Title: ความรัก ความลับ / Kwahm Ruk Kwahm Lup (Love and Secrets)
Artist: Tul Pakorn (ตุลย์ ภากร)
Album: OST พฤติการณ์ที่ตาย Manner of Death
Year: 2021

มันมีอะไรมากมาย
Mun mee arai mahk mai
There’s so much
เวลาที่เราใช้ด้วยกัน
Welah tee rao chai duay gun
All the time we spend together
เป็นความอุ่นใจในทุกวันที่ผ่านมา
Bpen kwahm oon jai nai took wun tee pahn mah
Is a warmth to me every day that passes by
เธอกลายเป็นสิ่งสำคัญ
Tur glai bpen sing sumkun
You’ve become something important
ที่คนอย่างฉันเพิ่งเข้าใจ
Tee kon yahng chun perng kao jai
That someone like me just understood
เติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปเมื่อได้พบกัน
Dterm dtem suan tee kaht hai bpai meua dai pob gun
You filled the part of me that was missing when we met

(*) ฉันต้องปิดบังความรู้สึก
Chun dtaung bpit bung kwahm roo seuk
I must hide my feelings
ไม่อาจให้เธอได้รับรู้
Mai aht hai tur dai rup roo
I can’t let you realize

(**) ได้แต่เก็บซ่อนความจริงที่มันบอกไม่ได้
Dai dtae gep saun kwahm jing tee mun bauk mai dai
I can only hide the truth that can’t be told
ปล่อยให้ความลับมันตายกับฉันจากนี้ไป
Bploy hai kwahm lup mun dtai gup chun jahk nee bpai
Letting this secret die with me from now on
ถ้าฉันเผลอพูดอะไรให้เธอนั้นลำบากใจ
Tah chun plur poot arai hai tur nun lumbahk jai
If I carelessly said anything and troubled you
ยกโทษให้ได้ไหม
Yok toht hai dai mai
Could you forgive me?
ปฏิเสธหัวใจในทุกครั้งที่ต้องเจอ
Bpadtiset hua jai nai took krung tee dtaung jur
I must resist my heart every time we meet
เจ็บปวดทุกครั้ง
Jep bpuat took krung
It hurts every time
แต่ต้องทำแกล้งแสดงว่าฉันไม่รักเธอ
Dtae dtaung tum glaeng sadaeng wah chun mai ruk tur
But I must act like I don’t love you
แกล้งไม่รักเธอ
Glaeng mai ruk tur
Pretending that I don’t love you
เก็บมันไว้ในหัวใจได้แค่เฝ้ามองอยู่ตรงนี้
Gep mun wai nai hua jai dai kae fao maung yoo dtrong nee
Keeping it in my heart, I can only watch from here
ซ่อนความจริงที่มีฉันรักเธอ
Saun kwahm jing tee mee chun ruk t ur
Hiding the truth that I love you

สุขใจเมื่อเราใกล้กัน
Sook jai meua rao glai gun
I’m happy when we’re near
แต่ไม่อาจฝันคิดไปไกล
Dtae mai aht fun kit bpai glai
But I shouldn’t dream of going any further
มันกลัวว่าเธอจะหายไป
Mun glua wah tur ja hai bpai
I’m scared you’ll disappear
ถ้าพูดความจริง
Tah poot kwahm jing
If I speak the truth

(*,**,**)

   

คำร้อง: Mr.UTurns
ทำนอง: Sevendogs
เรียบเรียง: ศรายุทธ แสงชุมพล

Title: Her
Artist: Yented ft. ARARYOZI , CHOCOLATE – T
Album: [Single]
Year: 2018

Aey listen up girl
Hey, listen up, girl
คุณทำให้โลกของผมมันหยุด
Koon tum hai lohk kaung pom mun yoot
You stopped my world
So hot in here
So hot in here
เพียงแค่สบสายตา
Piang kae sop sai dtah
Just making eye contact
เหมือนโดนสะกด in here
Meuan dohn sagot in here
It’s like I was hypnotized in here
Everything about you
Everything about you
ทำหัวใจหยุด in here
Tum hua jai yoot in here
Makes my heart stop in here

Aey yo girl Let me be the one
Hey, yo, girl, let me be the one
You and me เราจะเดินไปด้วยกัน
You and me rao ja dern bpai duay gun
You and me, we’ll be together
คุณคนเดียวที่วนเวียนอยู่ในฝัน
Koon kon diao tee won wian yoo nai fun
You’re the only person who keeps coming back in my dreams
ไม่วันหลับหรือว่าตื่นจะมีคุณอยู่ในนั้น
Mai wun lup reu wah dteun ja mee koon yoo nai nun
No matter if I’m sleeping or awake, I’ll have you in there

