Archives

All posts by Tahmnong

Title: คามือ / Kah Meu (Red-Handed)
Artist: Korean Panda
Album: [Single]
Year: 2019

จบไปแล้วอีกหนึ่ง
Jop bpai laeo eek neung
Another one is over
ปิดไปแล้วอีกฉาก
Bpit bpai laeo eek chahk
Another scene has ended
หมดลงแล้วทุกอย่าง
Mot long laeo took yahng
Everything is up
สิ่งที่ฉันเคยสร้าง
Sing tee chun koey sahng
The things that I once created
ทุกอย่างที่เคยฝันมา
Took yahng tee koey fun mah
Everything I once dreamed of

(*) จากไปแล้วอีกคน
Jahk bpai laeo eek kon
Another person has left
แม้จะร้องจนไม่เหลือน้ำตา
Mae ja raung jon mai leua num dtah
Even though I cried until I didn’t have any tears left
เกลียดที่ฉันต้องอยู่
Gliet tee chun dtaung yoo
I hate that I must live
อย่างคนไม่เหลือทางสู้
Yahng kon mai leua tahng soo
Like someone who doesn’t have a way left to fight
ที่จะให้เธอกลับมา
Tee ja hai tur glup mah
To get you to come back

(**) ทำไมต้องเป็นแบบนี้
Tummai dtaung bpen baep nee
Why must it be like this?
ทำไมฉันต้องทำมันพังลงทุกที
Tummai chun dtaung tum mun pung long took tee
Why do I have to destroy it every time?
และทำไมต้องเป็นอย่างนี้
Lae tummai dtaung bpen yahng nee
And why must it be like this?
กับรักที่ทุ่มเทหมดทั้งหัวใจ
Gup ruk tee toom tay mot tung hua jai
With a love that I devoted my entire heart to
ทำไมเป็นคนห่วยแบบนี้
Tummai bpen kon huay baep nee
Why am I an unlucky person like this?
แค่ความรักก็ถือเอาไว้ไม่ไหว
Kae kwahm ruk gor teu ao wai mai wai
I just can’t keep a hold of love
ยิ่งพยายามทำมันสักเท่าไหร่
Ying payayahm tum mun suk tao rai
The more I try
สุดท้ายยิ่งพังทลายคากับมือ
Soot tai ying pung talai kah gup meu
In the end, the more it’s destroyed by my hand

(*,**,**)

คามือ
Kah meu
Red-handed

   

EXECUTIVE PRODUCER : สุธี แสงเสรีชน
EXECUTIVE DIRECTORS : เทพอาจ กวินอนันต์, บอย โกสิยพงษ์
COMPOSER : บอย โกสิยพงษ์
ARRANGED : สามิตร ดิษฐสูงเนิน, อภิชา สุขแสงเพ็ชร

   
I dig the Daft Punk-esque Panda helmets haha~ Funny music video ^^

Title: ความหมาย / Kwahm Mai (Meaning)
Artist: Bodyslam
Album: วิชาตัวเบา / Wicha Dtua Bao
Year: 2018

เอื้อมคว้า เก็บดวงดาวหมดฟ้า
Euam kwah gep duang dao mot fah
Reaching out, collecting the stars that fill the sky
ครอบครองท้องนภา นั้นเพื่ออะไร
Kraup kraung taung napah nun peua arai
Why possess the sky?
สิ่งที่ใฝ่ฝัน หากเป็นจริงตามนั้น
Sing tee fai fun hahk bpen jing dtahm nun
If the things we dream of became true shortly after
อาจจะไม่สำคัญ ถ้าไร้ ซึ่งคนเข้าใจ
Aht ja mai sumkun tah rai seung kon kao jai
They might not be important if we’re lacking someone who understands
และหากไม่มีใครเคียงข้างกาย
Lae hahk mai mee krai kiang kahng gai
And if we don’t have anyone at our side

