Title: หยุดค่ำคืนไว้ตรงหน้าเธอจะดีไหม / Yoot Kum Keun Wai Dtrong Nah Tur Ja Dee Mai (Wouldn’t It Be Nice to Stop the Night Right in Front of You?)
Artist: Apartment Khunpa (อพาร์ตเมนต์คุณป้า)
Album: [Single]
Year: 2018

หยุดค่ำคืนไว้ตรงหน้าเธอจะดีไหม จูบฉันก่อนที่ควันเมฆหมอกจะจางหายไป
Yoot kum keun wai dtrong nah tur ja dee mai joop chun gaun tee kwun mek mauk ja jahng hai bpai
Wouldn’t it be nice to stop the night right in front of you? Kiss me before the smoke clears
สายน้ำค้าง กลิ่นกาแฟ ความนิ่งเฉย ความอ่อนแอ ลมหายใจ
Sai num kahng glin gahfae kwahm ning choey kwahm aun ae lom hai jai
The streaks of dew, the smell of coffee, the silence, the weakness, your breath
ภาพที่เห็นคือลวงตา เป็นแค่คิด จินตนาใช่ไหม
Pahp tee hen keu luang dtah bpen kae kit jindtanah chai mai
The image I see is an illusion, it’s just my imagination, isn’t it?

(*) ใครบันดาล ให้เธอบินผ่าน จากนภาสู่วิมาน อันแสนไกล
Krai bundahn hai tur bin pahn jahk napah soo wimahn un saen glai
Who inspired you to fly through the sky to a far away paradise?
ใครบันดาล ความงามที่ยิ่งไหญ่ ทำให้โลกตกอยู่ในความหวั่นไหว
Krai bundahn kwahm ngahm tee ying yai tum hai lohk dtok yoo nai kwahm wun wai
Who inspired such a great beauty that made the world fall into turmoil?
บนฟากฟ้าจะมองไม่เห็นดาวดวงใด หากไร้นัยน์ตาของเธอ
Bon fahk fah ja maung mai hen dao duang dai hahk rai nai dtah kaung tur
Up in the sky, I won’t see any stars if I’m without your eyes

ดอกไม้บานท่ามกลางสายลมเอื่อยเศร้า
Dauk mai bahn tahm glahng sai lom euay sao
The flowers bloom in the middle of the sad, slow wind
ไอน้ำลอยเพื่อรอฝนกลั่นอย่างพริ้วเบา
Ai num loy peua ror fon glun yahng priew bao
The steam floats, waiting for the rain to gently disperse it
เสียงสะท้อนไวโอลิน กลอนหวานๆที่ได้ยินเพื่อโลมเล้า
Siang sataun violit glaun wahn wahn tee dai yin peua lohm lao
The echo of a violin, the sweet note that I listen to for comfort
จุมพิตนั้นเพื่อจากลา มีรสหวานจากน้ำตาของสองเรา
Joom pit nun peua jahk lah mee rot wahn jahk num dtah kaung saung rao
That kiss to say good-bye has a sweet flavor from our tears

(*)

   

PRODUCTION: TIGER SQUARE
DIRECTOR : SURIYES VANNO & NATH KRUTTANONT
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY : CHATCHAI KUSOLSINCHAI
EDITOR : CHAWALIT PETCHTAE & SURIYES VANNO
PRODUCER : BOONYAVOODE VAIDYANUVATTI & BENJAPORN POBWANDEE

   

Such lovely poetic imagery~~

Title: สายไป / Sai Bpai (Too Late)
Artist: Unvirgin
Album: Unvirgin
Year: 2010

ก็รู้ว่ามันสายไป ไม่มีทางที่จะทำให้มันเป็นดังเดิม
Gor roo wah mun sai bpai mai mee tahng tee ja tum hai mun bpen dung derm
I know it’s too late, there’s no way to make things like they used to be
วันนั้นไม่เคยเสียใจที่ได้ทิ้งเธอ แต่วันนี้ฉันเองที่เจ็บปวด
Wun nun mai koey sia jai tee dai ting tur dtae wun nee chun eng tee jep bpuat
I was never sad for dumping you that day, but I’m the one hurting today

กับหนทางที่เลือกเดินจากเธอมา ได้เรียนรู้ว่ารักคืออะไร
Gup hon tahng tee leuak dern jahk tur mah dai rian roo wah ruk keu arai
From the path I chose leaving you, I realized what love is
ที่แท้มีอยู่ข้างกายกลับไม่เห็นค่า กว่าจะรู้ก็สูญเสียเธอไป
Tee tae mee yoo kahng gai glup mai hen kah gwah ja roo gor soon sia tur bpai
In reality, when I had you by my side, I ended up not seeing your value, by the time I realized, I had lost you

(*) รู้แล้วว่ารักของเธอนั้นมากมาย รู้แล้วแต่ฉันนั้นยังได้ทำร้าย
Roo laeo wah ruk kaung tur nun mahk mai roo laeo dtae chun nun yung dai tumrai
I now know how much you loved me, now I know, but I still hurt you
รู้แล้วเมื่อไม่มีเธอเจ็บนี้ที่เจอทำให้ฉันคิดถึงเธอ
Roo laeo meua mai mee tur jep nee tee jur tum hai chun kit teung tur
I knew it when I didn’t have you, this pain that I face makes me miss you

