
สูดลมให้หมดไป อย่าไปเผื่อใจ อย่าไปคิดว่าต้องยอมเลิกกับแฟน
Soot lom hai mot bpai yah bpai peua jai yah bpai kit wah dtaung yaum lerk gup faen
I take the deepest breath, I don’t let myself get swayed, I won’t think of having to break up with my girlfriend
หลบไปดื่มน้ำเล่นซักแก้ว กลืนความลับ เก็บวี่แวว
Lop bpai deum num len suk gao gleun kwahm lup gep wee waew
I avoid her and drink a glass of water, swallow down my secret, and hide any indications
จำไว้ แค่ทำไม แค่ทำไม ไม่เจอเพื่อนเธอก่อน
Jum wai kae tummai kae tummai mai jur peuan tur gaun
Just remembering why oh why couldn’t I have met your friend first?

อยากเป็นปลาทองที่สมองมีแต่ไม่ใช้จำ
Yahk bpen bplah taung tee samaung mee dtae mai chai jum
I want to be a goldfish with no memory
จะได้ลืมลืมมันว่ามีแฟน
Ja dai leum leum mun wah mee faen
I’d be able to forget, forget that I have a girlfriend
อยากจะโสดซะมากมากเลย
Yahk ja soht sa mahk mahk loey
I wish I was single so badly
อยากจะเปลี่ยนคนที่มีเป็นเพื่อนรักแทน
Yahk ja bplian kon tee mee bpen peuan ruk taen
I want to trade the girlfriend I have for her friend instead
ติดที่มีเธอเป็นแฟน อะไรก็เลยแน่นอยู่ในใจ
Dtit tee mee tur bpen faen arai gor loey naen yoo nai jai
But I’m stuck because I have you as my girlfriend, so everything stays crammed in my heart

(*,*)

   

Executive Producer : รัชพล จิตพึงธรรม
Producer : ม.ล. พิทยากรณ์ รัชนี for Guess Music
Lyrics : ปัญญา โกเมนไปรินทร์ for Guess Music
Melody : ม.ล. พิทยากรณ์ รัชนี for Guess Music
Arranged : ชินวุฒิ วัฒนาสัจจา for Guess Music

   

Wow, kind of a jerky song haha

Title: Status
Artist: Lula ft. Ben Bizzy
Album: [Single]
Year: 2019

ฉันรู้ว่าเธอก็รู้สึก และรู้ว่าเธอจริงใจ
Chun roo wah tur gor roo seuk laeo roo wah tur jing jai
I know you feel it, and I know you’re sincere
คล้ายๆว่าเรานั้นคบกัน เพียงไม่รู้ว่ามันคือแบบไหน
Klai klai wah rao nun kop gun piang mai roo wah mun keu baep nai
It’s like we’re dating, but I don’t know in what way
ก็รู้มันดีที่เป็นอยู่ และไม่ต้องคิดอะไร
Gor roo mun dee tee bpen yoo lae mai dtaung kit arai
I know it’s good to be like this, and there’s no need to think anything
แค่พบเจอกันในบางวัน เหมือนที่มันเป็นไป
Kae pob jur gun nai bahng wun meuan tee mun bpen bpai
Just meeting each other some days, it’s like it is possible

แต่ใจไม่อยากยอมรับมัน และยังสงสัย
Dtae jai mai yahk yaup rup mun lae yung song sai
But my heart doesn’t want to accept it, and I still wonder
ได้ไหม ถ้าวันนี้จะถามเธอ ช่วยตอบให้ชัดสักคำว่าเธอคิดเช่นไร
Dai mai tah wun nee ja tahm tur chuay dtaup hai chut suk kum wah tur kit chen rai
Please? If I asked you today, please answer clearly how you feel

(*) บอกหน่อยได้ไหม ว่าจะให้เป็นอะไรของเธอ ช่วยตอบได้ไหม
Bauk noy dai mai wah ja hai bpen arai kaung tur chuay dtaup dai mai
Please tell me what I am to you, please answer
ว่าคนๆนี้ที่เธอพบเจอ และยืนข้างกาย อยู่ในสถานะใด
Wah kon kon nee tee tur pob jur lae yeun kahng gai yoo nai satahna dai
What’s the status of this person whom you’re meeting and standing beside?
ให้เป็นคนรัก ที่เธอจะคอยดูแลเรื่อยไป หรือว่าแบบไหน
Hai bpen kon ruk tee tur ja koy doo lae reuay bpai reu wah baep nai
Am I your lover whom you’ll always take care of or what?
ไม่อยากเป็นคนที่เธอพบกัน แค่ตอนเหงาใจ
Mai yahk bpen kon tee tur pob gun kae dtaun ngao jai
I don’t want to be someone whom you only see when you’re lonely
ให้เป็นแบบไหน ช่วยที ให้มันชัดเจน
Hai bpen baep nai chuay tee hai mun chut jen
What will you allow me to be? Please, make it clear

