Title: สัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดปี Supdah Neung Mee Jet Bpee (One Week Has Seven Years)
Artist: Pang Nakarin (ป้าง นครินทร์)
Album: เลี่ยมทอง / Liam Taung (Gold-Plated)
Year: 2004

เท่าที่เห็น
Tao tee hen
As much as I’ve seen
ก็รู้ว่ามันจบลงแล้ว
Gor roo wah mun lop long laeo
I know that it has ended
เธอหมดใจให้กัน
Tur mot jai hai gun
You don’t have feelings for me anymore
รู้อย่างนั้นก็ยังไม่กล้าไป
Roo yahng nun gor yung mai glah bpai
I know that, but I still don’t dare leave

ใจไม่แข็งพอ
Jai mai kaeng por
My heart isn’t strong enough
ต้องรอให้เธอบอก
Dtaung ror hai tur bauk
I must wait for you to tell me

(*) ฉันแทบจะขาดใจ
Chun taep ja kaht jai
It’s killing me
เมื่อวันและคืนนั้นคืบคลานไปอย่างนี้
Meua wun lae keun nun keup klahn bpai yahng nee
When the days and nights are creeping by like this
เหมือนวันละหนึ่งปี
Meuan wun la neung bpee
It’s like each day is a year
แค่อาทิตย์เดียวมั้นก็คล้ายนานเกินทนไหว
Kae ahtit diao mun gor klai nahn gern ton wai
Just one week is seemingly too long to bear
ยังกับเจ็ดปี
Yung gup jet bpee
It’s like seven years

(**) ฉันกลัวถึงวันได้ยินคำนั้น
Chun glua teung wun dai yin kum nun
I’m afraid it’s the day I’ll hear those words
ออกจากปากเธอ ว่าพอกันที
Auk jahk bpahk tur wah por gun tee
From your lips, that you’ve had enough

(***) ไม่มีปัญญาหนีเธอไป
Mai mee bpunyah nee tur bpai
I don’t have the knowledge to escape you
ไม่มีไม่มีทาง
Mai mee mai mee tahng
There’s no way
ก็อ่อนแอเกินจะเลิกกัน
Gor aun ae gern ja lerk gun
I’m too weak to break up with you
ต้องคอยผวาทั้งคืน ทุกวัน
Dtaung koy pawah tung keun took wun
I must keep being scared all night, every day
เธอจะบอกลาฉันในวันไหน
Tur ja bauk lah chun nai wun nai
What day will you tell me good-bye?

ที่ต้องทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนี้
Tee dtaung took ton toramahn yoo yahng nee
Having to suffer and be tortured like this
เหมือนไม่มีหนทาง
Meuan mai me hon tahng
Is like there’s no way
เพราะส่วนลึกข้างในยังรักเธอ
Pror suan leuk kahng nai yung ruk tur
Because deep down inside, I still love you

(*,**,***)

เลยไม่กล้าไป
Loey mai glah bpai
So I don’t dare leave
ต้องรอให้เธอบอก มีหลายทีที่เคย
Dtaung ror hai tur bauk mee lai tee tee koey
I must wait for you to tell me, there have been many times that I’ve
ตัดสินใจจากไป สุดท้ายไม่เคยทำได้สักที
Dtut sin jai jahk bpai soot tai mai koey tum dai suk tee
Decided to leave, but in the end, I’ve never been able to do it

(***)

Title: ไปด้วยกัน / Bpai Duay Gun (Going Together)
Artist: Modern Dog
Album: ทิงนองนอย (Ting Nong Noy)
Year: 2008

งดงามอย่างจุมพิตกัน
Ngot ngahm yahng joom pit gun
It’s beautiful like a kiss
แสงดาวจูบกับแสงจันทร์ ค่ำคืนนี้
Saeng dao joop gup saeng jun kum keun nee
The starlight is kissing the moonlight tonight
หนทางอาจจะแสนไกล
Hon tahng aht ja saen glai
The road might be long
หัวใจเหนื่อยและล้าเท่าไร ไม่เคยยอม
Hua jai neuay lae lah tao rai mai koey yaum
However tired and exhausted our hearts get, we never give up

(*) แม้อาจล้มลง แต่ในวันนี้ยังคงจะฝัน
Mae aht lom long dtae nai wun nee yung kong ja fun
Though we might fall down, today we’ll still dream
และใฝ่จะข้ามมันไปหา
Lae fai ja kahm mun bpai hah
And aim to surpass it

