Title: ถุงยาง / Toong Yahng (Condom)
Artist: L.Gor.Hor (Alcohol – L.ก.ฮ)
Album: [Single]
Year: 2014

หมดทางที่จะไป แล้วใช่ไหม
Mot tahng tee ja bpai laeo chai mai
You’re out of ways to go, aren’t you?
และหมดคนที่จะเอา เธอหรือยัง
Lae mot kon tee ja ao tur reu yung
And have you run out of people who will take you yet?
ที่ฉันรู้ว่าเธอคงหมดแรง อย่างนั้นเธอคงไม่กลับหลัง
Tee chun roo wah tur kong mot raeng yahng nun tur kong mai glup lung
I know you’re out of strength and won’t go back
ฉันรู้นิสัยนางมาร อย่างเธอ
Chun roo nisai nahng mahn yahng tur
I know the characteristics of a bitch like you

(*) แต่อย่าเลย ที่ฉันขอบใจ
Dtae yah loey tee chun kaup jai
But don’t, thank you
ที่เธอพลาดไป ฉันรู้ดี
Tee tur plaht bpai chun roo dee
I know full well you screwed up
มาพูดให้ฉันเห็นใจ มาพูดให้ฉันบ้าเอง
Mah poot hai chun hen jai mah poot hai chun bah eng
You come talking to make me take sympathy, you come talking to drive me crazy
เธอพูดให้เห็นความดีของเธอ
Tur poot hai hen kwahm dee kaung tur
You talk to show me how good you are

(**) มาบอกฉันว่าท้องกับฉันคงไม่ไหว ฉันคงรับไม่ได้
Mah bauk chun wah taung gup chun kong mai wai chun kong rup mai dai
You can’t tell me you’re knocked up with my kid, I won’t accept it
เธอไม่ต้องเอาน้ำตามาหลอกกัน
Tur mai dtaung ao num dtah mah lauk gun
You don’t have to bring your tears to trick me
ฝากบอกเขา ฉันได้กับเธอแค่ไม่กี่ครั้ง
Fahk bauk kao chun dai gup tur kae mai gee krung
Tell him we didn’t have sex that many times
ทุกครั้งก็สวมถุงยาง เชิญไปรักกันพอ
Took krung gor suam toong yahng chern bpai ruk gun por
And every time I used a condom, so you’re welcome to go and love him
แล้วเชิญเธอหรอยกันให้พอ ฉันบาย ๆ
Laeo chern tur roy gun hai por chun bai bai
And you’re welcome to go and screw him over, I’m out

(*,**,**)

Title: หัวใจซื้อไม่ได้ / Hua Jai Seu Mai Dai (The Heart Can’t Be Bought)
Artist: Fluke 60 Miles (ฟลุ๊ค 60 Miles)
Album: OST เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ / Piang Chai Kon Nee Mai Chai Poo Wiset
Year: 2016

เธอเคยรักใครจริงหรือเปล่า เธอเคยมีหัวใจบ้างหรือเปล่า อยากให้ตัวเธอนั้นลองเปิดใจ
Tur koey ruk krai jing reu bplao tur koey mee hua jai bahng reu bplao yahk hai dtua tur nun laung bpert jai
Have you ever really loved anyone? Have you ever had feelings for anyone? I want you to try opening your heart
ถึงแม้ว่าฉันจะดูว่างเปล่า แต่สิ่งที่ฉันทุ่มเทให้ไป มันคือความห่วงใยจากใจจริง
Teung mae wah chun ja doo wahng bplao dtae sing tee chun toomt ay hai bpai mun keu kwahm huang yai jahk jai jing
Though I may seem empty, the thing I’m devoting to you is concern from my sincere heart

(*) ก็หัวใจไม่มีอะไรซื้อได้ ทุกการกระทำที่ทำไป เธอรู้ไหมเพราะอะไร
Gor hua jai mai mee arai seu dai took gahn gratum tee tum bpai tur roo mai pror arai
But there’s nothing about the heart that can be bought, every action that is done, do you know what it’s because of?