Baby เธอก็รู้ว่าเธอต้องไป รู้ว่าเธอไม่เคยคิดมีใจ
Baby tur gor roo wah tur dtaung bpai roo wah tur mai koey kit mee jai
Baby, you know that you must go, you know that you never considered having feelings for me
พูดว่าเธอจะมีกัน พูดว่าเธอจะมีฉัน Oh เธอจะพูดทำไม
Poot wah tur ja mee gun poot wah tur ja mee chun oh tur ja poot tummai
You said that we’d have each other, you said that you’d have me, oh, why would you say that?
อะ อะ อะ อาย เพราะภาพของเรามันยังคงเฝ้าละตอกย้ำ
A a a ai pror pahp kaung rao mun yun gkong fao la dtauk yum
I’m sh-sh-shy because our picture is still reminding me
ไม่อยากดูน่ารำคาญ เหมือนคนที่คอยจะถามย้ำ
Mai yahk doo nahrumkahn meuan kon tee koy ja tahm yum
I don’t want to seem annoying like someone who keeps asking something repeatedly
ก็เพราะทุกคำที่พูดที่เธอได้เคยจะบอกฉัน
Gor pror took kum tee poot tee tur dai koey ja bauk chun
Because every word that you said, that you ever told me
มันทำทุกอย่างให้ rewind ก่อนร้ายแล้วก็ฉายเป็นภาพซ้ำ
Mun tum took yahng hai rewind gaun rai laeo gor chai bpen pahp sum
Makes everything rewind to before it was bad and projects it over and over
ไม่อยากจะพบเจอ ไม่อยากจะวุ่นวาย ไม่อยากจะก้าวก่าย
Mai yahk ja pob jur mai yahk ja woon wai mai yahk ja gao gai
I don’t want to see you, I don’t want to trouble you, I don’t want to intrude
แต่พอมานึกคิดถึงเรื่องเธอกลับทำให้ยิ้มได้
Dtae por mah neuk kit teung reuang tur glup tum hai yim dai
But as soon as I think about you, it ends up making me smile
So วอนเธอหากก่อนจะลาช่วยบอกให้ชัดเจน
So waun tur hahk gaun ja lah chuay bauk hai chut jen
So I’m begging you, before you say good-bye, please tell me and make it clear
ไม่อยากจะคิดไปไกลถ้าหากหัวใจเธอมองเป็นเรื่องเล่น
Mai yahk ja kit bpai glai tah hahk hua jai tur maung bpen reuang len
I don’t want to think too far if your heart sees this as a game

(*)

บอกหน่อยได้ไหม … ช่วยตอบได้ไหม …
Bauk noy dai mai chuay dtaup dai mai
Please tell me, please answer me
ว่าอยู่ในสถานะใด ให้เป็นคนรัก …
Wah yoo nai satahna dai hai bpen kon ruk
What status do I have? Let me be your lover
อยู่สถานะใด ให้เป็นคนรัก
Yoo satahna dai hai bpen kon ruk
What status do I have? Let me be your lover
ให้เป็นแบบไหน ช่วยที ให้มันชัดเจน
Hai bpen baep nai chuay tee hai mun chut jen
What am I to you? Please make it clear

ให้ฉันเป็นคนนั้นให้ฉันเป็นคนนี้
Hai chun bpen kon nun hai chun bpen kon nee
Let me be that person, let me be this person
ให้ฉันเป็น the one คนในฝันเธออยู่ทุกนาที
Hai chun bpen the one kon nai fun tur yoo took nahtee
Let me be the one, the person in your dreams at every moment
ให้ฉันลองได้รักตัวเธอดูสักที
Hai chun laung dai ruk dtua tur doo suk tee
Let me try loving you and see
ให้ฉันมีแค่เธออยู่ทุกคืนมันก็คงจะดี
Hai chun mee kae tur yoo took keun mun gor kong ja dee
Let me have just you every night, I bet it would be nice

   

เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง: นิภัทร์ กำจรปรีชา
Producer : มุรธา ร่วมรักษ์ / อัครชนช์ ราชปันติ

   
Lula’s voice made me cringe in that first verse, but it got better by the chorus~

Title: กฎของคนแพ้ / Got Kaung Kon Pae (The Rules of Being the Loser)
Artist: Legendboy ft. OZH & SK MTXF
Album: [Single]
Year: 2018

กฏของคนแพ้ คือต้องดูแลตัวเองให้ไหว
Got kaung kon pae keu dtaung doo lae dtua eng hai wai
The rule of being a loser is having to take care of yourself
และต้องห้ามร้องไห้
Lae dtaung hahm raung hai
And you’re not allowed to cry

พยายามไม่ทักไปทั้งที่ใจมันเจ็บ
Payayahm mai tuk bpai tung tee jai mun jep
I try not to say hello, even though my heart aches
พยายามจะเข้าใจว่าไม่ใช่คนพิเศษ
Payayahm ja kao jai wah mai chai kon piset
I try to understand that I’m not a special person
(กับเธอ เลย..)
(Gup tur loey)
(To you)

พยายามทุกวิธี เพื่อให้เธอนั้นคืนดี
Payayahm took witee peua hai tur nun keun dee
I’ve tried every way to make it up to you
ทำทุกหนทางแต่ก็ไม่มีสักวิธี
Tum took hon tahng dtae gor mai mee suk witee
I’ve tried in every way, but there’s just no way
ทุกๆวันก็ทำได้เพียงแค่ละเมอ
Took took wun gor tum dai pian gkae lamur
Every day, I can only daydream
คงไม่มีทางที่ฉันจะไปให้ถึงเธอ
Kong mai mee tahng tee chun ja bpai hai teung tur
There’s no way for me to reach you

ไม่เป็นไร (ไม่เป็นไร) ก็เข้าใจ (ฉันเข้าใจ)
Mai bpen rai (mai bpen rai) gor kao jai (chun kao jai)
It’s okay (It’s okay) I understand (I understand)
ว่าเธอจะเลือกคนที่ชอบหรือว่าคนที่ใช่
Wah tur ja leuak kon tee chaup reu wah kon tee chai
If you’ll choose the guy you like or the right one
(แต่สุดท้าย คนที่แพ้..ก็คือฉัน)
(Dtae soot tai kon tee pae gor keu chun)
(But in the end, I’m the loser)

(*) กฏของคนแพ้ คือต้องดูแลตัวเองให้ไหว
Got kaung kon pae keu dtaung doo lae dtua eng hai wai
The rule of being a loser is having to take care of yourself
และต้องห้ามร้องไห้ ไม่ให้ใครเขาเห็นน้ำตา
Lae dtaung hahm raung hai mai hai krai kao hen num dtah
And you’re not allowed to cry, you shouldn’t let anyone see your tears
เพราะคนที่แพ้ ไม่คู่ควรดูแลใครเขา
Pror kon tee pae mai koo kuan doo lae krai kao
Because a loser isn’t suitable to take care of anyone
คนแพ้ต้องยอมทนปวดร้าว ห้ามอ่อนแอ
Kon pae dtaung yaum ton bpuat rao hahm aun ae
A loser must accept the pain and can’t be weak
(ถึงแม้จะเจ็บสักเท่าไร)
(Teung mae ja jep suk tao rai)
(No matter how much it hurts)

