Lyric Translations

Title: เพราะเธอทุกอย่าง / Pror Tur Took Yahng (Everything’s Because of You)
English Title: “You Made Me This Way”
Artist: Hers
Album: [Single]
Year: 2020

ก่อนรอยยิ้มจะจางหาย
Gaun roy yim ja jahng hai
Before my smile faded away
ก่อนได้ซึ้งถึงความเดียวดาย
Gaun dai seung teung kwahm diao dai
Before I was affected by loneliness
ก่อนที่ใจฉันจะหมดแรง
Gaun tee jai chun ja mot raeng
Before my heart ran out of strength

เคยมีคนอยู่ข้างกาย
Koey mee kon yoo kahng gai
I used to have someone beside me
บอกกับฉันว่ารักมากมาย
Bauk gup chun wah ruk mahk mai
Telling me they loved me so much
แต่สุดท้าย
Dtae soot tai
But in the end

(*) (ต้องเจ็บเพราะเธอ)
(Dtaung jep pror tur)
(I had to hurt because of you)
เพราะเธอ คนเดียว ทุกอย่าง
Pror tur kon diao took yahng
Everything is all because of you
เข้ามาทำให้รักแล้วก็ไป
Kao mah tum hai ruk laeo gor bpai
Showing up, making me love you, then leaving
(คำพูดของเธอ)
(Kum poot kaung tur)
(Your words)
ทุกคำ ไม่จริง สักอย่าง
Took kum mai jing suk yahng
Not a single word was true
แค่คำหวานให้ฉันได้ตายใจ
Kae kum wahn hai chun dai dtai jai
They were just sweet words to make me fall for you
(อ่อนแอเพราะเธอ)
(Aun ae pror tur)
(I’m weak because of you)
ทุกวันจมกับน้ำตา
Took wun jom gup num dtah
Every day, I sink in my tears
ลืมว่าเคยยิ้มยังไง
Leum wah koey yim yung ngai
I’ve forgotten how I ever smiled
(ทั้งหมดเพราะเธอ)
(Tung mot pror tur)
(It’s all because of you)
เพราะเธอ เพราะเธอ ทุกอย่าง
Pror tur pror tur took yahng
Because of you, because of you, everything
ที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้ ได้ยินไหม
Tee tum hai chun bpen baep nee dai yin mai
That made me like this, do you hear?

ตื่นขึ้นมาจากความฝัน
Dteun keun mah jahk kwahm fun
I woke up from a dream
เพื่อมารู้ว่าความเป็นจริง
Peua mah roo wah kwahm bpen jing
To learn that in reality
คำว่ารักไม่มีความหมาย
Kum wah ruk mai mee kwahm mai
Love is meaningless

เคยมีเธออยู่ข้างกาย
Koey mee tur yoo kahng gai
I used to have you by my side
บอกกับฉันว่ารักมากมาย
Bauk gup chun wah ruk mahk mai
Telling me you loved me so much
แต่สุดท้าย
Dtae soot tai
But in the end

(*)

หรือเธอไม่เคยรู้เลย ใช้ชีวิตตามที่เคย
Reu tur mai koey roo loey chai cheewit dtahm tee koey
Did you never know? You just lived your life as usual
แค่เบื่อก็ทิ้งเอาไว้ที่ตรงนั้น
Kae beua gor ting ao wai tee dtrong nun
You just got bored and dumped me right there
ที่ตรงนี้ เหลือใครคนหนึ่งกลางทาง
Tee dtrong nee leua krai kon neung glahng tahng
Right here there’s someone left in the middle of the road
ไม่อาจจะใช้ชีวิต เดินก้าวต่อไป
Mai aht ja chai cheewit dern gao dtor bpai
I can’t move on with my life
ไม่เหลืออะไรในวันนี้
Mai leua arai nai wun nee
I don’t have anything left today

(*,*)

   

เนื้อร้อง: นิภัทร์ กำจรปรีชา
ทำนอง: นิภัทร์ กำจรปรีชา
เรียบเรียง: นิภัทร์ กำจรปรีชา
โปรดิวเซอร์เพลง: นิภัทร์ กำจรปรีชา

Title: คนไม่มีเหตุผล / Kon Mai Mee Het Pon (A Person Without Reason)
Artist: Kett Thantup (เขตต์ ฐานทัพ)
Album: OST ป่านางเสือ / Bpah Nahng Seua
Year: ??