(**) ถ้าไม่ใช่เพราะรักคำเดียว เหตุผลข้อเดียวที่อยากทำเพื่อเธอ อย่างไม่แคร์ศักดิ์ศรีในใจ
Tah mai chai pror ruk kum diao het pon kor diao tee yahk tum peua tur yahng mai care suk see nai jai
If it’s not because of the one word, “love?” That’s the only reason that I want to do things for you like I don’t care about the honor in my heart
ทั้งหมดนี้เพราะรักคำเดียว สั่งฉันให้ทำเพื่อเธอได้ทุกอย่าง
Tung mot nee pror ruk kum diao sung chun hai tum peua tur dai took yahng
Everything is because of the one word, “love,” you can order me to do everything for you
หากว่าเธอเธอยิ้มได้ ต่อให้ตายฉันก็จะทำ (แค่เธอยิ้มได้ ต่อให้ตายฉันก็จะทำ)
Hahk wah tur tur yim dai dtor hai dtai chun gor ja tum (kae tur yim dai dtor hai dtai chun gor ja tum)
If you, you can smile, even if I’ll die, I’ll do it (Just you being able to smile, even if I die, I’ll do it)

เธอจะมองฉันยังไงก็ตาม ก็ไม่ทำให้ฉันนั้นหยุดรักเธอ ยังมีเธอเสมอไม่เปลี่ยนใจ
Tur ja maung chun yung ngai gor dtahm gor mai tum hai chun nun yoot ruk tur yung mee tur samur mai bplian jai
You can look at me however you want, but it won’t make me stop loving you, I’ll always have you, I won’t change my mind

(*,**,**)

   
คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท

Title: พลาด / Plaht (Messed Up)
Artist: Endorphine
Album: สักวา49 / Sukgawah 49
Year: 2005

ไม่หวัง ใจจริงไม่เคยจะหวัง
Mai wung jai jing mai koey ja wung
I never hoped, seriously, I never hoped
แต่ใจมีถ้อยคำเก็บไว้ จนมันล้นหลั่ง เผลอพูดไป
Dtae jai mee toy kum gep wai jon mun lon lung plur poot bpai
But my heart had some words it was keeping in, until they overflowed and I carelessly spoke them
ก็รู้ คงไม่เหมือนเดิมอย่างเคย
Gor roo kong mai meuan derm yahng koey
I know things won’t be the same anymore
แค่มองดูท่าที จากเธอก็ดูรู้เลย ฉันพลาดไป
Kae maung doo tah tee jahk tur gor doo roo loey chun plaht bpai
Just looking at your mannerisms, I can tell, I messed up

บอกไปแล้ว อยากจะย้อนไปแก้ไข แต่ฉันจะทำได้อย่างไร
Bauk bpai laeo yahk ja yaun bpai gae kai dtae chun ja tum dai yahng rai
I told you, and now I want to turn back time and fix it, but what can I do?
จากนี้ จะมองหน้ากันได้ไหม และจะทำตัวคุ้นเคยอย่างไร
Jahk nee ja maung nah gun dai mai lae ja tum dtua koon koey yahng rai
From now on, will I be able to look you in the face? And how will I act casually
ให้เป็นเหมือนเดิม ของเรา
Hai bpen meuan derm kaung rao
Letting our matters remain the same?

เราจึงต้องห่างกันไปอย่างนี้ และคงต้องยอมรับสิ่งนี้
Rao jeung dtaung hahng gun bpai yahng nee lae kong dtaung yaum rup sing nee
So we must separate like this, and I must accept this
เมื่อฉันพลาดเอง ควบคุมหัวใจไม่ดี ไม่มีทางไหน
Meua chun plaht eng kuap koom hua jai mai dee mai mee tahng nai
When I screwed up and poorly controlled my heart, there’s no way