แค่บางครั้ง เพียงได้มองรอยยิ้ม
Kae bahng krung piang dai maung roy yim
Sometimes, just seeing your smile
ได้ยินเสียงของเธอ หัวเราะเบาๆ
Dai yin siang kaung tur hua ror bao bao
Hearing your voice laughing gently
ก็ยังเป็นทุกครั้ง ที่ใจคนๆนี้
Gor yung bpen took krung tee jai kon kon nee
Is still everything to my heart
ได้เจอเรื่องดีๆ ได้ลบเลือน ความปวดร้าว
Dai jur reuang dee dee dai lop leuan kwahm bpuat rao
I can face good things, I can erase the pain
เพราะเธอคือสิ่งที่เยียวยาหัวใจ
Pror tur keu sing tee yiao yah hua jai
Because you’re the thing that takes care of my heart

(*) มองตรงไปข้างหน้า
Maung dtrong bpai kahng nah
Looking straight ahead
ไขว่คว้าเพียงความว่างเปล่า ไม่มีจุดหมาย
Kwai kwah piang kwahm wahng bplao mai mee joot mai
I was grabbing only emptiness, it was pointless
ยิ่งหายิ่งพยามเท่าไหร่ ยิ่งไม่เจอ
Ying hah ying payahm tao rai ying mai jur
The more I searched, the more I tried, the more I didn’t find it
แต่กลับมามองข้างๆ
Dtae glup mah maung kahn gkahng
But I ended up looking beside me
ตรงนี้คือทุกอย่าง ที่มีความหมาย
Dtrong nee keu took yahng tee mee kwahm mai
Right here is everything that’s meaningful
แค่รู้เพียงหันมาเมื่อใด ยังเห็นเธอ
Kae roo piang hun mah meua dai yung hen tur
Just knowing that whenever I look, I’ll still see you

กับวันที่เหนื่อยเหลือเกิน แรงไม่มีเหลือพอ
Gup wun tee neuay leua gern raeng mai mee leua por
With the days I’m so tired without enough strength left
รู้ว่าเธอรอ รู้ว่าได้พักใจ
Roo wah tur ror roo wah dai puk jai
I know you’re waiting, I know I can rest my heart
ยังมีเธอข้างๆ อย่างนี้ เสมอ
Yung mee tur kahng kahng yahng nee samur
I still have you beside me like this, always

(*)
สุดท้ายหัวใจต้องการแค่นี้ แค่รักเธอ
Soot tai hua jai dtaung gahn kae nee kae ruk tur
In the end, this is all my heart needs, just to love you

Title: You Are Real
Artist: Peck Palitchoke (เป๊ก ผลิตโชค)
Album: [Single]
Year: 2019

เธอเดินมาเติมสีสัน เธอทำให้ชีวิตฉัน ค้นพบความแปลกใหม่
Tur dern mah dterm see sun tur tum hai cheewit chun kon pob kwahm bplaek mai
You showed up and added color, you made my life discover the exotic
เธอคือความจริงที่ฝัน ดูดีมีความสร้างสรรค์ ไม่ซ้ำใคร
Tur keu kwahm jing tee fun doo dee mee kwahm sahng sun mai sum krai
You’re the truth I dreamed of, you look good, you have creativity, you don’t mimic anyone

(*) ไม่ต้องไปเสริมเติมแต่งก็ซึ้งก็ถูกใจ ฉันรักตัวจริงสิ่งที่เธอเป็น
Mai dtaung bpai serm dterm dtaeng gor seung gor took jai chun ruk dtua jing sing tee tur bpen
There’s no need to add anything, you’re impressive, I like it, I love you for the real you
เธอทำให้เห็นทุกสิ่งจริงแท้ในแบบเธอ วันนี้ฉันเจอหนึ่งเดียวที่ตามหา
Tur tum hai hen took sing jing tae nai baep tur wun nee chun jur neung diao tee dtahm hah
You make me see that everything is genuine in your style, today I’ve found the one thing I’ve been searching for
มันคงจะเป็นรักแท้ ดูแลกันบนทางไกล เคียงข้างกันเรื่อยไป
Mun kong ja bpen ruk tae doo lae gun bon tahng glai kiang kahng gun reuay bpai
It’s probably true love, we’ll take care of each other on this long road, always beside each other
รักแท้ต้องเผยตัวตน ไม่มีอะไรปลอมปน รักจนหมดหัวใจ
Ruk tae dtaung poey dtua dton mai mee arai bplaum bpon ruk jon mot hua jai
True love must reveal itself, nothing is fake, I love you with all my heart
The one that makes me feel The way you’re so real
The one that makes me feel, the way you’re so real