Now and ever
Now and ever
Please say yes ละ let’s ride together
Please say yes la let’s ride together
Please say yes, let’s ride together
Trust in me แล้วรับผมเข้าไปเถอะ
Trust in me laeo rup pom kao bpai tur
Trust in me and accept me
ถึงจะดูbad boy แต่ แบบผมไม่เลอะเทะ
Teung ja doo bad boyd tae baep pom mai lur tur
Even though I seem like a bad boy, but my style’s not so messy

ทั้งหัวใจจะรวมกันเปนหนึ่งเดียว
Tung hua jai ja ruam gun bpen neung diao
Our hearts will become one
ไม่เจ้าชู้จะรักคุณแค่คนเดียว
Mai jao choo ja ruk koon kae kon diao
I’m not a player, I’ll only love you
จะตะวันหรือพระจัน มันก็เหมือนเวลาเดียว
Ja dtawun reu prajun mun gor meuan welah diao
Be it day or night, it’s like the same time
จะผ่านนานสักแค่ไหนจะมีคุณแค่คนเดียว
Ja pahn nahn suk kae nai ja mee koon kae kon diao
However much time passes, I’ll only have you

(*) ผู้คนหลากหลาย but baby you look so shine
Poo kon lahk lai but baby you look so shine
There’s so many people, but baby, you look so shiny
แสงไฟสะท้อนที่ออกมาตามร่างกายเธอ
Saeng fai sataun tee auk mah dtahm rahng gai tur
Light is shining out of your body
ทำฉันทนไม่ไหวเลยต้องเข้าไปทักทาย
Tum chun ton mai wai loey dtaung kao bpai tuk tai
I can’t take it, I have to say hello

(**) แค่อยากที่จะรู้ รู้ว่าเธอเป็นใคร
Kae yahk tee ja roo roo wah tur bepn krai
I just want to know who you are
จะได้บอกให้เธอได้รู้ว่าเธอน่ารักเพียงใด
Ja dai bauk hai tur dai roo wah tur naruk piang dai
And be able to let you know how cute you are
ถ้าไม่ได้เจออีกแล้วก็คงไม่แคล้วต้องเสียใจ
Tah mai dai jur eek laeo gor kong mai klaeo dtaung sia jai
If we can’t meet anymore, I wouldn’t be able to help but feel sad
ถ้าเราต้องจากกันในคืนนี้
Tah rao dtaung jahk gun nai keun nee
If we must separate tonight
ฉันเองก็ขอแค่เพียง ให้เราได้มาพูดจา
Chun eng gor kor kae piang hai rao dai mah poot jah
I just want us to talk
ไม่ต้องมากต้องมายแค่คำสุดท้ายไม่ใช่คำลา
Mai dtaung mahk dtaung mai kae kum soot tai mai chai kum lah
It doesn’t have to be must, I just don’t want our last words to be good-bye
ให้ได้มีโอกาสที่เราจะได้มาพบและใช้เวลา
Hai dai mee ohgaht tee rao ja dai mah pob lae chai welah
Give me the chance for us to meet and spend some time
ด้วยกันสักครั้ง
Duay gun suk krung
Together

沈みゆく夕陽を見た
“I was staring at the sunset”
真っ赤に燃えゆくパヤオの街
“The city of Phayao is becoming red like it’s burning”
今夜は1人でロンリーナイト? No
“Am I spend the time lonly tonight? No”
君なら付き合ってくれる
“You will hang out with me”
嫌味の一つも言わず
“without saying any nasty things”
ただ慰めてくれよ
“Just give me a comfort”
連れ出して迷路
“Take me out from the maze”
この喧騒にまみれよう
“Let us be in the noise of the city”

Row ya, Row ya boat
今夜漕ぎ出そうah
“Let’s start rowing tonight”
煙で弱くなる思考
“My mind gets weak”
でもなんだか寂しくないこの小夜
“but, I don’t feel any pity tonight”
君があってのおれだよ
“I am here because of you”
( yes, you are only for me sure that )
その笑顔
“Your smile”
(ああ そうさ 君ならどうだい)
(“yes, what do you feel when you’re with me”)
Que rico
君の虜
“I’m a prisoner of you”

(*,**)

ก่อนจบคงต้องผ่านแล้วเรื่องคำทักทาย
Gaun jop kong dtaung pahn laeo reuang kum tuk tai
Before the end, there must be a greeting
และก่อนจากคงไม่จบพร้อมกับsay goodbye
Lae gaun jahk kong mai jop praum gup say goodbye
And before separating, let’s not end with saying good-bye
พรุ่งนี้และต่อไป I want u in my life
Proong nee lae dtor bpai I want you in my life
From tomorrow on, I want you in my life
That’s right
That’s right

หัวใจผมมันตกหลุม with your body
Hua jai pom mun dtok loom with your body
My heart fell in love with your body
ยอมแลกอะไรก็ได้ with your booty
Yaum laek arai gor dai with your booty
I’d trade anything for your booty
สมองผมมันสั่งให้หยุดแล้วในคืนนี้
Samaung pom mun sung hai yoot laeo nai keun nee
My brain is ordering me to stop tonight
เพราะคุณคือตัวจริง be ma shoty
Pror koon keu dtua jing be ma shoty
Because you’re the real thing, be my shorty

ช่วยเปลี่ยนชีวิตให้ผมมีคุณ
Chuay bplian cheewit hai pom mee koon
Please change my life and let me have you
Everyday just me and you
Everyday just me and you
คำว่ารักของผม is true
Kum wah ruk kaung pom is true
My love is true
เลนอยากให้คุณมาเปน ma boo
Loey yahk hai koon mah bpen my boo
So I want you to be my boo

ทุกนาทีและคืนวันจนผ่านนานเปนปี
Took nahtee lae keun wun jon pahn nahn bpen bpee
Every minute, day, and night that passes for years
ไม่เปลี่ยนใจและเปลี่ยนไปแค่ only you baby
Mai bplian jai lae bplian bpai ake only you baby
I won’t change my mind or change anything, it’s only you baby
ยอมให้คุณเปน number one lady
Yaum hai koon bpen number one lady
I’m willing to let you be my number one lady
Just me and you baby
Just me and you, baby

   

Lyric: Pongthorn Pameto , Araryozi . Chocolate – t
Melody: Pongthorn Pameto
Compose: Panukorn mala
Producer: Mekk machina
Mix & mastering: Mekk machina

Title: ตายทั้งเป็น / Dtai Tung Bpen (Completely Devastated)
Artist: Jae Danuphol (แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์)
Album: ของขวัญ วางแผง / Kaung Kwun Wahng Paeng (A Gift on Sale)
Year: 1986

(*) เสียเงินทองไม่ตาย หากจะหามันคงไม่สาย
Sia ngern taung mai dtai hahk ja hah mun kong mai sai
I won’t die if I lose my money, if I find it before it’s too late
แต่ถ้าเสียเธอไปจะตาย ดุจคนหัวใจล้มละลาย
Dtae tah sia tur bpai ja dtai doot kon hua jai lom lalai
But if I lose you, I’ll die, it’s like my heart would be bankrupt
คงคิดถึงคำนึงแต่เขา อยากให้เขานั้นมีแต่เรา
Kong kit teung kum neung dtae kao yahk hai kao nun mee dtae rao
I only think about my girl, and I want her to only have me
สุขที่ไหนมาแลกไม่เอา โดยทิ้งเมื่อไรต้องเฉา
Sook tee nai mah laek mai ao doy ting meua rai dtaung chao
Where is the happiness? I’m traded, unwanted, whenever I’m thrown away, I wither

(**) ตายทั้งเป็น ช้ำครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นาน
Dtai tung bpen chum krung nee chun kong ja ton mai dai nahn
I’m completely devastated, this time, I can’t take the pain for long
หัวใจคงจะโดนถ่านไฟรักเผาแหลกลาญ
Hua jai kong ja dohn tahn fai ruk pao laek lahn
My heart has been burned by the embers of love
นอนไหม้เกรียมตายทั้งเป็น
Naun mai griam dtai tung bpen
Sleeping burnt and completely devastated

(***) ถ้าหากจะทิ้งกันไป
Tah hahk ja ting gun bpai
If you’re going to abandon me
ช้านิดหนักรอวันให้ฉันนั้นตายซะก่อน
Chah nit nuk ror wun hai chun nun dtai sa gaun
It’s really slow, wait for me to die first
ที่ไหนยังไงเมื่อไรจะไปพบใครไม่วอน
Tee nai yung ngai meua rai ja bpai pob krai mai waun
I won’t ask where, how, when, or who you’re with
วันนี้เธออย่าเพิ่งไป
Wun nee tur yah perng bpai
Just don’t leave yet

(*,**,**,***)

Title: เก็บมันเอาไว้ / Gep Mun Ao Wai (Keep It)
Artist: Scrubb
Album: SSSSS..!
Year: 2003

(*) วันเวลาเดินทางอย่างช้าๆ
Wun welah dern tahng yahng chah chah
Time slowly passes
กี่วันมาแล้วที่เดินเข้ามา
Gee wun mah laeo tee dern kao mah
How many days have happened?
กี่วันมาแล้วที่เดินเข้ามาและออกไป
Gee wun mah laeo tee dern kao mah lae auk bpai
How many days have passed by?

(**) เธอยังคงเดินทางอยู่ใช่ไหม
Tur yung kong dern tahng yoo chai mai
You’re still on a journey, aren’t you?
กี่คนมาแล้วที่เดินเข้ามา
Gee kon mah laeo tee dern kao mah
How many people have showed up?
กี่คนมาแล้วที่เดินเข้ามาและจากไป
Gee kon mah laeo tee dern kao mah lae jahk bpai
How many people have come and gone?

(*,**)

(***) อย่าร้อง หากเธออยากรัก
Yah raung hahk tur yahk ruk
Don’t cry, if you want to love
เก็บมันเอาไว้เรื่องราวดีๆ
Gep mun ao wai reuang rao dee dee
Keep the good memories
เก็บมันเอาไว้เรื่องราวดีๆ
Gep mun ao wai reuang rao dee dee
Keep the good memories
ที่ต่างคนเคยรัก ต่างคนเคยหา
Tee dtahng kon koey ruk dtahng kon koey hah
Of when you both were once in love, when you both once found each other
วันนั้นจะผ่าน และจำลึกตลอดไป
Wun nun ja pahn lae jum leuk dtalaut bpai
Those days will pass and be deep in your memory forever

เธอยังคงรอใครอยู่ใช่ไหม
Tur yung kong ror krai yoo chai mai
You’re still waiting for someone, aren’t you?
สักคนที่รักและคอยห่วงใย
Suk kon tee ruk lae koy huang yai
Someone who will love and care about you
เมื่อใครคนนั้นเขาเดินเข้ามา และจากไป
Meua krai kon nun kao dern kao mah lae jahk bpai
When that someone came and went

(***)

ได้โปรดเถอะอย่าร้อง
Dai bproht tur yah raung
Please don’t cry
หากเธออยากรัก
Hahk tur yahk ruk
If you want to love
เก็บมันเอาไว้เรื่องราวดีๆ
Gep mun ao wai reuang rao dee dee
Keep the good memories
เก็บมันเอาไว้เรื่องราวดีๆ
Gep mun ao wai reuang rao dee dee
Keep the good memories
ที่ต่างคนเคยรัก ต่างคนเคยหา
Tee dtahng kon koey ruk dtahng kon koey hah
Of when you both were once in love, when you both once found each other
วันนั้นจะผ่าน และจำลึกตลอดไป
Wun nun ja pahn lae jum leuk dtalaut bpai
Those days will pass and be deep in your memory forever

(*,**)

Title: สภาวะเดียวดายบนดาวอังคาร / Sapahwa Diao Dai Bon Dao Ungkahn (Mars Loner)
Artist: Anatomy Rabbit
Album: [Single]
Year: 2019

อยู่ในห้องนอน ช่างแสนเปลี่ยวเคว้งคว้าง
Yoo nai haung naun chahng saen bpliao kweng kwahng
In my bedroom, it’s so empty
ช่างมืดมน ไม่มีแม้แสงใดใด ในจิตใจ
Chahng meut mon mai mee mae saeng dai dai nai jit jai
It’s so dark, there’s not even a light in my heart

มันคือความจริง ที่ฉันเป็นอยู่ ในตอนนี้
Mun keu kwahm jing tee chun bpen yoo nai dtaun nee
It’s true that I’m living here now
มันคือความทรมาน โอ้ที่รัก โปรดกลับมา
Mun keu kwahm toramahn oh tee ruk bproht glup mah
It’s torture, oh, darling, please come back

(*) ล่องลอย ไร้ทิศทางไร้กำลัง เปรียบดังโลกที่ไร้แรงดึงดูด
Laung loy rai tit tahng rai gumlung bpriap dung lohk tee rai raeng deung doot
Floating, without any direction, without any energy, it’s like a world without the power of attraction
ล่องลอย ไร้วิญญาณ ในจิตใจ เหตุใดโลกช่างอ้างว้าง เหลือเกิน
Laung loy rai winyahn nai jit jai het dai lohk chahng ahng wahng leua gern
Floating, without a spirit in my heart, why is this world so lonely?

(**) เปรียบดังดวงดาวอังคาร คงจะมีแต่ฉัน ที่อยู่อย่างอ้างว้าง
Bpriap dung duang dao ungkahn kong ja mee dtae chun tee yoo yahng ahng wahng
Like Mars, it’s only me who’s living alone
เปรียบโลกดังดาวอังคาร ดวงใจฉันจากไป ไม่ย้อนมา
Bpriap lohk dung dao ungkahn duang jai chun jahk bpai mai yaun mah
It’s like this world is Mars, my heart has left and it’s not coming back

ล่องลอย ไร้ทิศทางไร้กำลัง เปรียบดังโลกที่ไร้แรงดึงดูด
Laung loy rai tit tahng rai gumlung bpriap dung lohk tee rai raeng deung doot
Floating, without any direction, without any energy, it’s like a world without the power of attraction

(*,**)

ไม่มีเธอ ไม่มีใคร ไม่มีคนแม้จะมาเข้าใจ
Mai mee tur mai mee krai mai mee kon mae ja mah kao jai
Without you, without anyone, there’s no one who even understands me
ไม่มีเธอ ไม่มีใคร ไม่มีคนแม้จะมาเข้าใจ
Mai mee tur mai mee krai mai mee kon mae ja mah kao jai
Without you, without anyone, there’s no one who even understands me

   

เนื้อร้อง | สุพัฒน์กิจ ถวิลการ
ทำนอง | สุพัฒน์กิจ ถวิลการ
เรียบร้อง สุพัฒน์กิจ ถวิลการ , ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร
Guitar record | สุพัฒน์กิจ ถวิลการ
Bass record | ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร
Drum record | ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร
Recorded | ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร
Mixed & Mastered | ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร

Title: ยิ่งไกล ยิ่งรู้สึก / Ying Glai Ying Roo Seuk (The Further Away, the More I Feel It)
Artist: Tom Isara
Album: OST Voice in the Rain
Year: 2020

อาจจะไกลแสนไกล เราอาจไม่เห็นกัน
Aht ja glai saen glai rao aht mai hen gun
We might be so far apart, we might not see each other
มีเรื่องราวร้อยพัน ทำได้แค่พูดไป
Mee reuang rao roy pun tum dai kae poot bpai
There’s millions of stories, all I can do I speak them

อยากบอกเธอทุกครั้งแม้เป็นแค่เสียง
Yahk bauk tur took krung mae bpen kae siang
I want to tell you every time, even though it’s just my voice
หวังเพียงให้เธอเข้าใจ
Wung piang hai tur kao jai
I just hope you understand
ว่ามันคิดถึงแต่เธอรู้ไหม
Wah mun kit teung dtae tur roo mai
That I only think about you, do you know?

(*) และเมื่อใดหัวใจของเธอรู้สึกเหงา
Lae meua dai hua jai kaung tur roo seuk ngao
And whenever your heart feels lonely
ให้เธอรู้หัวใจฉันก็เหงา
Hai tur roo hua jai chun gor ngao
I want you to know my heart is also lonely
อยากให้เราชิดใกล้อยู่เสมอ
Yahk hai rao chit glai yoo samur
I want us to always be close
ทำให้รู้ว่ามันยิ่งไกลสักแค่ไหน
Tum hai roo wah mun ying glai suk kae nai
It’s made me realize the further apart we are
ยิ่งรู้สึกถึงเธอ
Ying roo seuk teung tur
The more I have feelings for you
ยามที่ฝนพรำ ยิ่งทำให้รักเธอ เหลือเกิน
Yahm tee fon prum ying tum hai ruk tur leua gern
When it rains, the more it makes me love you so much

และเธอจะคิดถึงกันบ้างไหม
Lae tur ja kit teung gun bahng mai
And do you miss me?
รู้สึกบ้างไหมเธอ
Roo seuk bahng mai tur
Do you feel it?

อยากบอกเธอทุกครั้งแม้เป็นแค่เสียง
Yahk bauk tur took krung mae bpen kae siang
I want to tell you every time, even though it’s just my voice
ถ้าเพียงเธอจะเข้าใจ
Tah piang tur ja kao jai
If you’d just understand
อยากอยู่ข้างเธอ อยากเจอรู้ไหม
Yahk yoo kahng tur yahk jur roo mai
I want to be next to you, I want to see you, do you know?

(*)

ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
Mai wah proong nee ja bpen yahng rai
No matter how tomorrow will be
ไม่สำคัญ แค่ได้ทำตามหัวใจ
Mai sumkun kae dai tum dtahm hua jai
It’s not important, I’m just following my heart
ต่อให้ฟ้าจะกั้นขวางเราแค่ไหน
Dtor hai fah ja gun kwahng rao kae nai
However much heaven blocks us
ให้รู้ว่าใจใกล้เธอเสมอ
Hai roo wah jai glai tur samur
I want you to know my heart is always close to you
ความรักที่เก็บไว้เป็นของเธอคนนี้
Kwahmr uk tee gep wai bpen kaung tur kon nee
The love that I’m keeping is yours

(*)

   

Executive Producer : Ratchapol Chitpuengtham
Producer : MAC SARUN
Lyric / Music : MAC SARUN
Arrange : MAC SARUN
Guitar : Ta_Worraseth
Bass : Syndy team
String : Sothinan Chailangkarn
Chorus : Apiwat pongwat
All Instrument : MAC SARUN
Mix : TARIN PAUL
Mastered : Mr.Park Jung-Un at Honey Butter Studio ( Seoul / Korea )

Title: หนึ่งฤทัย / Neung Reutai (One Heart)
Artist: Spy (สปาย) the Golden Song
Album: OST คดีรักข้ามภพ / Kadee Ruk Kahm Pop
Year: 2020

อาจเป็นลมฟ้าฝนที่นำเธอมา
Aht bpen lom fah fon tee num tur mah
It might have been the wind and rain that led you to me
โชคชะตา เล่นฉันซะใจสั่นไหว
Chohk chadtah len chun sa jai sun wai
Destiny is playing with me and making my heart tremble
ถ้าเป็นเรื่องบังเอิญ ก็คงจะเป็นไปได้
Tah bpen reuang bung ern gor kong ja bpen bpai dai
If it’s a coincidence, it might be possible
ที่ฉันและเธอเจอกันในวันนี้
Tee chun lae tur jur gun nai wun nee
For you and I to have met today

(*) รู้ทันที ที่เจอ เผลอใจลอยหาเธอ
Roo tun tee tee jur plur jai loy hah tur
I knew immediately when I met you, my heart carelessly floated off after you
และเสียงในใจเริ่มดังกว่าคำที่ฉันจะพูดออกไป
Lae siang nai jai rerm dung gwah kum tee chun ja poot auk bpai
And the voice of my heart got louder than any words I could say

(**) หนึ่งในพันล้านคน หนึ่งในดวงฤทัย
Neung nai pun lahn kon neung nai duang reutai
One in a million people, one in my heart
เธอที่ไม่เหมือนใคร ใจฉันต้องยอมจำนน
Tur tee mai meuan krai jai chun dtaung yaum jum non
You’re unlike anyone else, my heart must surrender
จากวันนี้สัญญา หากจะต้องทุกข์ทน
Jahk wun nee sunyah hahk ja dtaung took ton
From now on, I promise, even if I must suffer
แลกอะไรไม่สน ฉันขอมีเธอคนเดียว
Laek arai mai son chun kor mee tur kon diao
I don’t care what I must give up, I only want to have you

ได้อยู่กับเธอชีวิตฉันก็เพียงพอ
Dai yoo gup tur cheewit chun gor piang por
To be able to be with you, my life would be perfect
ได้โอบกอดเธอ อะไรก็ไม่สำคัญ
Dai ohp gaut tur arai gor mai sumkun
To be able to embrace you, nothing else is important
ได้ปกป้องเธอ ฉันถือเป็นบรรณาการ
Dai bpok bpaung tur chun teu bpen bunnahgahn
To be able to protect you, I’ll be your tribute
ได้จูบเธอนั้น ชีวิตฉันพร้อมยอมพลี
Dai joop tur nun cheewit chun praum yaum plee
To be able to kiss you, I’m ready to offer you my life

(*,**)

แน่นอนว่ารัก รักเธอคนเดียว
Nae naun wah ruk ruk tur kon diao
I’m certain that I only love you

   

คำร้อง : อัคนี บูรพารัสมิง
ทำนอง/เรียบเรียง : พิชิต บัณฑิตเลิศรักษ์

Title: คอพับ / Kor Pub (Sh*tfaced)
Artist: Bank Dekwanhuatong (BANK เด็กแว๊นหัวทอง)
Album: [Single]
Year: 2020

(*) กี่โมงแล้วทำไมไม่กลับ
Gee mohng laeo tummai mai glup
What time is it? Why haven’t you returned?
ผับปิดแล้วไม่เห็นมาหา
Pub bpit laeo mai hen mah hah
The bars have closed and I haven’t seen you
โทรจิกจนมือชา
Toh jik jon meu chah
I keep calling you over and over, my hand is numb
ไม่ยอมแหกตาดูเวลาหรือไง
Mai yaum haek dtah doo welah reu ngai
Have you refused to look at the time or what?

(**) คนคิดถึงเข้าใจอ๊ะเปล่า
Kon kit teung kao jai a bplao
Do you understand that someone misses you?
รอกินข้าวตั้งแต่ 6 โมงเย็น
RRor gin kao dtung dtae hok mohng yen
I’ve been waiting to eat since 6pm
เดี๋ยวต้องกลายเป็นประเด็น
Diao dtaung glai bpen bpraden
Pretty soon this is going to become a big issue
รอเคลียร์ตอนนี้ รีบๆมาเลย
Ror clear dtaun nee reep reep mah loey
I’m waiting for you to clear it up now, hurry over

(***) ไม่นานก็โทรกลับมา
Mai nahn gor toh glup mah
Soon, you call back
เอาละวะเป็นเสียงคนอื่น
Ao la wa bpen siang kon eun
But wtf, it’s someone else’s voice
ฉันเองแทบล้มทั้งยืน เมื่อเขาพูดมา
Chun eng taep lom tung yeun meua kao poot mah
I nearly fell over when he said

(****) ขอโทษนะค้าบ
Kor toht na krahp
“I’m sorry
แฟนคุณคอพับ พับ พับ พับ
Faen koon kor pub pub pub pub
Your girlfriend got sh*tfaced faced faced faced
แฟนคุณคอพับ พับ พับ พับ
Faen koon kor pub pub pub pub
Your girlfriend got sh*tfaced faced faced faced
แล้วตอนนี้หลับ หลับ หลับ หลับ ไม่รู้เรื่องเลย
Laeo dtaun nee lup lup lup lup mai roo reuang loey
And now she passed out, passed out, passed out, passed out, she’s completely out of it
แฟนคุณได้น็อค น็อค น็อค น็อค
Faen koon dai knock knock knock knock
Your girlfriend is knocked out, knocked out, knocked out, knocked out
แดกนันสต๊อป ต๊อป ต๊อป ต๊อป
Daek nun stop top top top
She drank non-stop stop stop stop
รีบมารับก่อน ค่อยไปเคลียร์กัน
Reep mah rup gaun koy bpai clear gun
Hurry over and pick her up, we’re clearing up here”

เล่นกินไม่ธรรมดา
Len gin mai tummadah
She doesn’t go out drinking often
ไม่ผสมโซดา
Mai pasom soda
She doesn’t mix it with soda
เติมจนเต็มอัตรา
Dterm jon dtem undtrah
And pushed her limits
จุดจบของสุรา
Joot jop kaung soorai
Of her liquor tolerance
คอพับๆๆ ได้เวลาคอพับๆๆ
Kor pub pub pub dai welah kor pub pub pub
Sh*tfaced, she got sh*tfaced

(*,**,***,****)

แฟนมึงคอพับๆๆๆ
Faen meung kor pub pub pub pub
“Your girlfriend got sh*tfaced faced faced faced
แฟนมึงคอพับๆๆๆ
Faen meung kor pub pub pub pub
Your girlfriend got sh*tfaced faced faced faced
ตอนนี้เสือกหลับๆๆๆไม่รู้เรื่องเลย
Dtaun nee seuak lup lup lup lup mai roo reuang loey
Now she just passed out, she’s completely out of it
แฟนมึงมันน็อคๆๆๆ
Faen meung mun knock knock knock knock
Your girlfriend is knocked out, knocked out, knocked out, knocked out
แดกนันสต๊อปๆๆๆ
Daek nun stop top top top
She drank non-stop stop stop stop
รีบมารับก่อน ค่อยไปเคลียกัน
Reep mah rup gaun koy bpai clear gun
Hurry over and pick her up, we’re clearing up here
ร้านกำลังปิด
Rahn gumlung bpit
The bar is closing”

   

คำร้อง/ทำนอง : นิติกร สิมะลี (บ๊อบบี้ 3.50)
เรียบเรียง : นิติกร สิมะลี (บ๊อบบี้ 3.50)
Mix and master
สัญญา อิทธิสัญ

Title: Wonder Why?
Artist: Anatomy Rabbit
Album: [Single]
Year: 2018

ข้างกายช่างเดียวดาย ในวันที่ฝนพรำ ฝนพรำ ฝนพรำ ฝนพรำ!
Kahng gai chahng diao dai nai wun tee fon prum fon prum fon prum fon prum
It’s so lonely beside me when it’s raining, raining, raining, raining
ห้องนอนช่างว่างเปล่า ในคืนที่เธอจากไป จากไป จากไป จากไป!
Haung naun chahng wahng bplao nai keun tee tur jahk bpai jahk bpai jahk bpai jahkbpai
My bedroom is so empty on the night you left, left, left, left

ยังคงหาคำตอบ? ว่าเพราะอะไร อะไร อะไร อะไร?
Yung kong hah kum dtaup wah pror arai arai arai arai
I’m still searching for the answer as to why? Why? Why? Why?
เมื่อก่อนไม่มีเธอ ฉันก็ยังอยู่ไหว อยู่ไหว อยู่ไหว อยู่ไหว อยู่!!
Meua gaun mai mee tur chun gor yung yoo wai yoo wai yoo wai yoo wai yoo
Before I had you, I was still able to live, able able to live, able to live, able to live

(*) ในวันที่แสงส่องฟ้าสว่าง จิตใจกลับพลันมืดมน
Nai wun tee saeng saung fah sawahng jit jai glup plung meut mon
When the sunlight illuminates the sky, my mind goes instantly back to darkness
เหตุเพราะความรัก จากเธอ!!
Het pror kwahm ruk jahk tur
It’s because of the love from you!