(**) น้ำตาที่ไหลแทนคำว่ารักเธออาจไม่พอสิ่งที่ฉันทำพลาดไป
Num dtah tee lai taen kum wah ruk tur aht mai por sing tee chun tum plaht bpai
The tears that flow representing the words “I love you” might not be enough for the things that I screwed up
รู้ไว้คนนี้ที่เคยทิ้งเธอมันร่ำร้องจนแทบขาดใจ
Roo wai kon nee tee koey ting tur mun rum raung jon taep kaht aji
Keep in mind that this man who once dumped you is lamenting until he nearly dies
ไม่มีความหมายใช้คำว่ารักเธออาจไม่พอสิ่งที่ฉันเคยทำลาย
Mai mee kwahm mai chai kum wah ruk tur aht mai or sing tee chun koey tum lai
It’s meaningless, using the words “I love you” might not be enough for the things I once destroyed
ได้เพียงคิดถึงอยู่ในฝัน กับความจริงคือฉันไม่เหลือใคร
Dai piang kit teung yoo nai fun gup kwahm jing keu chun mai leua krai
I can only think of you in my dreams with the reality that I don’t have anyone left

รู้ดีว่าสายไปไม่มีทางที่จะทำให้มันเป็นดังเดิม
Roo dee wah sai bpai mai mee tahng tee ja tum hai mun bpen dung derm
I know full well that it’s too late, there’s no way to make things the same again
วันนั้นไม่เคยเสียใจที่ได้ทิ้งเธอ แต่วันนี้ฉันเองที่เจ็บปวด
Wun nun mai koey sia jai tee dai ting tur dtae wun nee chun eng tee jep bpuat
I was never sad for dumping you that day, but I’m the one hurting today

(*,**)

โลกความจริงที่แสนทรมาน
Lohk kwahm jing tee saen toramahn
The real world is such torture
ไม่มีแล้วเธอคนดี จบแล้วที่เคยมี ฉันขอโทษที่ทิ้งเธอ
Mai mee laeo tur kon dee jop laeo tee koey mee chun kor toht tee ting tur
I don’t have you anymore, darling, what we once had is over, I’m sorry for dumping you
กับวันที่ดีๆคนโง่ในวันนี้มีแต่น้ำตา กว่าจะรู้มันก็สายจนเกินไป
Gup wun tee dee dee kon ngoh nai wun nee mee dtae num dtah gwah ja roo mun gor sai jon gern bpai
Over the good days, today this stupid person has only tears, by the time I knew, it was too late
ฉันมันผิดเอง
Chun mun pit eng
It’s my own fault

(**)
ได้เพียงคิดถึงอยู่ในฝัน กับความจริงคือฉันไม่เหลือใคร
Dai piang kit teung yoo nai fun gup kwahm jing keu chun mai leua krai
I can only think of you in my dreams with the reality that I don’t have anyone left

   

คำร้อง การันต์ กลันทกสุวรรณ
ทำนอง Unvirgin
เรียบเรียง Unvirgin
Recorded at Alticore Music Company
Mixed&Mastered By เจตพล คาน

Title: อย่าปล่อยมือฉันไป / Yah Bploy Meu Chun Bpai (Don’t Let Go of My Hand)
Artist: Tong Wittiwat (ต็อง – วิตดิวัต พันธุรักษ์)
Album: [Single]
Year: 2017

ผู้ชายคนนี้มีเพียงแค่มือเปล่า ที่จะไขว่คว้าดวงดาวนั้นให้เธอ
Poo chai kon nee mee piang kae meu bplao tee ja kwai kwah duang dao nun hai tur
This man has only empty hands that will reach out for the stars for you
จะไปตามหาให้เจอ ขอเพียงมีเธออยู่เคียงข้างกัน
Ja bpai dtahm hah hai jur kor piang mee tur yoo kiang kahng gun
I’ll go searching to find you, I only want to have you beside me

ส่งมือเธอนั้นให้ฉันได้หรือเปล่า จะพาเธอก้าวข้ามน้ำและผืนทราย
Song meu tur nun hai chun dai reu bplao ja pah tur gao kahm num lae peun sai
Can you give me your hand? I’ll lead you across the water and sand
ไปยังที่ที่แสนไกล ที่เราอาจยังไม่เคยพบเจอ
Bpai yung tee tee saen glai tee rao aht yung mai koey pob jur
Going to a place that’s so far off, to a place where we might still have never found

(*) เธอไม่ต้องกังวล หรือกลัวอะไร มั่นใจเธออยู่กับฉัน
Tur mai dtaung gung won reu glua arai mun jai tur yoo gup chun
You don’t have to worry or be afraid of anything, you can be certain if you stay with me
อาจไม่มีอะไร ที่มายืนยัน แต่ฉัน..ขอเพียง
Aht mai mee arai tee mah yeun yun dtae chun kor piang
There might not be anything that can guarantee it, but I only ask

(**) ไม่ว่าท้องฟ้าจะสูงสักแค่ไหน จับมือฉันไว้ให้แน่นที่สุด
Mai wah taung fah ja soong suk kae nai jup meu chun wai hai naen tee soot
No matter how high the sky is, hold my hand as tight as you can
ตราบใดที่รักยังเดินต่อไปไม่หยุด สองเราจะเดินต่อไปด้วยกัน
Dtrahp dai tee ruk yung dern dtor bpai mai yoot saung rao ja dern dtor bpai duay gun
As long as there’s love, we’ll keep walking and won’t stop, the two of us will keep walking together

(***) ต่อให้คลื่นลมจะโถมกระหน่ำมา เจอกับหน้าผาที่มันสูงชัน
Dtor hai kleun lom ja tohm granum mah jur gup nah pah tee mun soong chun
Even if the waves rush in and we meet the base of a steep cliff
แม้ต้องเจออะไรสักอย่างที่ไม่คาดฝันจับมือฉันอย่าปล่อยมือฉันไป
Mae dtaung jur arai suk yahng tee mai kaht fun jup meu chun yah bploy meu chun bpai
No matter what unexpected things we will face, take my hand, don’t let go