Right now you make it so clear
Right now you make it so clear
เธอเดินเข้ามาในเวลาที่ฉันนั้นอ่อนเพลีย
Tur dern kao mah nai welah tee chun nun aun plia
You showed up when I was exhausted
And you’re freshy Full of energy เป็นอะไรที่ ใครใครก็ต้องการ
And you’re freshy full of energy bpen arai tee krai krai gor dtaung gahn
And you’re fresh, full of energy, what’s wrong? Everyone wants you
Yo อยากบอกให้เธอรู้ไว้ สิ่งที่เธอนั้นเป็นนั้นไม่เหมือนใคร
Yo yahk bauk hai tur roo wai sing tee tur nun bpen nun mai meuan krai
Yo, I want to tell you that the things you are are unlike anyone else
รสชาติของเธอสัมผัสหัวใจ
Rot chaht kaung tur sumput hua jai
Your flavor touched my heart
Cause you make me feel The real you inside
Cause you make me feel the real you inside

(*)

   

คำร้อง : สุรักษ์ สุขเสวี
คำร้อง : (Rap) ธงฉัตร ฤทธิวงศ์
ทำนอง : อมรสุดา กาญจนภี
เรียบเรียง: โสตถินันท์ ไชยลังการณ์

   

…Gosh, I feel like I’ve been ragging on Peck a lot lately, but if you all could have seen my face as I listened to this… It just sounds like bad karaoke night haha, not a professional singer. It doesn’t help that both the Thai and the English lyrics are a bit cheesy and cringe-worthy as well, and I won’t even comment on all the lines talking about the “real her” and “not having to change anything” coming from someone who has a full frequent-customer-card at the plastic surgeon. As a whole, it’s just not a good release for him, in my opinion

Title: ขอบคุณ / Kaup Koon (Thank You)
English Title: “Once”
Artist: Mints
Album: [Single]
Year: 2019

มีเรื่องราวมากมาย
Mee reuang rao mahk mai
There were so many things
ผ่านอะไรด้วยกัน
Pahn arai duay gun
We went through together
ในตอนนั้น
Nai dtaun nun
Back then
เธอกับฉันเคียงข้างกันไป
Tur gup chun kiang kahng gun bpai
You and I were at each other’s sides

คิดถึงมันเมื่อไหร่
Kit teung mun meua rai
Whenever I think about it
ก็ทำให้มีน้ำตา
Gor tum hai mee num dtah
It makes me cry
มีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ
Mee roy yim siang hua ror
And makes me smile and laugh
เพราะฉันคุ้นเคย
Pror chun koon koey
Because it’s familiar to me

ความทรงจำที่ดี
Kwahm song jum tee dee
The best memories
จะยังคงเหลืออยู่
Ja yung kong leua yoo
Still remain

(*) วันผ่าน ไปสักแค่ไหน
Wun pahn bpai suk kae nai
However many days pass
แต่ฉันจะเหมือนเดิม
Dtae chun ja meuan derm
I’m the same