เราจึงต้องห่างกันไปอย่างนี้ และคงต้องยอมรับสิ่งนี้
Rao jeung dtaung hahng gun bpai yahng nee lae kong dtaung yaum rup sing nee
So we must separate like this, and I must accept this
เมื่อฉันพลาดเอง ควบคุมหัวใจไม่ดี
Meua chun plaht eng kuap koom hua jai mai dee
I messed up and poorly controlled my heart
เราจึงต้องห่างกันไปอย่างนี้ และคงต้องยอมรับให้ไหว
Rao jeung dtaung hahng gun bpai yahng nee lae kong dtaung yaum rup hai wai
So we must separate like this, and I must accept it
ฉันไม่ต้องการให้ใครลำบากหัวใจ จากคำว่ารัก ที่พลาดไป
Chun mai dtaung gahn hai krai lumbahk hua jai jahk kum wah ruk tee plaht bpai
I don’t need to let anyone bother my heart from the world love that messed things up

Title: วันฝนพรำ / Wun Fon Prum (Rainy Day)
Artist: Nan Watiya (แนน วาทิยา)
Album: OST พิรุณพร่ำรัก / Piroon Prum Ruk
Year: 2016

เราเจอกัน เมื่อในวันที่ฝนพรำ และเธอทำให้ฉันรู้ว่า
Rao jur gun meua nai wun tee fon prum lae tur tum hai chun roo wah
We met on a rainy day, and you made me realize that
ช่วงเวลาที่มีเธอเข้ามา ช่างมีความหมายมากมายเหลือเกิน
Chuang welah tee mee tur kao mah chahng mee kwahm mai mahk mai leua gern
The moment I had you come into my life was so meaningful

(*) ฝนหรือฟ้า ที่พาเรามาพบกัน และมันทำให้ฉันรักเธอ
Fon reu fah tee pah rao mah pob gun lae mun tum hai chun ruk tur
Was it the rain or the sky that led us to meet and made me love you?
สิ่งเดียวที่ฉันหวังไว้เสมอ แค่เธอจดจำทุกวันของเรา
Sing diao tee chun wung wai samur kae tur jot jum took wun kaung rao
The only thing I always hope for is just that you’ll remember every day of ours

(**) ไม่เห็นกัน คิดถึงฉันหรือเปล่า หรือว่าเธอจะลืมเรื่องเราหมดจากใจ
Mai hen gun kit teung chun reu bplao reu wah tur ja leum reuang rao mot jahk jai
When we don’t see each other, do you miss me? Or do you completely forget about us?
ที่ฉันมีเธอข้างๆ ที่ฉันมีเธอใกล้ๆ ไม่เคยเลือน ไม่เคยจางหายไป พร้อมกับฝน
Tee chun mee tur kahng kahng tee chun me tur glai glai mai koey leuan mai koey jahng hai bpai praum gup fon
The times I had you beside me, the times I had you near will never fade, will never disappear with the rain

(*,**,**)

   
คำร้อง วัลยา พระคุ้มครอง
ทำนอง/เรียบเรียง Vincent

Title: อาจจะเป็นเธอ / Aht Ja Bpen Tur (It Might Be You)
Artist: Klear ft. Polycat
Album: [Single]
Year: 2016

เปิดประตู เจอเธอยืนถือประคองช่อดอกไม้
Bpert bpradtoo jur tur yeun teu bprakaung chor dauk mai
I open the door to find you standing there with a boquet of flowers
กับคำถามที่ทำให้โลกเปลี่ยนไป อยากให้เป็นเธอ Yes, I do
Gup kum tahm tee tum hai lohk bplian bpai yahk hai bpen tur yes I do
With a world-changing question, I want it to be you, yes, I do

ตั้งแต่ฉัน ได้มีเธอหัวใจมันเบ่งบาน
Dtung dtae chun dai mee tur hua jai mun beng bahn
Since I got you, my heart has blossomed
ยิ่งกว่าดอกไม้ใดที่เคยให้กัน มันยิ่งกว่านั้น Yes, I do
Ying gwah dauk mai dai tee koey hai gun mun ying gwah nun yes I do
More than any flower I’ve ever given you, more than that, yes, I do

