Are you searching for something for your desk that can help you organize your upcoming events, tell you what the date is, and shows off your favorite lakorn stars all at the same time? If you are, this giveaway is for you!
With special thanks to eThaicd.com for providing the prizes, I have four brand new 2016 calendars, two from Channel 8 and two from Channel 3, to give to you guys! :)

Keep reading for details and instructions to enter~
Continue Reading

Title: ธรรมชาติโหด / Tummachaht Hoht (Cruel Nature)
Artist: Pumpuang Duangjan (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
Album: ??
Year: ??

มองนาใจแห้ง ฟ้าดินเหมือนแกล้ง สาปแช่งชาวนา
Maung nah jai haeng fah din meuan glaeng sahp chaeng chahwanah
Look at my dry field, it’s like heaven and earth are teasing me, cursing the farmer
สงสารบิดรมารดา กู้เงินเขามา น้ำตาท่านริน
Song sahn bit ramahn dah goo nerng kao mah num dtah tahn rin
My poor parents, taking out a loan in tears
ความหวัง รักที่จริงจัง ก็มลายไปสิ้น
Kwahm wung ruk tee jing jung gor malai bpai sin
Hope and sincere love are destroyed
ขาดผลประโยชน์จากนา ครอบครัวของข้าก็แทบจะไม่มีกิน
Kaht pon bprayoht jahk nah kraup krua kaung kah gor taep ja mai mee gin
Without profits from the farm, my family won’t have anything to eat

ท่วมแล้วท่วมอีก คนรักก็ปลีกจะคิดโบยบิน
Tuam laeo tuam eek kon ruk gor bpleek ja kit boy bin
It’s flooding again and again, and my lover broke up with me, I want to fly away
ธรรมชาติโหดร้าย น้ำมากเกินไป กล้าก็ตายทั่วถิ่น
Tummachaht hoht rai num mahk gern bpai glai go dtai tua tin
Nature is so cruel, there’s too much water, it’s do or die all over the country
เท่านี้ยังไม่พอ ยังโดนโกงต่อ ไม่มีที่ทำกิน
Tao nee yung mai por yung dohn tohng dtor mai mee tee tum gin
This still isn’t enough, after that, we’re cheated with nothing to eat

ทั้งจนทั้งเจ็บ เหมือนโดนตอกเล็บ เมื่อมองผืนดิน
Tung jon tung jep meuan dohn dauk lep meua maung peun din
We’re both poor and suffering, it’s like a nail has been hammered into us when we look at the land
สู้ กัดฟันทำมา ถางดงพงป่า ปักกล้าลงดิน
Soo gut fun tum mah tahng dong pong bpah bpuk glah long din
Struggling to farm, cutting down the jungle, planting seeds into the ground
หนี้ สินรุงรัง ต้นบ้างดอกบ้าง เพราะกู้เขามากิน
Nee sin roong rung dton bahng dauk bahng pror goo kao mah gin
In debt with no wealth or sprouts of crops because we borrowed them to eat
ช่วยไม่ได้จำนองเขาขาด เถ้าแก่มาวัด ยึดกรรมสิทธิ์ผืนดิน
Chuay mai dai jum naung kao kaht tao gae mah wut yeut gum sit peun din
It can’t be helped, we missed the mortgage payment, the collector comes to take notes to foreclose on our land

ย้ายแล้วย้ายอีก จำต้องหลีก เพราะกู้หนี้ยืมสิน
Yai laeo yai eek jum dtaung leek pror goo nee yeum sin
Moving again and again, we must make room because we defaulted on our loan
บุกป่าต่อไป ถางดงพงใหม่ ก็เพื่ออาศัยทำกิน
Book bpah dtor bpai tahng dong pong mai gor peua ahsai tum gin
Continuing further into the jungle, clearing a new plot of land to live and grow food
อยากเกิดมาจน แม้พวกเราบ่น ก็ไม่มีคนเขาได้ยิน
Yahk gert mah jon mae puak rao bon gor mai mee kon kao dai yin
I want to be born poor; though we complain, there’s no one to hear it

Title: รู้ป่ะ / Roo Bpa (Do You Know?)
Artist: Bug Bunji
Album: Forest Girl
Year: 2000

รู้ รู้ไหมเธอรู้ หรือเปล่า
Roo roo mai tur roo reu bplao
Do you know? Do you know
ที่เราบังเอิญ เจอกันทุกที
Tee rao bung ern jur gun took tee
That we happen to meet every time?
รู้ รู้ไหมทำไมมันถี่
Roo roo mai tummai mun tee
Do you know why it’s so often?
ต้องเดินวนเวียน มาเจอเรื่อยเลย
Dtaung dern won wian mah jur reuay loey
I must walk in circles to keep running into you
เธอรู้ม่ะ…รู้ บ้าง หรือเปล่า
Tur roo ma roo bahng reu bplao
Do you know? Do you know?