(**) เธอและฉันจะก้าวไป สู่ฟ้าจะคว้ามาให้ได้
Tur lae chun ja gao bpai soo fah ja kwah mah hai dai
You and I will move forward towards the sky, we’ll be able to seize it
แม้มันอาจจะแสนลำบากเพียงไหน
Mae mun aht ja saen lumbahk piang nai
No matter how troublesome it is
เธอและฉันจะข้ามไป
Tur lae chun ja kahm bpai
You and I will cross over
สู่ฟากฟ้าที่ไกลแสนไกล ไปด้วยกัน
Soo fahk fah tee glai saen glai bpai duay gun
To the distant sky, going together

เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญ
Pror bpen sing tee sumkun
Because it’s something important
เพราะเราต่างก็รู้ว่ามันมีความหมาย
Pror rao dtahng go roo wah mun mee kwahm mai
Because we both know it’s meaningful
หัวใจที่เธอให้มา มันทำให้วันนี้มีค่า
Hua jai tee tur hai mah mun tum hai wun nee mee kah
The heart you gave me gives today value

(*,**)

ทางที่แสนไกล เราจะไปด้วยกัน
Tahng tee saen glai rao ja bpai duay gun
The road is so long, we’ll go together

(**)

แม้จะเหนื่อยแค่ไหน แม้ลำบากสักเท่าไร
Mae ja neuay kae nai mae lumbahk suk tao rai
No matter how tired we get, no matter how troublesome it is
แม้หนทางจะแสนไกล เราก็จะไม่ท้อ
Mae hon tahng ja saen glai rao ja mai tor
No matter how long the road is, we won’t be discouraged
เพราะว่าในวันนี้ และทุกวันที่ฉันมี
Pror wah nai wun nee lae took wun tee chun mee
Because today and every day that I have
ฉันและเธอก็รู้ดี ว่าเราจะไปด้วยกัน
Chun lae tur gor roo dee wah roa ja bpai duay gun
You and I know full well that we’ll go together

Title: ถ้าฉันไม่ได้ เธอก็ไม่ได้ / Tah Chun Mai Dai Tur Gor Mai Dai (If I Can’t, You Can’t Either)
Artist: Nan Watiya (แนน วาทิยา)
Album: OST กุหลาบราคี / Goolahp Rahkee
Year: 2017

ฉันไม่เคยจะยอมแพ้ ไม่เคยจะสนใจ อยากจะได้อะไร ยังไงต้องได้มา
Chun mai koey ja yaum pae mai koey ja son jai yahk ja dai arai yung ngai dtaung dai mah
I’ll never give up, I’ll never care, whatever I want, no matter what, I get it
ยังจริงจังอยู่กับเขา ไม่มีวันเลิกรา ถ้าเธอคิดเข้ามา อย่าหาว่าใจร้าย
Yung jing jung yoo gup kao mai mee wun lerk rah tah tur kit kao mah yah hah wah jai rai
I’m still serious about him, we’ll never break up, if you’re thinking of getting involved, don’t blame me for being cruel

(*) อยากให้เธอนั้นคิดดีดี เรื่องอย่างนี้มีใครยอมให้ใคร ถึงต้องตาย ก็คงไม่ยอม
Yahk hai tur nun kit dee dee reuang yahng nee mee krai yaum hai krai teung dtaung dtai gor kong mai yaum
I want you to think carefully, in a matter like this, who will give in to whom? Even if I have to die, I refuse

(**) ถ้าฉันไม่ได้ เธอก็อย่าหวังว่าจะได้ เรื่องของหัวใจ จะยังไงให้มันได้รู้กัน
Tah chun mai dai tur gor yah wung wah ja dai reuang kaung hua jai ja yung ngai hai mun dai roo gun
If I can’t, don’t you hope you’ll be able to, with matters of the heart, whatever it takes, you’ll get to understand
ถ้าฉันไม่ได้ ไม่ให้ใครได้ทั้งนั้น ต้องข้ามศพฉันถ้ามีใครได้เขาไปครอบครอง
Tah chun mai dai mai hai krai dai tung nun dtaung kahm sop chun tah mee krai dai kao bpai kraup kraung
If I can’t, I won’t let anyone else be able to, if anyone’s going to try getting control of him, it’ll be over my dead body

คงไม่ต้องให้พูดซ้ำ ช่วยจำไว้ให้ดี ถ้าสมองเธอมี ก็ควรจะใช้มัน
Kong mai dtaung hai poot sum chuay jum wai hai dee tah samaung tur mee gor kuan ja chai mun
There’s no need to repeat myself, please remember this, if you have a brain, you should use it
ลืมไปเลยว่ามีเขา ที่เธอนั้นต้องการ อย่าให้ฉันรำคาญ ไปหาคนอื่นไป
Leum bpai loey wah mee kao tee tur nun dtaung gahn yah hai chun rumkahn bpai hah kon eun bpai
Forget that you ever wanted him, don’t tick me off, go find someone else

