Title: จันทร์เจ้าเอ๋ย / Jun Jao Oey (Oh, Moon)
Artist: Phamek
Album: [Single]
Year: 2019

(*) โอ้จันทร์เจ้าเอ๋ยเจ้ารู้บ้างไหมว่ายังมีไครที่คิดถึงเธอ
Oh jun jao oey jao roo bahng mai wah yung mee krai tee kit teung tur
Oh, moon, do you know that there’s still someone who thinks about her?
ใจมันลอยยังคงละเมอคิดถึงแต่เธอคนเดียวเรื่อยไป
Jai mun loy yung kong lamur kit teung dtae tur kon diao reuay bpai
My heart is floating, I’m still daydreaming, constantly thinking only of her
ก่อนดวงใจพี่จะหมดแรง ก่อนสิ้นแสงตะวันลับตา
Gaun duang jai pee ja mot raeng gaun sin saeng dtawun lup dtah
Before my heart runs out of strength, before the sun sets out of sight
ฝากใจลอยไปบนนภาโอ้แม่กานดาเจ้าอยู่หนใด
Fahk jai loy bpai bon napah oh mae gahndah jao yoo hon dai
I leave my heart to float up in the sky, oh, my darling, where is she?
ก่อนดวงใจพี่จะหมดแรง ก่อนสิ้นแสงตะวันลับตา
Gaun duang jai pee ja mot raeng gaun sin saeng dtawun lup dtah
Before my heart runs out of strength, before the sun sets out of sight
ฝากใจลอยไปบนนภาโอ้แม่กานดาเจ้าอยู่หนใด
Fahk jai loy bpai bon napah oh mae gahndah jao yoo hon dai
I leave my heart to float up in the sky, oh, my darling, where is she?

(**) ก็รู้เธอคงไม่ย้อนคืนมา
Gor roo tur kong mai yaun keun mah
I know she won’t come back
อีกกี่น้ำตาก็คงไม่หาย
Eek gee num dtah gor kong mai hai
The tears won’t disappear
ก็พอจะรู้ว่าเธอต้องไป
Gor por ja roo wah tur dtaung bpai
By the time I realized that she had to go
ให้ทำยังไงก็คงไม่ลืม
Hai tum yung ngai gor kong mai leum
What do you want me to do? I haven’t forgotten her

จะให้ฉันทำยังไงให้เธอนั้นย้อนคืนมา
Jai hai chun tum yung ngai hai tur nun yaun keun mah
What do you want me to do to get her to come back?
อยากทักเธอไปก็กลัวเธอเสียเวลา
Yahk tuk tur bpai gor glua tur sia welah
I want to contact her, but I’m scared it’s a waste of her time
ไอ้ฉันก็รู้ดีเธอไม่ควรเห็นน้ำตา
Ai chun gor roo dee tur mai kuan hen num dtah
I know full well she shouldn’t see my tears
ที่ทำแบบนี้ขอโทษทีแม่กานดา
Tee tum baep ne ekor toht tee mae gahndah
I’m sorry for behaving like this, darling

ก็ฉันผิดเองที่ทำตัวไม่ค่อยดี
Gor chun pit eng tee tum dtua mai koy dee
It’s my fault for behaving pretty badly
ทำเธอเจ็บใจผิดไปก็หลายที
Tum tur jep jai pit bpai gor lai tee
I broke her heart and screwed up many times
พี่ทำร้ายหนูก็รู้พี่sorry
Pee tum rai noo gor roo pee sorry
I hurt her, I know, I’m sorry
แค่อยากให้เธอเห็นใจ จะได้ไหมพี่ขอที
Kae yahk hai tur hen jai ja dai mai pee kor tee
I just want her to have sympathy for me, please? I’m begging you

เพราะทั้งหัวใจก็มีแต่เธอ คนเดียวที่อยากจะเจอ
Pror tung hua jai gor mee dtae tur kon diao tee yahk ja jur
Because my entire heart has only her, she’s the only person I want to see
ที่ทำอะไรลงไปผิดไว้
Tee tum arai long bpai pit wai
Whatever I did, I screwed up
แค่ลองกดเบอร์โทร เธอไม่รับสาย
Kae laung got bur toh tur mai rup sai
Just trying to dial her number, she doesn’t answer
เธออย่าใจร้าย ช่วยรับรู้ที
Tur yah jai rai chuay rup roo tee
Don’t be cruel, please acknowledge me
ช่วยตอบทีจะได้ไหม
Chuay dtaup tee ja dai mai
Please answer me

คิดถึงเหมือนเดิม
Kit teung meuan derm
I miss her the same
รักเธอเหลือเกิน
Ruk tur leua gern
I love her so much
แต่ในวันนี้ไม่มีเธอแล้ว
Dtae nai wun nee mai mee tur laeo
But I don’t have her anymore today
จะให้ฉันทำยังไงให้เธอนั้นไม่ไปไหน
Ja hai chun tum yung ngai hai tur nun mai bpai nai
What do you want me to do to get her to not go anywhere?
ให้โอกาศฉันทีก่อนที่จะสายไป
Hai ohgaht chun tee gaun tee ja sai bpai
Give me another chance before it’s too late

(*)

(**) ก็รู้เธอคงไม่ย้อนคืนมา
Gor roo tur kong mai yaun keun mah
I know she won’t come back
อีกกี่น้ำตาก็คงไม่หาย
Eek gee num dtah gor kong mai hai
The tears won’t disappear
ก็พอจะรู้ว่าเธอต้องไป
Gor por ja roo wah tur dtaung bpai
By the time I realized that she had to go

ต้องทำอย่างไรให้เธอนั้นกลับมา
Dtaung tum yahng rai hai tur nun glup mah
What must I do to get her to come back?

