Archives

All posts by Tahmnong

Title: คนที่ถูกมองข้าม / Kon Tee Took Maung Kahm (The Overlooked Person)
Artist: Doublebam (Bambam Niwirin – แบมแบม นีวิรินทน์)
Album: OST สิงห์สั่งป่า / Sing Sung Bpah
Year: 2020

คนที่ถูกลืม คนไร้ความหมาย คนที่ไม่มีค่าเลย
Kon tee took leum kon rai kwahm mai kon tee mai mee kah loey
The forgotten person, the meaningless person, the worthless person
คนที่ถูกทิ้ง ใครเขาเมินเฉย มีเพียงแค่ลมหายใจ
Kon tee took ting krai kao mern choey mee piang kae lom hai jai
The abandoned person, everyone ignored me, I had only my breath

(*) ทุกคืนวันตัวฉัน มีเพียงแค่เดือน และ ดาว เป็นเพื่อนคอยมองอยู่ตรงนี้
Took keun wun dtua chun me epiang kae deuan lae dao bpen peuan koy maung yoo dtrong nee
Every day and night, I only had the moon and stars as my friends to keep watching over me here
ทุกนาทีเหน็บหนาว อยากมีใครสักคน จนได้พบเธอ ที่ดึงฉันขึ้นมา
Took nahtee nep nao yahk mee krai suk kon jon dai pob tur tee deung chun keun mah
Every moment was cold, I wanted someone until I found you, who pulled me up

(**) เธอเปลี่ยนให้ใครคนนึงที่เคยถูกมองข้ามไป จนวันนี้นั้นมีชีวิตใหม่
Tur bplian hai krai kon neung tee koey took maung kahm bpai jon wun nee nun mee cheewit mai
You changed someone who was once overlooked until today I have a new life
หยิบฉันที่ร่วงจากพื้นให้ยืนด้วยหัวใจ ดอกไม้ที่บานอีกครั้ง เพราะเธอ
Yip chun tee ruang jahk peun hai yeun duay hua jai dauk mai tee bahn eek krung pror tur
You picked me up and put me down able to stand with your heart, the flowers are blooming again because of you
เธอเปลี่ยนให้คนคนนึงที่เคยไม่น่าสนใจ มีความหมายทุกครั้งที่ใกล้เธอ
Tur bplian hai kon kon neung te ekoey mai nah son jai mee kwahm mai took krung tee glai tur
You changed one person who was once uninteresting and gave me meaning every time I’m near you
วันนี้ฉันไม่เหน็บหนาว วันนี้ฉันไม่ปวดร้าวอะไร เหมือนเดิม เมื่อวันนี้ฉันมีเธอ
Wun nee chun mai nep nao wun nee chun mai bpuat rao arai meuan derm meua wun nee chun mee tur
Today I’m not cold, today I’m not hurting like I used to when today I have you

คนที่มองเห็น คนที่ใส่ใจ คนที่ให้ความสำคัญ
Kon tee maung hen kon tee sai jai kon tee hai kwahm sumkun
The person who saw me, the person who paid attention to me, the person who gave me importance
คนที่อยู่เคียงคือเธอเท่านั้น เป็นดั่งลมหายใจ
Kon tee yoo kiang keu tur tao nun bpen dung lom hai jai
The person beside me is only you, you’re like my breath

(*,**)

   

คำร้อง-ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

Title: คิดถึงเหลือเกิน / Kit Teung Leua Gern (I Miss You So Much)
Artist: Maleewan Jimena (มาลีวัลย์ เจมีน่า)
Album: คืนวันพระจันทร์เป็นใจ / Keun Wun Prajun Bpen Jai
Year: 1993

ไกลอาจจะไกลแสนไกล
Glai aht ja glai saen glai
Far, you might be so far away
อาจจะไกลจนสุดสายตา
Aht ja glai jon soot sai dtah
You might be out of sight
เราห่างกันอาจจะไกลสุดฟ้า
Rao hahng gun aht ja glai soot fah
We might be separated on other sides of the sky
อาจจะเกินที่จะพบกัน
Aht ja gern tee ja pob gun
It might bee too far to meet