ฉันแพ้เขาหมดทุกทางแล้ว
Chun pae kao mot took tahng laeo
I lose to him in every way
เธอไม่ต้องพยายามแล้ว
Tur mai dtaung payayahm laeo
You don’t have to try anymore
ก็รู้ว่ายิ่งทำ ในใจก็ยิ่งเจ็บกว่าเดิม
Gor roo wah ying tumnai jai gor ying jep gwah derm
I know that the more I do, the more it breaks my heart
(เพราะเธอให้เขาไปทั้งหัวใจ)
(Pror tur hai kao bpai tung hua jai)
(Because you’ve given him your entire heart)

ต้องยืนให้ไหว แม้ในใจจะเจ็บแค่ไหน
Dtaung yeun hai wai mae nai jai ja jep kae nai
I must stand it, no matter how much it breaks my heart
เธอก็ยังเป็นคนสุดท้าย ถึงแม้ว่าเราต้องจากกัน
Tur gor yung bpen kon soot tai teung mae wah rao dtaung jahk gun
You’re still the last person, even though we must separate
เก็บความฝันของเธอเอาไว้ เขาชนะใช่ไหม
Gep kwahm fun kaung tur ao wai kao chana chai mai
I’ll keep my dreams of you, he won, didn’t he?
เขาชนะใช่ไหม พูดมาเลยตรงๆไอ้คนที่แพ้จะได้ไป
Kao chana chai mai poot mah loey dtrong dtrong ai kon tee pae ja dai bpai
He won, didn’t he? Say it frankly so the loser can leave

ไอ้ทุกๆคำที่เธอบอก ฉันคิดไม่ออกและตอบกลับด้วยน้ำตา
Ai took took kum tee tur bauk chun kit mai auk lae dtaup glup duay num dtah
Every word you told me, I can’t comprehend and can only answer in tears
โทรไปทีไรก็ร้องไห้อยู่ตลอด คงไม่ต้องบอกว่าทะเลาะกับเขามา
Toh bpai tee rai gor raun hai yoo dtalaut kon mai dtaung bauk wah talor gup kao mah
Whenever I call you, you’re always crying, you don’t have to tell me that you got in a fight with him

แต่สุดท้ายเรื่องทั้งหมดก็แค่ฝัน
Dtae soot tai reung tung mot gor kae fun
But in the end, all it comes down to is dreams
ขี้แพ้ฟูมฟายคงไม่วายต้องเป็นฉัน
Kee pae foom fai kong mai wai dtaung bpen chun
I always have to be the loser

(*)

Title: อยู่ในใจฉัน / Yoo Nai Jai Chun (In My Heart)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: OST นางสาวไม่จำกัดนามสกุล / Nahng Sao Mai Jum Gut Nahmsagoon
Year: 2019

ในคืนเงียบงันที่ไม่เหลือใคร
Nai keun ngiap ngun tee mai leua krai
In the silent nights when I don’t have anyone left
เคยมองขึ้นไปไม่มีแสงจันทร์
Koey maung keun bpai mai mee saeng jun
I once looked up, there was no moonlight
เพียงเธอคนเดียวเดินเข้ามา
Piang tur kon diao dern kao mah
Only you showed up
ท้องฟ้าก็เห็นดาวมากมาย
Taung fah gor hen dao mahk mai
The sky sees so many stars
รักที่เธอให้มันช่างยิ่งใหญ่
Ruk tee tur hai mun chahng ying yai
The love you gave me is so great
งดงามไม่เปลี่ยนแปลง
Ngot ngahm mai bplian bplaeng
It’s beautiful, unchanging

(*) ยังอยู่ตรงนี้อยู่ในใจฉัน
Yung yoo dtrong nee yoo nai jai chun
It’s still right here, in my heart
จะเก็บรักนั้นไว้ทุกๆเวลา
Ja gep ruk nun wai took took wleah
I’ll keep that love at all times
เหมือนมองฟ้า แม้ไม่เห็นดวงดาวก็ยังไม่จากไป
Meuan maung fah mae mai hen duang dao gor yung mai jahk bpai
It’s like when I look at the sky, even though I don’t see any stars, they still haven’t left
ต่อให้วันไหนเธออยู่ไกลฉัน
Dtor hai wun nai tur yoo glai chun
Even if there’s any day you’re far apart from me
ให้ความรักเรานั้นโอบกอดหัวใจ
Hai kwahm ruk rao nun ohp gaut hua jai
Let our love embrace your heart
รู้สึกไหม แม้ว่าไม่เห็นกัน ฉันอยู่ใกล้เธอ
Roo seuk mai mae wah mai hen gun chun yoo glai tur
Do you feel it? Even though we don’t see each other, I’m near you

เป็นเพลงแผ่วเบาไม่จางหายไป
Bpen pleng paeo bao mai jahng hai bpai
It’s a gentle song that doesn’t fade away
เป็นไออุ่นยามเมื่อลมพัดมา
Bpen ai oon yahm meua lom put mah
It’s warmth when the wind blows
แม้ว่าไม่ได้เดินข้างกัน
Mae wah mai dai dern kahng gun
Even though we’re not walking beside each other
ทุกความทรงจำนั้นมีค่า
Took kwahm song jum nun mee kah
Each of those memories has value
ทำให้ฉันเปลี่ยนทำให้รู้ว่า รักนั้นคืออะไร
Tum hai chun bplian tum hai roo wah ruk nun keu arai
Making me change, making me realize what that love is

(*)

เป็นความรักที่ไม่เคยจางหายไป
Bpen kwahm ruk tee mai koey jahng hai bpai
It’s a love that never fades away
ดั่งดวงดาวที่ลอยอยู่แสนไกล
Dung duang dao tee loy yoo saen glai
It’s like a star that’s floating far away
อาจมองไม่เห็นแต่รักนั้นยังอยู่
Aht maung mai hen dtae ruk nun yung yoo
We might not be able to see it, but that love is still there