ผู้ชายคนนี้เป็นคนธรรมดา แต่มันจะพาเธอไปเริ่มต้นใหม่
Poo chai kon nee bpen kon tummadah dtae mun ja pah tur bpai rerm dton mai
I’m an average guy, but I’ll lead you to a new beginning
ที่ที่เราเคยฝันใฝ่ และเราจะเดินไปถึงพร้อมกัน
Tee tee rao koey fun fai lae rao ja dern bpai teung praum gun
To a place where we once dreamed of, and we’ll walk there together

(*,**,***)

ตราบใดที่รักยังเดินต่อไปไม่หยุด สองเราจะเดินต่อไปด้วยกัน
Dtrahp dai tee ruk yung dern dtor bpai mai yoot saung rao ja dern dtor bpai duay gun
As long as there’s love, we’ll keep walking and won’t stop, the two of us will keep walking together

(***)

แม้ต้องเจออะไรสักอย่างที่ไม่คาดฝัน จับมือฉันอย่าปล่อยมือฉันไป
Mae dtaung jur arai suk yahng tee mai kaht fun jup meu chun yah bploy meu chun bpai
No matter what unexpected things we will face, take my hand, don’t let go

   

เนื้อร้อง: นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิ
ทำนอง: วิตดิวัต พันธุรักษ์
เรียบเรียง: วิตดิวัต พันธุรักษ์ / สุวิทย์ งามขำ
Producer: วิตดิวัต พันธุรักษ์ / Sevendogs

Title: ประสานมิตร / Bprasahn Mit (Forming Friendship)
Artist: Prasarnmitr Project
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันโดดเดี่ยวโด่เด่อยู่จนบัดนี้ ไม่มีใครเอา
Chun doht diao doh day yoo jon but nee mai mee krai ao
I’ve been all alone up to this point, no one wants me
ตื่นนอนตอนเช้ามันอยู่เปลี่ยวเปล่า ก็ดูเหงาจัง
Dteun naun dtaun chao mun yoo bpliao bplao gor doo ngao jung
Waking up in the morning, I’m all by myself, it seems so lonely
ฉันยินดีปรีดาถ้าเวลานี้จะมีคนนึง
Chun yin dee bpreedah tah welah nee ja mee kon neun
I’d be delighted if this time there would be someone
ให้คอยทำซึ้ง ให้คอยเกาคาง ให้ฟังเม้าท์มอย
Hai koy tum seung hai koy gao kahng hai fung mao moy
Who would do touching things for me, who would scratch my chin, who would listen and chat with me

(*) บางครั้งมันเหนื่อยๆๆ จนนึกท้อในใจ
Bahng krung mun neuay neuay neuay jon neuk tor nai jai
Sometimes it’s so tiring, my heart gets discouraged
บางครั้งมันอยากๆๆ จะขอแค่มีใคร
Bahng krung mun yahk yahk yahk ja kor kae mee krai
Sometimes I want want want to just have someone
คนนั้นใกล้ๆ เอาไว้ให้คอยห่วงหา
Kon nun glai glai ao wai hai koy huang hah
Someone close to me, who worries about me
บางครั้งมันเหี่ยวๆๆ มันหงอยๆ กำลัง
Bahng krung mun hiao hiao hiao mun ngoy ngoy gumlung
Sometimes I’m withering away, I’m sad
บางครั้งมันมองๆ ไป ไม่เห็นใครมองมา
Bahng krung mun maung maung bpai mai hen krai maung mah
Sometimes I look, but I don’t see anyone looking back
ชักไม่เข้าท่า เหว่ว้าซะเกินบรรยาย
Chuk mai kao tah way wah sa gern bunyai
I’m unsuitable, I’m too lonely to explain

(**) เปลี่ยนเธอจากมิตรใกล้ชิดแค่เพื่อนสนิท
Bplian tur jahk mit glai chit kae peuan sanit
I’m changing you from just a close friend
ให้เป็นมิตรยิ่งมิตร ที่พิเศษกว่า
Hai bpen mit ying mit tee piset gwah
Into a friend who’s beyond friendship, who’s more special
ให้ความรักนำพา ประสานใจเราเชื่อมกันไว้
Hai kwahm ruk num pah bprasahn jai rao cheuam gun wai
Let love lead the way, connecting our hearts together
ให้กายให้เนื้อแนบเนื้อแนบชิดสนิท
Hai gai hai neua naep neua naep chit sanit
Bringing our bodies close together
ให้ใจฟิตสักนิด ได้ฟิตหนักๆ
Hai jai fit suk nit dai fit nuk nuk
Making my heart fit a little, so I can fit a lot
ให้ความรักอุ่นๆ ให้หวานละมุนละไมเกินใคร
Hai kwahm ruk oon oon hai wahn lamoon lamai gern krai
Let love warm us, making us sweeter and gentler than anyone
(ให้ความรักอุ่นๆ ให้หวานละมุนทั้งกายและใจ)
(Hai kwahm ruk oon oon hai wahn lamoon tung gai lae jai)
(Let love warm us, making both our bodies and hearts sweet and gentle)