(**) ถ้าไม่เคยมีกัน
Tah mai koey mee gun
If we never had each other
ไม่เคยทะเลาะกัน
Mai koey talor gun
Never argued
ก็คงไม่รู้ว่าเคยรักกันขนาดไหน
Gor kong mai roo wah koeyr uk gun kanaht nai
I’d probably never know how much I loved you
จากเคยมีเธอ
Jahk koey mee tur
From once having you
จากกันไม่มีสองเราไม่เหมือนเก่า
Jahk gun mai mee saung rao mai meuan gao
We separated, there’s no more “us,” it’s not the same
ได้รู้ว่าความเสียใจเป็นอย่างไร
Dai roo wah kwahm sia jai bpen yahng rai
I learned what sadness is like
ดีแค่ไหน ที่เคยได้รักกัน
Dee kae nai tee koey dai ruk gun
How nice it is to have once loved you

มันยิ่งตอกยิ่งย้ำยิ่งซ้ำที่เดิม
Mun ying dtauk ying yum ying sum tee derm
The more it’s emphasized, the more it repeats
ยิ่งทำให้ลืมไม่ได้
Ying tum hai leum mai dai
The more it makes me unable to forget

(*,**)

Title: เรามาอย่างสันติ / Rao Mah Yahng Sundti (We Come in Peace)
Artist: Slot Machine
Album: [Single]
Year: 2019

เริ่มต้นถึงจุดจบ, พบก็เพื่อจาก
Rerm dton teung joot jop pob gor peua jahk
From beginning to end, we meet to separate
รักหรือเกลียด สุดท้ายคืออากาศ
Ruk reu gliet soot tai keu ahgaht
Love or hate, in the end, it’s the air
รับรู้ทุกสิ่ง ด้วยจินตนาการ
Rup roo took sing duay jindtanahgahn
Acknowledging everything with imagination
ด้วยจิตจักรวาล
Duay jit jukkrawahn
With the mind of the universe

มีความจริงในทุกสิ่ง
Mee kwahm jing nai took sing
There’s truth in everything
ที่คอยให้คนค้นหาคำตอบ
Tee koy hai kon kon hah kum dtaup
That makes people search for an answer
แต่มีคำคมของคนลวงหลอก
Dtae mee kum kom kaung kon luang lauk
But there’s clever words of deceptive people
ให้หลงจนต้องคอยและเฝ้ารอ
Hai long jon dtaung koy lae fao ror
Causing us to get lost until we must wait and wait

เราจึงเดินทางผ่านมาจาก
Rao jeung dern tahng pahn mah jahk
We have journeyed from
จักรวาลที่แสนไกลห่าง
Jukkrawahn tee saen glai hahng
A distant galaxy
เราค้นพบว่า “ชีวิตช่างสั้น”
Rao kon pob wah cheewit chahng sun
We’re searching for “a very short life”
ทุกข์ทนทั้งคืนและวัน
Took ton tung keun lae wun
Suffering both day and night
ช่างไร้ทิศทาง
Chahng rai tit tahng
Without any direction

(*) เริ่มต้นถึงจุดจบ, เมื่อพบก็เพื่อจาก
Rerm dton teung joot job meua pob gor peua jahk
From beginning to end, when we meet, it’s to separate
จะรักหรือเกลียด สุดท้ายคืออากาศ
Ruk reu gliet soot tai keu ahgaht
Love or hate, in the end, it’s the air
รับรู้ทุกสิ่ง ด้วยจินตนาการ
Rup roo took sing duay jindtanahgahn
Acknowledging everything with imagination
ชีวิตหนึ่งคือพรุ่งนี้ของเมื่อวาน
Cheewit neung keu proon gnee kaung meua wahn
One life is the tomorrow of yesterday
เริ่มต้นถึงจุดจบ
Rerm dton teung joot jop
From beginning to end
เริ่มต้นถึงจุดจบ
Rerm dton teung joot jop
From beginning to end

เมื่อมองไปยังอดีตยิ่งย้ำให้มองที่หัวใจ
Meua maung bpai yung adeet ying yum hai maung tee hua jai
When we look at the past, the more it stresses that we look at our hearts
อันคนเราเป็นไป
Un kon rao bpen bpai
The existence of us humans
อยู่ที่ใจตนเอง ที่เป็นคนกำหนด
Yoo tee jai dton eng tee bpen kon gumnot
Is in our own hearts, it’s humans who determine it