(*,**)

   

คำร้อง The Must
ทำนอง เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

Title: ร้ายกาจ / Rai Gaht (Fierce)
Artist: Hunz IPH (The Star 8)
Album: [Single]
Year: 2017

ถ้าไม่รู้นะ ก็จงรู้ซะว่า เรานั้น มีอะไรที่มันเหมือนกัน อย่าโทษ ฉันแค่คนเดียว
Tah mai roo na gor jong roo sa wah rao nun mee arai tee mun meuan gun yah toht chun kae kon diao
If you don’t know, you must know that we have something in common, don’t blame only me
อยากให้รู้ซะ ว่าฉันรู้นะว่า เธอนั่นก็ร้ายแรงไม่ต่างกับฉัน
Yahk hai roo sa wah chun roo na wah tur nun gor rai raeng mai dtahng gup chun
I want to let you know that I know that you’re just as harsh as me

ก็เธอน่ะร้ายกาจ ไอ้เราก็ร้ายกาจ
Gor tur na rai gaht ai rao gor rai gaht
You’re fierce, I’m fierce too

C R A Z Y ร้ายแต่ก็รัก mafuck we never die
C R A Z Y rai dtae gor ruk mafuck we never die
C R A Z Y, I’m bad, but I love you, mafuck, we never die
รู้ว่าเธอน่ะเพี้ยน แต่แม่งน่ารักจะตาย
Roo wah tur na pian dtae maeng naruk ja dtai
I know you’re a little off, but fuck, you’re cute
โทษที พี่ร้ายกว่า อย่ามาเทียบ เด๋วจะโดนพี่เก็บเรียบ
Toht tee tee rai gwah yah mah tiap deo ja dohn pee gep riap
Sorry that I’m worse, don’t compare us, or pretty soon I’ll straighten you out

Woo yeezy gucci พี่หาให้
Woo yeezy gucci pee hah hai
Woo, Yeezy, Gucci, I’ll find it for you
มีกิ๊ก โอเค้ ใจกว้าง พี่จัดให้
Mee gik okay jai gwahng pee jut hai
You’ve got a fuck-buddy? Okay, I’m open-minded, I’ll work with it
อยากสวย อยากปัง เสริมดั้ง ก็จัดไป
Yahk suay yahk bpung serm dung gor jut bpai
You want to be pretty, want plastic surgery, want some enhancements, I’ll organize it
แต่ถ้าน้องคิดจะเลิกกับพี่ระวังให้ดีคืนนี้พี่เอาตาย
Dtae tah naung kit ja lerk gup pee rawung hai dee keun nee pee ao dtai
But if you think of breaking up with me, be very careful, or you’re going to get it tonight

เธอนะเจ้าชู้ ฉันเองก็พอรู้ เธอไม่ได้มีฉันแค่คนเดียว
Tur na jao choo chun eng gor por roo tur mai dai mee chun kae kon diao
You’re a player, I know, you don’t have only me
ฉันก็มีใคร เธอก็คงเข้าใจ เราไม่ต่าง
Chun gor mee krai tur gor kong kao jai rao mai dtahng
I also have someone else, you probably understand, we’re no different

ถ้าไม่รู้นะ ก็จงรู้ว่ารักเรานั้น ยิ่งร้อนแรงถ้าเรายิ่งร้าย
Tah mai roo na gor jong roo wah ruk rao nun ying raun raeng tah rao ying rai
If you don’t know, you must know that our love gets hotter the more cruel we are
ก็เธอน่ะร้ายกาจ ไอ้เราก็ร้ายกาจ
Gor tur na rai gaht ai rao gor rai gaht
You’re fierce, I’m fierce too

เธอนะเจ้าชู้ ฉันเองก็พอรู้ ooh baby
Tur na jao choo chun eng gor por roo oh baby
You’re a player, I know, oh, baby
ฉันก็มีอีกคน แต่ก็ยังหนีไม่พ้น
Chun or mee eek kon dtae gor yung nee mai pon
I also have other girls, but I still can’t escape it
ถ้าไม่รู้นะ ก็จงรู้ซะว่า เรานั้น มีอะไรที่มันเหมือนกัน อย่าโทษ ฉันแค่คนเดียว
Tah mai roo na gor jong roo sa wah rao nun mee arai tee mun meuan gun yah toht chun kae kon diao
If you don’t know, you must know that we have something in common, don’t blame only me
อยากให้รู้ซะ ว่าฉันรู้นะว่า เธอนั่นก็ร้ายแรงไม่ต่างกับฉัน
Yahk hai roo sa wah chun roo na wah tur nun gor rai raeng mai dtahng gup chun
I want to let you know that I know that you’re just as harsh as me