ขืนโดดเดี่ยวโด่เด่อยู่นานกว่านี้ มันคงเดียวดาย
Keun doht diao doh day yoo nahn gwah nee mun kong diao dai
If I’m all alone for any longer than this, it’ll be so lonely
จากบ่ายยันเช้ามีเพียงตัวเรา ก็กลัวเฉาตาย
Jahk bai yun chao mee piang dtua rao gor glua choey dtai
From afternoon to morning, I have only myself, I’m scared of dying
ขอเธอจงปรานี อย่าปล่อยให้หงอย ต้องคอยนานเกิน
Kor tur jong bprahnee yah bploy hai ngoy dtaung koy nahn gern
I’m asking you to be compassionate, don’t leave me sad, I’ve had to wait for too long
อย่ามัวทำเขิน จะนานเกินไป ไม่ทันใช้งาน
Yah mua tum kern ja nahn gern bpai mai tun chai ngahn
Don’t just act bashful, if it goes on too long, it doesn’t work

(*,**,**)

   

Melody: ชูพล ศรีเวียง
Lyrics: ชูพล ศรีเวียง/ธนาบดี ธรรมสิทธิ์
Arranged by: ชูพล ศรีเวียง/ณัฐฎ์ณัฐ หิรัญสมบูรณ์/ธนาบดี ธรรมสิทธิ์
Producers: ชูพล ศรีเวียง/ณัฐฎ์ณัฐ หิรัญสมบูรณ์/ธนาบดี ธรรมสิทธิ์

Title: River
Artist: BNK48
Album: [Single]
Year: 2018

จงเดินไปข้างหน้า Got it
Jong dern bpai kahng nah got it
You must move forward, got it?
เราจะเดินไปข้างหน้า Got it
Rao ja dern bpai kahng nah got it
We’ll move forward, got it?
ตรงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นรอเราอยู่ข้างหน้า
Dtrong tee duang ahtit keun ror rao yoo kahng nah
Straight to the sun waiting in front of us
เราจะเดินบนทางแห่งความหวังของเรา
Rao ja dern bon tahng haeng kwahm wung kaung rao
We’ll follow the path of our hopes
สิ่งที่ขวางทางเราคือ River River River
Sing tee kwahng tahng rao keu river river river
The thing that’s blocking our path is a river, river, river
ความชัดเจนคือข้าม River
Kwahm chut jen keu kahm river
Clearly we should cross the river
โชคชะตา River River River
Chohk chadtah river river river
Destiny, river, river, river
มันคือบททดสอบ River!
Mun keu bot tot saup river
It’s a test, river
มันจะรุนแรงเกินไปไหม มั่นใจสิว่าทำได้
Mun ja roon raeng gern bpai mai mun jai si wah tum dai
Will it be too harsh? My heart says we can do it
เรามาเริ่มเลย ทำ ทำ ทำ ทำ ไปสิ
Rao mah rerm loey tum tum tum tum bpai si
We’ve come to start, do, do, do, do it
ก้าวไปข้างหน้า Believe Yourself
Gao bpai kahng nah believe yourself
Step forward, believe in yourself

ก้าวไป ก้าวไป ข้ามไป ข้ามให้ได้
Gao bpai gao bpai kahm bpai kahm hai dai
Step forward, step forward, cross it, be able to cross it
แม่น้ำกว้างใหญ่ Ho Ho Ho Ho
Mae num gwahng yai ho ho ho ho
The vast river, ho, ho, ho, ho

และเมื่อไรที่ความฝันนั้น
Lae meua rai tee kwahm fun nun
And when those dreams
ที่เห็นอยู่ไกลแสนไกล
Tee hen yoo glai saen glai
Seem so far away
ยิ่งได้เห็นทาง ก็ยิ่งไกล
Ying dia hen tahng gor ying glai
The more you see the path, the longer it is
เหมือนหมดแรงก้าวต่อ
Meuan mot raeng gao dtor
It’s like you’re out of strength to keep moving forward
ลองมองดูก้อนหินใต้เท้า
Laung maung doo gaun hin dtai tao
Try looking at the rocks under your feet
เธอลองก้มเก็บมันขึ้นมา
Tur laung gom gep mun keun mah
Try picking them up
จงเปล่งพลังและลองขว้างหิน ไปให้ไกล
Jong bpleng palung lae laung kwahng hin bpai hai glai
Wind up and try throwing it far away

(*) ที่เห็นอยู่ตรง หน้าของเธอนั้น
Tee hen yoo dtrong nah kaung tur nun
What you see in front of you
แม่น้ำที่กำลังรินไหล ที่กว้างใหญ่
Mae num tee gumlung rin lai tee gwahng yai
The flowing river is vast
และดูไกลลิบ ตาออกไป
Lae doo glai lip dtah auk bpai
And seems to stretch farther than the eye can see
แม้จะมืดจะมิดสัก เท่าไร
Mae ja meut ja mit suk tao rai
However dark it gets
มันจะไหลรุนแรง สักเท่าไร
Mun ja lai roon raeng suk tao rai
However rapidly it’s flowing
อย่าได้หวั่นกลัว เลยกับปัญหา
Yah dai wun glua loey gup bpunhah
Don’t be scared of the problems
และแม้ ต้านมันไม่ไหว ไม่ต้องกลัว
Lae mae dtahn mun mai wai mai dtaung glua
And even though you can’t stop it, there’s no need to fear
มีฝั่งข้างหน้า อีกไม่ไกล
Mee fung kahng nah eek mai glai
There’s the bank in front of you, just a little further
เชื่อใน สิ่งที่เธอ นั้นมีอยู่ จงเชื่อมัน
Cheua nai sing tee tur nun mee yoo jong cheua mun
Believe in the things you have, you must believe in them