(*)

เหมือนมองฟ้า แม้ไม่เห็นดวงดาวก็ยังไม่จากไป
Meuan maung fah mae mai hen duang dao gor yung mai jahk bpai
It’s like when I look at the sky, even though I don’t see any stars, they still haven’t left
ต่อให้วันไหนเธออยู่ไกลฉัน
Dtor hai wun nai tur yoo glai chun
Even if there’s any day you’re far apart from me
ให้ความรักเรานั้นโอบกอดหัวใจ
Hai kwahm ruk rao nun ohp gaut hua jai
Let our love embrace your heart
รู้สึกไหม แม้ว่าไม่เห็นกัน ฉันอยู่ใกล้เธอ
Roo seuk mai mae wah mai hen gun chun yoo glai tur
Do you feel it? Even though we don’t see each other, I’m near you

มีคนที่รักเธอยังอยู่ตรงนี้
Mee kon tee ruk tur yung yoo dtrong nee
You still have someone who loves you right here
ฉันยังอยู่ข้างเธอ
Chun yung yoo kahng tur
I’m still beside you

   

เนื้อร้อง: ปัญญา ปคูณปัญญา
ทำนอง: ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร, ปัญญา ปคูณปัญญา
เรียบเรียง: ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร
โปรดิวเซอร์: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร

Title: แพ้ / Pae (Lose)
Artist: GTK
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ช่วยพูดมาเลยได้ไหม
Chuay poot mah loey dai mai
Please say it
เพราะคนที่แพ้
Pror kon tee pae
Because I’m a loser
ไม่เคยมีฉันในสายตาตลอดมา
Mai koey mee chun nai sai dtah dtalaut mah
You never had me in your sights, ever
แค่เพียงบอกมาจะไม่กวนใจ
Kae piang bauk mah ja mai guan jai
Just tell me, I won’t be bothered
แค่พูดตรงๆมันคงไม่ยากเกินไป
Kae poot dtrong dtrong mun kong mai yahk gern bpai
Just say it straight, it’s not too difficult

เธอไม่ต้องแกล้งมาทำเป็นหยอก
Tur mai dtaung glaeng mah tum bpen yauk
You don’t have to pretend like you were kidding
ทำเป็นบอกคำว่ารัก
Tum bpen bauk kum wah ruk
Acting like you told me you loved me
ถ้าเธอไม่รู้สึกอะไรฉันจะไม่ทำ
Tah tur mai roo seuk arai chun ja mai tum
If you don’t feel anything, I won’t act
รู้ว่าสวยแต่เบาหน่อย
Roo wah suay dtae bao noy
I know you’re pretty, but be gentle
รู้ว่าหมวยแต่เพลาหน่อย
Roo wah muay dtae plao noy
I know you’re ethnically Chinese, but relax
อย่าให้ความหวังได้ไหมถ้าใจไม่รู้สึก
Yah hai kwahm wung dai mai tah jai mai roo seuk
Please don’t give me hope if your heart doesn’t feel anything
เชื่อที่เธอบอกคิดเข้าข้างตัวเอง
Cheua tee tur bauk kit kao kahng dtua eng
I believed what you told me, I’m siding with myself
I feel insane มาตลอด
I feel insane mah dtalaut
I’ve always felt insane
ช่วยพูดตรงๆเท่านั้นจะไม่วุ่นวาย
Chuay poot dtrong dtrong tao nun ja mai woon wai
Please say it straight, that’s all, I won’t be bothered

(*)

(**) cuz I don”t know what to do
i be hurting feeling to the world

คิดว่าเธอรักคิดว่าเธอแคร์
Kit wah tur ruk kit wah tur care
I thought you loved me, I thought you cared
แต่ที่แท้เสือกคิดไปเอง
Dtae tee tae seuak kit bpai eng
But in reality, I was just thinking on my own
จะเอาอะไร i be a gift u anything
Ja ao arai I be a gift you anything
Whatever you want, I’ll get a gift for you, anything
ไม่คิด I don’t know what to do
Mai kit I don’t know what to do
I didn’t think this, I don’t know what to do
i be hurting feeling to the world
I have a hurting feeling towards the world
เธอไม่ต้องกลัวฉันจะบังคับเธอได้ไง
Tur mai dtaung glua chun ja bung kup tur dai ngai
You don’t have to be scared, how could I control you?
เพราะได้แค่ตัวแต่คงไม่ได้ใจ
Pror dai kae dtua dtae kong mai dai jai
Because I only got your body, but not your heart
เธอไม่ต้องคิดเธอเพียงแค่ตอบ
Tur mai dtaung kit tur piang kae dtaup
You don’t have to think about it, just answer
เลือกคนที่หัวใจเธอมันบอกแค่นั้นเอง
Leuak kon tee hua jai tur mun bauk kae nun eng
Choose the person whom your heart tells you to, that’s it

(*,**)

ช่วยพูดมาเลยได้ไหม
Chuay poot mah loey dai mai
Please say it
(ถ้าเธอไม่แคร์)
(Tah tur mai care)
(If you don’t care)
เพราะคนที่แพ้
Pror kon tee pae
Because this loser
(จะได้เจียมตัว)
Ja dai jiam dtua
Will humble himself
ความรักชั่งน่ากลัว
Kwahm ruk chung nah glua
Love is so scary
I know but I can’t do it ตลอดมา
I know but I can’t do it dtalaut mah
I know, but I could never do it
ก็เลยต้องเจ็บแบบนี้เรื่อยไป
Gor loey dtaung jep bape nee reuay bpai
So I must constantly hurt like this
สู้เขาไม่ไหวรู้ดี
Soo kao mai wai roo dee
I know full well I can’t compete with him
ความรักช่างน่ากลัว
Kwahm ruk chahng nah glua
Love is so scary
I know but I can’t do it ตลอดมา
I know but I can’t do it dtalaut mah
I know, but I could never do it