รู้ รู้ไหม ฉันมีเรื่องใหญ่
Roo roo mai chun mee reuang yai
Do you know I have a big problem?
ต้องคอยโทรไป กวนเธอ ผู้เดียว
Dtaung koy toh bpai guan tur poo diao
I must keep calling and bothering you
เรื่องของฉัน ต้องมี เธอเกี่ยว
Reuang kaung chun dtaung mee tur giao
My issues need your intervention
นี่มันบังเอิญ อะไร มากมาย
Nee mun bung ern arai mahk mai
It’s a big coincidence
เธอรู้ม่ะ…รู้ บ้าง หรือเปล่า
Tur roo ma roo bahng reu bplao
Do you know? Do you know?

(*) เรื่องยังงี้ ทำอย่างไร ให้ เธอ รู้
Reuang yung ngee tum yahng rai hai tur roo
What can I do to let you know about an issue like this?

(**) รู้ ว่าคนน่ารัก แอบรัก
Roo wah kon naruk aep ruk
Do you know that someone cute has a crush on you?
เธอรู้บ้างมั้ย
Tur roo bahng mai
Do you know
ว่าคนน่ารัก คอยอยู่
Wah kon naruk koy yoo
That someone cute is waiting?
รู้ ถ้าเธอไม่รู้
Roo tah tur mai roo
If you don’t know
บอกเลย บอกหน่อยได้มั้ย
Bauk loey bauk noy dai mai
I’m telling you, can I tell you?
บอกเธอให้รู้ สักหน่อย
Bauk tur hai roo suk noy
I’m letting you know
เรื่องบังเอิญ มันเป็นอาการ
Reuang bung ern mun bpen ahgahn
This unexpected issue has the symptoms
ของคนที่รักเธอ
Kaung kon tee ruk tur
Of someone who loves you

รู้ รู้มั้ยที่ฉัน จ้องตา
Roo roo mai tee chun jaung dtah
Do you know that I stare in your eyes?
ฉันมองตาเธอ มาเจอหน้ากัน
Chun maung dtah tur mah jur nah gun
I look in your eyes, I run into you
คล้ายๆฉัน นั้นฝันกลางวัน
Klai klai chun nun fun glahng wun
It’s like I’m daydreaming
ที่มีอาการ มันเป็นเพราะใคร
Tee mee ahgahn mun bpen pror krai
Who are these symptoms because of?
เธอรู้ม่ะ…หรือเธอ ตาบอด
Tur roo ma reu tur dtah baut
Do you know, or are you blind?

(*,**,*)

รู้ ว่าคนน่ารัก แอบรัก
Roo wah kon naruk aep ruk
Do you know that someone cute has a crush on you?
เธอรู้บ้างมั้ย
Tur roo bahng mai
Do you know
ว่าคนน่ารัก คอยอยู่
Wah kon naruk koy yoo
That someone cute is waiting?
รู้ ถ้าเธอไม่รู้
Roo tah tur mai roo
If you don’t know
บอกเลย บอกหน่อยได้มั้ย
Bauk loey bauk noy dai mai
I’m telling you, can I tell you?
บอกเธอให้รู้ สักหน่อย
Bauk tur hai roo suk noy
I’m letting you know
บอกเธอเลย ว่าใครรักเธอ
Bauk tur loey wah krai ruk tur
I’m telling you that someone loves you
รักเธอมาก รู้เปล่า
Ruk tur mahk roo bplao
They love you a lot, do you know?

Title: 14 อีกครั้ง / Sip See Eek Krung (14 Again)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: Black & White
Year: 2006

ครั้งแรกที่เราได้เจอะกันวันนั้น
Krung raek tee rao dai jur gun wun nun
The first time we met that day
เธอเป็นเหมือนฝันที่ฉันตามหา
Tur bpen meuan fun tee chun dtahm hah
You were like the dream I’d been searching for
เมื่อฉันมองเธอ เธอประสานสายตาต่อตา
Meua chunmaung tur tur bprasahn sai dtah dtor dtah
When I looked at you, you looked in my eyes

(*) จากรอยยิ้มที่เธอส่งมา จากเวลาที่เราใกล้กัน
Jahk roy yim tee tur song mah jahkw elah tee rao glai gun
From the way you smiled at me, from the time that we were near
จับมือเธอไว้ข้างใจฉันแค่นาที
Jup meu tur wai kahng jai chun kae nahtee
I held hands with you in my heart for just a moment

(**) เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน 14
Tur tum hai chun roo seuk meuan dtaun sip see
You made me feel like I was 14
ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรก
Dtaun tee chun mee faen kon raek
When I had my first girlfriend
ลึกๆ ข้างในมันหวั่นมันไหวแปลกๆ
Leuk leuk kahng nai mun wun mun wai bplaek bplaek
Deep down inside, I’m nervous, it’s strange
เธอรู้ไหมฉันเหมือน 14 อีกครั้ง
Tur roo mai chun meuan sip see eek krung
Do you know I feel like I’m 14 again?
อารมณ์แบบนี้มันหายไปสักพัก
Ahrom baep nee mun hai bpai suk puk
This feeling has disappeared for a while
เคยมีคนรักก็โดนเขาหักอก
Koey mee kon ruk gor dohn kao huk auk
I used to have a girlfriend, but she broke my heart
เจ็บปวดแทบตายที่ข้างในยังช้ำฟกไม่หาย
Jep bpuat taep dtai tee kahng nai yung chum fok mai hai
It hurts to death that inside is still tender and hasn’t healed

