Lyric Translations

Title: ฝากเวลา / Fahk Welah (Entrusting Time)
Artist: The White Hair Cut
Album: OST Will Be Free สามเราต้องรอด
Year: 2019

ยังคงยืนอยู่ตรงนี้ตรงที่ไม่มีแสงไฟและดาวดวงไหนส่องทางให้ฉัน
Yung kong yeun yoo dtrong nee dtrong tee mai mee saeng fai lae dao duang nai saung tahng hai chun
I’m still standing right here where there’s no lights or stars shining the way for me
มองทางรักที่มีทั้งสอง ที่ดูมีความสำคัญแต่ติดที่ฉันต้องเดินทางไหน
Maung tahng ruk tee mee tung saung tee doo mee kwahm sumkun dtae dtit tee chund taung dern tahng nai
Looking at love’s paths, there’s two of them that seem important, but I’m stuck; which one do I follow?

(*) ฝากให้วันเวลา ช่วยตัดสินใจ
Fahk hai wun welah chuay dtut sin jai
I’m entrusting time to decide
และตอบคำถามว่าฉันควรไปทางไหน
Lae dtaup kum tahm wah chun kuan bpai tahng nai
And answer the question as to which path I should follow
อยากมีเธอในอ้อมกอดแต่ยังเก็บเขาเอาไว้ในใจ
Yahk mee tur nai aum gaut dtae yung gep kao ao wai nai jai
I want you in my arms, but I still have her in my heart
คงต้องรอให้เวลาตอบคำถาม
Kong dtaung ror hai welah dtaup kum tahm
I must wait for time to answer my question

ทั้งสองทางที่ฉันเห็นคือเธอกับเขาที่เป็นส่วนหนึ่งในลมหายใจของฉัน
Tung saung tahng tee chun hen keu tur gup kao tee bpen suan neung nai lom hai jai kaung chun
The two paths I’m looking at are you and her; you’re both one part of my breath
เธอทำให้ใจเข้มแข็งส่วนเขาให้ความอ่อนไหว ไม่มีทางไหนไม่ทำร้ายสักคน
Tur tum hai jai kem kaeng suan kao hai kwahm aun wai mai mee tahng nai mai tum rai suk kon
You strengthen my heart, as for her, she makes me weak, there’s no way to not hurt someone

(*)

หากวันเวลาไม่ให้คำตอบ
Hahk wun welah mai hai kum dtaup
If time doesn’t give me an answer
ฉันคงต้องยอมปล่อยมือไปทั้งสองคน
Chun kong dtaung yaum bploy meu bpai tung saung kon
I might have to let go of both of your hands

(*)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง พัชรพล วงศาโรจน์
เรียบเรียง พัชรพล วงศาโรจน์

Title: กอดได้ไหม / Gaut Dai Mai (Can I Hug You?)
Artist: ETC
Album: [Single]
Year: 2019

ท้องฟ้านั้นสีเทา คิดถึงรักของเรา
Taung fah nun see tao kit teung ruk kaung rao
The sky is grey, I think of our love
ดูยิ่งเหงาเพราะเราไมได้พบกัน
Doo ying ngao pror rao mai dai pob gun
The lonelier it seems because we can’t see each other
เหมือนครึ่งของหัวใจ ของฉันได้หายไป
Meuan kreung kaung hua jai kaung chun dai hai bpai
It’s like half of my heart has disappeared
วันที่เธอนั้นต้องห่างไกลจากฉัน
Wun tee tur nun dtaung hahng glai jahk chun
When you had to separate far away from me

(*) ยิ่งคิดถึง ยิ่งห่าง ทุกเรื่องทุกอย่าง ล้วนมีเธอในนั้น
Ying kit teung ying hahng took reuang took yahng luan mee tur nai nun
The more I think about you, the further away you get, everything is filled with you
ยิ่งคิดถึงเท่าไหร่ ยิ่งเหงาในใจ ขอแค่เจออีกครั้ง
Ying kit teung tao rai ying ngao nai jai kor kae jur eek krung
The more I think of you, the lonelier I get in my heart, I just want to see you again

(**) อยากกอดเธอไว้นานนานไม่ต้องพูดอะไร
Yahk gaut tur wai nahn nahn mai dtaung poot arai
I want to hug you for a long time, there’s no need to speak
ขอแค่เพียงเท่านั้น ไม่ขอสิ่งใด
Kor kae piang tao nun mai kor sing dai
That’s all I ask for, I won’t ask for anything else
คิดถึงไออุ่นนั้น แทบทนไม่ไหว
Kit teung ai oon nun taep ton mai wai
I miss that warmth, I nearly can’t take it
กลับมากอดกันได้ไหม
Glup mah gaut gun dai mai
Please come back and hug me