(*)

   

Lyrics: Karinyawat Durongjirakan
Music: Atirath Pintong, Janevit Chanpanyawong, Atichon Pintong, Krittithee Sangdee
Arranged by: Slot Machine, Justin Stanley, Keith Megna
Producer: Justin Stanley

Title: ผักบุ้งลอยฟ้า / Buk Boong Loy Fah (Morning Glories Floating in the Sky)
Artist: Bodyslam
Album: วิชาตัวเบา / Wicha Dtua Bao
Year: 2018

ไร้แรงต้านทาน
Rai raeng dtahn tahn
Without the power to resist
ฝืนความจริงที่โหดร้าย
Feun kwahm jing tee hoht rai
Opposing the cruel reality
ได้รู้ซึ้งในความหมาย
Dai roo seung nai kwahm mai
Able to know the meaning
ฉากสุดท้ายความฝัน
Chahk soot tai kwahm fun
Of the final scene of the dream
ดวงดาวที่ลอยเกลื่อนฟ้า
Duang dao tee loy kleuan fah
The stars that float in the sky
ฉาบแสงแต้มเติมท้องนภา
Chahp saeng dtaem dterm taung napah
The glaze of light smeared over the sky
แม้โรยแรงมืดมิดยังอยู่ตรงนั้น
Mae roy raeng meut mit yung yoo dtrong nun
Even when it’s dark and I’m losing strength, it’s still right there

(*) นาทีที่ลอยอยู่บนฟ้าเพียงข้ามคืน
Nahtee tee loy yoo bon fah piang kahm keun
The moment it’s floating up in the sky, only at night
สักครั้งที่ใครเหลียวมองใครเลยจะรู้
Suk krung tee krai liao maung krai loey ja roo
Any time that anyone turns and looks, they’ll know

ร้ายดีแค่ไหนต้องขอบคุณความรัก
Rai dee kae nai dtaung kaup koon kwahm ruk
However good or bad it’s been, I must thank love
เศษดินที่ลอยขึ้นฟ้า
Set din tee loy keun fah
The pieces of earth that float up to the sky
สุดฝืนสิ้นแรงร่วงลงมา
Soot feun sin raeng ruang long mah
Resisting, exhausted, then falling down
เพราะมีเธอคนนี้ที่ยังยอมรับ
Pror mee tur kon nee tee yung yaum rup
Because I have you who still accepts me

(*)

(**) ก็แค่ผักบุ้งที่ลอยฟ้าเพียงชั่วคราว
Gor kae puk boong te eloy fah piang chua krao
Just a morning glory that’s floating temporarily in the sky
สุดท้ายชีวิตคล้ายดาวต้องตกลงดิน
Soot tai cheewit klai dao dtaung dtok long din
In the end, life, like a star, must fall down to earth
พ่ายแพ้ซึ่งแรงดึงดูด
Pai pae seung raeng deung doot
Defeated by the power attracting it

ไฟสีแดงลุกโชนบนกระทะ
Fai see daeng look chohn bon grata
A red flame blazes on a pan
ดั่งไฟการแสดงสาดแสงมาปะทะ
Dung fai gahn sadaeng saht saeng mah bpata
Like a light show dashing lights everywhere
ถูกหั่นถูกผัดปรุงรสกะระยะ
Took hun took put bproong rot garaya
Every piece, every powder seasons with time
เพื่อจะโยนขึ้นฟ้าใครสูงคือชนะ
Peua ja yohn keun fah krai soong keu chana
To throw it up to the sky, whoever is highest is the winner

ผู้คนโอชะปรบมือเกรียวกราว
Poo kon oh chabprop meu griao grao
People unanimously applaud
อิ่มท้องอิ่มตาแหงนหน้ามองดุจดาว
Im taung im dtah ngaen nah maung doot dao
Full stomachs, full eyes, looking up at the stars
แต่สิ่งใดขึ้นฟ้าย่อมหล่นร่วงกราว
Dtae sing dai keun fah yaum lon ruang grao
But anything that goes up in the sky is likely to fall back down
เมื่อสิ้นเสียงปรบมือก็แค่อาหารหวานคาว
Meua sin siang bprop meu gor kae ahhahn wahn kao
When the sound of applause stops, it’s just a sweet dessert