(**) ถึงจะมืดก็ไม่ว่า เราจะว่ายไปข้างหน้า
Teung ja meut gor mai wah rao ja wai bpai kahng nah
Even if it’s dark, regardless, we’ll swim forward
จะไม่ถอยหรอกน่า Ho Ho Ho Ho
Ja mai toy rauk nah ho ho ho ho
We won’t retreat, ho, ho, ho, ho
ถ้าเธอยื่นมือออกไปตรงนั้น
Tah tur yeun meu auk bpai dtrong nun
If you stretch your hand out
เธอจะเห็นอนาคตอยู่อย่าไปยอมกับ
Tur ja hen anahkot yoo yah bpai yaum gup
You’ll see the future, don’t go giving in to
เรื่องแค่นั้นที่เธอทำไม่ได้
Reuang kae nun tee tur tum mai dai
The things you can’t do
ก้อนหินที่เธอโยนไปนั้น
Gaun hin tee tur yohn bpai nun
The rock that you threw
มันจะเป็นดั่งหวังตั้งใจ
Mun ja bpen dung wung dtung jai
Is like your hopes
และเธอคงไม่มีวันจะเห็นความเสียใจ
Lae tur kong mai mee wun ja hen kwahm sia jai
And you’ll never see sadness

ก็หัวใจเธอ เธอต้องเข้มแข็ง
Gor hua jai tur tur dtaung kahm kaeng
Your heart, you must be strong
แม่น้ำที่กำลังรินไหล บททดสอบ
Mae num tee gumlung rin lai bot tot saup
The flowing river is a test
แห่งแม่น้ำแสน จะปวดร้าว
Haeng mae num saen ja bpuat rao
It’ll be very painful
แม้บางครั้ง คลื่นลมจะ ซัดแรง
Mae bahng krung kleun lom ja chut raeng
Even though sometimes the waves will be quite strong
เกือบจะทำเธอจม แทบไม่ไหว
Geuap ja tum tur jom taep mai wai
Nearly drowning you, you nearly can’t do it
จะต้องลองทำ มันอีกสักครั้ง
Ja dtaung laung tum mun eek suk krung
You must try doing it again
อย่ายอมแพ้คลื่นลมนั้น
Yah yaum pae kleun lom nun
Don’t give up to the waves
ตรงข้างหน้า มีฝั่งที่เห็น อยู่ไม่ไกล
Dtrong kahng nah mee fung tee hen yoo mai glai
In front of you, there’s the bank that doesn’t seem far off
สักวัน จะต้องถึง ที่ปลายทาง ที่เธอหวัง
Suk wun ja dtaung teung tee bplai tahng tee tur wung
Some day you’ll reach the destination you hope for

Get Over it River
Get over it, river
จงอย่าบอกตัวเองว่าเราคงจะทำไม่ได้
Jong yah bauk dtua eng wah rao kong ja tum mai dai
Don’t tell yourself that we can’t do it
ถ้าไม่ลอง เธอคงไม่รู้ว่าทำได้
Tah mai laung tur kong mai roo wah tum dai
If you don’t try, you won’t know if you can do it
มีแต่เดินก้าวต่อไป ให้ถึงที่สุด
Mee dtae dern gao dtor bpai hai teung tee soot
You can only keep moving forward until you reach the end
ที่สุด ที่สุด ที่สุด จงก้าวและต้องไปบนหนทางที่เลือกไว้
Tee soot tee soot tee soot jong goa lae dtaung bpai bon hon tahng tee leuak wai
The end, the end, the end, you must move forward and must follow the path you’ve chosen

(*,**)

   

Lyrics: Yasushi Akimoto
Music: Yoshimasa Inoue
Arrangement: Yoshimasa Inoue
Thai Lyrics Arrangement: Paosalid Lekchom / Tanupop Notayanont

Title: ความทรงจำที่สวยงาม / Kwahm Song Jum Tee Suay Ngahm (Beautiful Memories)
Artist: Sweat16!
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่…ที่เราไม่ได้พบกัน
Mai roo wah nahn tao rai tee rao mai dai pob gun
I don’t know how long it’s been since we last saw each other
บางสิ่งนั้น…อาจจางเลือนหายไป
Bahng sing nun aht jahng leuan hai bpai
Those times might have faded away

ถึงความสัมพันธ์จะจบ ถึงวันที่เริ่มต้นใหม่
Teung kwahm sum pun ja jop teung wun tee rerm dton mai
Though our relationship will end and it’s time to start over again
บางสิ่งนั้น…กลับยังคงอยู่ในหัวใจ
Bahng sing nun glup yung kong yoo nai jai
Those times ended up still in my heart

(*) ไม่ใช่แค่เป็นภาพฝันที่ลอยผ่านมา
Mai chai kae bpen pahp fun tee loy pahn mah
It’s not just a dream that floats past
ตื่น..ลืมตา แล้วก็จบไป
Dteun leum dtah laeo gor jop bpai
And when I wake up and open my eyes, it’s over
ภาพความทรงจำแม้เหลือแค่เพียงกลิ่นไอ
Pahp kwahm song jum mae leua kae piang glin ai
The memories, even though all that’s left is a scent
แต่นานเพียงใด…ฉันยังไม่ลืมเลือน
Dtae nahn piang dai chun yung maileum leuan
But however long it’s been, I still haven’t forgotten

นั่งคิดถึงเรื่องเก่าๆ ภาพเราที่เดินคู่กัน
Nung kit teung reuang gao gao pahp rap tee dern koo gun
I sit and think about the old times, the image of us walking together
ความสุขนั้น |ยัง|อยู่ภายในหัวใจ
Kwahm sook nun yung yoo pai nai hua jai
That happiness is still inside my heart

พบก็เพื่อต้องลา แต่ไม่ช้าก็พบกันใหม่
Pob gor peua dtaung lah dtae mai chah gor pob gun mai
We met to say good-bye, but soon we’ll meet again
ถึงวันนั้น จะกอดเธอให้ชื่นใจ
Teung wun nun ja gaut tur hai cheun jai
When that day comes, I’ll hug you and be happy