ทุกครั้งที่เสียใจ ทุกครั้งที่ร้องให้
Took krung tee sia jai took krung tee raung hai
Every time I’m sad, every time I cry
ก็มีเธอที่คอยปลอบโยนข้างกัน
Gor mee tur tee koy bplaup yohn kahng gun
I have you comforting me beside me
เหมือนได้ยินเสียงเธอ ทุกครั้งที่ละเมอ
Meuan dai yin siang tur took krung tee lamur
It’s like I hear your voice every time I dream
ราวกับเธอไม่เคยห่างไปจากฉัน
Rao gup tur mai koey hahng bpai jahk chun
It’s like you’re never far from me

(*, **)

ไม่ต้องพูดว่ารัก แค่เพียงเธอกอดฉัน
Mai dtaung poot wah ruk kae piang tur gaut chun
You don’t have to say you love me, just hug me
ขอแค่สัมผัสนั้น ให้พูดแทนหัวใจเหงาเพราะเราไม่ได้พบกัน
Kor kae sum put nun hai poot taen hua jai ngao pror rao mai dai pob gun
I just want that touch to speak for my lonely heart because we can’t meet

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by ETC.
Lyrics : Mac Sarun, หนึ่ง, โซ่, โอ๊ป, ยักษ์, เอิ๊ต , เอิง
Melody by หนึ่ง
Arrange by บี, หนึ่ง,โซ่

Title: ฉันจะจำเธอแบบนี้ / Chun Ja Jum Tur Baep Nee (I’ll Remember You Like This)
Artist: Beau Sunita (โบ สุนิตา)
Album: Superbeau
Year: 1996

พรุ่งนี้เธอจะลาฉัน วันเวลาได้พาเธอไป
Proong nee tur ja lah chun wun welah dai pah tur bpai
Tomorrow you’ll say goodbye to me, time has led you away
และไม่เคยรู้เลย ว่าฉันจะต้องรอไปนานเท่าไร
Lae mai koey roo loey wah chun ja dtaung ror bpai nahn tao rai
And I’ll never know how long I’ll have to wait
ได้พบกันแค่วันนี้ มีเพียงความเงียบงันในใจ
Dai pob gun kae wun nee me epiang kwahm ngiap ngun nai jai
Meeting just today, there’s only silence in my heart
อยากให้เราสองคน ร่วมกันจดจำเวลานี้ไป
Yahk hai rao saung kon ruam gun jot jum welah nee bpai
I want the two of us to remember this time together

(*) แววตาที่มองฉัน แค่เห็นก็เข้าใจ
Waew dtah tee maung chun kae hen gor kao jai
Just seeing the look in your eyes as you look at me, I understand
ว่ามีคำมากมายอยู่ในนั้น
Wah mee kum mahk mai yoo nai nun
That there’s so many words in there

(**) ฉันจะจำเธอไปในแบบนี้ จำความรู้สึกนี้
Chun ja jum tur bpai nai baep nee jum kwahm roo seuk nee
I’ll remember you like this, I’ll remember these feelings
เก็บอยู่ในหัวใจเมื่อยามที่ไกลกัน
Gep yoo nai hua jai meua yaum tee glai gun
I’ll keep them in my heart when we’re far apart
ฉันจะมองเธอเป็นครั้งสุดท้าย จะจำทุกอย่างไว้
Chun ja maung tur bpen krung soot tai ja jum took yahng wai
I’ll look at you for the last time, I’ll remember everything
และจะมีหัวใจเก็บไว้ให้เธอคนเดียว ฉันสัญญา
Lae ja mee hua jai gep wai hai tur kon diao chun sunyah
And I’ll keep my heart for you alone, I promise

พรุ่งนี้คงต้องทนเหงา ในเวลาที่เธอไปไกล
Proong nee kong dtaung ton ngao nai welah tee tur bpai glai
Tomorrow I’ll have to endure the loneliness when you go far away
สิ่งที่เราสองคน คิดจะบอกกันยังมีเต็มหัวใจ
Sing tee rao saung kon kit ja bauk gun yung mee dtem hua jai
The things the two of us thought of telling each other still fill my heart

(*,**)

ถ้าเธอยังมีใจและรักฉันดังเดิม
Tah tur yung mee jai lae ruk chun dung derm
If you still have feelings for me and love me just the same
เราคงได้เจอกันใหม่
Rao kong dai jur gun mai
We’ll meet again
เพื่อเติมวันเวลาที่งดงามในใจ
Peua dterm wun welah tee ngot ngahm nai jai
To add beautiful days to our hearts
ทำให้ยาวนานกว่าวันนี้
Tum hai yao nahn gwah wun nee
And make it last longer than today

(**)
ฉันสัญญา
Chun sunyah
I promise

   