ก็เธอน่ะร้ายกาจ ไอ้เราก็ร้ายกาจ
Gor tur na rai gaht ai rao gor rai gaht
You’re fierce, I’m fierce too

   

เนื้อร้อง : KS”
ทำนอง : DOME JARUWAT
เรียบเรียง : STAYGOLD , TWEKIE TOM

   

When I first saw this song, I thought it was interesting how the Star members kind of worked together on it; it’s sung (rapped) by Hunz the Star, Kangsom the Star wrote the lyrics, and Dome the Star wrote the music. I was interested to hear what they came up with, but I wasn’t expecting this. The melody is annoying, but it’s one of those annoyingly catchy songs that still gets stuck in your head and you can’t help bouncing along with it. The lyrics… If you have to keep telling people you’re such a tough, gangsta bad boy, you probably aren’t. But maybe that’s the point of this song; the guy is trying hard to convince himself that he’s so tough and badass that he’s okay with his girlfriend sleeping with all these other guys. I don’t know. Maybe I’m too old, or maybe it’s because I’m a girl, but I’ll never understand the appeal of all these rap songs glorifying cheating and the like.

Title: คนแปลกหน้าที่คุ้นเคย / Kon Bplaek Nah Tee Koon Koey (Familiar Stranger)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: ในความรู้สึกของเธอ / Nai Kwahm Roo Seuk Kaung Tur (In Your Feelings)
Year: 2014

แอบยิ้มให้เธอทุกวัน แค่เธอไม่ทันมอง
Aep yim hai tur took wun kae tur mai tun maung
I secretly smile at you every day, you just don’t notice
บอกเพื่อนว่าคนนี้จอง
Bauk peuan wah kon nee jaung
I tell my friends that I claim you
แอบได้เป็นเจ้าของแค่ในฝัน
Aep dai bpen jao kaung kae nai fun
I only secretly own you in my dreams

(*) เคยคุยกันหลายนาที
Koey kooey gun lai nahtee
We’ve talked for quite a while
แต่เจออีกทีเธอลืมชื่อฉัน
Dtae jur eek tee tur leum cheu chun
But meeting you again, you’ve forgotten my name
ก็มีน้อยใจเหมือนกัน เธอจะรู้บ้างไหม
Go mee noy jai meuang un tur ja roo bahng mai
I’m a little offended, will you know?

(**) ได้เป็นแค่คนแปลกหน้าที่คุ้นเคย
Dai bpen kae kon bplaek nah tee koon keoy
I can only be a familiar stranger
ท่องในใจไว้เลย ว่าแค่แอบรักเธอใกล้ใกล้
Taung nai jai wai loey wah kae aep ruk tur glai glai
Reciting in my heart that I just secretly love you closely
ได้สบตากันได้ยิ้มได้ทักทาย
Dai sop dtah gun dai yim dai tuk tai
Getting to look into your eyes, getting to smile, getting to say hello
ยังรักแม้รู้ว่าในหัวใจ เธอไม่เหลือที่ว่างให้ฉัน
Yung ruk mae roo wah nai hua jai tur mai leua tee wahng hai chun
I still love you, even though I know that in your heart, you don’t have any space left for me

เจ็บนะ เวลาที่เธอเดินมากับใครคนนั้น
Jep na welah tee tur dern mah gup krai kon nun
It hurts whenever you show up with her
ยิ่งคิดก็ยิ่งไหวหวั่น
Ying kit gor ying wun wai
The more I think about it, the more shaken I am
เปลี่ยนจากเขาเป็นฉันจะได้ไหม
Bplian jahk kao bpen chun ja daimai
Can you change her for me?

เจอกันในลิฟต์บางวัน
Jur gun nai lift bahng wun
Sometimes we meet in the elevator
แค่ไหล่ชนกันก็ฝันไปไกล
Kae lai chon gun gor fun bpai glai
Just bumping shoulders, I dream so far
แต่สิ่งเดียวที่ฉันทำได้ คือทักทายเท่านั้น
Dtae sing diao tee chun tum dai keu tuk tai tao nun
But the only thing I can do is just say hello

(**,*,**)

ได้สบตากันได้ยิ้มได้ทักทาย
Dai sop dtah gun dai yim dai tuk tai
Getting to look into your eyes, getting to smile, getting to say hello
ยังรักแม้รู้ว่าในหัวใจ เธอไม่เหลือที่ว่างให้ฉัน
Yung ruk mae roo wah nai hua jai tur mai leua tee wahng hai chun
I still love you, even though I know that in your heart, you don’t have any space left for me