ไม่ยืนยาวหรืออนันตกาล
Mai yeun yao reu anungahn
It’s not long-lasting or infinite
ลอยฟ้าแค่ชั่วคราวดิ่งอีกฟากอาคาร
Loy fah kae chua krao ding eek fahk ahkahn
Floating in the sky is just temporary, then it falls back down to the ground
หลังจบการแสดงก่อนจะเริ่มรับประทาน
Lung jop gahn sadaeng gaun ja rerm rup bpratahn
After finishing the performance, before starting to eat
ผักบุ้งแค่อยากขอบคุณคนรอรับฉันลงจาน
Puk boong kae yahk kaup koon kon ror rup chun long jahn
The morning glories just want to thank the people who waited to receive me on their plate

(*,**)

เกิดมาจากดิน กลับไปสู่ดิน
Gert mah jahk din glup bpai soo din
Born from the earth and returning to the earth
เพียงผักบุ้งลอยฟ้าหาได้มีปีกบิน
Piang puk boon gloy fah hah dai mee bpeek bin
Just morning glories floating in the sky, searching for wings to fly
เกิดมาจากน้ำจากสายธารา
Gert mah jahk num jahk sai tahrah
Born from water and returning to the river
เพียงผักบุ้งลอยฟ้าหาใช่ดวงดารา
Piang puk boong loy fah hah chai duang dahrah
Just morning glories floating in the sky, not stars

เกิดมาจากโคลนถูกเด็ดจากแอ่ง
Gert mah jahk klohn took det jahk aeng
Born from mud, plucked from a lake
ยินดีที่ได้มีค่าได้รับรสปรุงแต่ง
Yin dee tee dai mee kah dai rup rot bproong dtaeng
Happy to be valuable, to be flavored
เกิดมาจากพื้นงอกจากบาดาล
Gert mah jahk peun ngauk jahk bahdahn
Born from the ground, sprouting from the earth
ในวันที่ลอยฟ้าได้โปรดรับฉันลงจาน
Nai wun tee loy fah dai bproht rup chun long jahn
When I’m floating in the sky, please accept me onto your plate
รักยังไม่ห่างหาย
Ruk yung mai hahng hai
Love still hasn’t vanished

Title: เช้าที่ดวงตะวันไม่เคยส่องแสง / Chao Tee Duang Dtawun Mai Koey Saung Saeng (The Morning the Sun Never Shone)
Artist: Bodyslam
Album: วิชาตัวเบา / Wicha Dtua Bao
Year: 2018

เช้าที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยส่องแสง เพียงลำพังเดินทางท่ามกลาง ห่าฝนลมแรง
Chao tee duang ahtit mai koey saung saeng paing lumpung dern tahng tahm glahng hah fon lom raeng
The morning that the sun never shone, I was all alone, travelling in the middle of a rainstorm
ฝันเล็กๆ กำลังมอดไป เหนื่อยล้าเหลือเกินหัวใจ จะหยัดยืน ได้อีกสักเท่าไหร่
Fun lek lek gumlung maut bpai neuay lah leua gern hua jai ja yut yeun dai eek suk tao rai
Small dreams are dying out, I’m so exhausted, how much longer will my heart withstand this?

ขอบฝัน เหน็บหนาว วันที่คนบนฟ้าไม่เคยเห็นใจ
Kaup fun nep nao wun tee kon bon fah mai koey hen jai
The limit of dreams, so cold, the day that the person up in heaven never took sympathy on me
วันที่โลก ทั้งใบไมเคยอยู่เคียงข้างกัน
Wun tee lohk tung bai mai koey yoo kiang kahng gun
The day the world was never on my side

(*) จะมีบ้างไหม แค่ใครคนนึง กับแววตาที่พร้อมเข้าใจ
Ja mee bahng mai kae krai kon enung gup waew dtah tee praum kao jai
Will there be a single person with a gaze that’s ready to understand?
ที่คอยตักเตือนซักครั้ง ในนาทีที่ฉันหลงทาง
Tee koy dtuk dteuan suk krung nai nahtee tee chun long tahng
Who will keep reminding me during the moments that I’m lost?
อย่างน้อยบางคำ จากใครบางคน พังกำแพงบาดแผลในใจ
Yahng noy bahng kum jahk krai bahng kon pung gumpaeng baht plae nai jai
At least some words from some person, breaking down the barriers of the wounds in my heart
ในวันที่ยังไม่สาย วันที่ฉันยังพอเยียวยา มีไหม
Nai wun tee yung mai sai wun tee chun yung por yiao yah mee mai
When it’s still not too late, while I’m still being treated, do they exist?

ไม่เคยมีครบครันเหมือนดั่งผู้ใด ไม่เคยมีสักคราวครอบครัว ห้อมล้อมรอบกาย
Mai koey mee krop krun meuan dung poo dai mai koey mee suk krao kraup krua haum laum raup gai
I’ve never been completed like other people, I’ve never once had family surrounding me
มีเพียงลำพังชีวิตลำเค็ญ แต่ไร้ซึ่งคนเข้าใจ ใครที่ขีดชะตา ใครจะชี้ทางออก สุดท้าย
Mee piang lumpung cheeiwt lum den dtae rai seung kon kao jai krai tee keet chadtah krai ja chee tahng auk soot tai
I’m only alone, living in poverty, but without someone who understands, who has determined destiny? Who will point out the final exit?
เหน็บหนาว แตกร้าว เกินกว่าคนๆนี่ จะแบกทุกอย่าง
Nep nao dtaek rao gern gwah kon kon nee ja baek took yahng
Cold, breaking, it’s too much for me to bear everything
เหมือนชีวิตนี้มัน กำลังอับปราง
Meuan cheewit nee mun gumlung up bprahng
It’s like my life is capsizing

(*,*)

Title: ทฤษฎีวัคซีน / Tritsadtee Vaccine (The Theory of Vaccines)
Artist: Bodyslam
Album: วิชาตัวเบา / Wicha Dtua Bao
Year: 2018

On a pile of dreams, on pain and tears
What destroyed me made me stronger

(*) With millions of deceptive words that hurt me
With suffering that I still remember and hang on to
It won’t be erased until the day I die
Every story that has happened
With every mark that made you stab me
If you don’t hurt, you don’t know

(**) You gave me a vaccine for life, you gave me a vaccine for love
Even though it might hurt, it might be torture
Let every truth from yesterday
Remind me until I understand, I must thank you for hurting me

Who would have thought that you’d do that to me because you loved me?
That your actions of that day were you loving me?

(*,**)

I must thank you for once loving me

   

No streaming audio for this anywhere and I couldn’t find official lyrics, just an image file from a website with what I assume to be the correct lyrics, but I have no way of checking, so sorry if there’s any errors

Title: ไม่แก่ตาย / Mai Gae Dtai (Not Getting Old and Dying)
Artist: Bodyslam
Album: วิชาตัวเบา / Wicha Dtua Bao
Year: 2018

Until one day, no one can oppose time, we wither and wilt, it never comes back, accept it
Until the end, my heart will keep beating, however long this road is, I’ll keep walking

However many times I wake up and open my eyes, no matter where I look, the old world still has very challenging things
No matter where this road ends up, if I still wake up, if I’m still able, I’ll stand up from this dream until the last day

There’s so many rules, as we grow up, we learn the stories, be it good or bad, that child
Never fades, they’re right here in our hearts, not fading, not weakening even though time passes by

(*) However many times I wake up and open my eyes, no matter where I look, the old world still has very challenging things
I’m still that same child, I refuse to stop, I’m still searching, I’ll stand up from this dream until the last day