คำร้อง : สุรักษ์ สุขเสวี
ทำนอง : ชาตรี คงสุวรรณ
เรียบเรียง : ชาตรี คงสุวรรณ

Title: นายพราน / Nai Prahn (Hunter)
Artist: Gluay Stamp (กล้วย แสตมป์)
Album: [Single]
Year: 2017

ดั่งนกที่เผลอบินเข้าไป
Dung nok tee plur bin kao bpai
Like a bird carelessly flying
ไปเจอนายพรานที่ใจร้าย
Bpai jur nai prahn tee jai rai
And meeting a cruel hunter
โดนยิงด้วยศรกลางหัวใจ
Dohn ying duay korn glahng hua jai
Getting shot with an arrow through its heart
อาการเป็นตายเท่าๆ กัน
Ahgahn bpen dtai tao tao gun
I have the same feeling of dying

ต้องอยู่อย่างนี้มาแสนนาน
Dtaung yoo yahng nee mah saen nahn
I’ve had to live like this for so long
โดนทรมานโดนหักหลัง
Dohn toramahn dohn huk lung
Tortured, stabbed in the back
หัวใจดวงนี้เจ็บเรื้อรัง
Huia jai duang nee jep reua rung
This heart chronically hurts
เหมือนดังโดนฝังให้ตายทั้งเป็น
Meuan dung dohn fung hai dtai tung bpen
Like it’s been buried to death

(*) แต่จะตายก็ไม่ตาย
Dtae ja dtai gor mai dtai
But whether I live or die
ยังทุรนทุรายอยู่อย่างนี้
Yung tooron toorai yoo yahng nee
I’m still restless like this
อยากขอร้องอีกที ครั้งสุดท้าย
Yahk kor raung eek tee krung soot tai
I want to beg again for the last time

(**) ช่วยดึงศรออกจากใจ ให้กับฉันที
Chuay deung sorn auk jahk jai hai gup chun tee
Please pull this arrow out of my heart
ปักคาใจ อยู่อย่างนี้มันทรมาน
Bpukkah jai yoo yahng nee mun toramahn
Having my heart pierced like this is torture
ดึงศรออกมาสักนิดหนึ่ง
Deung sorn auk mah suk nit neung
Pull this arrow out a little bit
แล้วแทงให้ทะลุหลัง
Laeo taeng hai taloo lung
And stab it through my back
ให้ฉันขาดใจ ให้ฉันตายด้วยมือเธอ
Hai chun kaht jai hai chun dtai duay meu tur
Let me pass away, let me die by your hand
ดีกว่าต้องทรมาน
Dee gwah dtaung toramahn
It’s better than having to be tortured

(*,**)

ต้องเจ็บอย่างนี้อยู่เรื่อยไป
Dtaung jep yahng nee yoo reuay bpai
I must continuously hurt like this
ทนมองว่าเธอนั้นมีใคร
Ton maung wah tur nun mee krai
Enduring watching you have someone else
ป่วยการหมดแรงจะหายใจ
Bpuay gahn mot raeng ja hai jai
I’m sick without the strength to breathe
ฆ่าฉันให้ตายได้ไหมเธอ
Kah chun hai dtai dai mai tur
Please kill me

   

คำร้อง/ทำนอง : กล้วย แสตมป์
เรียบเรียง : บรรจง เวียงพล

Title: เขาคิดถึงเธอแล้ว / Kao Kit Teung Tur Laeo (He Misses You Already)
Artist: Two Popetorn (ตู่ ภพธร) ft. Twopee Southside
Album: [Single]
Year: 2019

(*) เขาคิดถึงเธอแล้ว จากแววตาที่เขามองมา
Kao kit teung tur laeo jahk waew dtah tee kao maung mah
He’s already been missing you, from the look in his eyes looking at you
เหลือบดูนาฬิกา มันก็นานอยู่
Leuap doo nahligah mun gor nahn yoo
Glancing at the clock, it’s been a long time
เขาคิดมากไปแล้ว จากแววตาที่เธอมองมา
Kao kit mahk bpai laeo jahk waew dtah tee tur maung mah
He’s already overthought things, from the look in his eye as you look at him
ฉุดพาใจข้างใน ให้คุมไม่ค่อยอยู่
Choot pah jai kahng nai hai koom mai koy yoo
Pulling his heart from inside, unable to be controlled

หนึ่งนาทีวันนี้ มันไม่เหมือนก่อน
Neung nahtee wun nee mun mai meuan gaun
One minute today isn’t like it used to be
ไม่ใช่หกสิบวิ ชัวร์อย่างแน่นอน
Mai chai hok sip wi suyre yahng nae naun
It’s not 60 seconds for sure
และท่าทางของเขาคงอารมณ์ร้อน จากวิธีมองที่มี
Lae tah tahng kaung kao kong ahrom raun jahk witee maung tee mee
And his demeanor is a little flustered from the way he’s looking
กลับไปยืนตรงนั้นคุยกับเขาเถอะ เมื่อเธอมากับเขาไปกับเขาเถอะ
Glup bpai yeun dtrong nun kooey gup kao tur meua tur mah gup kao bpai gup kao tur
Go back and stand over there and talk to him, when you come with him, leave with him
แค่ผ่านมาเลยทัก เธออย่ามาเยอะ ก็รู้ว่ามันไม่ดี
Kae pahn mah loey tuk tur yah mah yur gor roo wah mun mai dee
I just passed by to say hi, don’t overdo it, you know it’s not good