   

Prod : GTK
Artist : GTK
Beats : GTK
Written by : GTK
Arranged : GTK
Mixed by : GTK
Mastered by : GTK

   

Yikes, those unnecessary English lines… I’m not even sure what he was trying to say to even try to correct it into proper English

Title: เชื่อในรักใช่ไหม / Cheua Nai Ruk Chai Mai (You Believe in Love, Right?)
Artist: Kratae (กระแต อาร์สยาม)
Album: OST แผนรักลวงใจ (IPKKND)
Year: 2018

ห่างไกลเกินคำว่าหวัง
Hahng glai gern kum wah wung
To distant for hope
แตกต่างเกินคำว่าฝัน
Dtaek dtahng gern kum wah fun
Too different to dream
ไม่มีสิ่งไหนที่ใกล้เคียงกัน
Mai mee sing nai tee glai kiang gun
There’s nothing close beside me
สายตายืนยันอย่างนี้
Sai dtah yeun yun yahng nee
My sight confirms this
แต่เมื่อรักเกิดขึ้นในใจ
Dtae meua ruk gert keun nai jai
But when love grows in our hearts
ก็ไม่ต้องใช้เหตุผลที่มี
Gor mai dtaung chai het pon tee mee
There’s no need to use any reasoning
แค่เรารู้ใจดวงนี้มันเป็นของใคร
Kae rao roo jai duang nee mun bpen kaung krai
We just know who our heart belongs to

(*) เชื่อในรักใช่ไหม เชื่อในรักได้ไหม
Cheua nai ruk chai mai cheua nai ruk dai mai
You believe in love, right? Please believe in love
เชื่อว่ารักจะตอบทุกอย่าง
Cheua wah ruk ja dtaup took yahng
I believe that love is the answer to everything
ทำให้เราสองพบเจอหนทางที่สดใส
Tum hai rao saung pob jur hon tahng tee sot sai
That can make the two of us find a bright path
ต่อให้ช้ำกี่ครั้ง ให้ผิดหวังกี่หน
Dtor hai chum gee krung hai pit wung gee hon
No matter how many times we’ve been hurt or been disappointed
หากเราทนและไม่หวั่นไหว
Hahk rao ton lae mai wun wai
If we endure and are unshaken
ต้องเจอขวากหนามสักเท่าไร
Dtaung jur kwahk nahm suk tao rai
However many thorns we must face
ความรักจะพาเราข้ามไป
Kwahm ruk ja pah rao kahm bpai
Love will lead us through them
แค่จับมือกันไว้ แค่เชื่อในคำว่ารัก
Kae jup meu gun wai kae cheua nai kum wah ruk
Just take my hand, just believe in love

หมดใจมีเธอเท่านั้น
Mot jai mee tur tao nun
My entire heart has only you
หากใจเธอเป็นเหมือนฉัน
Hahk jai tur bpen meuan chun
If your heart feels the same
ไม่ต้องมีใครมาเข้าใจมัน
Mai dtaung mee krai mah kao jai mun
There’s no need for anyone else to understand
สำคัญที่เราเท่านี้
Sumkun tee rao tao nee
It’s only important that we do
สิ่งที่เหมือนว่ายากเกินไป
Sing tee meuan wah yahk gern bpai
The things that seem too difficult
ที่เธอสงสัยอยู่ทุกนาที
Tee tur song sai yoo took nahtee
That you wonder about at all times
เธอต้องรู้แค่วันนี้ใจเธอรักใคร
Tur dtaung roo kae wun nee jai tur ruk krai
You only need to know who your heart loves today

(*)

เชื่อในรักใช่ไหม เชื่อในรักได้ไหม
Cheua nai ruk chai mai cheua nai ruk dai mai
You believe in love, right? Please believe in love

(*)

เชื่อในรักได้ไหม
Cheua nai ruk dai mai
Please believe in love
เชื่อด้วยทั้งหัวใจของเธอ
Cheua duay tung hua jai kaung tur
Believe with your entire heart

Title: กึ๊มกึ่ม / Geum Geum (Buzzed)
Artist: The Old I$e
Album: [Single]
Year: 2018

(*) เพราะว่าพวกของผมมันยังมีแค่หนุ่มๆ
Pror wah puak kaung pom mun yung mee kae noom noom
Because it’s still a sausage fest over here
ตี1ตี2มันก็ยังแค่กึ่มๆ
Dtee neung dtee saung mun gor yung kae geum geum
1am, 2am,, we’re still just buzzed
ถ้ามาโต๊ะนี้พี่ก็มีน้ำดื่ม
Tah mah dtoh nee pee gor mee num deum
If you come over to this table, I have water
ไปต่อดีไหม ถ้าเธอยังแค่กึ่มๆ
Bpai dtor dee mai tah tur yung kae geum geum
And wouldn’t it be nice to continue if you were still just buzzed?

(**) Check check that เด้งแล้วก็เด้งอย่างงั้นแหละ
Check check that deng laeo gor deng yahng ngun lae
Shake, shake that, bouncing and bouncing like that
นานๆมาทีเต้นกันให้เนื้อแฉะ
Nahn nahn mah tee dten gun hai neua chae
It’s been a long time since I’ve grinded with anyone
มองไปมองมา อันแน๊ะ อันแหนะ
Maun gbpai maung mah un nae un nae
Looking around, oh yeah, oh yeah
มองเธอมาตั้งนาน ตอนนี้ผมเริ่มกึ่มๆ
Maung tur mah dtung nahn dtaun nee pom rerm geum geum
I’ve been watching you for a long time, right now I’m starting to get buzzed

(***) พอผมหนะกึ๋มกึ่ม
Por pom na geum geum
As soon as I’m buzzed
แล้วเธอก็กึ๋มกึ่ม
Laeo tur gor geum geum
And you get buzzed
แล้วเธอกับผมก็ Solo guitar rockstar life ดึ๋มดึ่ม
Laeo tur gup pom gor solo guitar rockstar life deum deum
You and I will have a guitar solo and rockstar life, drinking
(มึงเป็นพี่เสกป่ะเนี่ย)
(Meung bpen pee sek bpa nia)
(What are you, Sek?)