(*) แต่ความห่างไกลไม่เคยห้ามใจ
Dtae kwahm hahng glai mai koey hahm jai
But distance has never stopped my heart
ที่ยังคิดถึงส่งไปให้ถึงใจเธอ
Tee yung kit teung song bpai hai teung jai tur
That still misses you and sends my longing to your heart
อยากจะบอกเธอคิดถึงเธอเหลือเกิน
Yahk ja bauk tur kit teung tur leua gern
I want to tell you that I miss you so much

ยังไม่ลืมที่ได้เคยใกล้กัน
Yung mai leum tee dai koey glai gun
I still haven’t forgotten once being able to be near you
ไม่ลืมวันและคืนนั้นเลย
Mai leum wun lae keun nun loey
I haven’t forgotten those days and nights
ยังไม่ลืมที่เราคุ้นเคยที่เราผูกพัน
Yung mai leum tee rao koon koey tee rao pook pun
I still haven’t forgotten that we were intimate, that we had a relationship
ก่อนจากกันจนไกลแสนไกล
Gaun jahk gun jon glai saen glai
Before we separated far apart

(*,*)

อยากจะบอกเธอคิดถึงเธอเหลือเกิน
Yahk ja bauk tur kit teung tur leua gern
I want to tell you that I miss you so much

Title: ใจคอ / Jai Kor (Mood)
Artist: Palapol (พลพล)
Album: ยังยิ้มได้ / Yung Yim Dai (Still Able to Smile)
Year: 2002

ฉันคิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอทั้งคืนทั้งวัน
Chun kit teung tur chun kit teung tur chun kit teung tur tung keun tung wun
I think about you, I think about you, I think about you all day and night
น้ำหอมของเธอ น้ำเสียงของเธอ ท่าทางของเธอตอนสบตาฉัน
Num haum kaung tur num siang kaung tur tah tahng kaung tur dtaun sop dtah chun
Your scent, your voice, your manner when you make eye contact with me

ฉันฝันถึงเธอ ฉันเพ้อถึงเธอ ฉันหวังว่าเธอก็เป็นเหมือนกัน
Chun fun teung tur chun pur teung tur chun wung wah tur gor bpen meuan gun
I dream about you, I fantasize about you, I hope you’re the same
ขอบฟ้าของเรา สายน้ำของเรา กับเพลงของเราแค่ปลอบใจฉัน
Kaup fah kaung rao sai num kaung rao gup pleng kaung rao kae bplaup jai chun
Our sky, our stream, and our song just comfort me

(*) โอ้ดาวเอ๋ยใยเลยไม่รู้มีใครที่เค้าห่วง โธ่ลมเอ๋ยทำไมต้องหวงมาจางห่างหาย
Oh dao oey yai loey mai roo mee krai tee kao huang toh lom oey tummai dtaung huang mah jahng hahng hai
Oh, stars, why doesn’t she know she has someone who worries about her? Alas, wind, why have you taken her so far away?
ปล่อยให้ทนจนใจจะท้อใจคอจะทิ้งไป เจ้าจะรู้จะเห็นบ้างไหมใจคนที่รอ
Bploy hai ton jon jai ja tor jai kor ja ting bpai jao ja roo ja hen bahng mai jai kon tee ror
Leaving me to endure this until my heart is discouraged, I feel abandoned, will she know? Will she see the heart of this person who’s waiting?

เพราะรักเหลือเกิน เพราะรักถึงรอ ไม่รักไม่รอให้ใจไหวหวั่น
Pror ruk leua gern pror ruk teung ror mai ruk mai ror hai jai wai wun
Because I love you so much, because I love you, I’m waiting, if I didn’t love you, I wouldn’t wait and stress my heart out
เพราะรักถึงกลัว เพราะรู้ว่าไกล เผื่อเธอพบใครก็อาจลืมฉัน
Pror ruk teung glua pror roo wah glai peua tur pob krai gor aht leum chun
Because I love you, I’m scared, because I know we’re far apart, in case you meet someone else and forget about me

(*,*)

   

คำร้อง : กมลศักดิ์ สุนทานนท์
ทำนอง : สินทรัพย์ เอี่ยมเพ็ญแข;เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
เรียบเรียง : พันทาง พันธุ์ไทย

Title: เพราะเธอทุกอย่าง / Pror Tur Took Yahng (Everything’s Because of You)
English Title: “You Made Me This Way”
Artist: Hers
Album: [Single]
Year: 2020

ก่อนรอยยิ้มจะจางหาย
Gaun roy yim ja jahng hai
Before my smile faded away
ก่อนได้ซึ้งถึงความเดียวดาย
Gaun dai seung teung kwahm diao dai
Before I was affected by loneliness
ก่อนที่ใจฉันจะหมดแรง
Gaun tee jai chun ja mot raeng
Before my heart ran out of strength

เคยมีคนอยู่ข้างกาย
Koey mee kon yoo kahng gai
I used to have someone beside me
บอกกับฉันว่ารักมากมาย
Bauk gup chun wah ruk mahk mai
Telling me they loved me so much
แต่สุดท้าย
Dtae soot tai
But in the end

(*) (ต้องเจ็บเพราะเธอ)
(Dtaung jep pror tur)
(I had to hurt because of you)
เพราะเธอ คนเดียว ทุกอย่าง
Pror tur kon diao took yahng
Everything is all because of you
เข้ามาทำให้รักแล้วก็ไป
Kao mah tum hai ruk laeo gor bpai
Showing up, making me love you, then leaving
(คำพูดของเธอ)
(Kum poot kaung tur)
(Your words)
ทุกคำ ไม่จริง สักอย่าง
Took kum mai jing suk yahng
Not a single word was true
แค่คำหวานให้ฉันได้ตายใจ
Kae kum wahn hai chun dai dtai jai
They were just sweet words to make me fall for you
(อ่อนแอเพราะเธอ)
(Aun ae pror tur)
(I’m weak because of you)
ทุกวันจมกับน้ำตา
Took wun jom gup num dtah
Every day, I sink in my tears
ลืมว่าเคยยิ้มยังไง
Leum wah koey yim yung ngai
I’ve forgotten how I ever smiled
(ทั้งหมดเพราะเธอ)
(Tung mot pror tur)
(It’s all because of you)
เพราะเธอ เพราะเธอ ทุกอย่าง
Pror tur pror tur took yahng
Because of you, because of you, everything
ที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้ ได้ยินไหม
Tee tum hai chun bpen baep nee dai yin mai
That made me like this, do you hear?

ตื่นขึ้นมาจากความฝัน
Dteun keun mah jahk kwahm fun
I woke up from a dream
เพื่อมารู้ว่าความเป็นจริง
Peua mah roo wah kwahm bpen jing
To learn that in reality
คำว่ารักไม่มีความหมาย
Kum wah ruk mai mee kwahm mai
Love is meaningless

เคยมีเธออยู่ข้างกาย
Koey mee tur yoo kahng gai
I used to have you by my side
บอกกับฉันว่ารักมากมาย
Bauk gup chun wah ruk mahk mai
Telling me you loved me so much
แต่สุดท้าย
Dtae soot tai
But in the end

(*)

หรือเธอไม่เคยรู้เลย ใช้ชีวิตตามที่เคย
Reu tur mai koey roo loey chai cheewit dtahm tee koey
Did you never know? You just lived your life as usual
แค่เบื่อก็ทิ้งเอาไว้ที่ตรงนั้น
Kae beua gor ting ao wai tee dtrong nun
You just got bored and dumped me right there
ที่ตรงนี้ เหลือใครคนหนึ่งกลางทาง
Tee dtrong nee leua krai kon neung glahng tahng
Right here there’s someone left in the middle of the road
ไม่อาจจะใช้ชีวิต เดินก้าวต่อไป
Mai aht ja chai cheewit dern gao dtor bpai
I can’t move on with my life
ไม่เหลืออะไรในวันนี้
Mai leua arai nai wun nee
I don’t have anything left today