(**) ถ้าเขารู้ว่าเขามาแทนที่ใคร
Tah kao roo wah kao mah taen tee krai
If he knew he was a replacement for someone
และฉันเคยอยู่ตรงไหน ในใจของเธอ
Lae chun koey yoo dtrong nai nai jai kaung tur
And where I once was in your heart
ถ้าไม่อยากให้เขารู้ ฉันยังมีหัวใจ
Tah mai yahk hai kao roo chun yung mee hua jai
If you don’t want him to know that I still have a heart
ที่รักและเก็บเธอไว้เหมือนเก่า
Tee ruk lae gep tur wai meuan gao
That loves you and keeps you like before
รีบกลับไปเถอะ เกรงใจเขา
Reep glup bpai tur greng jai kao
Hurry back to him, be considerate of him

(*)

ก็ขอบคุณที่เธออุตส่าห์มาทักทาย สบายดีมั้ย ครั้งสุดท้ายเราเจอกันเมื่อไร
Gor kaup koon tee tur ootsah mah tuk tai sabai dee mai krung soot tai rao jur gun meua rai
Thank you for trying to say hello, how are you? When was the last time we met?
คงเป็นตอนที่เธอบอก bye bye เป็นเพราะเขาใช่ไหมที่เธอทิ้งฉันไป
Kong bpen dtaun tee tur bauk bye bye bpen pror kao chai mai tee tur ting chun bpai
Probably when you told me bye bye, you dumped me because of him, didn’t you?
เธอกลับไปดีกว่า ไม่อยากให้เขารู้ว่าลึกๆแล้วความเป็นจริงผมยังคงเฝ้าดู
Tur glup bpai dee gwah mai yahk hai kao roo wah leuk leuk laeo kwahm bpen jing pom yung kong fao doo
It’s better if you go back to him, I don’t want him to know that in reality, deep deep down, I’m still watching you
ก็รู้สึกทำตัวไม่ถูก แต่ไม่ต้องห่วงตรงนี้ everything’s good
Gor roo seuk tum dtua mai took dtae mai dtaung huang dtrong nee everything’s good
I feel like I’m not behaving correctly, but there’s no need to worry over here, everything’s good

(**,*)

เธอควรจะรีบไป เธอรู้ว่าฉันรู้สึกอย่างไร
Tur kuan ja reep bpai tur roo wah chun roo seuk yahng rai
You should hurry and go, you know how I feel
รู้มั้ยเธอทำให้ใครหวั่นไหว ทั้งที่เธอไม่ได้ตั้งใจ
Roo mai tur tum hai krai wun wai tung tee tur mai dai dtung jai
Do you know you make someone nervous, even though you don’t intend it?
และฉันควรจะลืมเธอ ควรจะลบออกไปจากใจ
Lae chun kuan ja leum tur kuan ja lop auk bpai jahk jai
And I should forget you, I should erase you from my heart
ที่ผ่านมาให้มันผ่านไป ไม่อยากให้เขาและเธอผิดใจ
Tee pahn mah hai mun pahn bpai mai yahk hai kao lae tur pit jai
Let bygones be bygones, I don’t want to cause trouble between you and him

(*,*)

   

คำร้อง : ฟองเบียร์ /ตู่ ภพธร
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม /ตู่ ภพธร /Nino/Twopee Southside
เรียบเรียง : Nino /SYPS
เนื้อร้อง RAP : TWOPEE Southside
Producer : Nino x SYPS

Title: ภาวนา / Pahwanah (Pray)
Artist: Meyou
Album: [Single]
Year: 2019

พร้อมเดินจากไป พร้อมแล้ว
Praum dern jahk bpai praum laeo
I’m ready to leave, I’m ready
เตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้ว แค่ยังทนไม่ไหว
Dtriam jai ao wai gaun laeo kae yung ton mai wai
I’ve already prepared my heart, I just can’t bear it yet
พร้อมเดินจากไป พร้อมแล้ว
Praum dern jahk bpai praum laeo
I’m ready to leave, I’m ready
เตรียมใจเอาไว้นานแล้ว ต่อจากนี้คงไม่มี
Dtriam jai ao wai nahn laeo dtor jahknee kong mai mee
I’ve prepared my heart for a long time, from now on, I won’t have