เมื่อคำว่ารัก ติดที่เหตุผล ก็เธอเป็นคนที่ตัวฉันไม่ควรมีใจ
Meua kum wah ruk dtit tee het pon gor tur bpen kon tee dtua chun mai kuan mee jai
When love is stuck to reason, you’re someone whom I shouldn’t have feelings for
ดั่งมีกำแพง กั้นเธอและฉันเอาไว้ ให้เรายิ่งต้องไกลจากกันไป
Dung mee gumpaeng gun tur lae chun ao wai hai rao ying dtaung glai jahk gun bpai
It’s like there’s a wall separating you and I, forcing us further apart
ทั้งที่ใจ มันต้องการจะรัก แต่ต้องดึงมันเอาไว้
Tung tee jai mun dtaung gahn ja ruk dtae dtaung dung mun ao wai
Even though my heart wants to love you, I must pull it back

(*) อยากกลายเป็นคนที่ไม่มีเหตุผล แค่อยากเป็นคนที่รักเธอ รักเธอด้วยใจฉัน
Yahk glai bpen kon tee mai mee het pon kae yahk bpen kon tee ruk tur ruk tur duay jai chun
I want to become a person without reason, I just want to be someone who loves you, loves you with all of my heart
จะยอมแค่ขอให้เรานั้น มีสักทางให้รักกัน จะแลกทุกอย่างเพื่อได้รักเธอ
Ja yaum kae kor hai rao nun mee suk tahng hai ruk gun ja laek took yahng peua dai ruk tur
I’d give up anything just to let us have some way to love each other, I’d trade everything to be able to love you

เมื่อต่างก็รัก แต่ต่างจุดหมาย อาจจะคล้ายๆเส้นขนานไม่มีวันเจอ
Meua dtahng gor ruk dtae dtahng joot mai aht ja klai klai sen kanahn mai mee wun jur
When we both love each other, yet we have separate destinations, it’s like we’re parallel lines, never meeting
แต่จะคอยเดินข้างเส้นขนานกับเธอ แค่ได้อยู่ข้างเธอก็พอแล้ว
Dtae ja koy dern kahng sen kanahn gup tur kae dai yoo kahng tur gor por laeo
But I’ll keep walking this parallel line with you, just being able to be beside you is enough
ในเมื่อใจ มันต้องการจะรัก ไม่อยากฟังหรอกเหตุผล
Nai meua jai mun dtaung gahn ja ruk mai yahk fung rauk het pon
When my heart wants to love you, I don’t want to listen to reason

แค่
Kae
I just
(*)

จะยอมแค่ขอให้เรานั้น มีสักทางให้รักกัน จะแลกทุกอย่างเพื่อได้รักเธอ
Ja yaum kae kor hai rao nun mee suk tahng hai ruk gun ja laek took yahng peua dai ruk tur
I’d give up anything just to let us have some way to love each other, I’d trade everything to be able to love you

Title: มัธยม / Muttayom (Highschool)
English Title: “M3”
Artist: Polycat
Album: [Single]
Year: 2020

อย่าใส่ใจตอนนั้นเลย ที่ลงท้าย friendship ของเธอ
Yah sai jai dtaun nun loey tee long tai friendship kaung tur
I don’t care about that time when I ended up with your friendship
บอกว่า always be friend forever
Bauk wah always be friend forever
You told me we’d always be friends forever
แค่จำคำเขามา ที่จริงมีความรักข้างใน ยังหวั่นไหวตลอดมา
Dtae jum kum kao mah tee jing mee kwahm ruk kahng nai yung wun wai dtalaut mah
I just remembered those words, in reality, there was love inside, I was always nervous

คอยเฝ้ามอง ตั้งแต่ตอนมือถือเรา มันยังเอาไว้แค่โทร
Koy fao maung dtung dtae dtaun meu teu rao mun yung aow ai kae toh
I kept watching since our phones were only used for calling
รู้ไหมว่าเธอคือ princess ในยุคที่ยังไม่มีปุ่มให้ follow
Roo mai wah tur keu princess nai yook tee yung mai mee bpoom hai follow
Do you know you were my princess in the era before there were “follow” buttons?
มันต้องถึงเวลาบอกสักที ว่าตั้งแต่
Mun dtaung teung welah bauk suk tee wah dtung dtae
It’s time to finally tell you that since