(*) จากคนไม่เหลือความเชื่อในรัก เธอสร้างความหวังอีกครั้งในใจ
Jahk kon mai leua kwahm cheua nai ruk tur sahng kwahm wung eek krung nai jai
From someone who didn’t have any belief left in love, you created hope again in my heart

(**) อาจจะเป็นเธอหรือเปล่า ตื่นเช้าขึ้นมาได้เจอหน้ากัน
Aht ja bpen tur reu bplao dteun chao keun mah dai jur nah gun
Might it be you? I wake up and see your face
กล่อมฉันทุกคืนให้นอนฝันดี อยากให้เป็นเธอ Yes, I do
Glaum chun took keun hai naun fun dee yahk hai bpen tur yes I do
You soothe me every night and give me sweet dreams, I want it to be you, yes I do

ทำให้ฉัน อยากเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม
Tum hai chun yahk bpen kon tee dee keun gwah derm
You make me want to be a better person
อยากดูแลรักเราให้ดีเท่าเธอ อยากตอบแทนเธอ Yes, I do
Yahk doo lae ruk rao hai dee tao tur yahk dtaup taen tur yes I do
I want to take care of our love as good as you, I want to repay you, yes, I do

(*,**)

(***) อยากให้เป็นเธอได้ไหม ให้ฉันได้มีความรักอย่างที่ฝัน
Yahk hai bpen tur dai mai hai chun dai mee kwahm ruk yahng tee fun
Can it please be you who makes me have love like I dreamed of?
จะร้ายหรือดีไม่ทอดทิ้งกัน อยากให้เป็นเธอ Yes, I do
Ja rai reu dee mai taut ting gun yahk hai bpen tur yes I do
Be it good or bad, we won’t abandon each other, I want it to be you, yes, I do

เธอ เธอ เธอ เธอ เธอหรือเปล่า
Tur tur tur tur tur reu bplao
You, you, you, you, is it you?

(**,***)

   
เนื้อร้อง : รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง : ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร
เรียบเรียง : Klear / Polycat / Dano

Title: รักทั้งหมดจากหัวใจ / Ruk Tung Mot Jahk Hua Jai (I Love You With Everything in My Heart)
Artist: Lee Panudej (ลี่ ภานุ)
Album: OST นางทาส / Nahng Taht
Year: 2016

ฉันรักเธอ รักทั้งหมดจากหัวใจ
Chun ruk tur ruk tung mot jahk hua jai
I love you, I love you with everything in my heart
ไม่เคยยอม ให้ใครมาแทนที่เธอ
Mai koey yaum hai krai mah taen tee tur
I’ve never allowed anyone to replace you
แล้วทำไม เหตุใด ใจของฉันต้องเจอ
Laeo tummai het dai jai kaung chun dtaung jur
So why, for what reason, must my heart face
ความเจ็บปวด ที่เธอเป็นคนทำ
Kwahm jep bpuat tee tur bpen kon tum
Pain that you’ve inflicted?

ฟ้าเป็นใจ ให้มาพบกันชาตินี้
Fah bpen jai hai mah pob gun chaht nee
Heaven was on my side, letting us meet in this lifetime
ให้เรามี เรื่องราวที่ดีให้จำ
Hai rao mee reuang rao tee dee hai jum
Letting us have a wonderful story to remember
แล้วทำไม เหตุใด ปล่อยให้เวรให้กรรม
Laeo tummai het dai bploy hai wen hai gum
So why, for what reason, has it let fate
ตามมาหลอก ให้ทนให้ทุกข์ใจ
Dtahm mah lauk hai ton hai took jai
Come to deceive me, making me suffer?