(*) เธออยู่ตรงนี้ อยู่กับฉัน ที่ได้มีแค่เรื่องเราสองคน
Tur yoo dtrong nee yoo gup chun tee dai mee kae reuang rao saung kon
You right here with me, where there was only the two of us
แต่ต่อจากนี้…
Dtae dtor jahk nee
But from now on

(**) คงทำได้เพียงแค่ภาวนา ภาวนาไปก่อน
Kong tum dai piang kae pahwanah pahwanah bpai gaun
All I can do is pray, just pray
ก็รู้ดีว่าถึงฝืนไปคงเท่านั้น
Gor roo dee wah teung feun bpai kon tao nun
I know full well that even if I resist, that’s it
เพราะว่าความเป็นจริงไม่ใช่ความฝัน
Pror wah kwahm bpen jing mai chai kwahm fun
Because reality isn’t a dream
คงทำได้เพียงแค่ภาวนา ภาวนาไปก่อน
Kong tum dai piang kae pahwanah pahwanah bpai gaun
All I can do is pray, just pray
ก็รู้ดีว่าถึงฝืนไปคงเท่านั้น
Gor roo dee wah teung feun bpai kon tao nun
I know full well that even if I resist, that’s it
เพราะว่าความเป็นจริง เธอไม่ได้รักกัน
Pror wah kwahm bpen jing tur mai dai ruk gun
Because in reality, you don’t love me

พร้อมภาวนา พร้อมแล้ว
Praum pahwanah praum laeo
I’m ready to pray, I’m ready
เตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้ว แต่ยังทำไม่ได้
Dtriam jai ao wai gaun laeo dtae yung tum mai dai
I’ve already prepared my heart, but I still can’t do it

(*,**)

คงทำได้เพียงแค่ภาวนา ภาวนาไปก่อน
Kong tum dai piang kae pahwanah pahwanah bpai gaun
All I can do is pray, just pray

   

คำร้อง : MEYOU
ทำนอง : MEYOU
เรียบเรียง : กวิน อินทวงษ์
Producer : กวิน อินทวงษ์

Title: Gift
Artist: Petite
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ครั้งสุดท้าย ที่จะปลอบใจ
Krung soot tai tee ja bplaup jai
This is the last time I’ll comfort myself
เพราะ เดี๋ยวแกก็กลับไป
Pror diao gae gor glup bpai
Because pretty soon you’re going back
เป็นเหมือนเดิม แล้วลูปส์เดิมก็เริ่มใหม่
Bpen meuan derm laeo loop derm gor rerm mai
And things will be the same, and the same loop will start over again
อีกกี่ครั้ง ที่แกจะกลับไป
Eek gee krung tee gae ja glup bpai
However many more times you go back
ไปเลยแกเสียใจให้มันพอ
Bpai loey gae sia jai hai mun por
You go, and you feel bad
สุดท้ายฉันก็ยังคง (อยู่ตรงนี้)
Soot tai chun gor yung kong (yoo dtrong nee)
In the end, I’m still (right here)

พูดซ้ำๆ ตั้งกี่ร้อยกี่พันหน ทุกๆ ครั้งที่ต้องเห็นแกทุกข์ทน
Poot sum sum dtung gee roy gee pun hon took took krung tee dtaung hen gae took ton
I say it over and over, hundreds of thousands of times, every time that I have to see you suffering
กับคนนิสัยไม่ดีที่ทำร้ายหัวใจ จนแกต้องมีน้ำตา
Gup kon nisai mai dee tee tum rai hua jai jon gae dtaung mee numdtah
Over a bad guy who breaks your heart until you’re left in tears
ทำตัวอย่างกับคนไร้ค่า ทำตัวไม่มีราคา
Tum dtua yahng gup kon rai kah tum dtua mai mee rahkah
Acting like you’re worthless, acting like you have no value
ให้เขามาย่ำยี เหมือนแกเป็นของฟรี
Hai kao mah yum yee meuan gae bpen kaung free
You let him walk all over you like you’re a free sample

(**) ที่เคยนั่งคุยปรับความเข้าใจ
Tee koey nung kooey bprup kwahm kao jai
When we once sat talking to reach an understanding
ไอ้ตอนที่พูดไปแกก็ดูโกรธเขาดี
Ai dtaun tee poot bpai gae gor doo groht kao dee
When you were talking, you seemed angry at him
ยังโง้นยังงี้ พูดทำไมก็ไม่รู้
Yung ngohn yung ngee poot tummai gor mai roo
Like this, like that, I don’t know why you said it
พอเขากลับมากับคำพูดดีๆ
Por kao glup mah gup kum poot dee dee
Because as soon as he came back with nice words
เพียงแค่อึดใจแกลืมได้ทันที
Piang kae eut jai glaem dai tun tee
In just that moment, you instantly forget
ที่เขาเคยทำไม่ดีกับแกไว้
Tee kao koey tum mai dee gup gae wai
That he was once bad to you

(*)

เค้าไม่รักแกก็ช่างแม่งดิวะ ไปแว้ป-ลอยชายแดกเหล้าแดกเบียร์
Kao mai ruk gae gor chahng maeng di wa bpai waep loy chai daek lao daek beer
He doesn’t love you, screw him, let’s go out and drink alcohol, drink beer
ถ้ายังไม่พอก็ต่อด้วยไวน์ หมดกี่ถังหมดกี่ลังก็ยังมีเพื่อนแก
Tah yung mai por gor dtor duay wine mot gee tung mot gee lung yung mee peuan gae
If that’s still not enough, we’ll move on to wine, however many buckets you finish, however many cases, you still have your friend
ที่นั่งอยู่ตรงนี้ ดูแลแกอย่างดี
Tee nung yoo dtrong nee doo lae gae yahng dee
Who’s still sitting right here, taking good care of you
คอยปลอบคอยดุด่าว่าคอยเช็ดน้ำตา ให้กับแกที่เอาแต่นั่ง
Koy bplaup koy doo dah wah koy chet num dtah hai gup gae tee ao dtae nung
Comforting you, insulting him, drying your tears while you just sit
ร้องห่มร้องไห้เหมือนจะเป็นเหมือนจะตาย
Raung hom raung hai meuan ja bpen meuan ja dtai
Sobbing and wailing like you’re going to die
ให้กับผู้ชวยห่วยๆ ที่แถวบ้านกูเรียกกันว่าผู้ชายเฮงซวย
Hai gup poo chuay huay huay tee taeo bahn goo riak gun wah poochai heng suay
Over a terrible man who, in my neighborhood, we call a loser

(**,*,*,*)

   

CHORUS : Cholchaya Kasianratanakul , Thidarat Singsuwan
Pakorn Komes
GUITAR : Chalermrat Prueksachantana
LYRICS , MUSIC : Pakorn Komes
ARRANGED : Pakorn Komes
MIXED&MASTERED : Bancha Thearakrit , Rungroche Uptampotiwat
RECORDED : Pakorn Komes , Bancha Thearakrit

Title: ในฝัน / Nai Fun (In My Dreams)
Artist: Burin Boonvisut (บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์)
Album: [Single]
Year: 2019

ยั้งอารมณ์ที่มีข่มใจทุกครั้ง ยิ่งใกล้เธอมากเท่าไรยิ่งปวดใจเท่านั้น
Yung ahrom tee mee kom jai took krung ying glai tur mahk tao rai ying bpuat jai tao nun
I stifle my feelings and control my emotions every time, the closer to you I am, the more my heart breaks

(*) ต้องทนเก็บใจเอาไว้ห่างห่าง อยู่ใกล้กันยิ่งทำให้ฉันต้องการเธอ
Dtaung ton gep jai ao wai hahng hahng yoo glai gun ying tum hai chun dtaung gahn tur
I must endure separating my heart from you, when we’re near, the more it makes me want you
ต้องเตือนในใจเอาไว้เสมอ ไม่มีวันครอบครองเธออย่างนั้น
Dtaung dteuan nai jai ao wai samur mai mee wun kraupkraung tur yahng nun
I must always remind myself inside that I’ll never possess you like that

ใกล้แค่เพียงเอื้อมมือไม่อาจคว้าไว้ ทั้งที่รู้สึกดีแต่ไม่อาจพูดไป
Glai kae piang euam meu mai aht kwah wai tung tee roo seuk dee dtae mai aht poot bpai
You’re within arm’s reach, but I can’t reach out for you, even though I feel good, I can’t say it

(*)

(**) คงมีเพียงที่เดียวที่เรารักกัน คงเป็นจริงได้เพียงในฝันฉันมีเธอ
Kong mee piang tee diao tee rao ruk gun kong bpen jing dai piang nai fun chun mee tur
There’s only one place where we’re in love, it can only come true in my dreams with you
ปลดปล่อยความทุกข์ในใจ เพียงกอดเธอไว้ให้นานเท่านาน
Bplot bploy kwahm took nai jai piang gaut tur wai hai nahn tao nahn
Comforting my suffering in my heart, just embracing you for as long as possible
แต่สิ่งเหล่านั้นไม่มีจริง
Dtae sing lao nun mai mee jing
But that’s not real

คงมีเพียงที่เดียวที่เรารักกัน คงเป็นจริงได้เพียงในฝันฉันมีเธอ
Kong mee piang tee diao tee rao ruk gun kong bpen jing dai piang nai fun chun mee tur
There’s only one place where we’re in love, it can only come true in my dreams with you
โปรดอย่ามาใกล้เกินไป มันทำให้ฉันยิ่งทรมาน โปรดอย่าทำร้าย
Bproht yah mah glai gern bpai mun tum hai chun ying toramahn bproht yah tum rai
Please don’t come too close, the more it tortures me, please don’t hurt me

(**)

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Burin Boonvisut
Producer : Burin Boonvisut Gunn Rujinarong
Lyric :Atom Chanagun, Burin Boonvisut
Melody : Atom Chanagun
Arranger : Burin Boonvisut, Kavin Inthawong

Title: Goodbye
Artist: Funky Wah Wah
Album: Synthderella
Year: 2019

หมดเวลาเธอแล้ว เขาโทรมาแล้ว ใช่ไหม
Mot welah tur laeo kao toh mah laeo chai mai
You’re out of time, he called, didn’t he?
และเธอก็ต้องไป
Lae tur gor dtaung bpai
And you must go
ที่เจอกันวันนี้ เป็นแค่เรื่องบังเอิญ ใช่ไหม
Tee jur gun wun nee bpen kae reuang bungern chai mai
Us meeting today was just a coincidence, right?
แต่เธอรู้รึเปล่า
Dtae tur roo reu bplao
But do you know

ว่าไม่มีคำไหน มาอธิบาย
Wah mai mee kum nai mah attibai
That there’s no explanation?
ว่าตอนนี้ อิจฉาเขามากเท่าไหร
Wah dtaun nee itchah kao mahk tao rai
Do you know how jealous of him I am right now?
แค่โทรหา เธอคงจะรีบไป
Kae toh hah tur kong ja reep bpai
He just calls and you rush off
ก็เลยไม่สนใจ ปล่อยฉันเอาไว้คนเดียวเหมือนเดิม
Gor loey mai son jai bploy chun ao wai kon diao meuan derm
And you don’t care, you leave me alone just the same

(*) Goodbye Bye Ba Bye ก็รู้ในใจว่าเป็นแค่คนเก่า
Goodbye, bye, buh-bye, gor roo nai jai wah bpen kae kon gao
Goodbye, bye, buh-bye, I know in my heart that I’m just an ex
Goodbye Bye Ba Bye แค่เพื่อนที่คุยกับเธอตอนเหงาเหงา
Goodbye, bye buh bye kae peuan tee kooey gup tur dtaun ngao ngao
Goodbye, bye, buh-bye, I’m just a friend who talks to you when you’re lonely
Goodbye Bye Ba Bye ให้ฉันเดินไปส่งเธอได้หรือเปล่า
Goodbye bye buh bye hai chun dern bpai song tur dai reu bplao
Goodbye, bye, buh-bue, would you let me walk you there?
Goodbye Bye Ba Bye ปล่อยมือเธอเดินจากไป Goodbye
Goodbye bye buh bye bploy meuy tur dern jahk bpai goodbye
Goodbye, bye, buh-bye, I let go of your hand and walk away, goodbye

อยากดึงตัวเธอไว้ กลับมาเป็นของฉัน อีกครั้ง
Yahk deung dtua tur wai glup mah bpen kaung chun eek krung
I want to pull you back and make you mine again
จะเป็นไปได้ไหม
Ja bpen bpai dai mai
Would it be possible?
เรื่องราวเธอกับฉัน เธอลืมมันหมดแล้วใช่ไหม
Reuang rao tur gup chun tur leum mun mot laeo chai mai
You’ve already forgotten about our history, haven’t you?
แต่ไม่รู้ทำไม
Dtae mai roo tummai
But I don’t know why

ที่ไม่มีคำไหน มาอธิบาย
Tee mai mee kum nai mah attibai
There’s no explanation
ว่าตอนนี้ อิจฉาเขามากเท่าไหร
Wah dtaun nee itchah kao mahk tai rai
As to how jealous I am of him right now
แค่โทรหา เธอคงจะรีบไป
Kae toh hah tur kong ja reep bpai
He just calls and you rush off
ก็เลยไม่สนใจ ปล่อยฉันเอาไว้คนเดียว เหมือนเดิม
Gor loey mai son jai bploy chun ao wai kon diao meuan derm
And you don’t care, you leave me alone just the same

(*,*,*)

   

Written by : FWW & Dear
Composed by : FWW
Arranged by : FWW
Executive Producer : พิชัย จิราธิวัฒน์
Producer : FWW
Mastering, Mixdown, Arrange, Compose, All Intruments, Melody & Lyrics : FWW

Title: คนเดียว บางที / Kon Diao Bahng Tee (Alone Sometimes)
Artist: Youngohm
Album: [Single]
Year: 2019