   

คำร้อง วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง/เรียบเรียง พีระศักดิ์ ทัศนวรานนท์

Title: ลองดี / Laung Dee (Test It Out)
Artist: Best Natthasit
Album: [Single]
Year: 2017

จับมือเธอเดิน แล้วทำให้ตัวติดกัน
Jup meu tur dern laeo tum hai dtua dtit gun
I hold your hand when we’re walking and keep you close to me
อย่างนั้นแล้วไปไหนก็ไป
Yahng nun laeo bpai nai gor bpai
Like that, I’ll go anywhere
เอาตามแต่ใจ จะดูเรื่องไหน
Ao dtahm dtae jai ja doo reuang nai
Following your heart, whatever you’re looking at
อยากได้อะไร แค่บอกฉันคำเดียว
Yahk dai arai kae bauk chun kum diao
Whatever you want, just say the word

(*) ก็เพราะรู้เธอดีกว่าใคร
Gor pror roo tur dee gwah krai
Because I know you’re better than anyone
แต่หลายครั้งทำเธอหนักใจ
Dtae lai krung tum tur nuk jai
But many times, I stress you out
วันนี้จะทำอะไรเพื่อเธอได้ไหม
Wun nee ja tum arai peua tur dai mai
What can I do for you today?

(**) อยากลองดี ในวันนี้จะทำดีๆ
Yahk laung dee nai wun nee ja tum dee dee
I want to test this out, today I’ll be good
สุดชีวิตเพื่อเธอคนนี้ เพราะรู้ว่าเธอ
Soot cheewit peua tur kon nee pror roo wah tur
My entire life is for you, because I know that you
คือทุกอย่างที่ฉันมี
Keu took yahng tee chun mee
Are everything that I have

(***) อยากลองดี ในวันนี้จะเป็นคนดี
Yahk laung dee nai wun nee ja bpen kon dee
I want to test this out, today I’ll be a good boy
ตอบแทนรักของเธอที่มี
Dtaup tae ruk kaung tur tee mee
To repay you for the love you have for me
คนนี้จะทำทุกอย่าง
Kon nee ja tum took yahng
I’ll do everything
ให้เธอนั้นนอนหลับฝันดี
Hai tur nun naun lp fun dee
So you’ll sleep well and have sweet dreams

ขอบคุณจริงๆ ที่ยอมให้คนที่ไม่เอาไหน
Kaup koon jing jing tee yaum hai kon tee mai ao nai
Thank you so much for being willing to give this useless person
ได้ความรักจากเธอ
Dai kwahm ruk jahk tur
Love from you
คำพูดดีดีไม่เคยหลุดมาให้เธอได้ยิน
Kum poot dee dee mai koey loot mah hai tur dai yin
It’s rare that I say sweet things to you
แต่วันนี้จะลอง
Dtae wun nee ja laung
But today, I’ll try

(*,**,***)

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
EXECUTIVE PRODUCER : คชภัค ผลธนโชติ
PRODUCER : อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์
LYRICS : อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์
MELODY : อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์
ARRANGE : คชภัค ผลธนโชติ
LYRIC DIRECTOR : PORTRAIT
MIXED&MASTERING : ดนุภพ กมล

   

For a debut single, this song sure is super sweet for anyone who is used to a bantering relationship and is struggling to try to learn how to be romantic. Best’s voice is lovely, the melody is light-hearted and catchy, and I really like it~ The music video is equally cute, and written by Best himself, portraying a couple who enjoy insulting and playing pranks on each other to show their love. All in all, this is a really good release, I look forward to hearing more from him~ 🙂

Title: เป็นไปได้ไหม / Bpen Bpai Dai Mai (Is It Possible?)
Artist: Mek Juti and Sophie Marguerite (เมฆ จุติ, โซฟี่ อัปสรสิริ)
Album: OST มือปืนพ่อลูกติด / Meu Bpeun Por Look Dtit
Year: 2017

เป็นไปได้ไหม ถ้าชายคนนี้ขอเล่นเป็นแฟน
Bpen bpai dai mai tah chai kon nee kor len bpen faen
Is it possible if this man wants to play as your boyfriend?
อย่าแค่วางแผน ขอให้จริงใจที่พูด
Yah kae wahng paen kor hai jing jai tee poot
Don’t just plan ahead, I want you to be sincere wen you speak
เธอเป็นดอกฟ้า แต่ฉันมันจนที่สุด
Tur bpen dauk fah dtae chun mun jon tee soot
You’re a high class woman, but I’m incredibly poor
แหมถ่อมตัวไม่หยุด คำพูดยกฉันมากนะเธอ
Mae taum dtua mai yoot kum poo yok chun mahk na tur
Gosh, you never stop being humble, you flatter me so much