(*)

(**) Remembering the time จดจำเวลาที่ผ่าน
Remembering the time jot jum welah tee pahn
Remembering the times, remembering the times that have passed
ไม่ว่าจะทุกข์สุขแต่เรื่องเหล่านั้นคือสิ่งสวยงาม
Mai wah ja took sook dtae reuang lao nun keu sing suay ngahm
No matter if it was suffering or happiness, those stories are beautiful things
Remembering the time จดจำไม่มีวันจาง
Remembering the time jot jum mai mee wun jahng
Remembering the time, the memories will never fade away
แค่เพียงได้นึกถึงวันเวลาเหล่านั้น…ก็สุขใจ…
Kae piang dai neuk teung wun welah lao nun gor sook jai
Just being able to think about those times makes me happy

Goodbye my friend… see you again …

(**)
แค่เพียงได้นึกถึงวันเวลาเหล่านั้นก็ดีเกินพอ..
Kae piang dai neuk teung wun welah lao nun gor dee gern por
Just being able to think about those times is more than wonderful enough

   

Executive Producers: บอย โกสิยพงษ์, สุธี แสงเสรีชน
Producer: สุธี แสงเสรีชน
คำร้อง: จิรธิติกานต์ เหมสุวรรณ์/อภิชา สุขแสงเพ็ชร
ทำนอง: จิรธิติกานต์ เหมสุวรรณ์
คำร้อง,ทำนองเพิ่มเติม : สุธี แสงเสรีชน
เรียบเรียง: จิรธิติกานต์ เหมสุวรรณ์/สุธี แสงเสรีชน
Strings Arrangements: อภิสิทธิ์ วงศ์โชติ
Mixdown & Mastering สุธี แสงเสรีชน

   

A nice song for graduation~
Although this group’s name still grosses me out

Title: พี่ชายคะ / Pee Chai Ka (Hey, Bro)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: แม่ค้าหน้าคอม / Mae Kah Nah Kaum (Online Vendor)
Year: 2017

พี่ชายคะ ขอโทษนะ คือพี่คะ
Pee chai ka kor toht na keu pee ka
Hey bro, I’m sorry, er, I mean, hey sir
พี่เป็นไรคะ แล้วแฟนพี่ล่ะไปไหน
Pee bpen rai ka laeo faen pee la bpai nai
What’s wrong? And where did your girlfriend go?
อย่าหาว่ายุ่ง แบบว่าน้องนุ่งห่วงใย
Yah hah wah yoong baep wahnaung noong huang yai
Don’t say I’m being nosy, I’m just worried about you
น้องใช่อื่นไกล น้องของเพื่อนของเพื่อนของพี่
Naung chai eun glai naung kaung peuan kaung peuan kaung pee
It’s true, I’m just a distant acquaintance, a friend of a friend of yours

พี่ชายคะ ขอโทษนะ คือพี่คะ
Pee chai ka kor toht na keu pee ka
Hey, bro, I’m sorry, er, I mean, hey, sir
ใครทำไรคะ ถึงมานั่งเซ็งตรงนี้
Krai tum rai ka teung mah nung seng dtrong nee
Who did what to you that makes you sit, sick of everything, right here?
พี่ชายหน้าบูด พูดเลยใจน้องไม่ดี
Pee chai nah boot poot loey jai naung mai dee
You’re frowning, I’m telling you my heart isn’t good
หรือว่าตอนนี้ แฟนของพี่เค้าทิ้งพี่ไป
Reu wah dtaun nee faen kaung pee kao ting pee bpai
Did your girlfriend just dump you?

(*) อย่าเศร้า ไม่เอานะคะ ขอร้อง
Yah sao mai ao na ka kor raung
Don’t be sad, don’t do this, I’m begging you
จะให้น้อง นั่งเป็นเพื่อนก่อนก็ได้
Ja hai naung nung bpen peuan gaun gor dai
If you want me to sit and be your friend first, that’s fine
แฟนพี่หายโกรธ กลับมา น้องพร้อมจะไป
Faen pee hai groht glup mah naung praum ja bpai
If your girlfriend gets over her anger and comes back, I’m ready to go
นานแค่ไหน น้องก็อยู่ได้ค่ะพี่
Nahn kae nai naung gor yoo dai ka pee
However long you need me, I can stay

(**) พี่ชายคะ หรือเอางี้ คือพี่คะ
Pee chai ka reu ao ngeu keu pee ka
Hey bro, er, whoops, I mean, hey sir
เผื่อแฟนไม่มา พี่จะทำไงทีนี้
Peua faen mai mah pee ja tum ngai tee nee
In case your girlfriend doesn’t come, what will you do here?
น้องว่าหาใหม่ สำรองเอาไว้ก็ดี
Naung wah hah mai sumraung ao wai gor dee
I say you should look for someone new, having a backup is good
มีคนนึงที่ รอเลื่อนขั้นเป็นคนที่ใช่
Mee kon neung tee ror leuan kun bpen kon tee chai
There’s one person who’s waiting to be promoted to “the one”

(*,**)

   

คำร้อง วรัชยา พรหมสถิต
ทำนอง/เรียบเรียง บวรภัส จินต์ประเสริฐ

Title: ซ้ำซ้ำ / Sum Sum (Over and Over)
Artist: Paper Planes
Album: [Single]
Year: 2018

“รู้” แต่ไม่เข้าใจ ว่าทำไมรักเธอทั้งๆที่เจ็บ
Roo dtae mai kao jai wah tummai ruk tur tung tung tee jep
I know, but I don’t understand why I love her even though it hurts
“รู้” เธอทำเสียใจ แต่ทำไมหัวใจจึงยอมให้เธอทำร้าย
Roo tur tum sia jai dtae tummai hua jai jeung yaum hai tur tum rai
I know that she makes me sad, but why is my heart willing to let her hurt me?