กลับต้องมาช้ำใจ เสียใจ เมื่อเธอหายไป เมื่อหายไป เมื่อเธอหายไป!!
Glup dtaung mah chum jai sia jai meua tur hai bpai meua hai bpai meua tur hai bpai
I ended up heartbroken and sad when you disappeared, when you disappeared, when you disappeared!

(*)

   

เนื้อร้อง | สุพัฒน์กิจ ถวิลการ
ทำนอง | สุพัฒน์กิจ ถวิลการ
เรียบร้อง สุพัฒน์กิจ ถวิลการ , ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร
Recorded | ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร
Mixed & Mastered | ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร

Title: Only U
Artist: CTR (Copter SB5)
Album: [Single]
Year: 2020

ความลับในใจเก็บเอาไว้ ไม่ดีซะเลย
Kwahm lup nai jai gep ao wai mai dee sa loey
It’s not good to keep secrets in your heart
ก็กลัวเธอเฉยเมย เลยเก็บเอาไว้ไม่คิดจะบอก
Gor glua tur choey moey loey gep ao wai mai kit ja bauk
But I’m scared you’ll be indifferent, so I keep it in and don’t consider telling you
ยึกยักในใจ บอกตรงๆ ก็ยังไม่เคย
Yeuk yuk nai jai bauk dtrong dtrong gor yung mai koey
I keep avoiding it in my heart, I still have never told you straight
ไม่เค้ย ไม่เคย ไม่เคยเจอ ใคร เหมือน เธอ
Mai koey mai koey mai koey jur krai meuan tur
That never have I ever met anyone like you

(*) มีคำบางคำที่อยู่ข้างใน แต่ฉันไม่กล้าพูดมันออกไป
Mee kum bahng kum tee yoo kahng nai dtae chun mai glah poot mun auk bpai
There are some words I have inside, but I don’t dare speak them
ทุกห้องหัวใจไม่เคยให้ใคร เพราะมีแต่เธอเท่านั้น
Took haung hua jai mai koey hai krai pror mee dtae tur tao nun
I’ve never given any chamber of my heart to anyone else because I only have you

(**) มีแต่เธอคนเดียวที่รู้ ooh baby only you
Mee dtae tur kon diao tee roo oh baby only you
You’re the only one who knows, oh, baby, only you
ฉันให้เธอหมดแล้วทั้งใจ
Chun hai tur mot laeo tung jai
I’ve given you my entire heart
Cuase Girl you change my life
Cause girl you change my life
Cause girl, you’ve changed my life
เปลี่ยนฉันให้กลายเป็นคนใหม่
Bplian chun hai glai bpen kon mai
You’ve changed me into a new man
ที่รักเพียงแค่เธอทั้งใจ
Tee ruk piang kae tur tung jai
Darling, only you are my entire heart

ไม่กล้าเจอเธอ ก็ใจมันเขินเพียงได้สบสายตา
Mai glah jur tur gor jai mun kern piang dai sop sai dtah
I don’t dare meet you, my heart gets bashful just making eye contact
แค่เธอมองมา ใจของฉัน มัน ยัง สั่น
Kae tur maung mah jai kaung chun mun yung sun
When you just look at me, my heart still pounds

ไม่กล้าเปิดเผยไป ก็ใจมันสั่นจนฉันแทบบ้า
Mai glah bpert poey bpai gor jai mun sun jon chun taep bah
I don’t dare reveal it, but my heart is pounding so much, I’m going crazy
แค่เธอส่งยิ้มมา หัวใจของฉัน เอ่อ อือ อืม
Kae tur song yim mah hua jai kaung chun ur eu eum
When you just smile at me, my heart stutters

(*,**,**)

   

PROD. : Panuwat Kerdthongtavee (COPTER SBFIVE)
LYRICS :Panuwat Kerdthongtavee (COPTER SBFIVE)
ARRANGEMENT :Panuwat Kerdthongtavee (CTR), Welfare 6
MELODY :Panuwat Kerdthongtavee (CTR)
MIX AND MASTERED : Welfare6
RECORDING : Welfare6