(*) อายุไม่เท่าไหร่ ก็อยากให้ใจได้เป็นของเธอ
Ahyoo mai tao rai gor yahk hai jai dai bpen kaung tur
I was young, I wanted my heart to be yours
ก็อยากจะเจอเธอคนนี้มาตั้งนาน มารักกัน ได้ไหม
Gor yahk ja jur tur kon nee mah dtung nahn mah ruk gun dai mai
I’ve wanted to see you for so long, could you love me?
โตแล้วก็จะรอ ก็อยากให้ใจตรงกันซักที
Dtoh laeo gor ja ror gor yahk hai jai dtrong gun suk tee
We’re grown now, but I’ll wait, I want our hearts to finally be the same
ก็อยากจะมีเธอคนนี้มาตั้งนาน มารักกัน come on come on รักกันเถอะ
Gor yahk ja mee tur kon ne emah dtung nahn mah ruk gun come on come on ruk gun tur
I’ve wanted to have you for so long, come love me, come on, come on, let’s love each other

วิชาที่นั่งหลังเธอ มันก็จำได้แค่ผมเปีย นอกจากนั้นเรียนไม่รู้เรื่อง
Wichah tee nung lung tur mun gor jum dai kae pom bpia nauk jahk nun rian mai roo reuang
In the class I sat behind you, I can only remember your braids, aside from that, I didn’t learn anything
เธอคงมองข้ามไป ก็ตอนนั้นฉันแค่ไอ้เกรียนที่มันรักเธอหมดใจ
Tur kong maung kahm bpai gor dtaun nun chun kae ai grian tee mun ruk tur mot jai
You looked past me, back then, I was just a little wimp who loved you with all his heart

และบางคน ก่อนคือเพื่อนเท่านั้นเอง กลับได้เป็นคู่วิวาห์
Lae bahng kon gaun keun peuan tao nun eng glup dai bpen koo wiwah
And some people who were just friends before end up getting married
มันเหมือนจะจริงอย่างเพลงกว่าจะรักที่เรานั้นเคยได้ร้องว่า
Mun meuan ja jing yahng pleng gwah ja ruk tee rao nun koey dai raung wah
It’s like it’s true, like the song “Gwah ja Ruk” that we used to sing, that
มันต้องใช้เวลา บอกอีกที ว่าตั้งแต่
Mun dtaung chai welah bauk eek tee wah dtung dtae
It takes time, I’ll tell you again that since

(*,*)

   

MUSIC : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
LYRICS : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
ARRANGE : รัตน จันทร์ประสิทธิ์

Title: หนีห่าง / Nee Hahng (Runs Far Away)
Artist: Kiankai Lae Wanich (เขียนไขและวานิช)
Album: [Single]
Year: 2018

ดวงตะวันนับคืนราตรีผ่านปี
Duang dtawun nup keun rahdtree pahn bpee
The sun counts the nights throughout the year
ดาวและเดือนเคลื่อนหมุนผ่านไปผ่านมา
Dao lae duan kleuan moon pahn bpai pahn mah
The stars and moon cycle by
ใจเธอยังคงสับสนอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนึง
Jai tur yung kong sup son yoo bon dao kror duang neung
Your heart is still confused on one planet
คอยหมุนผ่านไปรอบกายฉัน
Koy moon pahn bpai raup gai chun
Orbiting by around me

(*) นั่งมองดูดวงดาวฉันมองเห็นเธอสุกสกาว
Nung maung doo duang dao chun maung hen tur sook sagao
Sitting and looking at the stars, I see you twinkling
ส่องแสงเรืองรองนับกาวใจ
Saung saeng reuang raung nup gao jai
Shining brightly, counting the things connecting us
เธอเหมือนดวงดาวส่องแสง
Tur meuan duang dao saung saeng
You’re like a shining star

(**) วันดีคืนดีเธอหายลับไปจากดวงตาฉัน
Wun dee keun dee tur hai lup bpai jahk duang dtah chun
During the good days and nights, you disappear from my sight
มองไม่เห็นดวงใจเธอนั้น
Maung mai hen duang jai tur nun
I don’t see your heart
เธอเหมือนดวงดาวที่คอยหนีห่าง
Tur meuan duang dao tee koy nee hahng
You’re like a star that runs far away

(*,**,**)