(****) หุ่นน้องสะบึ๊มบึ่ม
Hoon naung sa beum beum
Your body is tight
เห็นแล้วโคตรจะขึ่นขึ้น
Hen laeo koht ja keun keun
Seeing you, I get so f*ck*ng hard
บอกเลยคืนนี้ยาวไปยาวไป ไม่จบแค่ตี1
Bauk loey keun nee yao bpai yao bpai mai jop kae dtee neung
I’m telling you tonight is still young, still young, it won’t end at just 1 am

พ่อผมหนะก็ชื่อหนุ่ม
Por pom na gor cheu noom
My father is named “the man”
ป้าผมหนะก็ชื่อหนึ่ง
Bpah pom na gor cheu neung
My aunt is named “#1”
ซื้อ Chanel ให้ป้าไป 35,000 ป้าเค้าก็ลึกซึ้ง
Seu chanel hai bpah bpai 35,0000 bpah kao gor leuk seung
I buy Chanel for my aunt for 35,000B, and she’s touched
TV อีกเครื่องนึง
TV eek kreuang neung
And another TV
ก็ประมาณ 54,000 (แต่มัน sale นะ)
Gor bpramahn 54,00 (dtae mun sale na)
It cost about 54,000B (but on sale)
ก๋งอยู่บนฟ้าต้องมองลงมาเห็นหลานชายที่แสนดีดี๊ดี
Gong yoo bon fah dtaung maung long mah hen lahn chai tee saen dee
My grandpa up in heaven is looking down and watching his super fine grandson

Ok ok เรียกสติผมให้กลับมา
Okay okay riak sadti pom hai glup mah
Okay, okay, my consciousness is calling me back
คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ ตอนที่ผมหนะหลับตา
Kit reuang noon reuang nee dtaun tee pom na lup dtah
Thinking about this and that when I close my eyes
หลอนๆ หมอนอยู่ไหน
Laun laun maun yoo nai
Haunting me, where’s my pillow?
ถ้าเมื่อวานเมาลองถอนดูไหม
Tah meua wahn mao laung taun doo mai
If you were drunk yesterday, have you tried holding back?

อ๊ะต่อนหยอน เรามาต๊ะต่อนหยอน
A dtaun yaun rao mah dta dtaun yaun
Ah, I’m breathtaking, I’m breathtaking
ถ้ายังไม่นอน ต้องมาต๊ะก่อนนอน
Tah yung mai naun dtaung mah dta gaun naun
If you’re still awake, you must come out before sleeping
มามะมาลองมะมาลอง
Mah ma mah laung ma mah laung
Come on and try it, come on and try it
กึ๊บ2กึ๊บ Come on, come on
Geup saung geup come on come on
Nearly 2 am, come on, come on

(*,**,***,****)

ก็มานั่งร้านนี้ตั้งแต่ 5 ทุ่ม
Gor mah nung rahn nee dtung dtae hah toom
I’ve been sitting in this place since 11pm
บอกเพื่อนคืนนี้แค่กึ่มพอ โอเค
Bauk peuan keun nee kae geum por okay
Telling my friends that just getting buzzed tonight is enough, okay
แต่พอมองหน้าเธอแม่*โคตรน่ากลุ้ม
Dtae por maung nah tur maeng koht nah gloom
But just looking at your face, I get so f*ck*ng sad
มองตาทีไร มันโซซัดโซเซ
Maung dtah tee rai mun soh sut soh say
Whenever I catch your eye, you look around at other things

เธอบอกผมเหมือน Playboy เธอไม่กล้ายุ่งนะ
Tur bauk pom meuan playboy tur mai glah yoong na
You told me I was like a playboy and you didn’t dare get involved
ก็เจ้าชู้แค่นิดๆแต่ไม่อันตรายนะคะ
Gor jao choo kae nit nit dtae mai undtarai na ka
I’m a little bit of a player, but I’m not dangerous, babe
มองไปทางซ้ายเธอบอกผมร้ายนะคะ
Maung bpai tahng sai t ur bauk pom rai na ka
Looking to the left, you tell me I’m bad
ไม่ได้ร้ายน้องเอ๋ยพี่แค่ตาลายนะคะ
Mai dai rai naung oey pee kae dtah lai na ka
I’m not bad, baby, ohh, I’m so taken aback!

CD มันกึ่ม แต่ว่าผมหนะโคตรเม๊า
CD mun geum dtae wah pom na koht mao
CD is buzzed, but I’m f*ck*ng drunk
Popin champagne you know I’m talkin about
Poppin champagne you know I’m talkin about
Poppin Champagne, you know what I’m talking about
แบงค์พันไม่มี แต่แบงค์ร้อยเต็มกระเป๋า
Bank pun mai mee dtae baenk roy dtem grabpao
I don’t have any thousand bills, but my wallet is full of hundreds
นอนคนเดียวไม่ค่อยได้ เดี๋ยวคืนนี้มันจะเหงา
Naun kon diao mai koy dai diao keun nee mun ja ngao
I can’t really sleep alone, pretty soon tonight is going to get lonely

จะไปไหนละคืนนี้
Ja bpai nai la keun nee
Where will you go tonight?
You wanna ride with me?
Do you want to ride with me?
ทำไงได้นี่มันชีวิต Rock star
Tum ngai dai nee mun cheewit rock star
I can do anything, this is the rockstar life
ไปดึ๊มดึ่มกันไหมคะ พี่อยากให้น้องทักมา
Bpai deum deum gun mai ka pee yahk hai naung tuk mah
Let’s go drinking together, I want you to come say hi

(*,**,***,****)

   

lyrics by CDGT&DAWUT
pod. by bossa on the beats

   
I must say, these guys are pretty impressive for 14-15 year olds…cause…that’s how old they must be to think rapping about stuff like this is cool, right? And then they wake up in the morning by the pool like “OMG my parents are going to be home soon, quick, clean up the booze or I’m going to get grounded if they knew I had a party!!!”

Title: เพราะเธอคู่ควร / Pror Tur Koo Kuan (Because You’re Suitable)
Artist: Jakkayan Avagaz
Album: [Single]
Year: 2018

ใครต่อใครก็มองว่าฉันโง่งม
Krai dtor krai gor maung wah chun ngoh ngom
Everyone looks at me like I’m foolish
ไปเก็บเศษรักของใครหลายคน
Bpai gep set ruk kaung krai lai kon
For keeping so many people’s sloppy seconds
เอามายกย่องเป็นดวงใจ
Ao mah yok yaung bpen duang jai
And to give them the value of being my sweetheart
ฉันไม่แคร์ว่าเธอเคยเสียไปเท่าไร
Chun mai care wah tur koey sia bpai tao rai
I don’t care how much you’ve ever lost
ไม่ว่าใครเขาพูดกันยังไง
Mai wah krai kao poot gun yung ngai
No matter what anyone says
ฉันก็ยังมองเธอ
Chun gor yung maung tur
I’m still looking at you

(*) เป็นดั่งคนรักในหัวใจ
Bpen dung kon ruk nai hua jai
I’ll be like a lover in your heart
ไม่ว่าเคยผิดสักแค่ไหน
Mai wah koey pit suk kae nai
No matter how much you’ve ever screwed up
ฉันจะมองข้ามผ่านมันไป
Chun ja maung kahm pahn mun bpai
I’ll look past it
และยังจะรักแค่เพียงแต่เธอเท่านั้นพอ
Lae yung ja ruk kae piang dtae tur tao nun por
And I’ll still love only you, that’s enough

(**) เพราะเธอคู่ควรกับคำว่ารัก
Pror tur koo kuan gup kum wah ruk
Because you’re suitable for love
และฉันจะไม่ยอมเสียเธอไป
Lae chun ja mai yaum sia tur bpai
And I refuse to lose you
เธอมีค่าเข้าใจไหม อย่าไปสนคำของใคร
Tur mee kah kao jai mai yah bpai son kum kaung krai
You’re valuable, understand? Don’t go caring about the words of other people
รู้เพียงแค่ฉันรักเธอเท่านั้น
Roo piang kae chun rukt ur tao nun
All I know is that I only love you
อดีตที่มันเลวร้ายจะไม่สนใจ
Adeet tee mun leo rai ja mai son jai
I don’t care about your cruel past
ต่อจากนี้ทุกลมหายใจ
Dtor jahk nee took lom hai jai
From now on, my every breath
จะอยู่เพื่อรอและรักเธอไป
Ja yoo peua ror lae ruk tur bpai
Will be to wait and love you
ตลอดกาล
Dtalaut gahn
Forever

(*,**)

ถ้าฉันคู่ควรกับคำว่ารัก
Tah chun koo kuan gup kum wah ruk
If I’m suitable for love
และเธอจะไม่ยอมเสียฉันไป
Lae tur ja mai yaum sia chun bpai
And you refuse to lose me
ขอบคุณนะที่เข้าใจ ที่ไม่สนคำของใคร
Kaup koon na tee kao jai tee mai son kum kaung krai
Thank you for understanding and not caring about the words of other people
เรื่องราวที่มันได้เคยผ่านพ้น
Reuang rao tee mun dai koey pahn pon
The stories that have ever passed
อดีตที่มันเลวร้ายให้มันสอนใจ
Adeet tee mun leo rai hai mun saun jai
Let the cruel past teach our hearts
ต่อจากนี้ จนวันสุดท้าย
Dtor jahk nee jon wun soot tai
From today until our final day
จะอยู่เพื่อเธอ และรักกันไป
Ja yoo peua tur lae ruk gun bpai
I’ll live for you and love you
ตลอดกาล
Dtalaut gahn
Forever

   

Lyrics : ธนพล อังคุตรานนท์
Melody : ธนพล อังคุตรานนท์
Arrange by : TATOON’S
Produced by : ณัฐภาสรณ์ จันทร์ส่อง
Executive Produced by : จักรยานอวกาศ
Mixed & mastered by : TATOON’S

   

I’m torn on how I feel about this song, because I know there are a lot of people who still care about a girl’s virginity and many guys who would refuse to even marry or at least pay dowry on a girl who has lost it, so with that in mind, maybe it’s kind of sweet that they’re declaring that they don’t care about her sexual history and that she’s still lovable? But at the same time, it feels almost like a sort of backhanded compliment the way they keep bringing up all the flack they get for insisting on loving “used goods” and reminding her how society views her, and claiming they’re willing to look past all the times the girl has “screwed up”, like a girl being sexually active is screwing up… I don’t know.

Title: ไม่เป็นแบบนี้ได้ไหม / Mai Bpen Baep Nee Dai Mai (Can It Not Be Like This?)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: [Single]
Year: 2018

ถ้ารู้ก็คงไม่รัก ที่รักเพราะว่าไม่รู้
Tah roo gor kong mai ruk tee ruk pror wah mai roo
If I knew, I probably wouldn’t love you, I love you because I didn’t know
หัวใจเธอมีคนอยู่ และอยู่ตรงนั้นมานาน
Hua jai tur mee kon yoo lae yoo dtrong nun mah nahn
Your heart has someone in it, and they’ve been there for a long time
เพิ่งรู้ว่ารักไม่ได้ ในตอนที่ห้ามใจไม่ทัน
Perng roo wah ruk mai dai nai dtaung tee ham jai mai tun
I just realized I can’t love you when it was too late to stop my heart
ปัญหาที่เกิดกับฉัน คือมันลืมเธอไม่ได้เลยสักที
Bpunhah tee gert gup chun keu mun leum tur mai dai loey suk tee
The problem that I caused is that I can’t forget you at all