(*) รู้ฉันรู้ รักเธอแล้วใจต้องช้ำ
Roo chun roo ruk tur laeo jai dtaung chum
I know, I know if I love you, my heart will get broken
แต่บอกให้ใจ ไม่รักเธอก็ไม่ได้
Dtae bauk hai jai mai ruk tur gor mai dai
But I can’t tell my heart not to love you
รักก็รักเท่าฟ้า แค้นก็แค้นมากมาย
Ruk gor ruk tao fah kaen gor kaen mahk mai
I love you, I love you as high as the sky, I’m angry, I’m so angry
บอกไม่ถูกเลยใจตัวเอง
Bauk mai took loey jai dtua eng
I can’t really tell my own heart

(**) ฉันรักเธอ รักทั้งหมดจากหัวใจ
Chun ruk tur ruk tung mot jahk hua jai
I love you, I love you with everything in my heart
ตัดก็กลัว ให้รักต่อไปก็เกรง
Dtut gor glua hai ruk dtor bpai gor greng
I’m too scared to give you up, but I fear continuing to love you
ได้แค่เพียงเฝ้ารอ ให้สวรรค์ เปิดเผย
Dai kae piang fao ror hai sawun bpert poey
I can only wait for heaven to reveal
ทางให้เอง สุดท้ายเป็นเช่นไร
Tahng hai eng soot tai bpen chen rai
How the path for me will end up

(*,**)

(ได้แค่เพียง เฝ้ารอให้เธอคิดได้เอง…สักวันหนึ่ง รักเราจะเป็นเหมือนเดิม)
(Dai kae piang fao ror hai tur kit dai eng suk wun neung ruk rao ja bpen meuan derm)
(I can only wait for you to feel it, some day, our love will be the same)

   
คำร้อง/ทำนอง สุทธิพงษ์ วัฒนจัง
เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส

Title: เวลาเดียวกัน / Welah Diao Gun (When We Are One)
Artist: Film Rattapoom (ฟิล์ม รัฐภูมิ)
Album: [Single]
Year: 2016

เคยกอดตัวเองอย่างเหงาใจ หวั่นไหวใต้คืนที่ฟ้าพร่างพราว
Koey gaut dtua eng yahng ngao jai wun wai dtai keun tee fah prahng prao
I once hugged myself out of loneliness, trembling under the twinkling night sky
ต่อให้มีสักหมื่นล้านแสงดาว แต่ในใจยังคงอ้างว้างเดียวดายเหลือเกิน
Dtor hai mee suk meun lahn saeng dao dtae nai jai yung kong ahng wahng diao dai leua gern
Even though there were billions of starts, in my heart it’s still so empty and lonely

(*) ช่วงเวลาเหล่านั้นจบลง ผ่านพ้นเพียงเธอเดินมาอยู่ตรงนี้
Chuang welah lao nun jop long pahn pon piang tur dern mah yoo dtrong nee
That time has ended, it past with just you walking up
ขอบคุณ อ้อมแขนรักและไออุ่น สายตา อาจเพราะเป็นเธอเดินมาจากในความฝัน
Kaup koon aum kaen ruk ale ai oon sai dtah aht pror bpen tur dern mah jahk nai kwahm fun
Thank you for your loving embrace and warm look in your eye, it might be because you walked right out of my dreams

(**) อยากให้เธอรู้ทุกวินาที หมดใจที่มีของฉัน
Yahk hai tur roo took winahtee mot jai tee mee kaung chun
I want you to know that at every moment, my entire heart
ในทุก ๆ คืนวัน ต่อไปมอบให้เพียงเธอ
Nai took took keun wun dtor bpai maup hai piang tur
Every day and night, from now on, will be given only to you
เมื่อเราได้รวมหัวใจ สร้างโลกใหม่ที่มีแค่เรา ร่วมใช้เวลาเดียวกันนับจากวันนี้ไป
Meua rao dai ruam hua jai sahng lohk mai tee mee kae rao ruam chai welah diao gun nup jahk wun nee bpai
When we combine our hearts, creating a new world that has only us, spending our time together from now on

อยู่กับตัวเองอย่างเฝ้ารอ เหว่ว้ามานานจนท้อหัวใจ
Yoo gup dtua eng yahng fao ror way wah mah nahn jon tor hua jai
I was with myself, waiting, feeling lonely for so long, I was discouraged
จนเกิดคำถามแอบคิดไป อาจเป็นเพียง เฝ้ารอตามหาความว่างเปล่า
Jon gert kum tahm aep kit bpai aht bpen piang fao ror dtahm hah kwahm wahng bplao
Until the question arose, and I secretly thought, I might only be waiting to find emptiness