(*) อาจเป็นเพราะรักที่มีให้เธอมากไป
Aht bpen pror ruk tee mee hai tur mahk bpai
It might be because I loved her too much
ก็เลยไม่คิดฟังคำที่ใครบอก ว่าฉันโง่งม
Gor loey mai kit fung kum tee krai bauk wah chun ngoh ngom
So I didn’t think of listening to everyone telling me that I’m naive
จนวันที่น้ำตาท่วมดึงใจฉันจม
Jon wun tee num dtah tuam deung jai chun jom
Until the day my tears drowned my heart
ก็เกือบสำลักแทบขาดใจ
Gor geuap sum suk taep kaht jai
I nearly suffocated to death
ลืมตาจึงรู้ “โง่แค่ไหน”
Leum dtah jeung roo ngoh kae nai
When I opened my eyes, I knew how stupid I was

(**) แพ้ให้เธอ “ซ้ำซ้ำ” ก็ใจไม่จำถูกทำร้าย
Pae hai tur sum sum gor jai mai jum took tum rai
I’ve been defeated by her over and over, but my heart doesn’t remember getting hurt
สุดท้ายต้องยอมเป็นคนที่โดนเหยียบ
Soot tai dtaung yaum bpen kon tee dohn yiap
In the end, I must accept being the person who gets stepped on
แผลในใจ “ซ้ำซ้ำ” กรีดแทงด้วยคำว่าจบกัน
Plae nai jai sum sum greet taeng duay kum wha jop gun
My heart is wounded over and over, slashed by the words that we’re over
สุดท้ายก็เป็นแค่ฉันที่ต้องเจ็บ
Soot tai gor bpen kae chun tee dtaung jep
In the end, it’s only me who must hurt

แม้วันนี้เข้าใจ แต่สุดท้ายหัวใจไม่จำว่าเจ็บ
Mae wun nee kao jai dtae soot tai hua jai mai jum wah jep
Even though today I understand, in the end, my heart doesn’t remember that it’s hurt
แม้อยากลืมเท่าไหร่ แต่สุดท้ายหัวใจยิ่งลืมภาพเธอยิ่งชัด
Mae yahk leum tao rai dtae soot tai hua jai ying luem pahp tur ying chut
No matter how much I want to forget, in the end, the more I try to forget, the clearer her image is to my heart

(*,**)

All this time, I’ve been stuck in this sh*t.
Man, I know there’s a way out, but somehow, I keep going back in.
I don’t even know any more if I wanna leave.
Even though you hurt me again, and again.
Seems like I haven’t learnt anything,
Or maybe I’m in love with the pain.

กี่ครั้งกี่คราวที่เธอทำ แม้ใจมันเจ็บแต่ไม่จำ
Gee krung gee krao tee tur tum mae jai mun jep dtae mai jum
However many times she’s done this, even though my heart gets hurt, it never remembers
มันเหมือนเศษแก้วที่แตกในมือแต่ยังกำ
Mun meuan set gaeo tee dtaek nai meu dtae yung gum
It’s like a piece of glass that has broken in my hand, yet I still squeeze it
ก็เคยคิดอยากจะพอที สุดท้ายก็กลับมาคืนดี
Gor koey kit ayhk ja por tee soot tai gor glup mah keun dee
I once thought I had had enough and wanted out, but in the end, we got back together
Even Though She Cheated On Me
Even though she cheated on me
กี่ครั้งกี่คราวที่บอกลา เธอร้องไห้บีบคั้นน้ำตา
Gee krung gee krao tee bauk lah tur raung hai beep kun num dtah
However many times I’ve said good-bye, she cried and forced out tears
มันก้าวไม่ไปรู้สึกหัวใจมันเริ่มชา
Mun gao mai bpai roo seuk hua jai mun rerm chah
I can’t move on, I feel like my heart is growing numb
ลึกๆแล้วหวังให้เปลี่ยนไป แต่คงหมดหวังให้เปลี่ยนใจ
Leuk leuk laeo wung hai bplian bpai dtae kong mot wung hai bplian jai
Deep down I hoped things would change, but it’s probably hopeless for her to alter her heart
ฉันคงไม่อาจจะรักใครได้
Chun kong mai aht ja ruk krai dai
I might not be able to love anyone

(**)

(สุดท้ายก็เป็นอีกครั้งที่ต้องเจ็บ)
(Soot tai gor bpen eek krung tee dtaung jep)
(In the end, it’s another time that I must get hurt)

   

เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : Paper Planes / ดนัย ธงสินธุศักดิ์

   

I still like this band’s energy and sound a lot. This isn’t bad for a second single~ And this time it’s a song angry at one’s self, rather than sad over a breakup. So I know they have the anger and passive aggressiveness in there somewhere! xD Hoping for a juicy, bitter single for their third release~

Title: ถ้าเธอรู้ / Tah Tur Roo (If You Knew)
Artist: The Kastle
Album: Miss
Year: 2017