พอมีทางไหม ถามจากใจมิใช่ทดสอบ
Por mee tahng mai tahm jahk jai mai chai tot saup
Is there any way? I’m sincerely asking, not just testing
พูดกี่ร้อยรอบ จะให้ตอบก็เหนียมนะเออ
Poot gee roy raup ja hai dtaup gor niam na ur
You’ve said it hundreds and hundreds of times, I’ll answer you, but I’m shy
มองไม่เห็นทาง เลยไม่กล้าหวังกลัวเจ็บฝันเพ้อ
Maung mai hen tahng loey mai glah wung lua jep fun pur
I don’t see a way, so I don’t dare hope, afraid I’ll get hurt from my fantasies
ฉันเป็นหญิงนะเธอ จะให้เปิดปากก็กระไร ๆ
Chun bpen ying na tur ja hai bpert bpahk gor grarai grarai
I’m a girl, how do you want me to say it?

(*) ถ้าเป็นไปได้ เรามาอยู่ร่วมชีวิต
Tah bpen bpai dai rao mah yoo ruam cheewit
If it’s possible, let’s spend our lives together
เป็นได้แต่ขอคิด ว่าเธอจริงจังแค่ไหน
Bpen dai dtae kor kit wah tur jing jung kae nai
It’s possible, but I want you to think about how sincere you are
ถ้าเธอให้โอกาส จะอาสาเธอจนหมดหัวใจ
Tah tur hai ohgaht ja ahsah tur jon mot hua jai
If you give me a chance, I’ll volunteer for you with all my heart
ดูแลนะพี่ชาย อย่าได้แค่มาแลดู
Doo lae na pee chai yah dai kae mah lae doo
Take care of me, don’t just give me something to look at

(**) เป็นไปได้ไหม ถ้าชายคนนี้ชอบเธอยิ่งนัก
Bpen bpai dai mai tah chai kon nee chaup tur ying nuk
Is it possible if this man really likes you?
ชอบเลยอย่าอึกอัก ฉันเองก็รอฟังอยู่
Chaup loey yah euk uk chun eng gor ror fung yoo
If you like me, don’t be tongue-tied, I’m waiting to hear it
ถึงฉันต่ำต้อย แต่ชอบเธอเกินร้อยจึงบอกให้รู้
Teung chun dtum dtoy dtae chaup tur gern roy jeung bauk hai roo
Even though I’m homely, I like you 100%, so I’m telling you and letting you know
ฟ้าดินจงรู้ เธอบอกชอบฉันแล้วห้ามกลับคำ
Fah din jong roo tur bauk chaup chun laeo hahm glup kum
Heaven and earth must know, you told me you liked me, now you can’t take it back

(*,**)

ฟ้าดินจงรู้ ฉันชอบจริง พูดจริงทุกคำ
Fah din jong roo chun chaup jing poot jing took kum
Heaven and earth must know, I really like you, every word I’ve said is true

   

คำร้อง/ทำนอง : จเด็ด ดวงมาลา
เรียบเรียง : ปัญญา พิศรูปพรรณ์

Title: แม่ค้าหน้าคอม / Mae Kah Nah Kaum (Online Vendor)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: แม่ค้าหน้าคอม / Mae Kah Nah Kaum (Online Vendor)
Year: 2017

ก็เป็นแม่ค้า พัฒนา มาอยู่หน้าคอม
Gor bpen mae kah pudtannah mah yoo nah kaum
I’m a vendor developing my online store
มีร้านย่อมย่อม นั่นก็ขาย นี่ก็ขาย
Mee rahn yaum yaum nun gor kai nee gor kai
I have an odds-n-ends store, I sell a little of this, a little of that
วุ่นทั้งวัน เช็คสต๊อก ออกบิลกันไป
Woon tung wun check stock auk bi gun bpai
I’m busy all day, checking stock, sending bills
แพ็กเอง ส่งเอง ก็ฟินจะตาย
Paek eng song eng gor fin ja dtai
Packaging them myself, sending them out myself, I’m so awesome

(*) ตื่นมาก็คลิกคลิก บ่ายแล้วก็คลิกคลิก
Dteun mah gor click click bai laeo gor click click
When I wake up, I click click, in the afternoon, I click click
ตกเย็นก็คลิกคลิกคลิก คลิกกันทั้งวัน
Dtok yen gor click click click click gun tung wun
When evening falls, I click click click click all day
จะกินก็คลิกคลิก อิ่มแล้วก็คลิกคลิก
Ja gin gor click click im laeo gor click click
When I’m eating, I click click, when I’m full, I click click
จะนอนก็คลิกคลิกคลิก คลิกกันทั้งวัน
Ja naun gor click click click click gun tung wun
When I go to bed, I click, click, click, click all day

(**) รีวิวอะไร เธอไลค์ ก็ปลื้มจัง
Review arai tur like gor bpleum jung
Whatever your review, if you like it, I’m very happy
ออเดอร์กันยัง สั่งเลยคลิกคลิก
Order gun yung sung loey click click
Have you ordered from me yet? Go ahead, click click
ถ้ารักแม่ค้า สั่งมาคลิกคลิก
Tah ruk mae kah sung mah click click
If you love this vendor, order, click click

จะจีบแม่ค้า ช่วยกันนะ อุดหนุนสักนิด
Ja jeep mae kah chuay gun na oot noon suk nit
If you’re going to flirt with this vendor, help me out a little
จะได้สนิท ขาประจำ ให้คุ้นกันไว้
Ja dai sanit kah bprajum hai koon gun wai
If you want to get close to me, be a regular customer to make it worth my while
แล้วค่อยขยับ มาเป็นแฟน ก็ดูกันไป
Laeo koy kayup mah bpen faen gor doo gun bpai
Then we’ll see if you gradually move up to being my boyfriend
ทักเลย สั่งเลย จะรออะไร
Tuk loey sung loey ja ror arai
Say hi and order, what are you waiting for?

(*,**)

สี่ซ้าห้าบาท อย่าต่อเลยนะคุณขา
See sah hah baht yah dtor loey na koon kah
Four our five baht, don’t haggle with me
ออเดอร์กันมา สั่งเลยคลิกคลิก
Order gun mah sung loey click click
Order from me, order, click click
ถ้ารักแม่ค้า สั่งมาคลิกคลิก
Tah ruk mae kah sung mah click click
If you love this vendor, order, click click

   

คำร้อง : วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง/เรียบเรียง : ธนา ลวสุต

Title: ตรงนี้…ที่หัวใจ / Dtrong Nee Tee Hua Jai (Right Here at the Heart)
Artist: Ice Sarunyu (ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช)
Album: OST เหนี่ยวหัวใจสุดไกปืน ซีรีส์ ภารกิจรัก / Niao Hua Jai Soot Gai Bpeun Series Pahragit Ruk
Year: 2017

ตราบที่ฉันยังอยู่
Dtrahp tee chun yung yoo
As long as I’m still here
อยากให้รู้ว่ารักที่มีให้กัน
Yahk hai roo wah ruk tee mee hai gun
I want you to know that the love I have for you
ไม่เคยหาย จากวันที่มันพ้นผ่าน
Mai koey hai jahk wun te emun pon pahn
Has never faded from the passing days
ความรักคือเธอเท่านั้น ไม่ใช่ใคร
Kwahm ruk keu tur tao nun mai chai krai
You’re my only love, not anyone else

เธอต่อชีวิตให้คนนี้
Tur dtor cheewit hai kon nee
You’ve extended my life
ให้ฉันมีลมหายใจ
Hai chun mee lom hai jai
Giving me breath
แต่เกือบจะสายเกินไป
Dtae geuap ja sai gern bpai
But it was almost too late
เกือบไม่มีเธอกันฉัน
Geuap mai mee tur gup chun
There almost wasn’t you and me

(*) ช่วยจับอกทางซ้ายตรงนี้ได้ไหม
Chuay jup auk tahng sai dtrong nee dai mai
Please touch the left side of my chest right here
ทั้งหมดหัวใจมันเป็นของเธอ
Tung mot hua jai mun bpen kaung tur
My entire heart is yours
รักในใจที่มีเสมอ ให้เธอเท่านั้น
Ruk nai jai tee mee samur hai tur tao nun
The love that I’ve always had in my heart is for you alone

(**) ถ้าเธอรักฉันแค่พูดให้รู้
Tah tur ruk chun kae poot hai roo
If you love me, just say it and let me know
แค่อยากจะถามเธอดูเหมือนกัน
Kae yahk ja tahm tur doo meuan gun
I also just want to try asking you and see
แต่สำหรับฉัน ฉันรักเธอ
Dtae sumrup chun chun ruk tur
But for me, I love you

ถึงเข้มแข็งเท่าไร ก็อยากจะมีเธอรัก
Teung kem kaeng tao rai gor yahk ja mee tur ruk
No matter how strong I am, I want to have you loving me
ห่วงใยดูแล แค่มีเธออยู่กับฉัน
Huang yai doo lae kae mee tur yoo gup chun
Worrying about me, taking care of me, just having you with me