(**) How are we old? What do we have the right to be furious about? Who tells us where our anger should stop?
Where am I old? They say we’re out of date, calling us auntie or uncle, who cares?
Tomorrow I’ll fly, tomorrow I’ll eat, tomorrow I’ll turn inside out, tomorrow I’ll roll
And I’ll run like P’Toon, keep watching me, coming soon
I won’t stop until I’m out of strength, I’ll continue my journey, I don’t care about success
If rock still has never died, someone like me will also never get old and die

(*,**)

   

No streaming audio for this anywhere and I couldn’t find official lyrics, just an image file from a website with what I assume to be the correct lyrics, but I have no way of checking, so sorry if there’s any errors

Title: ยิ่งใกล้ใจยิ่งสั่น / Ying Glai Jai Ying Sun (The Closer We Are, the More My Heart Pounds)
Artist: Bow Maylada (โบว์ เมลดา)
Album: OST พชรมนตรา
Year: 2019

แค่มองตาก็ยังหลบ กลัวเธอค้นพบว่ามีใจ
Kae maung dtah go ryung lop glua tur kon pob wah mee jai
Just making eye contact with you, I still look away, I’m scared you find that I have feelings for you
มีเธอคนเดียวเป็นความหมาย ของหัวใจที่เงียบงัน
Mee tur kon diao bpen kwahm mai kaung hua jai tee ngiap ngun
Only you are the meaning of my silent heart

(*) อบอุ่นทุกครั้งที่ใกล้เธอ ไม่เจอก็เหม่ออยู่อย่างนั้น
Op oon took krung tee glai tur mai jur gor mur yoo yahng nun
I’m warm every time I’m near you, when we don’t meet, I get glum
ลังเลและไหวหวั่น ก็แอบรักเธอทั้งใจ
Lung lay lae wai wun gor aep ruk tur tung jai
Hesitant and nervous, I secretly love you with all my heart

(**) รู้บ้างไหม ยิ่งเจอกันฉันยิ่งรัก
Roo bahng mai ying jur gun chun ying ruk
Do you know the more we meet, the more I love you?
หักใจยิ่งลำบาก ไม่อยากให้เธอหายไป
Huk jai ying lumbahk mai yahk hai tur hai bpai
Restraining my heart is difficult, I don’t want you to disappear
ยิ่งหลบก็ยิ่งคิดถึง อยากดึงเธอมาไว้แนบกาย
Ying lop gor ying kit teung yahk deung tur mah wai naep gai
The more I avoid it, the more I think about you, I want to pull you by my side
เก็บเธอเป็นความฝันสวยงามในใจ
Gep tur bpen kwahm fun suay ngahm nai jai
And keep you as a beautiful dream in my heart

ยิ่งใกล้ใจยิ่งสั่นเพราะมีเธอ
Ying glai jai ying sun pror mee tur
The closer we get, the more my heart pounds because I have feelings for you

แค่ได้มองได้หายใจ ไม่ห่างเธอไปก็มากพอ
Kae dai maung dai hai jai mai hahng tur bpai gor mahk por
Just being able to look, being able to breathe not far from you is more than enough
เรื่องจริงตรงหน้าไม่กล้าขอ ไม่ครอบครอง แค่รักกัน
Reuang jing dtrong nah mai glah kor mai kraup kraung kae ruk gun
The reality in front of me is that I don’t dare ask; I don’t possess you, I just love you

(*, **)

อยากอยู่และหายใจใกล้ ๆ เธอ
Yahk yoo lae hai jai glai glai tur
I want to live and breathe near you

(**)
ยิ่งใกล้ใจยิ่งสั่นเพราะมีเธอ
Ying glai jai ying sun pror mee tur
The closer we are, the more my heart pounds because I have feelings for you

   

คำร้อง : สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์
ทำนอง/เรียบเรียง : เศรษฐศักดิ์ เศรษฐจิตต์