(*) ไม่เป็นแบบนี้ได้ไหมหัวใจ ไม่รู้จะคิดถึงแต่เธอทำไม
Mai bpen baep nee dai mai hua jai mai roo ja kit teung dtae tur tum mai
Can my heart not be like this? I don’t know why I think only of you
พยายามจะคิดไปเรื่องอื่นแค่ไหน
Payayahm ja kit bpai reuang eun kae nai
However much I try to think about other things
ก็วนไปคิดเรื่องเธออยู่ดี
Gor won bpai kit reuang tur yoo dee
I end up going back to thinking about you
ไม่เป็นแบบฉันคงไม่เข้าใจ เมื่อมันกลับไม่ได้ ทางไปก็ไม่มี
Mai bpen baep chun kong mai kao jai meua mun glup mai dai tahng bpai gor mai mee
It’s not like I don’t understand, when things can’t go back and there’s no way to go
แค่ลบคนหนึ่งคนให้หายไปจากใจนี้
Kae lop kon neung kon hai hai bpai jahk jai nee
Just erasing one person from my heart
มันต้องใช้กี่เดือนกี่ปี หรือว่าตลอดไป
Mun dtaung chai gee deuan gee bpee reu wah dtalaut bpai
How many months, how many years does it take? Or is it forever?

ถ้าต้องเป็นความผิดใคร ก็ให้เป็นความผิดฉัน
Tah dtaung bpen kwahm pit krai gor hai bpen kwahm pit chun
If it’s anyone’s mistake, it’s mine
ที่เป็นคนเริ่มไหวหวั่น แล้วมันรักหมดใจ
Tee bpen kon rerm wai wun laeo mun ruk mot jai
For being the one who started to grow fond of you, then who fell in love with all my heart
ก็รู้ต้องยืนห่าง ห่าง ไม่ควรไปแทรกระหว่างใคร
Gor roo dtaung yeun hahng hahng mai kuan bpai saek rawahng krai
I know I must keep my distance, I shouldn’t insert myself between anyone
ทั้ง ทั้ง ที่เจ็บจะตาย ทำไมลืมเธอไม่ได้เลยสักที
Tung tung tee jep ja dtai tummai leum tur mai dai loey suk tee
Even though it hurts to death, why can’t I forget you at all?

(*,*)

แค่ลบคนหนึ่งคนให้หายไปจากใจนี้
Kae lop kon neung kon hai hai bpai jahk jai nee
Just erasing one person from my heart
มันต้องใช้กี่เดือนกี่ปี หรือว่าตลอดไป
Mun dtaung chai gee deuan gee bpee reu wah dtalaut bpai
How many months, how many years does it take? Or is it forever?

   

คำร้อง-ทำนอง ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
เรียบเรียง : สุรพันธ์ จำลองกุล

Title: เริ่มต้นใหม่ กับตัวเอง / Rerm Dton Mai Gup Dtua Eng (Starting Over With Myself)
Artist: Martinz
Album: [Single]
Year: 2018

ก็ครั้งแล้วครั้งแล้วที่ต้องเศร้าที่ต้องทน
Gor krung laeo krung laeo tee dtaung sao tee dtaung ton
The past times, the past times that I was sad, that I had to endure
เก็บความเสียใจตั้งกี่ครั้งที่ต้องปวดใจ
Gep kwahm sia jai dtung gee krung tee dtaung bpuat jai
I’ve kept in my sadness for all the times that I was heart-broken
กับเรื่องเดิมๆ
Gup reuang derm derm
Over the same old things
ก็ซ้ำๆซากๆมันก็ยากจะเดินผ่านวันเสียใจ
Gor sum sum sahk sahk mun gor yahk ja dern pahn wun sia jai
Over and over again, it’s difficult to get past the sad days
แม้ทุ่มเทเท่าไหร่
Mae toom tay tao rai
However much I devote
สุดท้ายก็แค่นั้น
Soot tai gor kae nun
In the end, that’s all there is

(*) เหนื่อยเหลือเกินรักใครต้องช้ำทุกที
Neuay leua gern ruk krai dtaung chum took tee
It’s so exhausting, whoever I love, I get hurt every time
ใจดวงนี้พอแล้วพอทีกับความเสียใจ
Jai duang nee por laeo por tee gup kwahm sia jai
My heart has had enough of sadness

(**) ไม่อยากใช้คำเดิมๆกับใครต่อใครที่ทิ้งไป
Mai yahk chai kum derm derm gup krai dtor krai tee ting bpai
I don’t want to use the same words with everyone who abandons me
ตั้งกี่ครั้งที่เริ่มต้นใหม่มันเจ็บจนไม่ไหว
Dtung gee krung tee rerm dton mai mun jep jon mai wai
However many times I start over, I get so hurt, I just can’t
ไม่อยากใช้ใจดวงเดิมกับคนที่มันไม่จริงใจ
Mai yahk chai jai duang derm gup kon tee mun mai jing jai
I don’t want to use my heart on someone who isn’t sincere
ยังไม่พร้อมนับหนึ่งกับใคร
Yung mai praum nup neung gup krai
I’m still not ready to start back at square one with anyone
จากวันนี้ขอเริ่มต้นใหม่กับตัวเอง
Jahk wun nee kor rerm dton mai gup dtua eng
From now on, I want to start over with myself

ยังคงเจ็บซ้ำๆเสียงหัวใจมันบอก
Yung kong jep sum sum siang hua jai mun bauk
It still hurts over and over, the voice of my heart tells me
ว่าพอแล้ว
Wah por laeo
That it’s had enough

(*,**,**)

ยังคงเจ็บซ้ำๆยังไม่พร้อมนับหนึ่งกับใคร
Yung mai praum nup neung gup krai
I’m still not ready to start back at square one with anyone
จากวันนี้ขอเริ่มต้นใหม่กับใจของฉันเอง
Jahk wun nee kor rerm dton mai gup jai kaung chun eng
From today on, I want to start over with my own heart

   

คำร้อง ทำนอง : อั๋น feeble heart
เรียบเรียง : สุเทพ หะขุนทด
Mixed Down : จุมกฏ ธรรมธารทอง
Mastering : Stucools Mastering Studio