เธออาจไม่เคยเห็น อาจไม่เคยรู้สึก
Tur aht mai koey hen aht mai koey roo seuk
You might never see, you might never feel
ว่ามีคนนี้ที่เฝ้ามองเธอออยู่ เธอไม่เคยจะรู้เลย
Wah mee kon nee tee fao maung tur yoo tur mai koey ja roo loey
That you have me watching you, you’ll never now
แต่ยังเก็บเอาไว้ แม้เธอไม่เคยสัมผัส อยากจะบอกไป
Dtae yung gep ao wai mae tur mai koey sumput yahk ja bauk bpai
But I keep it in, even though you never feel it, I want to tell you
แต่ฉันกลัวเหลือเกิน กลัวว่าเธอจะเปลี่ยนไป
Dtae chun glua leua gern glua wah tur ja bplian bpai
But I’m too scared, afraid that you’ll change

(*) เก็บมันเอาไว้ ความในใจที่มีทุกอย่าง
Gep mun ao wai kwahm nai jai tee mee took yahng
I keep in everything that I have in my heart
จนความรักเริ่มกลายเป็นความทรมาน
Jon kwahm ruk rerm glai bpen kwahm toramahn
Until my love is starting to become torture

(**) ถ้าเธอรู้ว่าฉันคนนี้มันคิดไปไกล
Tah tur roo wah chun kon nee mun kit bpai glai
If you knew that I was thinking too far
ถ้ารู้ว่าฉันคิดถึงทุกลมหายใจ
Tah roo wah chun kit teung took lom hai jai
If you knew that I think of you with every breath I take
รู้ว่ารักของฉันมันใกล้ตัวเธอแค่ไหน
Roo wah ruk kaung chun mun glai dtua tur kae nai
If you knew how close my love was to you
ถ้ารู้ดีว่านี้คือรักแท้ เธอจะรักฉันบ้างไหม
Tah roo dee wah nee keu ruk tae tur ja ruk chun bahng mai
If you knew full well that this was true love, would you love me?

ยังอยู่ตรงนี้ ยังอยู่ตรงที่เก่า
Yung yoo dtrong nee yung yoo dtrong tee gao
I’m still right here, still int he same old place
ถ้าหากวันไหนไม่เหลือใครเคียงข้างกาย
Tah hahk wun nai mai leua krai kiang kahng gai
If some day you don’t have anyone else left beside you
ยังมีคนที่ห่วงใย
Yung mee kon tee huang yai
You still have someone who’s worried about you

(*,**)

ถ้าเธอรู้ว่าทั้งชีวิตให้เธอทั้งใจ
Tah tur roo wah tung cheewit hai tur tung jai
If you knew that I’ve given all my life to you with all my heart
และจากนี้จะขอไม่ยอมรักใคร เธอจะรักกันบ้างไหม
Lae jahk nee ja kor mai yaum ruk krai tur ja ruk gun bahng mai
And that from now on, I want to refuse loving anyone else, would you love me?

(**)

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : THE KASTLE
LYRICS : TAMMATORN MAKKASMAN
MELODY : TAMMATORN MAKKASMAN
ARRANGE : THE KASTLE
MIXED, EDITED & MASTERED : DANUPHOP KAMOL

Title: ปองดอกฟ้า / Bpaung Dauk Fah (Aiming For a High Class Woman)
Artist: Thanin Inthonthep (ธานินทร์ อินทรเทพ)
Album: ??
Year: ??

คุณสวยคุณสูงดังยูงรำแพน คุณสูงเกินแขนผมจะเอื้อมถึง
Koon suay koon soong dung yoong rum paen koon soong gern kaen pom ja euam teung
You’re so beautiful, you’re like a peacock with its tail feathers spread, you’re higher than my arms can reach
คุณเป็นดอกฟ้าไกลกว่ามือผมยื้อแย่งดึง
Koon bpen dauk fah glai gwah meu pom yeu yaeng deung
You’re a high class woman who’s further away than my hands can pull down
บุญผมไม่ถึงที่ปรารถนา
Boon pom mai teung tee bprattanah
My merit isn’t enough for my desires

คุณสาวคุณสวยคุณรวยเงินทอง
koon sao koon suay koon ruay ngern taung
you’re young, you’re pretty, you’re rich
ตัวผมผยองมาปองดอกฟ้า คนจนอย่างผมควรจะเจียมเหนียมอายศักดิ์กา
Dtua pom payaung mah bpaung dauk fah kon jon yahng pom kuan ja jiam niam ai sukgah
I’m being arrogant aiming for a high class woman, a poor man like me should humble myself
ผมยังเอื้อมมารักคุณจนได้
Pom yung euam mah ruk koon jon dai
I’m still reaching for your love until I get it

ผมมิได้รักคุณที่งามหรือความร่ำรวย
pom mai dai ruk koon tee ngahm reu kwahm rum ruay
I don’t love you for your beauty or your riches
ผมรักคุณด้วยดวงใจ แต่ฟ้ายังหวงยังทวงตัวคุณ ผมบุญน้อยไป
Pom ruk koon duay duang jai dtae fah yung huang yung tuang dtua koon pom boon noy bpai
I love you with my heart, but the sky still guards you, I have too little merit
หากเอาแต่ใจ โลกจะฉันทา
Hahk ao dtae jai lohk ja chun tah
If I’m selfish, the world will be in your favor

(*) ลืมผมให้พ้น ผมจนเกินควร
leum pom hai pon pom jon gern kuan
forget me, I’m too poor
ดอกฟ้าเลิศล้วน คุณควรคู่ฟ้า บุญมีไม่ถึงจึงหลีกทางร้างแรมเลิกรา
Dauk fah lert luan koon kuan koo fah boon mee mai teung jeung leek tahng rahng raem lerk rah
Amazing high class woman, you deserve the sky, my merit doesn’t reach me there, so I’m moving out of the way and saying good-bye
แหงนมองดอกฟ้าน้ำตาตกใน
Ngaen maung dauk fah num dtha dtok nai
When I look up at the high class woman, I grieve

(*)