(*) บอกเธอว่าไม่ต้องกังวล
Bauk tur wah mai dtaung gung won
I told you that you don’t have to worry
ฉันแค่อยากจะอยู่คนเดียวบางที
Chun kae yahk ja yoo kon diao bahng tee
Sometimes I just want to be alone
โทรศัพท์เธอไม่ต้องโทร
Tohrasup tur mai dtaung toh
You don’t have to call
แค่ต้องการชีวิตที่มันพอดี
Kae dtaung gahn cheewit tee mun por dee
I just want a perfect life
เธอไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการ
Tur mai chai sing tee chun dtaung gahn
You’re not what I want

แค่ยังไม่อยากจะสนทนา
Kae yung mai yahk ja son tanah
I just don’t want to talk about it yet
ฉันอยู่ในโลกของฉันนี้คือแดนสนธยา
Chun yoo nai lohk kaung chun nee keu daen sontaya
I’m in my own world, this is the land of twilight
และจากทุกทุกสิ่งที่ฉันได้พบได้เจอ
Lae jahk took took sing tee chun dai pob dai jur
And from everything I’ve found
มันบอกกับฉันว่ามันยังไม่ใช่เธอ
Mun bauk gup chun wah mun yung mai chai tur
It’s told me that it’s still not you

ไม่เป็นไรนะฉันจะรีบไปหา
Mai bpen rai na chun ja reep bpai hah
It’s okay, I’ll hurry to see you
เมื่อตอนที่ฉันนั้นพร้อม
Meua dtaun tee chun nun praum
When I’m ready
ขอเวลาให้ฉันสักพักเธออย่าพึ่งมาทัก
Kor welah hai chun suk puk tur yah peung mah tuk
Give me a break, don’t come greeting me yet
มันยังไม่ใช่ตอนนี้
Mun yung mai chai dtaun nee
Now’s still not the right time

ใจฉันซ่อนอยู่สุดขอบฟ้า
Jai chun saun yoo soot kaup fah
My heart is hidden high in the sky
ถ้าเธอจะไปหาเธอต้องไม่รีบร้อน
Tah tur ja bpai hah tur dtaung mai reep raun
If you want to look for it, you must not rush things
ถ้าฉันคือสิ่งที่ใจเธอต้องการ
Tah chun keu sing tee jai tur dtaung gahn
If I’m what your heart wants
ตัวเธอนั้นก็ต้องทน
Dtua tur nun gor dtaung ton
You have to put up with it
Girl don’t blame it on me
Girl, don’t blame it on me
Girl don’t blame it on me
Girl, don’t blame it on me
I just wanna keep it low key
I just want to keep it low key

(*)

วายโอทัวร์ไลฟ์ชีวิตช่างวุ่นวาย
Wai oh tour life cheewit chahng woon wai
Oh man, tour life, life is so chaotic
ทัวร์ทั่วประเทศไทยเจอคนตั้งมากมาย
Tour tua bpratayt thai jur kon dtung mahk mai
I tour all over Thailand and meet so many women
ไม่ใช่แค่เธอคนเดียว
Mai chai kae tur kon diao
You’re not the only one
อย่าคิดว่าเธอสำคัญเลยเชียว
Yah kit wah tur sumkun loey chiao
Don’t think you’re so important
ฉันว่ามันน่าจะจบคืนเดียว
Chun wah mun nah ja jop keun diao
I think this should just be a one-night stand
ทั้งทั้งที่เธอเองก็เป็นดารา
Tung tung tee tur eng gor bpen dahrah
Even though you’re a celebrity
แต่ยามค่ำคืนเธอแต่ยังแอบมาหา
Dtae yahm kum keun tur dtae yung aep mah hah
At night, you still just secretly come to see me
เธอลืมไม่ลงเธอคงจะติดใจ
Tur leum mai long tur kong ja dtit jai
You can’t forget, you’re addicted to me
เธอบอกฉันโตเกินไปแบบผิดวัย
Tur bauk chun dtoh gern bpai baep pit wai
You told me I was too big, like I was the wrong age
ทั้งทีเธอนั้นก็รู้ว่าฉันไม่ต้องการ
Tung tee tur nun gor roo wah chun mai dtaung gahn
Even though you know I don’t want you
อย่าทำตัวเป็นเจ้าของเพราะมันน่ารำคาญ
Yah tum dtua bpen jao kaung pror mun nah rumkahn
Don’t act like you own me because it’s so annoying
ฉันไม่สนเธอจะเป็นคนอยู่ในวงการไหน
Chun mai son tur ja bpen kon yoo nai wong gahn nai
I don’t care what circle you’re in
ถามฉันรึยังว่าฉันต้องการไหม
Tahm chun reu yung wah chun dtaung gahn mai
Have you asked me what I want yet?
Hey YO just let me go let me go
Hey, yo, just let me go, let me go

(*)

   

Lyrics : YOUNGOHM
Produced : NINESIXSOUL
Directed : DIRECTORNET
Mixed & Mastered : MIKESICKFLOW