Title: ลืม / Leum (forgotten)
Artist: Plusmind
Album: [Single]
Year: 2020

ช่วงเวลาที่ฉันมีเธอ อยากให้นานกว่านี้
Chuang welah tee chun mee tur yahk hai nahn gwah nee
When I have you, I want time to last longer
ฉันเองก็รู้ตัวดี ว่าฉันไม่มีความหมาย
Chun eng gor roo dtua dee wah chun mai mee kwahm mai
I know full well that I’m meaningless

(*) สมองมันยังคงจดจำเพียงเธอคนเดียวเท่านั้น
Samaung mun yung kong jot jum piang tur kon diao tao nun
My brain still only remembers you
และเรื่องราวที่ผ่านมาของเธอกับฉัน
Lae reuang rao tee pahn mah kaung tur gup chun
And the matters that have passed between you and me
ทรมานจิตใจอยู่อย่างนั้น ทำไม ไม่ลืมสักที …
Toramahn jit jai yoo yahng nun tummai mai leum suk tee
It tortures my heart like that, why haven’t I ever forgotten?

(**) อยาก “ลืม” เรื่องของเรา
Yahk leum reuang kaung rao
I want to forget about us
ไม่อยากคิด ถึงวันเก่า
Mai yahk kit teung wun gao
I don’t want to think about the old days
แต่มันยังตาม เป็นเหมือนเงา
Dtae mun yung dtahm bpen meuan ngao
But it still follows me like a shadow
มีแค่ฉันคนเดียว ใช่ไหม ที่ต้องทรมาน
Mee kae chun kon diao chai mai tee dtaung tormahan
I’m the only one who’s tortured by this, aren’t I?

(*,**,**)

ยังไม่รู้ อีกนานแค่ไหน
Yung mai roo eek nahn kae nai
I don’t know how much longer it’ll be
ความปวดร้าว ที่ตัวฉันมี
Kwahm bpuat rao tee dtua chun mee
This pain that I have
ใจดวงนี้ จะทนได้แค่ไหน กัน …
Jai duang nee ja ton dai kae nai gun
How long can my heart take it?

   

Lyrics : Adisorn Apaidusit
Melody : Adisorn Apaidusit
Arrange: Adisorn Apaidusit , PLUSMIND TEAM

Title: ภาพเก่า / Pahp Gao (Old Image)
Artist: Bie Sukrit (บี้ สุกฤษฎิ์)
Album: [Single]
Year: 2019

ตั้งแต่วันที่เราเลิกรา แม้ฉันเสียน้ำตาแต่พอจะเข้าใจ
Dtung dtae wun tee rao lerk rah mae chun sia num dtha dtae por ja kao jai
Since the day we said good-bye, even though I cried, I understood
เมื่อประคองรักไว้ไม่ไหว คือความจริงที่ต้องเจอ
Meua bprakaung ruk wai mai wai keu kwahm jing tee dtaung jur
When our love couldn’t be supported, it’s the truth I had to face
เมื่อเธอกับฉันไม่ใช่ ปล่อยมือกันไปและเดินตามทาง
Meua tur gup chun mai chai bploy meu gun bpai lae dern dtahm tahng
When you and I weren’t right, we had to let go of each other’s hands and follow different paths

(*) มันผ่านมานานเท่าไร ทุกอย่างเหมือนไปได้ดี
Mun pahn mah nahn tao rai took yahng meuan bpai dai dee
A long time had passed, everything was going well
จนมาถึงวันนี้ที่ได้พบเธออีกครั้ง
Jon mah teung wun nee tee dai pob tur eek krung
Until I saw you again today

(**) ภาพเก่าจางๆ เลือนรางมาแสนนาน
Pahp gao jahng jahng leuan rahng mah saen nahn
The old image that had faded so long ago
แค่เธอยิ้มครั้งเดียววันวานก็คืนกลับมา
Kae tur yim krung diao wun wahn gor keun glup mah
Of just you smiling from days past came back
มันเจ็บรู้ไหม คนที่เคยรักและเคยห่วงหา
Mun jep roo mai kon te ekoey ruk lae koey huang hah
Do you know it hurts? The person whom I once loved and cared about
แค่ทักกันแล้วก็ลา กับรอยยิ้มแสนธรรมดา
Kae tuk gun laeo gor lah gup roy yim saen tummadah
You just said hello, then said good-bye with an ordinary smile
แต่ฉันต้องเริ่มกลับมาสั่งหัวใจ
Dtae chun dtaung rerm glup mah sung hua jai
But I must start over ordering my heart
ให้ลืมเธออีกครั้งนึง
Hai leum tur eek krung neung
To forget you again

ตั้งแต่วันที่รักจบไป ฉันนั้นก้าวมาไกล กำลังไปได้ดี
Dtung dtae wun tee ruk jop bpai chun nun gao mah glai gumlung bpai dai dee
Since the day our love ended, I moved on, things were going well
มีชีวิตที่ควรจะมี แต่พอได้มาพบเธอ ภาพเก่าเดิมๆ ที่มี
Mee cheewit tee kuan ja mee dtae por dai mau pob tur pahp gao derm derm tee mee
I was living the life I should, but as soon as I saw you, the same old images I had
เพิ่งรู้ว่ามันไม่เคยเลือนราง
Perng roo wah mun mai koey leuan rahng
I just realized had never faded away

(*,**)

ภาพเก่าจางๆ เลือนรางมาแสนนาน
Pahp gao jahng jahng leuan rahng mah saen nahn
The old image that had faded so long ago
แค่เธอยิ้มครั้งเดียววันวานก็คืนกลับมา
Kae tur yim krung diao wun wahn gor keun glup mah
Of just you smiling from days past came back
มันเจ็บรู้ไหม คนที่เคยรักและเคยห่วงหา
Mun jep roo mai kon te ekoey ruk lae koey huang hah
Do you know it hurts? The person whom I once loved and cared about
แค่ทักกันแล้วก็ลา กับรอยยิ้มแสนธรรมดา
Kae tuk gun laeo gor lah gup roy yim saen tummadah
You just said hello, then said good-bye with an ordinary smile
แต่ฉันต้องเริ่มกลับมาสั่งหัวใจ
Dtae chun dtaung rerm glup mah sung hua jai
But I must start over ordering my heart
ว่าชีวิตนี้ไม่มีเธอไม่เป็นไร
Wah cheewit nee mai mee tur mai bpen rai
That this life without you is okay
จะลืมเธออีกครั้งนึง
Ja leum tur eek krung neung
I’ll forget you again

   

เนื้อร้อง : ปิยะ ครุธา
ทำนอง : พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล
เรียบเรียง : ธนทัต ชัยอรรถ

Title: คนไม่มีหัวใจ / Kon Mai Mee Hua Jai (A Person Without a Heart)
Artist: Pun Basher
Album: [Single]
Year: 2020

มองดูเหมือนกับคนทั่วไป
Maung doo meuan gup kon tua bpai
Looking around, I’m like everyone else
ที่ยังพอหายใจ ได้อย่างเดิมทุกวัน
Tee yung por hai jai dai yahng derm took wun
And am still able to breathe just the same every day
มองดูคงรู้ไม่ถึงข้างใน ว่ามันตายทั้งเป็น
Maung doo kong roo mai teung kahng nai wah mun dtai tung bpen
Looking, you can’t know what’s inside, that I completely died
ในวันที่เธอทิ้งกัน
Nai wun tee tur ting gun
The day you abandoned me

คำลวงที่เธอบอก
Kum luang tee tur bauk
The deceptive words you tell
ทำคนให้แหลกสลาย
Tum kon hai laek salai
Destroy people

(*) เหลือเพียงตัวแต่ไม่มีจิตใจ
Leua piang dtua dtae mai mee jit jai
All that’s left is my body, but I don’t have a mind
ยังมีชีวิตก็ไร้วิญญาณ
Yung mee cheewit gor rai winyahn
I’m still alive, but I’m without a spirit
วกเวียนวนบนโลกใบนี้
Wok wian won bon lohk bai nee
Wandering around in circles in this world
จะหลุดจะพ้นทุกข์ได้เมื่อไหร่
Ja loot ja pon took dai meua rai
When will I be able to escape this suffering?

กลายเป็นคนไม่มีหัวใจ
Glai bpen kon mai mee hua jai
I’ve become a person without a heart
ที่ยังทรมานอยู่กับคืนและวัน
Tee yung toramahn yoo gup keun lae wun
Who’s still tortured day and night
ใจเราที่ยกให้เธอไป
Jai rao tee yok hai tur bpai
My heart that I gave to you
มันคงไม่สำคัญ เธอจึงเหยียบย่ำกัน
Mun kong mai sumkun tur jeung yiap yum gun
Wasn’t important, so you stomped all over it

นาทีที่เธอไป
Nahtee tee tur bpai
The moment you left
ใจมันก็แหลกสลาย
Jai mun gor laek salai
My heart was destroyed

เหลือเพียงตัวแต่ไม่มีจิตใจ
Leua piang dtua dtae mai mee jit jai
All that’s left is my body, but I don’t have a mind
ยังมีชีวิตก็ไร้วิญญาณ
Yung mee cheewit gor rai winyahn
I’m still alive, but I’m without a spirit
เฝ้ารอคอยนาทีสุดท้าย
Fao ror koy nahtee soot tai
Waiting for the final moment
ที่ยังไม่รู้ว่าคือเมื่อไหร่
Tee yung mai roo wah keu meua rai
I still don’t know when it’ll be

(*)

ที่เคยรักกัน
Tee koey ruk gun
That I once loved you
ไม่มีความหมาย
Mai mee kwahm mai
Is meaningless
ทุกวันก็…
Took wun gor
Every day…

(*)

   

คำร้อง : โป โปษยะนุกูล
ทำนอง : ปู CANDYMAN (อธิวัฒน์ พรหมจันทร์)
เรียบเรียง : ธนดล ช้างเสวก / ปุญญพัฒน์ พันธ์พิพัฒน์ / CANDYMAN

Title: Mula
Artist: Tusnari
Album: [Single]
Year: 2020

(*) Im makin money when I sleep มันธรรมดา
I’m making money when I sleep mun tummadah
I’m making money when I sleep, it’s natural
I know u mad at me yeah พวกมึงเป็นบ้า
I know you mad at me yeah puak meung bpen bah
I know you’re mad at me, yeah, you’re all crazy
I’m makin money when I sleep มันธรรมดา
I’m making money when I sleep mun tummadah
I’m making money when I sleep, it’s natural
Money เงินมา when I sleep
Money ngern mah when I sleep
Money comes when I sleep
Money เข้ามา เข้ามา yeah
Money kao mah kao mah yeah
Money comes, comes, yeah

(**) Im makin money when I sleep มันธรรมดา
I’m making money when I sleep mun tummadah
I’m making money when I sleep, it’s natural
I know u mad at me yeah พวกมึงเป็นบ้า
I know you mad at me yeah puak meung bpen bah
I know you’re mad at me, yeah, you’re all crazy
I’m makin money when I sleep มันธรรมดา
I’m making money when I sleep mun tummadah
I’m making money when I sleep, it’s natural
Money เงินมา when I sleep
Money ngern mah when I sleep
Money comes when I sleep
Money เข้ามา ในบัญชี
Money kao mah nai bunchee
Money comes into my account

Talk talk กุไม่ชอบพวก cheap talk
Talk talk goo mai chaup puak cheap talk
Talk, talk, I don’t like your cheap talk
Walk walk เราไม่เอา fk boys
Walk walk rao mai ao f*ck boys
Walk, walk, I don’t want f*ck boys
I’m always พร้อม เวลาพูดเรื่อง money talk
I’m always praum welah poot reuang money talk
I’m always ready, when I speak, money talks
Party ทุกweekend แต่กุทำงานเหมือนนักสู้
Party took weekend dtae goo tum ngahn meuan nuk soo
Party every weekend, but I work like a fighter
เพื่อนที่ไม่ดีก็ตัดออกเหมือนเป็นงู
Peuan tee mai dee gor dtut auk meuan bpen ngoo
I cut off bad friends like they’re snakes
U know it’s go time
You know it’s go time
I say gimme the loot
I say gimmie the loot

(***) Top down riding top down in a lambo
Top down, riding top down in a Lambo
เงินเข้ามาในบัญชีส่งให้แม่
Ngern kao mah nai bunchee wong hai mae
Money comes in my account, and I send it to my mom
Work work งานใน office มันไม่ใช่เรา
Work work ngahn nai office mun mai chai rao
Work, work, working in an office isn’t for me
มันไม่ใช่เรา
Mun mai chai rao
It’s not for me
มันบ่แม่นแนว
Mun bor maen naeo
It’s not my style

(*,**)

กทม ไปจนถึง โคราช
Got tor mor bpai jon teung korat
From Bangkok to Korat
Yeah we still turnt inna บ้านนา
Yeah we still turnt inna bahn nah
Yeah, we’re still turnt in Banna
Drippy in dolce gabana
Dripping in Dolce Gabana
กุนั่นไม่เคยลืม where I came from
Goo nun mai koey leum where I came from
I’ve never forgotten where I came from
พวก lame can’t tell me nuthin’
Puak lame can’t tell me nothing
You’re all lame, you can’t tell me anything
ชีวิตกุ all or nothing
Cheewit goo all or nothing
My life is all or nothing
แล้วมุงทำได้อะเปล่า อย่ามาหลังยาว
Laeo moong tum dai a bplao yah mah lung yao
Can you do it? Don’t be lazy
Sour like มะนาว
Sour like manao
Sour like a lemon

Makin money on a daily
Making money on the daily
All you b*** lookin lazy
All you b*tch*s looking lazy
Meow … so tight ทำให้ man you wanna bite this
Meow so tight tum hai man you wanna bite this
Meow, so tight, man, it makes you wanna bite this
You know I stay up all night
You know I stay up all night
Watch n learn how i do this
Watch and learn how I do this
ก็ปีนี้ของกุจะทำให้ดู
Gor bpee nee kaung goo ja tum hai doo
This year is mine, I’ll make you see
NRG YEAHHH
NRG, yeah

(***,*,**)

Title: วันนั้นของพี่ วันนี้ของน้อง / Wun Nun Kaung Pee Wun Nee Kaung Naung (That Day of Mine, This Day of Yours)
Artist: Clash ft. Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: Clash Loudness
Year: 2020

ก็ภาวนาว่าจะมีใครให้กอด
Gor pahwanah wah ja mee krai hai gaut
I prayed for someone to hug
พอเจอทีไรก็มีแต่คนมาหลอก
Por jur tee rai gor mee dtae kon mah lauk
As soon as I met someone, there was only deception
พอมาวันนึงก็ต้องเสียใจ
Por mah wun neung gor dtaung sia jai
After one day, I was sad
และต้องเป็นผมที่โดนทิ้งไป
Lae dtaun bpen pom tee dohn ting bpai
And it had to be me who was dumped

มันเป็นเวรกรรมอะไรไม่รู้
Mun bpen wen gum arai mai roo
I don’t know if it’s karma or what
ความรักไม่เคยจะดีตลอด
Kwahm ruk mai koey ja dee dtalaut
Love never stays good
ไม่มีคนเคียงข้างกาย
Mai mee kon kiang kahng gai
I don’t have anyone beside me
มีแต่ความเหงาและเศร้าใจ เจ็บ….
Mee dtae kwahm ngao lae sao jai jep
There’s only loneliness and sadness, it hurts
ให้ผมทำอย่างไร
Hai pom tum yahng rai
What should I do?

(*) ที่ผ่านเคยเจ็บสักเท่าไร
Tee pahn koey jep suk tao rai
However much the past once hurt
ที่ผ่านเคยปวดเพราะรักใคร
Tee pahn koey bpuat pror ruk krai
Whoever you were hurt by from loving in the past
อยากให้น้องจงทำใจ
Yahk hai naung jong tum jai
I want you to come to terms
ในเรื่องราวการจากลา
Nai reuang rao gahn jahk lah
With the good-bye

(**) เพราะพี่เคยผ่านชีวิตมา
Pror pee koey pahn cheewit mah
Because in my life, I’ve gone through
ท้อและเหนื่อยจมน้ำตา
Tor lae neuay jom num dtah
Discouragement and exhaustion, sinking in tears
อย่าไปเสียเวลา
Yah bpai sia welah
Don’t waste time
ให้เรื่องราวมันผ่านไป
Hai reuang rao mun pahn bpai
Let the matters pass
อย่าลืมรักตัวเอง
Yah leum ruk dtua eng
Don’t forget to love yourself

เคยเตือนตัวเองว่าเรานะควรจะโสด
Koey dteuan dtua eng wah rao na kuan ja soht
I used to remind myself that I should be single
ในมุมใครใครเราคงไม่มีประโยชน์
Nai moom krai krai rao kong mai mee bprayoht
I’m no good to anyone
ยังคงกังวลกลัวต้องเสียใจ
Yung kong gung won glua dtaung sia jai
I’m still worried, afraid I’ll be sad
กลายเป็นมนุษย์ที่มันไร้ใจ
Glai bpen manoot tee mun rai jai
I’ve become a person without a heart

หมดแรงในการดำเนินชีวิต
Mot raeng nai gahn dum nern cheewit
I’ve lost my will to live
หนักใจก็ไม่มีใครให้บอก
Nuk jai gor mai mee krai hai bauk
It’s serious, but I have no one to tell
ไม่มีคนเคียงข้างกาย
Mai mee kon kiang kahng gai
There’s no one beside me
มีแต่ความเหงาและเศร้าใจ เจ็บ….
Mee dtae kwahm ngao lae sao jai jep
There’s only loneliness and sadness, it hurts
ให้ผมทำอย่างไร
Hai pom tum yahng rai
What should I do?

(*,**,*,**)

   

Producer : ปรีติ บารมีอนันต์,อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์,ฐาปนา ณ บางช้าง,สุกฤษ ศรีเปารยะ,คชภัค ผลธนโชติ
Melody : ปรีติ บารมีอนันต์
Lyric : ปรีติ บารมีอนันต์
Arrange : คชภัค ผลธนโชติ

Title: กลางหัวใจ / Glahng Hua Jai (In the Middle of My Heart)
Artist: Aek (แอ๊ค) the Golden Song
Album: OST รักแลกภพ / Ruk Laek Pob
Year: 2020

คือ เรื่องจริงหรือว่าฝันไป เธอเป็นใคร ทำไมช่างเหมือนในฝัน
Keu reuang jing reu wah fun bpai tur bpen krai tummai chahng meuan nai fun
Is this reality or am I dreaming? Who are you? Why does this feel like a dream?
เพียงแรกพบสบตา ก็รู้ว่าคือคนนั้น
Piang raek pob sop dtah
At first eye contact, I knew that it was you
คนที่อยู่ในฝันเรื่อยมา
Kon tee yoo nai fun reuay mah
The person who has always been in myd reams

มอง ยิ่งมองยิ่งหวั่นหัวใจ จะอยู่อย่างไร หากวันใดไม่เห็นดวงหน้า
Maung ying maung ying wun hua jai ja yoo yahng rai hahkw un dai mai hen duang nah
Looking, the more I look, the more my heart trembles, how will I live if any day I couldn’t see your face?
เพียงเหลียวไปไม่เจอ เพียงเผลอกะพริบตา
Piang liao bpai mai jur piang plur ga prip dtah
If I just turned and didn’t see you, in just a careless blink of an eye
รู้ไหมว่า ฉันแทบจะขาดใจ
Roo mai wah chun taep ja kaht jai
Do you know it would nearly kill me?

(*) วอน เฝ้าวอน แสงตะวัน ขออย่าพลันเลือนดับจากฉันไป
Waun fao waun saeng dtawun kor yah plun leuan dup jahk chun bpai
Begging, I’m begging my sunlight, please don’t fade away from me

(**) อยากจะบอกว่ารัก รักเธอ เธอได้ยินหรือยัง
Yahk ja bauk wah ruk ruk tur tur dai yin reu yung
I want to tell you that I love, love you, do you hear me?
ฟังซิฟัง ว่ามันมากล้นเท่าไหร่
Fung si fung wah mun mahk lon tao rai
Listen, listen at how much it’s overflowing
ต่อให้วันที่ฟ้า พรากเรา ให้จากกันไกล แสนไกล
Dtor hai wun tee fah prahk rao hai jahk gun glai saen glai
Even though heaven has separated us far apart
กลางหัวใจ ฉันยังมีเธอคนเดียว
Glahng hua jai chun yung mee tur kon diao
In the middle of my heart, I still have only you

(*,**)

ไม่รู้ถ้าถึงวันนั้น จะคิดถึงกันบ้างไหม
Mai roo tah teung wun nun ja kit teung gun bahng mai
I don’t know if you’ll keep missing me until that day
แต่ถึงอย่างไร ฉันคิดถึงเธอ
Dtae teung yahng rai chun kit teung tur
But no matter what, I miss you

   

เนื้อร้อง : ปิติ ลิ้มเจริญ
ทำนอง/เรียบเรียง : หนึ่ง จักรวาล เสาธงยุติธรรม