(*,**,*,**,**)

   
คำร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : Holly Berry

Title: คือเธอ / Keu Tur (It’s You)
Artist: P.O.P
Album: Era
Year: 1998

ทุกวันคืนฉันตื่นยืนขึ้นมา เพื่อค้นหาบางอย่าง
Took wun keun chun dteun yeun keun mah peua kon hah bahng yahng
Every day and night, I’ve woken up to search for something
ฉันต้องการอะไรยังเป็นคำถาม
Chun dtaung gahn arai yung bpen kum tahm
What I want is still the question
ก็ยังตามหาอยู่
Gor yung dtahm hah yoo
But I’m still searching

ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไร จะเป็นใครผู้ใดอยากรู้
Wah sing nun ja bpen arai ja bpen krai poo dai yahk roo
What will that thing be? Who will it be? I want to know

สิ่งนั้นคงมีค่ากว่าอธิบาย มีความหมายเหนือสิ่งใด
Sing nun kong mee kah gwah attibai mee kwahm mai neua sing dai
That thing has value beyond explanation and meaning greater than anything else
จะเป็นอย่างไร สิ่งไหนอยู่ใกล้ไกล
Ja bpen yahng rai sing nai yoo glai glai
How will it be? Is it something far away or close?
แต่ก็รู้ว่ามีอยู่ และจะรอเพื่อมีสิ่งเดียว และจะรอเพื่อมีสิ่งนี้
Dtae gor roo wah mee yoo lae ja ror peua mee sing diao lae ja ror peua mee sing nee
But I know it exists, and I’ll wait for one thing, and I’ll wait for this thing

จะมี… แต่ฉัน กับสิ่งนั้นที่ฉันรออยู่
Ja mee dtae chun gup sing nun tee chun ror yoo
There will be only me and that thing I’m waiting for
อยากร้… ว่าเมื่อไร สิ่งนั้นที่ฉันรอ… จะเจอ
Yahk roo wah meua rai sing nun tee chun ror ja jur
I want to know when I’ll find that thing that I’m waiting for

ถึงวันที่ตัวฉันในวันนี้ ได้รู้ซึ้งถึงความหมาย
Teung wun tee dtua chun nai wun nee dai roo seung teung kwahm mai
Until I learned its meaning today
เพราะสิ่งนั้น ปลดปล่อยฉันจากหัวใจ
Pror sing nun bplot bploy chun jahk hua jai
Because that thing freed me from my heart
ไม่มีอะไรที่ฉันต้องรออีกต่อไป
Mai mee arai tee chund taung ror eek dtor bpai
I don’t have anything that I must wait for anymore

แต่จะรออยู่เพื่อสิ่งเดียว และจะรออยู่เพื่อสิ่งนี้
Dtae ja ror peua sing diao lae ja ror peua sing nee
But I’ll wait for one thing, and I’ll wait for this thing

(*) จะมี… แต่ฉัน กับสิ่งนั้นที่รออยู่
Ja mee dtae chun gup sing nun tee ror yoo
There will only be me and that thing that I’m waiting for
ได้รู้… และเข้าใจ ว่าสิ่งนั้นที่ฉันรอ… คือเธอ
Dai roo lae kao jai wah sing nun tee chun ror keu tur
I know and understand that that thing that I’m waiting for is you

( * )

Title: ร้อยแก้ว / Roy Gaeo (One Hundred Glasses)
Artist: Wan Thanakrit (ว่าน ธนกฤต) ft. Fukkling Hero (กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่)
Album: [Single]
Year: 2015

รวมแก้วที่แล้ว แก้วนี้เป็นแก้วที่ร้อย
Ruam gaeo tee laeo gao nee bpen gaeo tee roy
Adding up all the glasses, this is the hundredth glass
แก้วสุดท้ายของคืนนี้ต้องใช้สองมือ ประคองไว้
Gaeo soot tai kaung keun nee dtaung chai saung meu bprakaung wai
The last glass of tonight, I must use two hands to support it
แก้วที่แล้วฉันนั้นถือด้วยความวู่วาม ทำหลุดมือจนน้ำตามันหล่นไป
Gaeo tee laeo chun nun teu duay kwahm woo wahm tum loot meu jon num dtah mun lon bpai
The previous glass I handled too hastily, and it slipped from my hand until tears fell
แก้วนี้ต้องตั้งใจ นึกเรื่องที่แล้วมา
Gaeo nee dtaung dtung jai neuk reuang tee laeo mah
With this glass, I must think about the past

แก้วแรกที่พบ เพียงครั้งที่เราได้สบตา
Gaeo raek tee pob piang krung tee rao dai saung dtah
The first glass I found was just the time that we looked into each other’s eyes
แก้วที่คิดว่าความรักที่เคยคว้ามา ไม่ใช่ความฝัน
Gaeo tee kit wah kwahm ruk tee koey kwah mah mai chai kwahm fun
The glass that I thought was love, that I had once grabbed, wasn’t a dream
แก้วที่สองแก้วที่สามฉันคิดถึงเธอ
Gaeo tee saung gaeo tee sahm chun kit teung tur
With the second and third glass, I think of you
แก้วที่เธอไปคิดถึงใครคนนั้น
Gaeo tee tur bpai kit teung krai kon nun
The glass that’s you leaving, thinking about your someone else
แก้วที่เธอทิ้งกัน แก้วที่ฉันเสียใจ
Gaeo tee tur ting gun gaeo tee chun sia jai
The glass that’s you dumping me, the glass that’s for me being sad

(*) หมดไม่เหลือแล้ว แก้วของสองเรา เหลือเพียงรอยร้าว ที่ฝากไว้
Mot mai leua laeo gaeo kaung saung rao leua piang roy rao tee fahk wai
It’s over, nothing’s left, our glass has only a crack left in it
ฉันเสียเธอ และเสียใจ เธอรักใคร ไม่ใช่ฉัน
Chun sia tur lae sia jai tur ruk krai mai chai chun
I lost you and lost my heart, you love someone else, not me
แก้วสุดท้ายนี้ ดื่มให้หัวใจ ที่ถูกลืมไป ไม่มีชิ้นดี
Gaeo soot tai nee deum hai hua jai tee took leum bpai mai mee chin dee
This final glass I drink for my heart that has been forgotten and doesn’t have a good piece
รักเราที่เคยมี มันไม่จริง
Ruk rao tee koey mee mun mai jing
The love that we once had wasn’t real

(**) หนึ่งแก้วสุดท้าย เพราะรู้ว่าทนอีกไม่ไหว
Neung gaeo soot tai pror roo wah ton eek mai wai
This is the last glass because I know I can’t handle any more
แก้วที่พบว่าปัญหาไม่ได้มากมาย แค่เธอหลอกฉัน
Gaeo tee pob wah bpunhah mai dai mahk mai kae tur lauk chun
The glass that has found that there aren’t so many problems, just that you deceived me

(***) แก้วที่สอนว่าความรักไม่ใช่ด้านเดียว แก้วที่วางลงให้ไกลพ้นใจฉัน
Gaeo tee saun wah kwahm ruk mai chai dahn diao gaeo tee wahng long hai glai pon jai chun
The glass that taught me that love isn’t one-sided, the glass that has gotten me far away from my heart
แก้วที่ฉันรู้ทัน เมื่อฉันไม่เหลือใคร
Gaeo tee chun roo tung meua chun mai leua krai
The glass that I’ve gotten to know when I don’t have anyone else left

แก้วแรกเธอยกเพียวอย่างโอชา แก้วที่ 8 เธอหวานผสมโคคาโคลา
Gaeo raek tur yok piao yahng oh chah gaeo tee bpaet tur wahn pasom coca cola
The first glass, you had just straight tea, the 8th glass, you sweetened it with Coca Cola
แก้ว 11 ผสมหลงไหลกับโซดา ยกแก้ว 14 ผสมน้ำผึ้ง ทุกครั้งที่เธอโทรมา
Gaeo sip et pasom long lai gup soda yok gaeo sip sah pasom num peung took krung tee tur toh mah
The eleventh glass, you mixed infatuation with soda, the 14th glass, you mixed in honey every time that you called
แก้ว 15 เราเต้นด้วยกัน เพราะมันม่วน
Gaeo sip hah rao dten duay gun pror mun muan
The 15th glass, we danced together because it was fun
แก้ว 16 17 เธอเริ่มวางสายด้วยเสียงห้วนๆ
Gaeo sip hok sip jet tur rerm wahng sai duay siang huan huan
The 16th and 17th glass, you started to hang up abruptly
ผสมน้ำลายจากคำโกหกที่เธอบ้วน ที่แก้ว 19 ผสมน้ำตาที่แก้วยี่สิบถ้วน
Pasom num lai jahk kum gohhok tee tur buan tee gaeo 19 pasom num dtah tee gaeo yee sip tuan
You mixed your spit with the lies that you created by the 19th glass, and mixed tears into the 20th
ยกแก้วที่ 22 เพราะอยากลบเธอออกจากสมอง
Yok gaeo tee yee sip saung pror yahk lop tur auk jahk samaung
I raise the 22nd glass because I want to erase you from my brain
เพื่อนชวนยกแก้วที่ 35 บอกกลับมาโสดเราต้องฉลอง
Peuan chuan yok gaeo tee sahm sip hah bauk glup mah soht rao dtaung chalaung
My friends invite me to raise the 35th glass, telling me to celebrate being single again
หมดแก้วที่ห้าสิบแปด ขอให้เธอกรรมตามสนอง
Mot gaeo tee hah sip bpaet kor hai tur gum dtahm sanaung
Bottoms up on the 58th, I hope you get what’s coming to you
สุดท้ายนั่งดื่มลำพังแก้วที่เจ็ดสิบสอง
Soot tai nung deum lumpung gaeo tee jet sip saung
Finally, I sit alone drinking glass #72
เจ้าของร้านออกมาไล่ ฉันเดินไปอ้วก 80 แก้วคอไหม้ ใจโดนไฟลวก
Jao kaung rahn auk mah lai chun dern bpai uak bpaet sip gao kor mai jai dohn fai luak
The owner of the bar comes to kick me out, I go and throw up, the 80th glass burns my throat, and my heart is singed
คว่ำแก้วที่ 99 อีกแก้วจะพอแล้วพวก หมดแก้วที่ 100 ปาดน้ำตาที่ย้อย ชน…
Kwum gaeo tee gao sip gao eek gaeo ja por laeo puak mot gaeo tee roy bpaht num dtah tee yoy chon
Turning over glass #99, one more glass will be enough for me, bottoms up on #100, sweeping away the dripping tears

( * , ** , *** , *** )

Title: ที่ไหนก็เหมือนกัน / Tee Nai Gor Meuan Gun (Everywhere is the Same)
Artist: Anna Isaraporn (แอนนา อิสราภรณ์ จันทรโสภาคย์)
Album: Anna
Year: 2002

ริมทะเล ตอนเช้าบนหาดทราย
Rim talay dtaun chao bon haht sai
At the beach in the morning on the sand
หรือสาย สายนั่งรถกินลมกัน
Reu sai sai nung rot gin lom gun
Or in the afternoon, sitting in the car and inhaling the fresh air together
ตอนกลางวัน
Dtaun glahng wun
At noon
ที่ร้านประจำที่เราคุ้นเคย
Tee rahn bprajum tee rao koon koey
At the usual shop we frequent

(*) ไปกับเธอ ไม่ว่าเมื่อไหร่
Bpai gup tur mai wah meua rai
Whenever I go with you
ที่ไหนก็ดีได้ทั้งนั้น
Tee nai gor dee dai tung nun
Everywhere is good
เพราะทุกนาที ที่เราอยู่ด้วยกัน
Pror took nahtee tee rao yoo duay gun
Because every moment we have together
มันเป็นนาทีน่าจดจำ
Mun bpen nahtee nah jot jum
Is a memorable one

(**) ไม่ว่าที่ไหนก็เหมือนกัน
Mai wah tee nai gor meuan gun
Everywhere is the same
แค่เธออยู่กับฉัน
Kae tur yoo gup chun
Just you with me
เท่านั้นก็ดีเป็นพิเศษแล้ว
Tao nun gor dee bpen piset laeo
Only that is good, it’s special
ไม่ว่าวันไหนก็เหมือนกัน
Mai wah wun nai gor meuan gun
No matter the day, it’s the same
แค่มีเธอมีฉัน
Kae mee tur mee chun
Just you and me
วันนั้นงดงามยิ่งกว่าฝัน
Wun nun ngot ngahm ying gwah fun
Those days are more beautiful than dreams

(**) ไม่ว่าที่ไหนก็เหมือนกัน
Mai wah tee nai gor meuan gun
Everywhere is the same
แค่เธออยู่กับฉัน
Kae tur yoo gup chun
Just you with me
เท่านั้นก็ดีเป็นพิเศษแล้ว
Tao nun gor dee bpen piset laeo
Only that is good, it’s special
ไม่ว่าที่ไหนหรือเมื่อไหร่
Mai wah tee nai reu meua rai
No matter the place or the time
แค่ขอได้ใกล้เธอ
Kae kor dai glai tur
I just want to be near you
โลกนี้ก็น่าอยู่เหมือนเหมือนกัน
Lohk nee gor nah yoo meuan meuan gun
And this world is livable

ตอนกลางคืน ดูฟ้าคุยกับดาว
Dtaun glahng keun doo fah kooey gup dao
In the middle of the night, looking at the sky and talking to the stars
นั่งถึงเช้า รอรับดวงตะวัน
Nung teung chao ror rup duang dtawun
Sitting until morning, waiting to greet the sun
เรามีกัน
Rao mee gun
If we have each other
แค่ฟ้าเดิม เดิมก็ดูงดงาม
Kae fah derm derm gor doo ngot ngahm
The same old sky looks beautiful

(*,***,**,***)

Title: เกินหน้าที่ / Gern Nahtee (Beyond the Call of Duty)
English Title: “Can I”
Artist: Marc (Kamikaze)
Album: [Single]
Year: 2015

ก็ไม่รู้ต้องทำอย่างไร กับความรักข้างในจิตใจ
Gor mai roo dtaung tum yahng rai gup kwahm ruk kahng nai jit jai
I don’t know what to do with the love inside my heart
คำว่าเพื่อนกัน เปลี่ยนไปแล้วไง กับเธอ ฉันไม่เหมือนเดิม
Kum wah peuan gun bplian bpai laeo ngai gup tur chun mai meuan derm
The word “friends” has changed when it comes to you, I’m not the same

อยากจะหวงเธอเกินกว่านี้ อยากใกล้ชิดเธอมากกว่าใคร
Yahk ja huang tur gern gwah nee yahk glai chit tur mahk gwah krai
I want to be more jealous of you, I want to be closer to you than anyone else
อยากทำหน้าที่เกินคำว่าเพื่อนไป อยากจะเผยความนัยให้เธอ
Yahk tum nahtee gern kum wah peuan bpai yahk ja poey kwahm nai hai tur
I want to fulfill the duties beyond friendship, I want to reveal my implications towards you

(*) แอบคิดไปไกลกับเธอ แค่อยากเสนอ เรื่องจริงในใจ
Aep kit bpai glai gup tur kae yahk sanur reuang jing nai jai
I’m secretly fantasizing about you, I just want to present the truth in my heart
แต่มันกลัวๆทุกที ไม่กล้าพูดไป
Dtae mun glua glua took tee mai glah poot bpai
But I get scared every time, I don’t dare speak

(**) ได้แค่เพียงบอก รักเธอ รักเธอ ในใจ รู้ดี ฉันเป็นใคร
Dai kae piang bauk ruk tur ruk tur nai jai roo dee chun bpen krai
I can only tell you I love you, I love you in my heart, I know full well who I am
รักเธอ รักเธอ ถ้าเธอได้ยินจะเปลี่ยนไปไหม
Ruk tur ruk tur tah tur dai yin ja bplian bpai mai
I love you, I love you, if you heard it, would you change?
ถ้าเพื่อนคนหนึ่ง คิดเกิน เพื่อนกันไป
Tah peuan kon neung kit gern peuan gun bpai
If one of your friends felt more than just friendship towards you
แล้ววันของเรา จะเหมือนเดิมอยู่
Laeo wun kaung rao ja meuan dern yoo
Would our days still be the same?
หรือวันพรุ่งนี้ เธอจะหายไป ก็ไม่รู้เลย
Reu wun proong nee tur ja hai bpai gor mai roo loey
Or would you disappear tomorrow? I don’t know

ไม่อยากฝันคนเดียวอย่างนี้ อยากจะหวังไปไกลกว่านั้น
Mai yahk fun kon diao yahng nee yahk ja wung bpai glai gwah nun
I don’t want to dream alone like this, I want to hope further than that
ใจฉันเต้นแรง เกินแค่เพื่อนกัน แต่ว่าเธอ คงไม่ได้ยิน
Jai chun dten raeng gern kae peuan gun dtae wah tur kong mai dai yin
My heart is pounding more than just a friend’s would, but you don’t hear it

(*,**,**)

   
EXECUTIVE PRODUCER: เอกชัย จุลภมรศรี
PRODUCER : เอกชัย จุลภมรศรี
Co-PRODUCER : เนติ ผ่องพุทธคุณ
เนื้อร้อง : เนติ ผ่องพุทธคุณ
ทำนอง : แชมป์
เรียบเรียง : แชมป์

Title: ไม่ไหวจะโสด / Mai Wai Ja Soht (I Can’t Be Single)
Artist: Tonkao (R-Siam – ต้นข้าว อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2015

(*) put your hands up, put your hands up, put your hands up ใครอยากจะมีความรัก
Put your hands up put your hands up put your hands up krai yahk ja mee kwahm ruk
Put your hands up, put your hands up, put your hands up, who wants some loving?
put your hands up, put your hands up, put your hands up ฉันอาจจะรักก็ได้นะ
Put your hands up put your hands up put your hands up chun aht ja ruk gor dai na
Put your hands up, put your hands up, put your hands up, I’ll give you some

คอยเวลาเธอมา ก็ได้แต่มองดูนาฬิกา พอเวลาที่เธอจะมา ไอ้เราก็ดันไม่มีเวลา
Koy welah tur mah gor dai dtae maung doo nahligah por welah tee tur ja mah ai rao gor dun mai mee welah
I’m waiting for you to come, I can only look at the clock, but as soon as it’s time for you to come, I run out of time
แล้วจะทำยังไงพอเราจะไป เธอดันจะมา เลยลองพลิกดูนาฬิกา จริงๆ ก็ยังพอมีเวลา
Laeo ja tum yung ngai por rao ja bpai tur dun ja mah loey laung plik doo nahligah jing jing gor yung por mee welah
What will you do as soon as I leave? You’ll end up coming, so I try glancing at the clock, really, there’s still some time
ทนโสดไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวไม่ไหว จะโสด โปรดคนโสดได้ไหม ไม่ไหวข้างในมันอ่อนแอ
Ton soht mai wai laeo mai wai mai wai ja soht bproht kon soht dai mai mai wai kahng nai mun aun ae
I can’t stand being single, I can’t, I can’t be single, please be single, I can’t even, my inside is weak
ทนโสดไม่ไหว เหงาหัวใจมันปล่าวเปลี่ยว ให้อยู่คนเดียว เดี๋ยวหัวใจจะอ่อนแอ
Ton soht mai wai ngao hua jai mun bplao bpliao hai yoo kon diao diao hua jai ja aun ae
I can’t stand being single, it’s lonely and my heart is empty, if you leave me alone, pretty soon my heart will be weak

(**) แค่อยากจะบอก ไม่ได้ลวงไม่ได้หลอก ฉันหน่ะแพ้ความโสด
Kae yahk ja bauk mai dai luang mai dai lauk chun na pae kwahm soht
I just want to tell you that I’m not tricking you, I’m not deceiving you, I’ve just lost to being single
เธอได้โปรดเถอะอย่ามองเป็นอย่างนั้น แค่อยากจะมีเธอเอาไว้คอยมองหน้า
Tur dai bproht tur yah maung bpen yahng nun kae yahk ja mee tur ao wai koy maung nah
Please, don’t look at me like that, I just want to have you look at my face
แค่เวลาที่สั่นมีเธอนั้นกอดเอาไว้ให้ใจอุ่­น
Kae welah tee sun mee tur nun gaut ao wai hai jai oon
When we just have a short time, hug me and warm my heart

(*)

ยังกระวนกระวาย ก็ใจเจ้ากรรมกระจุยกระจาย ก็เจอะก็เจอกันเป็นประจำ
Yung grawon grawai gor jai jao gum grajooey grajai gor jur gor jur gun bpen bprajum
I’m still anxious, my unfortunate heart is a mess, we meet, we meet frequently
ก็ยังจะทำมาเป็นจะอาย ทั้งใจดันจะไป ก็ตัวเรานั้นมันดูจะอาย
Gor yung ja tum mah bpen ja ai tung jai dun ja bpai gor dtua rao nun mun doo ja ai
But I still act like I’m shy, my whole heart is pressing me to go, but I seem shy
ก็คงต้องลองมองดู เปิดใจมันเหมือนกับ WiFi
Gor kong dtaung laung maung doo bpert jai mun meuan gup wifi
You have to try looking, open your heart like wifi

( **, *)

party ก็เอาให้เต็มที่ ใครอยากจะรักก็ไม่ต้องพักนักเอาให้เต็มที่
Party gor ao hai dtem tee krai yahk ja ruk gor mai dtaung puk nuk ao hai dtem tee
If you want to party, I’m willing, if anyone wants to love, there’s no need to take it so slow, I’m willing
ไม่ต้องมีลีลา เอาแค่มีท่าที เวลาที่น้องยึกๆ ยักๆ กึกๆ กั๊กๆ มันดูน่ารักดี
Mai dtaun gmee lee lah ao kae mee tah tee welah tee naung yeuk yeuk yuk yuk geuk geuk guk guk mun doo nahruk dee
There’s no need to be stylish, just bring your attitude, when you’re shy and awkward, you look so cute

(**, **, *)

   
คำร้อง : B-KING
ทำนอง/เรียบเรียง : DJ-Jack

Title: บทเรียนจากน้ำตา / Bot Rian Jahk Num Dtah (Lesson from Tears)
Artist: Amp Phurikulkrit (The Star – แอมป์ ภูริกูลกฤษฎ์)
Album: OST Room Alone The Series 2
Year: 2015

รู้ทั้งรู้ใช่ไหม ว่ารักครั้งนี้ต้องจบลง
Roo tung roo chai mai wah ruk krung nee dtaung jop long
You know full well that this time, love must end, don’t you?
เธอเข้าใจใช่ไหม ต้องเหลือแค่ความผิดหวัง
Tur kao jai chai mai dtaung leua kae kwahm pit wung
You understand that all that’s left will be disappointment, right?

(*) ถึงต้องช้ำแค่ไหนรักมากเท่าไร
Teung dtaung chum kae nai ruk mahk tao rai
However much it must hurt, however much you love
ต้องฝืนมันต่อไป ไม่ว่าวันพรุ่งนี้
Dtaung feun mun dtor bpai mai wah wun proong nee
You must endeavor through it, no matter of tomorrow
ต้องยืนเดียวดายต้องรับ รับมันให้ไหว
Dtaung yeun diao dai dtaung rup rup mun hai wai
You must stand alone, you must accept it

(**) เก็บรักครั้งนี้ให้เป็นบทเรียน
Get ruk krung nee hai bpen bot rian
Keep love this time as a lesson
เก็บความทรงจำที่ปวดร้าว
Gep kwahm song jum tee bpuat rao
Keep the painful memories
ผิดพลั้ง จากน้ำตาที่ไหล
Pit plung jahk numd tah tee lai
And the mistakes from the tears that flowed
เผื่อรักที่เธอต้องเจอต่อไป
Peua ruk tee tur dtaung jur dtor bpai
So for the next love you face
จะรู้ว่าเรานั้นผ่านมาได้อย่างไร
Ja roo wah rao nun pahn mah dai yahng rai
You’ll know how we can get through it
บทเรียนจะสอนให้รู้ในคำว่ารัก
Bot rian ja saun hai roo nai kum wah ruk
Lessons will teach us to know love

เธอก็รู้ใช่ไหม สักวันมันคงต้องผ่านไป
Tur gor roo chai mai suk wun mun kond taung pahn bpai
You know that some day, it’ll pass, right?
เธอเข้าใจใช่ไหม แค่นี้ก็คงไม่ถึงตาย
Tur kao jai chai mai kae nee gor kong mai teung dtai
You understand that just this won’t kill you, right?

(*,**,*,**)

   
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง ศุภวัฒน์ เพ็ชรบุรี

Title: เจ็บนี้เพื่อเธอ / Jep Nee Peua Tur (This Pain is For You)
Artist: Fon Thanasuntorn (ฝน ธนสุนทร)
Album: เรียกที่รักได้มั้ย / Riak Tee Ruk Dai Mai (Can I Call You My Darling?)
Year: 2008

ความหมายจากสายตาเหม่อ ฟ้องว่าเธออยากไปกับเขา
Kwahm mai jahk sai dtah mur faung wah tur yahk bpai gup kao
The meaning from your distracted eyes indicates you want to go with her
แต่คงเห็นแก่ความหลังเรา ไม่กล้าเอ่ยคำ
Dtae kong hen gae kwahm lung rao mai glah oey kum
But you focus on our past, not daring to say a word
รู้ไหมใจฉันยิ่งเจ็บ ที่เธอต้องคอยเก็บงำ
Roo mai jai chun ying jep tee tur dtaung koy gep ngum
Do you know the more it breaks my heart that you must keep it hidden?
เพราะยังห่วงกลัวฉันจะช้ำหากเอ่ยคำลา
Pror yung huang glua chun ja chum hahk oey kum lah
Because you’re still worried and afraid that I’ll hurt if you say good-bye

ศักดิ์ศรีของใจดวงหนึ่ง ไม่ขอทนเห็นเธอหนักใจ
Suk see kaung jai duang neung mai kor ton hen tur nuk jai
The honor of my heart doesn’t want to see you stress
หากตัวฉันเองเป็นฝ่ายไป คงหมดปัญหา
Hahk dtua chun eng bpen fai bpai kong mot bpunhah
If I’m the extra party, I’ll solve the problem
ทางรักของฉันและเธอ ต้องเจอขวากหนามนานา
Tahng ruk kaung chun lae tur dtaun gjur kwahk nahm nah nah
The path of our love has faced many thorns
แต่กับเขาทุกอย่างพร้อมหน้าคว้าได้ทันที
Dtae gup kao took yahng praum nah kwah dai tun tee
But with her, you can grab everything in front of you immediately

(*) ถึงเจ็บเจียนตาย ให้เธอได้ดีฉันยอม
Teung jep jian dtai hai tur dai dee chun yaum
Though it’ll hurt to death, for you to be better off, I’ll consent
ขอพลีใจเธอตรมตรอมให้เธอสุขพร้อมเสียที
Kor plee jai tur dtrom dtraum hai tur sook praum sia tee
I want to sacrifice my heart for your happiness together
ขอโทษที่ฉันทำให้เธอเสียเวลาหลายปี
Kor toht tee chun tum hai tur sia welah lai bpee
I’m sorry for wasting so many years of your time
ขอเอาเจ็บครั้งนี้ใช้หนี้ความรักที่ค้าง
Kor ao jep krung nee chai nee kwahm ruk tee kahng
I want to take the pain this time and use it to run away from love

(**) ความหลังที่สองเรามี ปล่อยฉันทำหน้าที่จดจำ
Kwahm lung tee saung rao mee bploy chun tum nah tee jot jum
Of the past that the two of us had, let me be the one to remember it
ให้เธอคิดแต่สิ่งสวยงาม มีสุขสมหวัง
Hai tur kit dtae sing suay ngahm mee sook som wung
You just think of beautiful things and be happy
ไม่ต้องกลัวฉันเสียใจ ขอก้มหน้าไปตามทาง
Mai dtaung glua chun sia jai kor gom nah bpai dtahm tahng
You don’t have to be afraid that I’ll be sad, I want to bend down in front of you
หัวใจยอมเจ็บเรื้อรังเพื่อเธอ
Hua jai yaum jep reua rung peua tur
My heart is willing to hurt chronically for you

(*,**)

หัวใจยอมเจ็บเรื้อรังเพื่อเธอ
Hua jai yaum jep reua rung peua tur
My heart is willing to hurt chronically for you