(*,*)

   

เนื้อร้อง: นิภัทร์ กำจรปรีชา
ทำนอง: นิภัทร์ กำจรปรีชา
เรียบเรียง: นิภัทร์ กำจรปรีชา
โปรดิวเซอร์เพลง: นิภัทร์ กำจรปรีชา

Title: คนไม่มีเหตุผล / Kon Mai Mee Het Pon (A Person Without Reason)
Artist: Kett Thantup (เขตต์ ฐานทัพ)
Album: OST ป่านางเสือ / Bpah Nahng Seua
Year: ??

เมื่อคำว่ารัก ติดที่เหตุผล ก็เธอเป็นคนที่ตัวฉันไม่ควรมีใจ
Meua kum wah ruk dtit tee het pon gor tur bpen kon tee dtua chun mai kuan mee jai
When love is stuck to reason, you’re someone whom I shouldn’t have feelings for
ดั่งมีกำแพง กั้นเธอและฉันเอาไว้ ให้เรายิ่งต้องไกลจากกันไป
Dung mee gumpaeng gun tur lae chun ao wai hai rao ying dtaung glai jahk gun bpai
It’s like there’s a wall separating you and I, forcing us further apart
ทั้งที่ใจ มันต้องการจะรัก แต่ต้องดึงมันเอาไว้
Tung tee jai mun dtaung gahn ja ruk dtae dtaung dung mun ao wai
Even though my heart wants to love you, I must pull it back

(*) อยากกลายเป็นคนที่ไม่มีเหตุผล แค่อยากเป็นคนที่รักเธอ รักเธอด้วยใจฉัน
Yahk glai bpen kon tee mai mee het pon kae yahk bpen kon tee ruk tur ruk tur duay jai chun
I want to become a person without reason, I just want to be someone who loves you, loves you with all of my heart
จะยอมแค่ขอให้เรานั้น มีสักทางให้รักกัน จะแลกทุกอย่างเพื่อได้รักเธอ
Ja yaum kae kor hai rao nun mee suk tahng hai ruk gun ja laek took yahng peua dai ruk tur
I’d give up anything just to let us have some way to love each other, I’d trade everything to be able to love you

เมื่อต่างก็รัก แต่ต่างจุดหมาย อาจจะคล้ายๆเส้นขนานไม่มีวันเจอ
Meua dtahng gor ruk dtae dtahng joot mai aht ja klai klai sen kanahn mai mee wun jur
When we both love each other, yet we have separate destinations, it’s like we’re parallel lines, never meeting
แต่จะคอยเดินข้างเส้นขนานกับเธอ แค่ได้อยู่ข้างเธอก็พอแล้ว
Dtae ja koy dern kahng sen kanahn gup tur kae dai yoo kahng tur gor por laeo
But I’ll keep walking this parallel line with you, just being able to be beside you is enough
ในเมื่อใจ มันต้องการจะรัก ไม่อยากฟังหรอกเหตุผล
Nai meua jai mun dtaung gahn ja ruk mai yahk fung rauk het pon
When my heart wants to love you, I don’t want to listen to reason

แค่
Kae
I just
(*)

จะยอมแค่ขอให้เรานั้น มีสักทางให้รักกัน จะแลกทุกอย่างเพื่อได้รักเธอ
Ja yaum kae kor hai rao nun mee suk tahng hai ruk gun ja laek took yahng peua dai ruk tur
I’d give up anything just to let us have some way to love each other, I’d trade everything to be able to love you

Title: มัธยม / Muttayom (Highschool)
English Title: “M3”
Artist: Polycat
Album: [Single]
Year: 2020

อย่าใส่ใจตอนนั้นเลย ที่ลงท้าย friendship ของเธอ
Yah sai jai dtaun nun loey tee long tai friendship kaung tur
I don’t care about that time when I ended up with your friendship
บอกว่า always be friend forever
Bauk wah always be friend forever
You told me we’d always be friends forever
แค่จำคำเขามา ที่จริงมีความรักข้างใน ยังหวั่นไหวตลอดมา
Dtae jum kum kao mah tee jing mee kwahm ruk kahng nai yung wun wai dtalaut mah
I just remembered those words, in reality, there was love inside, I was always nervous

คอยเฝ้ามอง ตั้งแต่ตอนมือถือเรา มันยังเอาไว้แค่โทร
Koy fao maung dtung dtae dtaun meu teu rao mun yung aow ai kae toh
I kept watching since our phones were only used for calling
รู้ไหมว่าเธอคือ princess ในยุคที่ยังไม่มีปุ่มให้ follow
Roo mai wah tur keu princess nai yook tee yung mai mee bpoom hai follow
Do you know you were my princess in the era before there were “follow” buttons?
มันต้องถึงเวลาบอกสักที ว่าตั้งแต่
Mun dtaung teung welah bauk suk tee wah dtung dtae
It’s time to finally tell you that since

(*) อายุไม่เท่าไหร่ ก็อยากให้ใจได้เป็นของเธอ
Ahyoo mai tao rai gor yahk hai jai dai bpen kaung tur
I was young, I wanted my heart to be yours
ก็อยากจะเจอเธอคนนี้มาตั้งนาน มารักกัน ได้ไหม
Gor yahk ja jur tur kon nee mah dtung nahn mah ruk gun dai mai
I’ve wanted to see you for so long, could you love me?
โตแล้วก็จะรอ ก็อยากให้ใจตรงกันซักที
Dtoh laeo gor ja ror gor yahk hai jai dtrong gun suk tee
We’re grown now, but I’ll wait, I want our hearts to finally be the same
ก็อยากจะมีเธอคนนี้มาตั้งนาน มารักกัน come on come on รักกันเถอะ
Gor yahk ja mee tur kon ne emah dtung nahn mah ruk gun come on come on ruk gun tur
I’ve wanted to have you for so long, come love me, come on, come on, let’s love each other

วิชาที่นั่งหลังเธอ มันก็จำได้แค่ผมเปีย นอกจากนั้นเรียนไม่รู้เรื่อง
Wichah tee nung lung tur mun gor jum dai kae pom bpia nauk jahk nun rian mai roo reuang
In the class I sat behind you, I can only remember your braids, aside from that, I didn’t learn anything
เธอคงมองข้ามไป ก็ตอนนั้นฉันแค่ไอ้เกรียนที่มันรักเธอหมดใจ
Tur kong maung kahm bpai gor dtaun nun chun kae ai grian tee mun ruk tur mot jai
You looked past me, back then, I was just a little wimp who loved you with all his heart

และบางคน ก่อนคือเพื่อนเท่านั้นเอง กลับได้เป็นคู่วิวาห์
Lae bahng kon gaun keun peuan tao nun eng glup dai bpen koo wiwah
And some people who were just friends before end up getting married
มันเหมือนจะจริงอย่างเพลงกว่าจะรักที่เรานั้นเคยได้ร้องว่า
Mun meuan ja jing yahng pleng gwah ja ruk tee rao nun koey dai raung wah
It’s like it’s true, like the song “Gwah ja Ruk” that we used to sing, that
มันต้องใช้เวลา บอกอีกที ว่าตั้งแต่
Mun dtaung chai welah bauk eek tee wah dtung dtae
It takes time, I’ll tell you again that since

(*,*)

   

MUSIC : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
LYRICS : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
ARRANGE : รัตน จันทร์ประสิทธิ์

Title: หนีห่าง / Nee Hahng (Runs Far Away)
Artist: Kiankai Lae Wanich (เขียนไขและวานิช)
Album: [Single]
Year: 2018

ดวงตะวันนับคืนราตรีผ่านปี
Duang dtawun nup keun rahdtree pahn bpee
The sun counts the nights throughout the year
ดาวและเดือนเคลื่อนหมุนผ่านไปผ่านมา
Dao lae duan kleuan moon pahn bpai pahn mah
The stars and moon cycle by
ใจเธอยังคงสับสนอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนึง
Jai tur yung kong sup son yoo bon dao kror duang neung
Your heart is still confused on one planet
คอยหมุนผ่านไปรอบกายฉัน
Koy moon pahn bpai raup gai chun
Orbiting by around me

(*) นั่งมองดูดวงดาวฉันมองเห็นเธอสุกสกาว
Nung maung doo duang dao chun maung hen tur sook sagao
Sitting and looking at the stars, I see you twinkling
ส่องแสงเรืองรองนับกาวใจ
Saung saeng reuang raung nup gao jai
Shining brightly, counting the things connecting us
เธอเหมือนดวงดาวส่องแสง
Tur meuan duang dao saung saeng
You’re like a shining star

(**) วันดีคืนดีเธอหายลับไปจากดวงตาฉัน
Wun dee keun dee tur hai lup bpai jahk duang dtah chun
During the good days and nights, you disappear from my sight
มองไม่เห็นดวงใจเธอนั้น
Maung mai hen duang jai tur nun
I don’t see your heart
เธอเหมือนดวงดาวที่คอยหนีห่าง
Tur meuan duang dao tee koy nee hahng
You’re like a star that runs far away

(*,**,**)

Title: ลืม / Leum (forgotten)
Artist: Plusmind
Album: [Single]
Year: 2020

ช่วงเวลาที่ฉันมีเธอ อยากให้นานกว่านี้
Chuang welah tee chun mee tur yahk hai nahn gwah nee
When I have you, I want time to last longer
ฉันเองก็รู้ตัวดี ว่าฉันไม่มีความหมาย
Chun eng gor roo dtua dee wah chun mai mee kwahm mai
I know full well that I’m meaningless

(*) สมองมันยังคงจดจำเพียงเธอคนเดียวเท่านั้น
Samaung mun yung kong jot jum piang tur kon diao tao nun
My brain still only remembers you
และเรื่องราวที่ผ่านมาของเธอกับฉัน
Lae reuang rao tee pahn mah kaung tur gup chun
And the matters that have passed between you and me
ทรมานจิตใจอยู่อย่างนั้น ทำไม ไม่ลืมสักที …
Toramahn jit jai yoo yahng nun tummai mai leum suk tee
It tortures my heart like that, why haven’t I ever forgotten?

(**) อยาก “ลืม” เรื่องของเรา
Yahk leum reuang kaung rao
I want to forget about us
ไม่อยากคิด ถึงวันเก่า
Mai yahk kit teung wun gao
I don’t want to think about the old days
แต่มันยังตาม เป็นเหมือนเงา
Dtae mun yung dtahm bpen meuan ngao
But it still follows me like a shadow
มีแค่ฉันคนเดียว ใช่ไหม ที่ต้องทรมาน
Mee kae chun kon diao chai mai tee dtaung tormahan
I’m the only one who’s tortured by this, aren’t I?

(*,**,**)

ยังไม่รู้ อีกนานแค่ไหน
Yung mai roo eek nahn kae nai
I don’t know how much longer it’ll be
ความปวดร้าว ที่ตัวฉันมี
Kwahm bpuat rao tee dtua chun mee
This pain that I have
ใจดวงนี้ จะทนได้แค่ไหน กัน …
Jai duang nee ja ton dai kae nai gun
How long can my heart take it?

   

Lyrics : Adisorn Apaidusit
Melody : Adisorn Apaidusit
Arrange: Adisorn Apaidusit , PLUSMIND TEAM

Title: ภาพเก่า / Pahp Gao (Old Image)
Artist: Bie Sukrit (บี้ สุกฤษฎิ์)
Album: [Single]
Year: 2019

ตั้งแต่วันที่เราเลิกรา แม้ฉันเสียน้ำตาแต่พอจะเข้าใจ
Dtung dtae wun tee rao lerk rah mae chun sia num dtha dtae por ja kao jai
Since the day we said good-bye, even though I cried, I understood
เมื่อประคองรักไว้ไม่ไหว คือความจริงที่ต้องเจอ
Meua bprakaung ruk wai mai wai keu kwahm jing tee dtaung jur
When our love couldn’t be supported, it’s the truth I had to face
เมื่อเธอกับฉันไม่ใช่ ปล่อยมือกันไปและเดินตามทาง
Meua tur gup chun mai chai bploy meu gun bpai lae dern dtahm tahng
When you and I weren’t right, we had to let go of each other’s hands and follow different paths

(*) มันผ่านมานานเท่าไร ทุกอย่างเหมือนไปได้ดี
Mun pahn mah nahn tao rai took yahng meuan bpai dai dee
A long time had passed, everything was going well
จนมาถึงวันนี้ที่ได้พบเธออีกครั้ง
Jon mah teung wun nee tee dai pob tur eek krung
Until I saw you again today

(**) ภาพเก่าจางๆ เลือนรางมาแสนนาน
Pahp gao jahng jahng leuan rahng mah saen nahn
The old image that had faded so long ago
แค่เธอยิ้มครั้งเดียววันวานก็คืนกลับมา
Kae tur yim krung diao wun wahn gor keun glup mah
Of just you smiling from days past came back
มันเจ็บรู้ไหม คนที่เคยรักและเคยห่วงหา
Mun jep roo mai kon te ekoey ruk lae koey huang hah
Do you know it hurts? The person whom I once loved and cared about
แค่ทักกันแล้วก็ลา กับรอยยิ้มแสนธรรมดา
Kae tuk gun laeo gor lah gup roy yim saen tummadah
You just said hello, then said good-bye with an ordinary smile
แต่ฉันต้องเริ่มกลับมาสั่งหัวใจ
Dtae chun dtaung rerm glup mah sung hua jai
But I must start over ordering my heart
ให้ลืมเธออีกครั้งนึง
Hai leum tur eek krung neung
To forget you again

ตั้งแต่วันที่รักจบไป ฉันนั้นก้าวมาไกล กำลังไปได้ดี
Dtung dtae wun tee ruk jop bpai chun nun gao mah glai gumlung bpai dai dee
Since the day our love ended, I moved on, things were going well
มีชีวิตที่ควรจะมี แต่พอได้มาพบเธอ ภาพเก่าเดิมๆ ที่มี
Mee cheewit tee kuan ja mee dtae por dai mau pob tur pahp gao derm derm tee mee
I was living the life I should, but as soon as I saw you, the same old images I had
เพิ่งรู้ว่ามันไม่เคยเลือนราง
Perng roo wah mun mai koey leuan rahng
I just realized had never faded away

(*,**)

ภาพเก่าจางๆ เลือนรางมาแสนนาน
Pahp gao jahng jahng leuan rahng mah saen nahn
The old image that had faded so long ago
แค่เธอยิ้มครั้งเดียววันวานก็คืนกลับมา
Kae tur yim krung diao wun wahn gor keun glup mah
Of just you smiling from days past came back
มันเจ็บรู้ไหม คนที่เคยรักและเคยห่วงหา
Mun jep roo mai kon te ekoey ruk lae koey huang hah
Do you know it hurts? The person whom I once loved and cared about
แค่ทักกันแล้วก็ลา กับรอยยิ้มแสนธรรมดา
Kae tuk gun laeo gor lah gup roy yim saen tummadah
You just said hello, then said good-bye with an ordinary smile
แต่ฉันต้องเริ่มกลับมาสั่งหัวใจ
Dtae chun dtaung rerm glup mah sung hua jai
But I must start over ordering my heart
ว่าชีวิตนี้ไม่มีเธอไม่เป็นไร
Wah cheewit nee mai mee tur mai bpen rai
That this life without you is okay
จะลืมเธออีกครั้งนึง
Ja leum tur eek krung neung
I’ll forget you again

   

เนื้อร้อง : ปิยะ ครุธา
ทำนอง : พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล
เรียบเรียง : ธนทัต ชัยอรรถ

Title: คนไม่มีหัวใจ / Kon Mai Mee Hua Jai (A Person Without a Heart)
Artist: Pun Basher
Album: [Single]
Year: 2020

มองดูเหมือนกับคนทั่วไป
Maung doo meuan gup kon tua bpai
Looking around, I’m like everyone else
ที่ยังพอหายใจ ได้อย่างเดิมทุกวัน
Tee yung por hai jai dai yahng derm took wun
And am still able to breathe just the same every day
มองดูคงรู้ไม่ถึงข้างใน ว่ามันตายทั้งเป็น
Maung doo kong roo mai teung kahng nai wah mun dtai tung bpen
Looking, you can’t know what’s inside, that I completely died
ในวันที่เธอทิ้งกัน
Nai wun tee tur ting gun
The day you abandoned me

คำลวงที่เธอบอก
Kum luang tee tur bauk
The deceptive words you tell
ทำคนให้แหลกสลาย
Tum kon hai laek salai
Destroy people

(*) เหลือเพียงตัวแต่ไม่มีจิตใจ
Leua piang dtua dtae mai mee jit jai
All that’s left is my body, but I don’t have a mind
ยังมีชีวิตก็ไร้วิญญาณ
Yung mee cheewit gor rai winyahn
I’m still alive, but I’m without a spirit
วกเวียนวนบนโลกใบนี้
Wok wian won bon lohk bai nee
Wandering around in circles in this world
จะหลุดจะพ้นทุกข์ได้เมื่อไหร่
Ja loot ja pon took dai meua rai
When will I be able to escape this suffering?

กลายเป็นคนไม่มีหัวใจ
Glai bpen kon mai mee hua jai
I’ve become a person without a heart
ที่ยังทรมานอยู่กับคืนและวัน
Tee yung toramahn yoo gup keun lae wun
Who’s still tortured day and night
ใจเราที่ยกให้เธอไป
Jai rao tee yok hai tur bpai
My heart that I gave to you
มันคงไม่สำคัญ เธอจึงเหยียบย่ำกัน
Mun kong mai sumkun tur jeung yiap yum gun
Wasn’t important, so you stomped all over it

นาทีที่เธอไป
Nahtee tee tur bpai
The moment you left
ใจมันก็แหลกสลาย
Jai mun gor laek salai
My heart was destroyed

เหลือเพียงตัวแต่ไม่มีจิตใจ
Leua piang dtua dtae mai mee jit jai
All that’s left is my body, but I don’t have a mind
ยังมีชีวิตก็ไร้วิญญาณ
Yung mee cheewit gor rai winyahn
I’m still alive, but I’m without a spirit
เฝ้ารอคอยนาทีสุดท้าย
Fao ror koy nahtee soot tai
Waiting for the final moment
ที่ยังไม่รู้ว่าคือเมื่อไหร่
Tee yung mai roo wah keu meua rai
I still don’t know when it’ll be

(*)

ที่เคยรักกัน
Tee koey ruk gun
That I once loved you
ไม่มีความหมาย
Mai mee kwahm mai
Is meaningless
ทุกวันก็…
Took wun gor
Every day…

(*)

   

คำร้อง : โป โปษยะนุกูล
ทำนอง : ปู CANDYMAN (อธิวัฒน์ พรหมจันทร์)
เรียบเรียง : ธนดล ช้างเสวก / ปุญญพัฒน์ พันธ์พิพัฒน์ / CANDYMAN