(*,**)

เมื่อเราได้รวมหัวใจสร้างโลกใหม่ด้วยรักขอ­งเรา
Meua rao dai ruam hua jai sahng lohk mai duay ruk kaung rao
When we combine our hearts, creating a new world with our love
อยู่ข้างเคียงกายดังเงา ตราบนานเท่านาน
Yoo kahng kiang gai dung ngao dtrahp nahn tao nahn
Staying beside each other like a shadow for as long as possible
อยู่ข้างเคียงกายดังเงา ตราบนานแสนนาน
Yoo kahng kiang gai dung ngao dtrahp nahn tao nahn
Staying beside each other like a shadow for as long as possible

   
คำร้อง( lyrics ): นิธิ วนดุรงค์วรรณ ( Niti Vanadurongwan )
ทำนอง/เรียบเรียง ( melody/arranged ) : อริยะ รัตนภูผา( Ariya Rattanapupha )

   
Film’s still singing… Too bad his voice hasn’t improved. I guess the lyrics to this are sweet enough, too bad it was painful to listen to.

Title: ช้ำใจ / Chum Jai (It Hurts)
Artist: Mahahing
Album: [Single]
Year: 2013

ถึงฉันจะดีสักเท่าไร ถ้าเธอไม่รักกันแล้ว ก็จบ ใช่ไหม
Teung chun ja dee suk tao rai tah tur mai ruk gun laeo gor job chai mai
No matter how good I am, if you don’t love me, it’s over, right?
ฉันคงไม่มีความหมาย เมื่อหัวใจ ของเธอเองมีเขา เมื่อเราจะเลิกกัน
Chun kong mai mee kwahm mai meua hua jai kaung tur eng mee kao meua rao ja lerk gun
I’m meaningless when your heart has him, when we’re going to break up

(*) ความผูกพันธุ์ เราวันนั้นเคยโอบกอดกัน ในวันนี้ยังจำได้ดี ทุกการกระทำ
Kwahm pook pun rao wun nun koey ohp gaut gun nai wun nee yung jum dai dee took gahn gratum
Our relationship, back then we used to embrace each other, today I can still remember every action well
แต่ตอนนี้ ดูท่าทีเหมือนเธอกำลังที่จะทิ้งกัน เธอหลอกฉัน เธอหลอกให้รัก
Dtae dtaun nee doo tah tee meuan tur gumlung tee ja ting gun tur lauk chun tur lauk hai ruk
But now you’re acting like you’re about to dump me, you tricked me, you tricked me into loving you

(**) กว่าฉั้นจะรักใครได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเล­ยเธอ เธอรู้ไหม
Gwah chun ja ruk krai dai mun mai chai reuang ngai loey tur tur roo mai
Do you know that it won’t be easy for me to be able to love again?
มาหลอกให้รักแล้วก็เลิก แล้วก็หายไป ทำแบบนี้ ได้ยังไง
Mah lauk hai ruk laeo gor lerk laeo gor hai bpai tum baep nee dai yung ngai
You tricked me into loving you, then you broke up with me, then you disappeared, how could you do this?
กว่าฉั้นจะรักใครได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเล­ยเธอ ได้ยินไหม
Gwah chun ja ruk krai dai mun mai chai reuang ngai loey tur dai yin mai
It won’t be easy for me to be able to love anyone else, do you hear me?
ช้ำใจ ช้ำใจ จริงๆ
Chum jai chum jai jing jing
It hurts, it really hurts

ถึงฉันจะดีสักเท่าไร ถ้าเธอไม่รักกันแล้ว ก็จบ ใช่ไหม
Teung chun ja dee suk tao rai tah tur mai ruk gun laeo gor job chai mai
No matter how good I am, if you don’t love me, it’s over, right?
ถึงฉันจะมีดอกไม้ มาให้ คงไม่มีความหมาย ถ้าเธอจะทิ้งกัน
Teung chun ja mee dauk mai mah hai kong mai mee kwahm mai tah tur ja ting gun
Even if I bring flowers for you, it’s meaningless if you’re going to dump me