(*,**)

ช่วยจับอกทางซ้าย
Chuay jup auk tahng sai
Please touch the left side of my chest
รักในใจที่มีเสมอ มันมีให้เธอเท่านั้น
Ruk nai jai tee mee samur mun mee hai tur tao nun
The love that I always have in my heart is for you alone

(**)

แต่สำหรับฉัน ฉันรักเธอ
Dtae sumrup chun chun ruk tur
But for me, I love you

   

คำร้อง : สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์
ทำนอง/เรียบเรียง : อธิษฐาน

Title: นอนจับมือกันครั้งแรก / Naun Jup Meu Gun Krung Raek (Falling Asleep Holding Hands for the First Time)
Artist: Season Five
Album: [Single]
Year: 2017

ที่เธอใช้มันคืออารมณ์
Tee tur chai mun keu ahrom
You’re acting on emotions
เหตุผลไม่มีอยู่ในนั้น
Het pon mai mee yoo nai nun
There’s no reason in it
ฉันก็เลยยอมรับมันไม่ได้
Chun gor loey yaum rup mun mai dai
So I can’t accept it
กับคำพูดที่ดูรุนแรง
Gup kum poot tee doo roon raeng
With words that seem harsh
แต่เธอก็แฝงความเจ็บปวดเอาไว้
Dtae tur gor faeng kwahm jep bpuat ao wai
You’re hiding your pain
ขอให้เธอลองทบทวนได้ไหม
Kor hai tur laung top tuan dai mai
Please try reconsidering it

(*) นี่เธอต้องการเลิกรากันไปจริงๆใช่ไหม
Nee tur dtaung gahn lerk rah gun bpai jing jing chai mai
You really want to break up, do you?
ที่ผ่านมานั้นไม่อยากให้เป็นแค่ฝันไป
Tee pahn mah nun mai yahk hai bpen kae fun bpai
I don’t want the past to be just a dream
แต่อยากให้เธอได้รู้เอาไว้
Dtae yahk hai tur dai roo ao wai
But I want you to remember
ฉันว่าไม่ใช่ ยังไม่ใช่ มันไม่ใช่
Chun wah mai chai yung mai chai mun mai chai
That I don’t think you want this, not yet, you don’t
ก็อยากให้เธอได้เก็บไปตรองอีกครั้ง
Gor yahk hai tur dai gep bpai dtraung eek krung
I want you to keep thinking carefully again
ถ้าหากวันนี้เรายังมีกันและกัน
Tah hahk wun nee rao yung mee gun lae gun
If we still have each other today
ฉันว่าเราคงจะมีความสุข โอ้สวรรค์
Chun wah rao kong ja mee kwahm sook oh sawun
I think we’ll be happy, oh, paradise

(**) กว่าจะได้รักกันในวันนี้
Gwah ja dai ruk gun nai wun nee
After loving each other to this day
กว่าจะได้มีการนอนจับมือกันครั้งแรก
Gwah ja dai mee gahn naun jup meu gun krung raek
After falling asleep holding hands for the first time
กว่าจะได้มาพบกับคนคนหนึ่ง ฉันว่าแปลก
Gwah ja dai mah pob gup kon kon neung chun wah bplaek
After meeting one person, I think it’s strange
อย่าปล่อยให้เราต้องแยกกันไป
Yah bploy hai rao dtaung yaek gun bpai
Don’t let us have to split up
ด้วยความไม่เข้าใจและอารมณ์
Duay kwahm mai kao jai lae ahrom
Over misunderstandings and bad moods

เก็บกระเป๋าเดินทางทำไม
Gep grabpao dern tahng tummai
Why are you packing your suitcase
ในเมื่อหัวใจไม่อยู่ในนั้น
Nai meua hua jai mai yoo nai nun
When your heart isn’t in it?
ถามตัวเองอีกครั้งเพื่ออะไร
Tahm dtua eng eek krung peua arai
Ask yourself again what for?
ยิ่งประชด ยิ่งดูรุนแรง
Ying bprachot ying doo roon raeng
The more sarcastic you are, the more you seem harsh
มีแต่จะแฝงความเจ็บปวดกันไว้
Mee dtae ja faeng kwahm jep bpuat gun wai
Only to conceal your pain
คิดดีๆอีกทีจะได้ไหม
Kit dee dee eek tee ja dai mai
Think carefully once again, please

(*,**,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
โปรดิวเซอร์ : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
เนื้อร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม, เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Mixed and Mastered at Mixphere Studio by ดนุภพ กมล