(*)

   

Lyrics : PHAMEK
Music(Beat prod. By) : SIF!
Arrange : PHAMEK
Producer : PHAMEK
Mixed and Mastered : PHAMEK

Title: ผู้ชายอย่างฉัน / Poochai Yahng Chun (A Man Like Me)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: ธงไชย เซอร์วิส / Thongchai Service
Year: 1998

ไม่ใกล้เคียงใช่ไหม อะไรที่ฉันเป็น
Mai glai kiang chai mai arai tee chun bpen
Whatever I am isn’t close to your side, is it?
ไม่ค่อยเหมือนใจเธอเท่าไรใช่หรือเปล่า
Mai koy meuan jai tur tao rai chai reu bplao
I’m not really what you’re hoping for, am I?
ที่เธอฝันในใจกับเรื่องจริงของเรา
Tee tur fun nai jai gup reuang jing kaung rao
The dreams in your heart and our reality
ผิดหวังบ้างหรือเปล่าที่รักกัน
Pit wung bahng reu bplao tee ruk gun
Are you disappointed in our love?

ที่ตัวเธอนั้นฝันสักวันจะพบใคร
Tee dtua tur nun fun suk wun ja pob krai
You dreamed of meeting someone someday
ที่ดีพร้อมที่ได้อย่างใจมารักกัน
Tee dee praum tee dai yahng jai mah ruk gun
Who’s wonderful, who’s ready to give you the things you desire and love you
กลับได้พบแค่คนที่มีไม่ครบครัน
Glup dai pob kae kon tee mee mai krop krun
But you ended up meeting just an imperfect person
อย่างฉันคนนี้ คนนี้ที่เคียงข้างเธอ
Yahng chun kon nee kon nee tee kiang kahng tur
Like me, the person beside you

(*) ผู้ชายในฝัน…ฉันคงเป็นไม่ไหว
Poo chai nai fun chun kong bpen mai wai
I probably can’t be the guy of your dreams
ถ้าแม้ลำบากใจ วันไหนจะเดินแยกทางไม่โทษเธอ
Tah mae lumbahk jai wun nai ja dern yaek tahng mai toht tur
Even if it bothers me, if any day you want to leave me, I won’t blame you
ผู้ชายอย่างฉัน…แค่รักเธอได้เสมอ
Poo chai yahng chun kae ruk tur dai samur
A man like me can only always love you
แค่รักเธอหมดใจ แค่นี้ที่ทำเพื่อเธอได้ดี…ยิ่งกว่าใคร
Kae ruk tur mot jai kae nee tee tum peua tur dai dee ying gwah krai
Can just love you with all his heart, this is all he can do for you, more than anyone else

จะแทนกันได้ไหมกับใครในฝันเธอ
Ja taen gun dai mai gup krai nai fun tur
Can I replace the man of your dreams?
ด้วยชีวิตที่มีให้เธอเสมอไป ที่จะรักแค่เธอที่สุดในหัวใจ
Duay cheewit tee mee hai tur samur bpai tee ja ruk kae tur tee soot nai hua jai
With my life that I’m always giving to you, that I’ll love only you with all my heart
ตอบฉันได้ไหมว่าฉันเพียงพอหรือเปล่า
Dtaup chun dai mai wah chun piang por reu bplao
Please answer me if I’m enough

(*)

หากว่าเธอไปค้นเจอ ว่าใครที่รักเธอมากกว่าฉัน จะทิ้งกันก็เข้าใจ
Hahk wah tur bpai kon jur wah krai tee ruk tur mahk gwah chun ja ting gun gor kao jai
If you find someone who loves you more than me, you’ll abandon me, I understand

(*)

แต่ที่เธอฝัน…ฉันคงเป็นไม่ไหว ถ้าแม้ลำบากใจ
Dtae tee tur fun chun kong bpen mai wai tah mae lumbahk jai
But I probably can’t be what you dream of, even if it bothers me
วันไหนจะเดินแยกทางไม่โทษเธอ
Wun nai ja dern yaek tahng mai toh tur
If any day you leave me, I won’t blame you
แต่ถ้าจะขอ…ให้ฉันรักเธอเสมอ
Dtae tah ja kor hai chun ruk tur samur
But if I ask you to let me always love you
ให้รักเธอหมดใจ ฉันก็ทำเพื่อเธอเสมอมา…ตลอดไป
Hai ruk tur mot jai chun gor tum peua tur samur mah dtalaut bpai
Let me love you with all my heart, I’ll always do this for you, forever

   

คำร้อง: อาทิตย์ สาระจูฑะ
ทำนอง: สุวัธชัย สุทธิรัตน์
เรียบเรียง: สุวัธชัย สุทธิรัตน์

Title: เดี๋ยวๆ / Diao Diao (Wait a Second)
Artist: Smerb Sri (สเมิร์บศรี) ft. Suzumiya Kotone
Album: [Single]
Year: 2019

วันนั้นเธอหายไปไม่ทันตั้งรับ
Wun nun tur hai bpai mai tun dtung rup
You disappeared that day before I could even react
เพราะเธอมีเค้าเข้ามาอีกคนข้างในหัวใจ
Pror tur mee kao kao mah eek kon kahng nai hua jai
Because you had her, someone else, in your heart
แต่วันนี้จะกลับมาเธอจะเอายังไง
Dtae wun nee ja glup mah tur ja ao yung ngai
But today you’ve come back, what do you want?
หรือว่าเค้าไม่เอาเธอแล้ว ฉันเองก็คงเช่นกัน
Reu wah kao mai ao tur laeo chun eng gor kong chen gun
Does she not want you anymore? Well, I don’t either

เดี๋ยวเดี๋ยว วันนี้เธอบอกว่ารัก
Diao diao wun nee tur bauk wah ruk
Hold up, today you’re telling me that you love me
แต่วันนี้ฉันเองอยากบอกว่าฟัก
Dtae wun nee chun eng yahk bauk wah fuk
But today I want to tell you to f*ck off
ไม่รัก ไม่ต้อง มาสน ไม่ต้องยืนงง ยืนปลง ตกใจเลยดิวะ
Mai ruk mai dtaung mah son mai dtaung yeun ngong yeun bplong dtok jai loey di wa
You don’t love me, there’s no need for you to care about me, you don’t have to stand confused, shocked, and surprised

(*) วันนี้ฉันโอเคเลยนะ Baby
Wun nee chun okay loey na baby
Today I’m okay, baby
แค่ขาดเธอไปแปบเดียวก็โอเค
Kae kaht tur bpai baep diao gor okay
Just being without you for a moment, I was okay
ยังมีหลายคนต่อคิวเลย โอเย้
Yung mee lai kon dtor kiew loey oh yeah
There’s still a lot of men in line, oh, yeah
OK OK Bye bye Good Bye
Okay, okay, bye bye, goodbye

(**) เดี๋ยวๆ ก็จากไป เดี๋ยวๆ ก็กลับมา
Diao diao gor jahk bpai diao daio gor glup mah
One moment you leave, then in another moment you come back
เดี๋ยวๆ เดี๋ยวก่อน เธอจะเอายังไง
Diao diao diao gaun tur ja ao yung ngai
Wait, wait, hold up, what do you want?
เดี๋ยวๆ ก็มีเขา เดี๋ยวๆ ก็มีฉัน
Diao diao gor mee kao diao diao gor mee chun
One moment you have her, then in another moment you have me
เดี๋ยวๆ เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวฉันไปเอง
Diao diao diao gaun diao chun bpai eng
Wait, wait, hold up, I’ll be the one to leave this time

ทั้งเฟสทั้งไลน์IGเธอนั้น
Tung face tung line ig tur nun
Your Facebook, your Line, your IG
แค่ฉันเห็นแชทของเค้าและเธอใจพังทะลาย
Kae chun hen chat kaung kao lae tur jai pung talai
Just seeing the chat between you and her shattered my heart
จากที่เคยเป็นคน เธอทำให้เป็นควาย
Jahk tee koey bpen kon tur tum hai bpen kwai
From once being a person, you made me into a buffalo
ฉันเจ็บจนเกือบจะตายเธอเองคงไม่เข้าใจ
Chun jep jon geuap ja dtai tur eng kong mai kao jai
I’m hurting to death, you don’t understand

เดี๋ยวเดี๋ยวมีหน้ามาพูดคิดถึง
Diao diao mee nah mah poot kit teung
Hold up, you have the audacity to come and say you miss me?
เป็นห่วงความรักหรือห่วงแค่2สลึง
Bpen huang kwahm ruk reu huang kae saung salueng
Are you worried about love, or just worried about two cents?
จบแล้ว ก็จบ กันไป ไม่ต้องมาตีหน้าเศร้า
Jop laeo gor jop gun bpai mai dtaun gmah dtee nah sao
It’s over, we’re over, there’s no need to show up with such a sad face
คิดว่าเมาเหล้าก็จบกันไป
Kit wah mao lao gor jop gun bpai
I think you’re drunk, we’re over

(*,**)

เธอเป็นคนใจโลเล ฉันก็เลยต้อง เกเร
Tur bpen kon jai loh lay chun go rloey dtaung gay ray
You were hesitant, so I must be disobedient
ไม่ต้องมาคิดว่าฉันจะกลับไปหาไอคนไม่ OK
Mai dtaung mah kit wah chun ja glup bpai hah ai kon mai okay
There’s no need to expect me to come back to some b*st*rd who’s not okay
ได้ยินแล้วก็ไปเดะ อยากลองดีก็เอาเดะ
Dai yin laeo gor bpai day yahk laung dee gor ao day
You heard me, now go, if you want to try me, bring it on
แต่ก่อนจะไป จัดให้สักคำ ไอฟักยูอะเบ้เบ
Dtae gaun ja bpai jut hai suk kum ai fuk yoo a baby
But before you go, there’s one thing I want to say to you; f*ck you, baby

(**,**)

   

Lyric : ปัญญา หงษ์ทอง MAHLMONSTER
Melody : ปัญญา หงษ์ทอง MAHLMONSTER
Arrange : เกรียงไกร สุวิมลโอภาส moreaos
Engineered and Edited by PapYeahh Tinnapob Kaewkomin
Mix and Mastering by Monthon Dilokchavanis at Frenzyheart Studio

Title: ยอมให้เธอนอกใจ / Yaum Hai Tur Nauk Jai (Willing to Let You Be Unfaithful)
Artist: Takkatan Cholada (ตั๊กแตน ชลดา)
Album: คนรักนอกสมรส / Kon Ruk Nauk Som Rot (Unlawful Lover)
Year: 2020

นั่งบ่นงึมงำกับคำถามเดิม
Nung bon ngeum ngum gup kum tahm derm
I’m sitting and grumbling over the same questions
นั่งกินน้ำตากับคำหลอกลวง
Nung gin num dtah gup kum lauk luang
Still drinking my tears over the deceptive words
ที่เธอพามาหาฉัน มาบอกกัน ว่ายังรัก
Tee tur pah mah hah chun mah bauk gun wah yung ruk
That you brought to me, telling me that you still loved me
หลังจากที่เธอ ไปมีสุขกับเขา
Lung jahk tee tur bpai mee sook gup kao
After you went and had fun with her

แล้วก็กอดดังเคยกอดเธอ แนบใจไม่กล้าผลักไส
Laeo gor gaut dung koey gaut tur naep jai mai glah pluk sai
Then I hugged you like I used to, clinging to your heart, not daring to push you away
เพราะว่ายังรัก กอดรักไว้บนรอยร้าว
Pror wah yung ruk gaut ruk wai bon roy rao
Because I still love you, I embrace the love on these cracks
ทุกความเหงา ได้จากเธอ
Took kwahm ngao dai jahk tur
All the loneliness I’ve gotten from you
ทุกรอยจูบ รับเศษจากคนนั้น
Took roy joop rup set jahk kon nun
Every trail of kisses, accepting every fragment from her

(*) ยอม ยอมให้เธอนอกใจ เพื่อจะไม่เสียเธอไป
Yaum yaum hai tur nauk jai peua ja mai sia tur bpai
I’m willing, I’m willing to let you be unfaithful so I won’t lose you
แค่อย่าทิ้งฉันไป ยินยอมให้เธอหลอกกัน
Kae yah ting chun bpai yin yaum hai tur lauk gun
Just don’t abandon me, I consent to letting you deceive me
ให้ฉันเป็นควายกินน้ำตากับหญ้าก็ได้
Hai chun bpen kwai gin num dtah gup yah gor dai
Let me be a buffalo, eating my tears with grass, it’s fine
ขอเพียงเธออยู่กับฉัน
Kor piang tur yoo gup chun
I just ask that you stay with me
ถึงอยู่เพราะเธอสงสาร ได้จากเธอแค่นั้น ก็ยอม
Teung yoo pror tur song sahn dai jahk tur kae nun gor yaum
Even if you stay just because you feel sorry for me and that’s all I get from you, I’m willing

บางวันคนนั้นส่งไลน์มาให้ฉันดู
Bahng wun kon nun song line mah hai chun doo
Some days she sends me Line messages letting me see
ว่าเธอสองคนกำลังมีสุขด้วยกันแค่ไหน
Wah tur saung kon gumlun gmee kwahm sook duay gun kae nai
How much fun you two are having together
ฉันเก็บไว้ ไม่บอกเธอ
Chun gep wai mai bauk tur
I keep them and don’t tell you
เพราะกลัวว่าเธอ จะถึงจุดที่ทิ้งกัน
Pror glua wah tur ja teung joot tee ting gun
Because I’m scared you’ll reach the point where you’ll abandon me

(*,*)

ให้ฉันเป็นควายกินน้ำตากับหญ้าก็ได้
Hai chun bpen kwai gin num dtah gup yah gor dai
Let me be a buffalo, eating my tears with grass, it’s fine
ขอเพียงเธออยู่กับฉัน
Kor piang tur yoo gup chun
I just ask that you stay with me
ถึงอยู่เพราะเธอสงสาร ได้จากเธอแค่นั้น
Teung yoo pror tur song sahn dai jahk tur kae nun
Even if you stay just because you feel sorry for me and that’s all I get from you
ฉันก็ยอม
Chun gor yaum
I’m willing

   

คำร้อง/ทำนอง : วสุ ห้าวหาญ

Title: ร้อนของ / Raun Kaung (Hot)
Artist: Tattoo Colour
Album: [Single]
Year: 2020

(*) เมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟส่องสะท้อน พอดีของมันร้อน จะปล่อย ก็ของมันดี
Meua rai gor dtahm tee fai saung sataun por dee kaung mun raun ja bploy gor kong mun dee
Any time that the light is shining down, at the right moment, it’s hot, it would be good to let it go
ก็รอมานานจนอดใจไม่ไหว ไม่อยากเก็บเอาไว้คนเดียว เพราะของมันมี
Gor ror mah nahn jon aut jai mai wai mai yahk gep ao wai kon diao pror kaung mun mee
I’ve waited for so long, I can’t take it, I don’t want to keep it in alone, because it exists
หมักบ่มมาแล้ว จนถึงดีกรี รอให้เธอได้เปิดชิมซักที
Muk bom mah laeo jon teung degree ror hai tur dai bpert chim suk tee
It’s been fermenting until it has reached this degree, waiting for you to open it and finally taste it
ดื่มด่ำค่ำคืนด้วยความรักที่มี สนุกจนเธอต้องร้องแทบขาดใจ
Deum dum kum keun duay kwahm ruk tee mee sanook jon tor dtaung raung taep kaht jai
Indulging the night with the love we have, having fun until you’re crying out

บนนาทีแห่งรักที่เฝ้าคอย ส่องกระจกอยู่ในรถ รอแค่ถึงเวลา ให้ฉันพาเธอไป
Bon nahtee haeng ruk tee fao koy saung grajok yoo nai rot ror kae teung welah hai chun pah tur bpai
In this moment of love that I’m waiting for, looking in the mirror in the car, waiting until it’s time for me to take you
การแสดงรอคอยอยู่ไม่ไกล และไม่อยากให้หนีไปที่ไหน ไปไกล ยิ่งใกล้ยิ่งดี
Gahn sadaeng ror koy yoo mai glai lae mai yahk hai nee bpai tee nai bpai glai ying glai ying dee
My performance isn’t waiting far, and I don’t want you to run away, the closer we are, the better
แค่เธอสบตาฉันซักวินาที โลกจะเจอระเบิดจนลุกเป็นไฟ
Kae tur sop dtah chun suk wunahtee lohk ja jur rabert jon look bpen fai
With just you making eye contact with me for a second, the world will face an explosion of fire
จะทำให้เธอคิดถึงฉันทุกลมหายใจ สะกดจิตเธอเอาไว้ไม่มีสร่าง
Ja tum hai tur kit teung chun took lom hai jai sagot jit tur ao wai mai mee sahng
I’ll make you think of me with every breath, hypnotizing you with no cure

มีบางคำที่เธอจะต้องฟัง ในเวลาชีวิตเธอผิดหวังช่างมัน ให้ฉันพาเธอไป
Mee bahng kum tee tur ja dtaung fung nai welah cheewit tur pit wung chahng mun hai chun pah tur bpai
There are some words that you must listen to, forget the moments when your life is disappointing, let me lead you
คนที่ใจของเธอยังฝังจำ ก็ไม่อาจจะเร้าใจเท่าฉันได้เลย ไม่ใกล้กันเลย
Kon tee jai kaung tur yung fung jum gor mai aht ja rao jai tao chun dai loey mai glai gun loey
The person whom your heart still remembers can’t be as excited as me, not even close
จะพาเธอไปขึ้นรถไฟเหาะ ตีลังกาให้สุดขอบฟ้า
Ja pah tur bpai keun rot fai hor dtee lung gah hai soot kaup fah
I’ll take you on a roller coaster, looping into the sky
จะเสกความรักไว้ซับคราบน้ำตา สะกดดวงใจของเธอตลอดกาล
Ja sek kwahm ruk wai sup krahp num dtah sagot duang jai kaung tur dtalaut gahn
I’ll cast a love spell to soak up your tears, hypnotizing your heart forever

(*)

ร้อนจนแสบตา ดังรักในเพลิงลาวา มอบให้เธอ
Raun jon saep dtah dung ruk nai plerng lah wah maup hai tur
So hot it stings the eyes, like love in lava, I give it to you

(*)

   

MUSIC & LYRIC & ARRANGE : TATTOO COLOUR
MIX AND MASTER : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ / บัญชา เธียรกฤตย์

Title: มโหรีย์ คีย์สะอื้น / Mahohree Key Saeun (Mahoree, Sobbing Keyboard)
Artist: Krit Boonyaliang (กฤษ บุญยะเลี้ยง)
Album: [Single]
Year: 2016

เป็นเพราะเราสองคนไม่ได้สนใจ
Bpen pror rao saun gkon mai dai son jai
It’s because the two of us didn’t care
เที่ยวงานวัดครั้งใดก็ไม่ได้ทำบุญ
Tiao ngahn wut krung dai gor mai dai tumboon
To travel to the temple any time, we didn’t make merit
ไปขึ้นแต่ชิงช้า ไปขี่แต้ม้าหมุน.
Bpai keun dtae ching chah bpai kee dtae mah moon
We’d go up, but it was on a swing, we’d go driving, but just in circles
ยิงปืนตุ๊กกะตุ่นปาเป้าลูกโป่ง
Ying bpeun tookgadtoon bpah bpao look bpohng
We’d throw darts at balloons for puppets

(*) เราสองถูกพลากออกไปจากกัน
Rao saung took plahk auk bpai jahk gun
The two of us were dragged apart from each other
บุญไม่ทันได้ทำนำหนุนส่ง
Boon mai tun dai tum num noon song
We didn’t make merit in time to support ourselves
วาสนาเส้นสั้นๆ พลันสิ้นสุดลง.
Wahsanah sen sun sun plun sin soot long
Fortune was a thin line that stopped suddenly
ไปผูกไปโยงไปผูกไปโยงกับคนอื่น
Bpai pook bpai yohng bpai pook bpai yohng gup kon eun
Attaching you to someone else

(**) เสียงโห่อยู่บ้านน้อง เสียงร้องอยู่บ้านพี่
Sing hoh yoo bahn naung siang raung yoo bahn pee
The sound of merriment is in your house, the sound of crying is in mine
บ้านน้องโหมมโหรี บ้านพี่ร้องคีย์สะอื้น
Bahn naung moh mahoree bahn pee raung key sa eun
Your home utilizes the mahoree, my home is the sound of the sobbing keyboard
คนโห่อยู่บ้านน้อง คนร้องก็ของขึ้น
Kon hoh yoo bahn naung kon raung gor kaung keun
Merry people are in your house, a crying person is in mine
บ้านน้องชื่นมื่น บ้านพี่สะอื้นหลังคากระพือ
Bahn naung cheun meun bahn pee saeun lung kah grapeu
Your home is cheerful, my home has sobbing from the rooftops

จะทำบุญด้วยกันก็ไม่ทันแล้ว
Ja tum boon duay gun gor mai tun laeo
I’d make merit with you, but it’s too late
โอ้น้องเอ๋ยน้องแก้วพี่คงไม่กล้าหือ
Oh naung oey naung gaeo pee kong mai glah heu
Oh, my dear darling, I don’t dare
เจ้าบ่าวเจ้าสาวเตรียมเข้าหอหารือ
Jao bao jao sao dtriam kao hor hah reu
The wedding couple are preparing to enter the consummation room
คนเจ็บต้องรับมือครวญครางอย่างขมขื่น
Kon jep dtaung rup meu kruan krahng yahng kom keun
The wounded person must deal with it and moan in pain

(*,**,*,**)

   

คำร้อง : นะโม โมรา
เรียบเรียง : นะโม โมรา

Title: จัดสรร / Jut Sun (Allocate)
Artist: Praew Tussaneeya (เปรี้ยว ทัศนียา) and Jetset’er
Album: Secre7 Room
Year: 2020

(*) คงมีใคร ใครคนนั้นที่ตามหา
Kong mai mee krai krai kon nun tee dtahm hah
He likely exists, that someone I’ve been searching for
คงมีใจ ที่ตอบรับฉันกลับมา
Kong mee jai tee dtaup rup chun glup mah
She probably has a heart that will respond to mine
คงมีใครสักคน ที่ยังมองหารักแท้
Kong mee krai suk kon tee yung maung hah ruk tae
There’s probably someone who’s still searching for true love
เหมือนฉันอยู่ เหมือนฉันอยู่
Meuan chun yoo meuan chun yoo
Like me, like me
เพราะยังรู้และเชื่อเสมอ ว่าจะเจอ เธอที่จะมาเป็นโลกทั้งใบ
Pror yung roo lae cheua samur wah ja jur tur tee ja mah bpen lohk tung bai
Because I still know and always believe that I’ll find you, who will be my whole world

กอดใจตัวเองมานาน
Gaut jai dtua eng mah nahn
I’ve hugged my own heart for so long
ก่อกำแพงในใจมากมาย
Gor gumpaeng nai jai mahk mai
I’ve built so many walls in my heart
คงเป็นผลจากคนใจร้ายที่เคยเข้ามา
Kong bpen pon jahk kon jai rai tee koey kao mah
It’s the effect of having a cruel person once come in
แต่ใจยังคงมีหวัง
Dtae jai yung kong mee wung
But my heart still has hope
แม้อีกใจยังคงระวัง
Mae eek jai yung kong rawung
Even though another part of me is still cautious
ถ้าต้องให้ใจไปอีกครั้ง ไม่อยากแลกคืนเป็นน้ำตา
Tah dtaung hai jai bpai eek krung mai yahk laek keun bpen num dtah
If I must give my heart again, I don’t want to exchange it for tears

(**) ทุกความพอดี มันมีเวลาของมัน
Took kwahm por dee mun mee welah kaung mun
Every perfect fit has its own time
เพราะว่าเข้าใจ จึงยังไม่ยอมหมดหวัง
Pror wah kao jai jeung yung mai yaum mot wung
Because I understand this, I still refuse to give up hope
ให้เวลาเป็นคนจัดสรร
Hai welah bpen kon jut sun
Let time be the dealer

(*)

อดทนมานานเหลือเกิน
Aut ton mah nahn leua gern
I’ve endured for so long
ต่อความเหงาและความเสียใจ
Dtor kwahm ngao lae kwahm sia jai
Through loneliness and sadness
เคยทุ่มเทเท่าไรสุดท้ายก็ต้องเลิกรา
Koey toom tay tao rai soot tai gor dtaung lerk rah
However much I ever devoted, in the end, we had to break up
ยังรอเจอใครคนนั้น
Yung ror jur krai kon nun
I’m still waiting to meet that person
คนที่เห็นใจฉันมีค่า
Kon tee hen jai chun mee kah
The person who sees my heart as valuable
ยังรอคนที่จะเข้ามา เป็นคนสุดท้ายในหัวใจ
Yung ror kon tee ja kao mah bpen kon soot tai nai hua jai
I’m still waiting for the one who will come and be the last person in my heart

(**,*,*,*)

   

เนื้อร้อง ธิติวัฒน์ รองทอง
ทำนอง ธิติวัฒน์ รองทอง
เรียบเรียง JETSET’ER
โปรดิวเซอร์ Theo
Executive Producer ปัณฑพล ประสารราชกิจ

Title: Moon
Artist: Blackbeans
Album: Moon
Year: 2018

จริงๆก็ผ่านมานานเรื่องราวของเราในวันก่อน
Jing jing gor pahn mah nahn reuang rao kaung roa nai wun gaun
A long time has really passed since our stories from the old days
จนเกือบจะลืมไปแล้วว่าเราเคยร่วมทาง
Jon geuap ja leum bpai laeo wah rao koey ruam tahng
Until I’ve nearly forgotten that we once shared a journey
ยังคงเก็บไว้เรื่องราวดีๆ ในความทรงจำ
Yung kong gep wai reuang rao dee dee nai kwahm song jum
I still keep the good stories in my memory
มีเธอและฉันมองดูพระจันทร์ในค่ำคืน
Mee tur lae chun maung doo prajun nai kum keun
There was you and I looking at the moon at night

(*) มีสัญลักษณ์เป็นพระจันทร์ที่ส่องพรางพราวราตรีที่ไม่มีดาว
Mee sunaluk bpen prajun tee saung prahng prao rahdtree tee mai mee dao
The moon was our symbol, shining and sparkling on the nights there were no stars
แสงของมันจะส่องกระทบมาที่ใจของเรา
Saeng kaung mun ja saung gratop mah tee jai kaung rao
Its light shined down on our hearts
คิดถึงกัน ให้มองมัน ดวงเดียวกัน ในจันทรา ฟ้ากว้าง
Kit teung gun hai maung mun duang diao gun nai juntrah fahk gwahng
If you miss me, look at it, the same sphere of the vast moon
ลึกลงไป ยังมีเรา ความสัมพันธ์ อยู่ในนั้น
Leuk long bpai yung mee rao kwahm sumpun yoo nai nun
Deep down, there’s still us, our connection is in there
เธอยังมองอยู่ ไหม
Tur yung maung yoo mai
Are you still looking?

(**) แต่ฉันยังมองพระจันทร์ในทุกๆวัน
Dtae chun yung maung prajun nai took took wun
But I still look at the moon every night
ที่เคยมีกันอยู่ในคามเดียวดาย
Tee koey mee gun yoo nai kwahm diao dai
That once had us in its loneliness
ในยามราตรีที่ไม่มีหมู่ดาว
Nai yahm rahdtree tee mai mee moo dao
During starless nights
และฉันยังคิดถึงเธอมากมายเหลือเกิน
Lae chun yung kit teung tur mahk mai leua gern
And I still miss you so much
ไม่เคยลืมเลือนตามกาลเวลา
Mai koey leum leuan dtahm gahn welah
You’ve never faded with time
ในยามราตรีที่เธอไม่มีฉัน
Nai yahm rahdtree tee tur mai mee chun
During the nights when you don’t have me
เธอคิดถึงฉันรึเปล่า
Tur kit teung chun reu bplao
Do you miss me?
ฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน
Chun kit teung tur leua gern
I miss you so much

(*,**)

เธอคิดถึงฉันรึเปล่า
Tur kit teung chun reu bplao
Do you miss me?
ฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน
Chun kit teung tur leua gern
I miss you so much

   

เนื้อร้อง : Blackbeans
ทำนอง : Blackbeans
เรียบเรียง : Blackbeans
Produced : Blackbeans
Executive producer : ศุภกร คล้ายบ้านใหม่
mixing & matering : ศุภกร คล้ายบ้านใหม่

Title: พูด / Poot (Speak)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: [Single]
Year: 2019

สักกะตึ้งนึงก็ไม่มี
Suk ga dting neung gor mai mee
There’s not a single notification
นิ่งสนิททั้งเฟซทั้งไลน์
Ning sanit tung face tung line
Both Facebook and Line are completely still
ไหนก็เธอว่าเธอจะทักมาไง
Nai gor tur wah tur ja tuk mah ngai
But you said you were going to contact me
ไอ้เราก็รอไปเรื่อยเลย
Ai rao gor ror bpai reuay loey
So I continue to wait

สักกะกริ๊งนึงก็ไม่มา
Suk ga gring neung gor mai mah
Not a single ring comes
โทรไปหาก็ชอบเงียบใส่
Toh bpai hah gor chaup ngiap sai
I call but you’re always silent
เวลาเจอเธอก็ไปนั่งซะไกล
Welah jur tur gor bpai nung sa glai
Whenever I see you, you sit far away
ส่งยิ้มไปให้ก็เฉยเมย
Song yim bpai hai gor choey moey
I smile at you, but you act indifferent

(*) ต้องทำยังไงให้เธอแคร์ฉัน
Dtaung tum yung ngai hai tur care chun
What must I do to get you to care about me?
ต้องทำยังไงให้เธอหันมอง
Dtaung tum yung ngai hai tur hun maung
What must I do to get you to turn and look at me?
ต้องประมาณไหนใส่ไข่กี่ฟอง
Dtaung brpamahn nai sai kai gee faung
How many eggs must I add
เธอถึงจะมองว่าพิเศษ
Tur teung ja maung wa piset
For you to see me as someone special?

(**) พูด พูด พูด พูด พูด พูด พูดอะไรสักนิดก็ยังดี พูด พูด พูด พูด พูด
Poot poot poot poot poot poot poot arai suk nit gor yung dee poot poot poot poot poot
Speak, speak, speak, speak, speak, speak, saying anything would be good, speak, speak, speak, speak, speak
พูด พูด พูด พูด พูด พูด พูดอะไรอีกนิดก็คงดี พูด พูด พูด พูด พูด
Poot poot poot poot poot poot poot arai suk nit gor yung dee poot poot poot poot poot
Speak, speak, speak, speak, speak, speak, saying anything would be good, speak, speak, speak, speak, speak

(***) สักตะดึ้งนึงก็จะดี
Suk dta deung neung gor ja dee
Just one notification would be nice
ส่งสติกเกอร์มาก็ได้
Song sticker mah gor dai
Send me any old sticker
กู้ดมอร์นิ่งอะไรก็ว่ากันไป
Good morning arai gor wah gun bpai
Saying good morning in some way to me
สักวันละครั้งนะซึ้งเลย
Suk wun la krung na seung loey
Once a day would be touching

(****) สักกะกริ๊งนึงก็โอเค
Suk ga gring neung gor okay
One ring would be okay
โทรมาเซย์ฮัลโหลกันบ้าง
Toh mah say hello gun bahng
Call and say hello to me
พูดตรง ๆ เลยว่าคิดถึงเธอจัง
Poot dtrong dtrong loey wah kit teung tur jung
Speaking frankly, I really miss you
ยอมรับว่าชอบเธอมากเลย
Yaum rup wah chaup tur mahk loey
I admit that I really like you

(* ,**,***,****,*,**)

   

คำร้อง : ชาลี สาลี่
ทำนอง/เรียบเรียง : บวรภัส จินต์ประเสริฐ

Title: ไม่มีเธอจะอยู่อย่างไร / Mai Mee Tur Ja Yoo Yahng Rai (How Will I Live Without You?)
Artist: Unicorn
Album: [Single]
Year: 2018

อยากจะปิดหูปิดตาเอาไว้หลับไปไม่ต้องตื่น
Yahk ja bpit hoo bpit dtah ao wai lup bpai mai dtaung dteun
I want to plug my ears and cover my eyes and sleep without waking
ไม่อยากจะฟื้นมาทนกับคำว่าเธอไม่ได้รัก
Mai yahk ja feun mah ton gup kum wah tur mai dai ruk
I don’t want to come to and endure the words that you don’t love me
เมื่อเธอนั้นคิดจะไปเธอมาทำร้ายหัวใจกัน
Meua tur nun kit ja bpai tur mah tum rai hua jai gun
When you’re thinking of going, you’ve broken my heart
และคนอย่างฉันยังยอมรับมันไม่ไหว
Lae kon yahng chun yung yaum rup mun mai wai
And someone like me still can’t accept it

(*) และวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อไม่มีเธออยู่
Lae wun proong nee ja bpen yahng rai meua mai mee tur yoo
And how will tomorrow be when I’m without you?
ไม่อยากรับรู้ถึงความปวดร้าวทีฉันจะต้องเจอ
Mai yahk rup roo teung kwahm bpuat rao tee chun ja dtaung jur
I don’t want to acknowledge the pain that I must face
หากเธอไม่เหลือ..ใจอยากจบกันไปไม่ว่ากัน
Hahk tur mai leua jai yahk jop gunb pai mai wah gun
If you don’t have any feelings left for me, I wouldn’t blame you if you wanted to end things
และคนอย่างเธอคงยอมรับมันให้ไหว
Lae kon yahng tur kong yaum rup mun hai wai
And someone like you can probably accept it

(**) ไม่มีเธอแล้วฉันจะอยู่อย่างไร
Mai mee tur laeo chun ja yoo yahng rai
How will I live without you?
ขาดเธอไปแล้วฉันจะทำยังไงได้
Kaht tur bpai laeo chun ja tum yung ngai dai
How will I be able to do anything without you?
คนหมดใจทุ่มเทให้ตายก็เท่านี้
Kon mot jai toom tay hai dtai gor tao nee
I devoted everything to someone who didn’t have feelings for me anymore, and this is it
ก็รู้ดี… ว่ารักของเราวันนี้..ไม่มีจริง
Gor roo dee wah ruk kaung rao wun nee mai mee jing
I know full well today that our love doesn’t exist

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง : วรุทร์ จันทร์พรหมแก้ว
ทำนอง : วรุทร์ จันทร์พรหมแก้ว
เรียบเรียง : Artsevenmusic