(*,**)

ฉันต้องทำอย่างไรให้เธอกลับมา ไม่รู้จริงๆ
Chun dtaung tum yahng rai hai tur glup mah mai roo jing jing
What must I do for you to come back? I really don’t know
แม้ต้องทนเจ็บช้ำอีกซักเท่าไร แค่ไหนก็ยอม
Mae dtaung ton jep chum eek suk tao rai kae nai gor yaum
No matter how much longer I must endure the pain, I’m willing
ขอให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม ฉันยังเฝ้ารอ
Kor hai glup mah bpen meuan derm dai mai chun yung fao ror
Come back, let’s get back together, I’m still waiting
อยากให้เธอกลับมาหา
Yahk hai tur glup mah hah
I want you to come back to me

(**)

เธอมาทิ้ง ตอนฉันรักหมดใจ
Tur mah ting dtaun chun ruk mot jai
You came to dump me when I love you with all my heart

Title: เมืองร้าง / Meuang Rahng (Ghost Town)
English Title: “Emptiness”
Artist: Lekzy (เล็กซี่)
Album: [Single]
Year: 2016

ฉันลืมตา ตื่นขึ้นมาก็ไม่คุ้นมัน
Chun leum dtah dteun keun mah gor mai koon mun
I open my eyes and wake up, but things aren’t familiar
ไม่มีเสียงใด ช่างเงียบงัน
Mai mee siang dai chahng ngiap ngun
There’s not a sound, it’s so silent
เหมือนโลกนี้ ไม่มีใครเลย
Meuan lohk nee mai mee krai loey
It’s like there’s no one in this world
ฉันเดินไป อย่างลำพังเดียวดายใจเอย
Chun dern bpai yahng lumpung diao dai jai oey
I walk on alone, all by myself
ก็ไม่เห็นใคร ไม่คุ้นเคย
Gor mai hen krai mai koon koey
But I don’t see anyone, it’s unfamiliar
เมืองนี้ไม่มีผู้คน
Meuang nee mai mee poo kon
This city has no people

ที่เดิมๆ ที่เราเคยเดินคุยด้วยกัน
Tee derm derm tee rao koey dern kooey duay gun
The same places where we once walked, talking together
มันก็ไม่เป็น อย่างทุกวัน
Mun gor mai bpen yahng took wun
Aren’t they same as they always used to be
มันมืดมน เมื่อไม่มีเธอ
Mun meut mon meua mai mee tur
It’s dark without you
ฉันเข้าใจ กับเหตุการณ์ใดๆเสมอ
Chun kao jai gup het gahn dai dai samur
I always understood all the events
แต่เมื่อถึงวัน ที่เสียเธอ
Dtae meua teung wun tee sia tur
But when the day came that I lost you
หยดน้ำในตาก็ไหล หยุดไม่ไหว
Yot num nai dtah gor lai yoot mai wai
The tears in my eyes started flowing, I couldn’t stop it

(*) ตรงที่ฉันยืนอยู่นี้ มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
Dtrong tee chun yeun yoo nee mun mai meuan derm eek laeo
The place I’m standing isn’t the same anymore
มองด้วยตาเปล่า ตรงนี้ที่เก่า
Maung duay dtah bplao dtrong nee tee gao
Looking with my bare eyes right here at the old place
มันอ้างว้าง มันกลาย เป็นเมืองร้าง
Mun ahng wahng mun glai bpen meuang rahng
It’s empty, it’s become a ghost town
ยิ่งคิดถึงเธอแค่ไหน ยิ่งเลือนหายไปทุกอย่าง
Ying kit teung tur kae nai ying leuan hai bpai took yahng
The more I think of you, the more everything fades away
ใจที่มันสั่น มันก็ไม่ต่าง
Jai tee mun sun mun gor mai dtahng
My pounding heart is no different
กับซากเศษความรัก เศษความหลัง
Gup sahk set kwahm ruk set kwahm lung
Than the scattered remains of love, the fragments of the past
ชีวิตมันว่างเปล่า…(เมืองร้างมันว่างเปล­่า)…
Cheewit mun wahng bplao (Meuang rahng mun wahng bplao)
Life is empty (This ghost town is empty)

พูดอะไร ให้ตะโกนยังไงก็ตาม
Poot arai hai dtagohn yung ngai gor dtahm
Whatever I say, I can shout it if I want to
ก็สะท้อนคืน หมดทุกคำ
Gor sataun keun mot took kum
But every word echoes back
ฉันไม่รู้ ต้องทำยังไง
Chun mai roo dtaung tum yung ngai
I don’t know what I must do
แล้วต้องทน ทรมานไปนานแค่ไหน
Laeo dtaung ton toramahn bpai nahn kae nai
How long must I endure the torture
เมื่อยังรักคน ที่แสนไกล
Meua yung ruk kon tee saen glai
When I still love someone who’s far away
เธอเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่ที่รู้
I don’t know how you are, but I do know…

(*,*)

   
คำร้อง/ทำนอง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
เรียบเรียง : สิทธิพร สิงห์ไทยสงค์
Executive producer : สนอง โสตถิลักษณ์
Producer : สนอง โสตถิลักษณ์

Title: ปลอบตัวเอง / Bplaup Dtua Eng (Comforting Myself)
Artist: Nan Watiya and Kob Veerasak (แนน วาทิยา & กบ วีรศักดิ์)
Album: OST พิรุณพร่ำรัก / Piroon Prum Ruk
Year: 2016

พยายามจะลืม ทำเป็นไม่มีอะไร ทั้งที่ใจมีเพียงคนเดียวข้างในคือเธอ
Payayahm ja leum tum bpen mai mee arai tung tee jai mee piang kon diao kahng nai keu tur
I tried to forget, to act like it was nothing, even though my heeart has only one person inside, and that’s you
ยอมจะลืมมันไป แค่เพียงให้ได้มาเจอ ถ้าไม่มีเธอ ใจทนไม่ไหว
Yaum ja leum mun bpai kae piang hai dai mah jur tah mai mee tur jai ton mai wai
I’ll agree to forgetting it, just let me be able to see you, my heart can’t take it if I don’t have you

(*) ฉันได้แต่ปลอบตัวเอง ที่มันรักเธอไม่ได้ ก็ดีกว่าจากกันไกล ไม่อยากจะเสียเธอไปเลย
Chun dai dtae bplaup dtua eng tee mun ruk tur mai dai gor dee gwah jahk gun glai mai yahk ja sia tur bpai loey
I can only comfort myself, not being able to love you is better than being separated, I don’t want to lose you
ฉันได้แต่หลอกตัวเอง ในฐานะคนคุ้นเคย ทั้งที่มันรักเธอ ไม่เหลือใจพอจะรักใคร
Chun dai dtae lauk dtua eng nai tahna kon koon koey tung tee mun ruk tur mai leua jai por ja ruk krai
I can only deceive myself in the status of a familiar person, even though I love you, and I don’t have enough of my heart left to love anyone else

พยายามจะลืม ว่าเคยรักเธอยังไง ทั้งที่เธอคนเดียวเป็นลมหายใจที่มี
Payayahm ja leum wah koey ruk tur yung ngai tung tee tur kon diao bpen lom hai jai tee mee
I tried to forget how I used to love you, even though you alone are all the breath I have
ยอมจะลืมมันไป และเป็นแค่เพื่อนที่ดี อยู่ใกล้ดูแลและคอยห่วงใย
Yaum ja leum mun bpai lae bpen kae peuan tee dee yoo glai doo lae lae koy huang yai
I’ll agree to forgetting it, and I’ll be just a good friend, staying near you, taking care of you, and worrying about you

(*,*)

   
คำร้อง ดิลก ดิเรกฤทธิ์
ทำนอง ปัญญา ปคูณปัญญา
เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล