Title: ตัวปัญหา / Dtua Bpunhah (A Problem)
Artist: Fymme Bongkot (ฟิล์ม บงกช)
Album: [Single]
Year: 2016

ฉันน่ารำคาญใช่ไหมช่วงนี้ที่ในสายตา
Chun nah rumkahn chai mai chuang nee tee nai sai dtah
I’m annoying at this moment in your eyes, right?
ฉันพูดอะไร ก็เหมือนว่าสร้างแต่ปัญหา
Chun poot arai gor meuan wah sahng dtae bpunhah
Whatever I say, it’s like I’m only creating problems
ไม่เคยเข้าหูเธอแต่ละคำที่ฉันพูดจา
Mai koey kao hoo tur dtae la kum tee chun poot jah
Not a single word I say ever enters your ears
แม้หน้าฉันยังไม่อยากมอง
Mae nah chun yung mai yahk maung
Even though you still don’t want to look at my face
น้ำเสียงที่ดูเปลี่ยนไปบอกฉันว่าเธอเฉยชา
Num siang tee doo bplian bpai bauk chun wah tur choey chah
The voice that seems to have changed tells me that you’re indifferent
หายเงียบทีไรไม่คิดจะโทรกลับมาหา
Hai ngiap tee rai mai kit ja toh glup mah hah
Whenever you silently vanish, you don’t think of calling me back

แต่ละคนข้างๆเธอก็ไม่ใช่คนที่เคยคุ้นตา
Dtae la kon kahng kahng tur gor mai chai kon tee koey koon dtah
Each person beside you isn’t someone who has ever been familiar
แค่อยากรู้ว่าเขาเป็นใคร
Kae yahk roo wah kao bpen krai
I just want to know who they are

(*) ฉันมีสิทธิ์รู้ไหม ในฐานะคนที่รักเธอ
Chun mee sit roo mai nai tahna kon tee ruk tur
Do I have the right to know under the status of being the person who loves you?
ฉันมีสิทธิ์ถามไหม ในฐานะคนที่รักกัน
Chun mee sit tahm mai nai tahna kon tee ruk gun
Do I have the right to ask under the status that we’re in love?

(**) ทำไมเวลาที่ฉันหวงเธอ หึงเธอ ถึงพูดไปไม่ได้
Tummai welah tee chun huang tur heung tur teung poot bpai mai dai
Why is it that whenever I’m possessive and jealous of you to the point that I can’t speak
จะต้องบอกว่าฉันคิดมาก น่ารำคาญ จับผิดอะไรมากมาย
Ja dtaung bauk wah chun kit mahk nahrumkahn jup pit arai mahk mai
You have to tell me that I’m over-thinking things, that I’m annoying, you find fault with everything
อยากจะบอกที่ฉันรู้สึก ฟุ้งซ่าน โปรดรู้มันเป็นเพราะใคร
Yahk ja bauk tee chun roo seuk foong sahn bproht roo mun bpen pror krai
I want to tell you that I’m feeling distracted, please know whom it’s because of
ก็เธอเคยถามตัวเองบ้างไหม ว่าใครไม่เหมือนเดิม
Gor tur koey tahm dtua eng bahng mai wah krai mai meuan derm
Have you ever asked yourself who is the different one?

เพราะรักเธอจนหมดใจ เจ็บไหมก็ลองคิดดู
Pror ruk tur jon mot jai jep mai gor laung kit doo
Because I love you with all of my heart, does it hurt? Try thinking about it
เคยรู้อะไรวันนี้ไม่เคยจะได้รู้
Koey roo arai wun nee mai koey ja dai roo
Whatever I once knew, I never knew today
อยากจะไปอยู่เหมือนกันแต่ใจก็ยังรั้นอยู่
Yahk ja bpai yoo meuan gun dtae jai gor yung run yoo
I want to leave too, but my heart is still stubborn
ก็หวังให้เธอดูแลหัวใจ
Gor wung hai tur doo lae hua jai
I hope that you’ll look after my heart

(*,**)

   
เนื้อร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง ศิลา นามเทพ
Producer ศิลา นามเทพ
Mixed and mastered ดนุภพ กมล

Title: อย่าให้ฉันคิด / Yah Hai Chun Kit (Don’t Let Me Think)
Artist: Room39
Album: [Single]
Year: 2016

ได้ฟังเรื่องราวของเธอ กับความรักที่กำลังจะจบลง
Dai fung reuang rao kaung tur gup kwahm ruk tee gumlung ja jop long
I’ve heard your story about your love that’s about to end
คงมีแค่ความเป็นห่วง จากคนที่เป็นเพียงเพื่อนจะเหมาะสม
Kong mee kae kwahm bpen huang jahk kon tee bpen paing peuan ja mor som
I have only concern from a person who’s only a suitable friend

(*) แต่เหมือนว่าในบางครั้ง ที่เธอจ้องมองฉัน
Dtae meuan wah nai bahng krung tee tur jaung maung chun
But sometimes when you stare at me
คล้ายว่าเธอจะต้องการเป็นมากกว่านั้น
Klai wah tur ja dtaung gahn bpen mahk gwah nun
It’s like you want to be more than that
และฉันก็เป็นแค่เพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งภายในใจ
Lae chun gor bpen kae puean kon neung seung pai nai jai
And I’m just a friend who, in their heart,
นั้นสับสนและยังมีคำถาม
Nun sup son lae yung mee kwahm
Is feeling mixed up and still has some questions

(**) อยากจะรู้เพียง ถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะรักกันมั้ย
Yahk ja roo piang tah mai mee kao laeo rao ja ruk gun mai
I only want to know, if you didn’t have her, would we love each other?
หรือแค่ตัวฉันคนเดียวที่คิดฝันไป
Reu kae dtua chun kon diao tee kit fun bpai
Or is it just me who has been dreaming
จนไกลแสนไกล ว่าเธอนั้นให้ความหวัง
Jon glai saen glai wah tur nun hai kwahm wung
So far ahead, that you’ve been giving me hope?
อยากจะรู้แค่เพียง ถ้าจบกับเขาแล้วเราจะรักกันมั้ย
Yahk ja roo kae piang tah jop gup kao laeo rao ja ruk gun mai
I only want to know, if you end things with her, will we love each other?
อย่าปล่อยให้ฉันเฝ้ารอและคิดฝันไกล
Yah bploy hai chun fao ror lae kit fun glai
Don’t leave me waiting and dreaming too far
คนเดียวเรื่อยไป ถ้าเธอนั้นไม่ต้องการ
Kon diao reuay bpai tah tur nun mai dtaung gahn
Continuously alone, if you don’t want me
อย่าให้ฉันคิดไปเอง
Yah hai chun kit bpai eng
Don’t let me think by myself

อาจเป็นฉันที่คิดเกินไป อ่อนไหวเพราะเพียงแค่คำว่าใกล้ชิด
Aht bpen chun tee kit gern bpai aun wai pror piang kae kum wah glai chit
It might be me who’s thinking too far, weakened only by the word “close”
ที่ปรึกษาแค่เพื่อนสนิท เธออาจไม่คิดมากเกินจนเลยไปอย่างฉัน
Tee bpreuk sah kae peuan sanit tur aht mai kit mahk gern jon loey bpai yahng chun
Your consultant is only a close friend, you probably aren’t thinking too far into it like me

(*,**)

อยากจะรู้เพียง ถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะรักกันมั้ย
Yahk ja roo piang tah mai mee kao laeo rao ja ruk gun mai
I only want to know, if you didn’t have her, would we love each other?

   
เนื้อเรื้อง/ทำนอง: แว่นใหญ่
เรียบเรียง: Room39, กฤช วิริยศิริ
โปรดิวเซอร์: สุธี แสงเสรีชน

Giving the male vocals of the group a rest while the female vocals covers this new release, eh? Not a bad sound, though the lyrics are your average I-have-a-crush-on-my-unavailable-friend. The couple in the music video are perfectly awkward for the situation, though, and nicely portray the confusing signals such a matter usually gives off. I also like how it ended with things still unanswered, as sometimes in life we never get the answers to things we wonder about. Not a bad release for these guys~

Title: พาร์ทไทม์ ชีวิต24ชั่วโมง / Part Time Cheewit Yee Sip See Chua Mohng (Part Time 24-hour Life)
Artist: Pyat Music House (พยัต ภูวิชัย)
Album: OST Part Time the Series
Year: 2016

จากวันที่ความฝันพาฉันเดินทางจากบ้านมาไกล
Jahk wun tee kwahm fun pah chun dern tahng jahk bahn mah glai
Since the day my dreams led me on a journey far from home
จนวันนี้นานเท่าไหร่ ที่ฝันก็ยังไม่ใกล้เลย
Jon wun nee nahn tao rai tee fun gor yung mai glai loey
To this day, however long it’s been, my dreams still aren’t near
ฝันยังฝันอยู่ ยังเป็นแค่ฝันอยู่
Fun yung fun yoo yung bpen kae fun yoo
Dreaming, I’m still dreaming, I’m still just dreaming
โอ้วชีวิต พาร์ทไทม์
Oh cheewit part time
oh, part time life

24 ชั่วโมงของความฝันที่ยังมีลมหายใจ
Yee sip see chua mohng kaung kwahm fun tee yung mee lom hai jai
24 Hours of dreams that are still breathing
ไม่เคยรู้เลยว่านานเท่าไหร่ ที่ความใฝ่ฝันจะจริง
Mai koey roo loey wah nahnt ao rai tee kwahm fai fun ja jing
I never know how long it’ll be until my dreams come true
แต่ฉันยังฝันอยู่ ยังทำเพื่อฝันอยู่ เต็มเวลา
Dtae chun yung fun yoo yung tum peua fun yoo dtem welah
But I’m still dreaming, I still do it for my dreams, full time
แม้บางวัน
Mae bahng wun
Even though some days

(*) พบคนหลายคน ลวงคนหลอก
Pob kon lai kon luang kon lauk
I meet many people who deceive others
ถึงชีวิตชอกช้ำแต่ใจมันบอก
Teung cheewit chauk chum dtae jai mun bauk
Even though my life is hurt, my heart tells me
ให้ทุ่มเทให้ทำ สุดชีวิต
Hai toomt ay hai tum soot cheewit
To give it my all, to do it with all my existence

(**) พาร์ทไทม์ อาจตอบคำถามไม่ได้
Part time aht dtaup kum tahm mai dai
Part time can’t answer the question
แต่ว่ามันก็พอที่จะต่อฝันในใจ
Dtae wah mun gor por tee ja dtor fun nai jai
But it’s enough to continue the dreams in my heart
ให้ฝันต่อ
Hai fun dtor
To keep dreaming
คนแพ้ทาง บอกตัวเองยามที่ท้อ
Kon pae tahng bauk dtua eng yaum tee tor
Weakened people tell themselves when they are discouraged
ว่าท้อได้
Wah tor dai
That they can be discouraged
แต่อย่าหยุดฝัน
Dtae yah yoot fun
But don’t stop dreaming

ใน 1 ชั่วโมงของคนทุกคนนั้นมันก็เท่ากัน
Nai neung chua mohng kaun gkon took kon nun mun gor tao gun
One hour of everyone’s life is equal
แต่บางชั่วโมงของความใฝ่ฝันของบางคนเหมือนมันนาน
Dtae bahng chuay mohng kaung kwahm fai fun kaung bahng kon meuan mun nahn
But some hours of some people’s dreams are like they’re much longer
ยังหายใจอยู่ ยังไงก็จะสู้ กับชีวิต
Yung hai jai yoo yung ngai gor ja soo gup cheewit
I’m still breathing, no matter what, I’ll fight with my life
พาร์ทไทม์
Part time
Part time

(*,**,*,**)

   
คำร้อง-ทำนอง-เรียบเรียง : พยัต ภูวิชัย สังกัด : บ้านเพลงพยัต

Title: 4 นาที / See Nahtee (4 Minutes)
Artist: Kala
Album: Minute
Year: 2008

แค่สี่นาที มีเวลาให้กันบ้างไหมเธอ
Kae see nahtee mee welah hai gun bahng mai tur
Do you have just four minutes you can spare for me?
ก่อนที่จะไม่เจอ อีกแสนนาน
Gaun tee ja mai jur eek saen nahn
Before we won’t see each other for another long time
อยากให้เธอยอม กลับเวลาไปตอนยังรักกัน
Yahk hai tur yaum glup welah bpai dtaun yung ruk gun
I want you to be willing to turn back time to when we were still in love
ฉันมีดีบ้างไหม ในสายตา
Chun mee dee bahng mai nai sai dtah
Was I good in your eyes?

(*) ไม่ว่าเธอเคยทุกข์เท่าไหร่
Mai wah tur koey took tao rai
No matter how much you once suffered
เปลี่ยนมันเป็นรอยยิ้มให้เธอ
Bplain mun bpen roy yim hai tur
I’ll turn it into a smile for you
ปลอบโยนเธอ เมื่อตอนเธอนั้นร้องไห้
Bplaup yohn tur meua dtaun tur nun raung hai
Comforting you when you’re crying

(**) เธอจะลองไปคิดสักนิดได้ไหม
Tur ja laung bpai kit suk nit dai mai
Can you try thinking just a little?
ถ้าหากคนคนนี้ รักเธอจริงๆ ยิ่งกว่ารักตัวเอง
Tah hak kon kon nee ruk tur jing jing ying gwah ruk dtua eng
If this person really loved you more than he loved himself
มีเวลาให้คิดจนจบเสียงเพลง
Mee welah hai kit jon jop siang pleng
I have time for you to think about it until the end of this song
ถ้าหากเพลงนี้ นั้นต้องจบ เธอไม่ค้นพบเลย
Tah hahk pleng nee nun dtaung jop tur mai kon pob loey
If this song ends, you won’t find me
ไม่เคยจะเห็นความดี จากนี้จะพร้อมให้ไป
Mai koey ja hen kwahm dee jahk nee ja praum hai bpai
You’ll never see my value, from now on, I’m ready to go
ฉันคงดีไม่พอ
Chun kong dee mai por
I’m not good enough

หากหนึ่งนาที ที่ทำดีให้เธอยังน้อยไป
Hahk neung nahtee tee tum dee hai tur yung noy bpai
If one minute of doing good things for you still is too small
ขอฉันเพิ่มได้ไหม ให้แก้ตัว
Kor chun perm dai mai hai gae dtua
Can I extend it to make excuses?
ไม่เจตนา ถ่วงเวลาเลยเธอไม่ต้องกลัว
Mai jedtanah tuang welah loey tur mai dtaung glua
I have no intentions of stalling for time, there’s no need to worry
วันใดเธอจะไปไม่ขวางทาง
Wun dai tur ja bpai mai kwahng tahng
Any day you’re ready to go, I won’t block your way

(*)

เธอยังคงจะทิ้งกันลงอีกไหม
Tur yung kong ting gun long eek mai
Will you still dump me again
ถ้าหากคนคนนี้ รักเธอจริงๆ ยิ่งกว่ารักตัวเอง
Tah hahk kon kon nee ruk tur jing jing ying gwah ruk dtua eng
Even if this man really loved you more than he loved himself?
มีเวลาให้คิดจนจบเสียงเพลง
Mee welah hai kit jon jop siang pleng
I have time for you to think about it until the end of this song
ถ้าหากเพลงนี้ เล่นจนจบ เธอไม่ค้นพบเลย
Tah hahk pleng nee len jon jop tur mai kon pob loey
If this song plays through to the end, you won’t find me

(**)

Title: ความคิดถึงทะลุสายฝน / Kwahm Kit Teung Taloo Sai Fon (Missing You Through the Rain)
Artist: Mushroom Hunter
Album: [Single]
Year: 2016

ลมพัดเอากลิ่นฝนโชยมา กลิ่นไอดินช่างทำให้ใจเหงา
Lom put ao lin fon choy mah glin ai din chahng tum hai jai ngao
The wind brings the scent of the rain with it, the scent of the earth makes my heart so very lonely
อากาศก็เริ่มเย็น กิ่งไม้กำลังไหวเอนเบาๆ
Ahgaht gor rerm yan ging mai gumlung wai en bao bao
The air starts to cool, the tree branches start to gently bend
ละอองความเหงามันเริ่มเกาะใจ
La aung kwahm ngao mun rerm gor jai
The dust of loneliness is starting to settle on my heart

ฟ้าที่เคยสดใสยาวนาน เหตุใดกัน บางวันจึงมีฝน
Fah tee koey sot sai yao nahn het dai gun bahng wun jeung mee fon
The sky that was once clear for so long gets rainy some days for some reason
เป็นวันที่ฟ้าเทา และเหงาเกินหัวใจจะทน
Bpen wun tee fah tao lae ngao gern hua jai ja ton
It’s a grey-sky day, and I’m too lonely for my heart to bear
คิดถึงบางคนที่อยู่แสนไกล
Kit teung bahng kon tee yoo saen glai
I’m missing someone who’s far away

(*) เธออยู่ไหน ใจมันหนาว เมื่อความเหงาหยดลงบนพื้นดิน
Tur yoo nai jai mun nao meua kwahm ngao yot long bon peun din
Where are you? My heart is cold when loneliness drops down to the ground
ฟ้าที่หม่น ฝนที่ไหลริน โปรดได้ยินเสียงความห่วงใย
Fah tee mon fon tee lai rin bproht dai yin siang kwahm huang yai
The dark sky, the pouring rain, please listen to the sound of my concern
ฝากลมพัด กลิ่นไอฝนให้กับใครหนึ่งคนที่แสนไกล
Fahk lom put gling ai fon hai gup krai neung kon tee saen glai
I leave the blowing wind and the scent of the rain to the person far away
ได้กลิ่นความรัก ที่พัดพามาจากใจ
Dai glin kwahm ruk tee put pah mah jahk jai
To receive the scent of love that’s blowing from my heart
You know? I miss you through the rain
You know? I miss you through the rain

(*)

When the sun hides away on this cold and rainy day
Loneliness is settling into my heart that’s turning gray
And the pain’s raining down, down upon my soul
When you’re gone, Can you hear me calling on the wind?
You know that I miss you? through the rain

   
เนื้อร้อง : กรภพ จันทร์เจริญ, จุลจักร จักรพงษ์, วุฒิพงษ์ จันทร์เจริญ
ทำนอง : กรภพ จันทร์เจริญ
เรียบเรียง : Mushroom Hunter, อรรถพล หงษ์ปรีชา

   
I’m actually really impressed with the poetry of the lyrics~ I thought they rather vividly expressed the longing through the other senses of scent, hearing, and visuals on a rainy day.
I wonder who sponsored this video? lol. I could have done without that completely random product-placement bathtub scene. But otherwise, I like how the music video turned it away from a romance story with the ending, revealing it was a girl missing her father. I begrudgingly admit I’m impressed with this release~

Title: รักข้างเดียว ช้ำอยู่แล้ว / Ruk Kahng Diao Chum Yoo Laeo (One-Sided Love Already Hurts)
Artist: Kob Kraipob (Micro – กบ ไกรภพ)
Album: มนุษย์กบ / Manoot Kob (Frogman)
Year: 2002

ปล่อยฉันให้ใจสลาย ให้มันตายลงไปอย่างช้าๆ
Bploy chun hai jai salai hai mun dtai long bpai yahng chah chah
Let my heart be destroyed, let it die slowly
อย่าคิดว่าคำพูดจา คำสัญญาจะทำให้ฉันฟื้น
Yah kit wah kum poot jah kum sunyah ja tum hai chun feun
Don’t think that words or promises will make me recover
ไม่เคยหวังให้เธอหันมาบอกลา ไม่ต้องหันหน้ามาให้ฉันกล้ำกลืน
Mai koey wun hai tur hun mah bauk lah mai dtaung hun nah mah hai chun glum gleun
I never hoped that you’d turn and say good-bye, there’s no need to turn, let me suppress it
ปล่อยให้รักเราตายลงไปอย่าฝืน ให้มันยืนหนาวตาย
Bploy hai ruk rao dtai long bpai yah feun hai mun yeun nao dtai
Let our love die, don’t resist it, let it cool off and die

ไม่ขอให้มีเยื่อใย วันสุดท้ายเป็นใครก็ต้องช้ำ
Mai kor hai mee yeua yai wun soot tai bpen krai gor dtaung chum
I don’t want us to have any lingering ties, in the end, someone must be hurt
แค่พูดจาไม่กี่คำ ก็เพียงพอให้จำอยู่เสมอ
Kae poot jah mai gee kum gor piang por hai jum yoo samur
Just say a few words, that’s just enough for me to always remember
เมื่อเธอพบคนดีที่เธอคู่ควร อย่าเรรวนเพราะคนที่ยังพร่ำเพ้อ
Meua tur pob kon dee tee tur koo kuan yah ray ruan pror kon tee yung prum pur
When you’ve found a good guy who’s suitable for you, don’t be unsure because of someone who’s still clinging on
เพียงแค่ฉันยังไม่เคยรักใครอย่างเธอ แค่รักเธอจริงข้างเดียว
Piang kae chun yung mai koey ruk krai yahng tur kae ruk tur jing kahng diao
I’ve just still never loved anyone like you, I just really love you one-sidedly

(*) อย่ามัวเสียเวลากับฉัน ปล่อยให้มันเสียใจข้างเดียว
Yah mua sia welah gup chun bploy hai mun sia jai kahng diao
Don’t waste time with me, let me go and be sad one-sidedly
ถึงฉันตายเธอก็ไม่เกี่ยว อย่าแลเหลียวหันหลังกลับมา
Teung chun dtai tur gor mai giao yah lay liao hun lung glup mah
Even though I’ll die, it doesn’t involve you, don’t turn and look back
ปล่อยให้ฉันหัวใจสลาย อย่างผู้ชายที่รักเธอข้างเดียว
Bploy hai chun hua jai salai yahng poo chai tee ruk tur kahng diao
Let my heart be destroyed like a man who loves you one-sidedly
ถึงยังไงเธอก็ไม่ต้องเกี่ยว รักข้างเดียวมันช้ำอยู่แล้ว
Teung yung ngai tur gor mai dtaung giao ruk kahng diao mun chum yoo laeo
No matter what, you don’t have to get involved, loving someone one-sidedly hurts enough

ปล่อยฉันให้ใจสลาย ให้มันตายลงไปอย่างช้าๆ
Bploy chun hai jai salai hai mun dtai long bpai yahng chah chah
Let my heart be destroyed, let it die slowly
อย่าคิดว่าคำพูดจา คำสัญญาจะทำให้ฉันฟื้น
Yah kit wah kum poot jah kum sunyah ja tum hai chun feun
Don’t think that words or promises will make me recover
ไม่ต้องหันมามองหน้ากันอีกที ต่อแต่นี้ไม่มีผู้ชายอย่างฉัน
Mai dtaung hun mah maung nah gun eek tee dtor dtae nee mai mee poo chai yahng chun
There’s no need to turn and look at my face anymore, from now on, you won’t have a guy like me
ไม่มีแล้วคนเคยพูกผัน ฉันรักเธอจริงข้างเดียว
Mai mee laeo kon koey pook pun chun ruk tur jing kahng diao
I no longer have the person I was once connected with, I really love you one-sidedly

(*)

Title: แค่ได้รัก / Kae Dai Ruk (Just to be Able to Love)
Artist: Koh Niphon (โก๊ะ นิพนธ์)
Album: OST บ่วงรัก สลักแค้น / Buang Ruk Saluk Kaen
Year: 2016

ทั้งที่รู้ไม่ควรมีใจเข้าหาเธอ รู้ว่าไม่ควรเจอ ห้ามคิดห้ามเผลอใจ
Tung tee roo mai kuan me ejai kao hah tur roo wah mai kuan jur hahm kit hahm plur jai
Even though I know I shouldn’t have feelings for you, I know I shouldn’t see you, I forbid myself from thinking, forbid myself from being careless
แต่ก็ไม่รู้ ทำไม ยังต้องคิด ถึงเธอ อยู่เรื่อยไป
Dtae gor mai roo tummai yung dtaung kit teung tur yoo reuay bpai
But I don’t know why I must continuously think of you
ยิ่งต้องการห้ามใจ ก็เหมือนยิ่งลุกลาม ไม่ว่าใครห้ามปราม ไม่ฟังไม่สนใจ
Ying dtaung gahn hahm jai gor meuan ying look lahm mai wah krai hahm bprahm mai fung mai son jai
The more I want to stop myself, it’s like the more it spreads, no matter who warns me, I don’t listen, I don’t care
ยังคงห่วงหวง ไม่เจอ ยังห่วงหา ไม่มีเหตุผลใด
Yung kong huang huang mai jur yung huang hah mai mee het pon dai
I still worry and am possessive of you, I don’t see you, but I still worry without reason

(*) ระหว่างเราสองคน ไม่มีทางได้เป็นอย่างฝัน
Rawahng rao saung kon mai mee tahng dai bpen yahng fun
Between the two of us, there’s no way for things to be like I dream
เส้นทางรักนั้น ยิ่งนับวันยิ่งดูมืดมน
Sen tahng ruk nun ying nup wun ying doo meut mon
The more days this path of love goes on, the darker it seems
แต่ใจนี้มันสั่ง ว่าเธอคือทุกสิ่ง และไม่ต้องการเหตุผล
Dtae jai nee mun sung wah tur keu took sing lae mai dtaung gahn het pon
But this heart of mine commands me that you’re everything and that I don’t need a reason

(**) แค่ให้ฉันได้รัก แค่ให้ฉันได้เจอ แค่ได้รักเธอ ถึงต้องเจอเรื่องหนักใจ
Kae hai chun dai ruk kae hai chun dai jur kae dai ruk tur teung dtaung jur rueang nuk jai
Just let me be able to love you, just let me be able to see you, just to be able to love you, even though I must face stressful situations
แค่ให้ฉันได้รู้ แค่ได้อยู่ข้างกาย แค่ให้ฉันทำ ฉันแลกได้ด้วยชีวิต แค่ได้รักเธอ
Kae hai chund ai roo kae dai yoo kahng gai kae hai chun tum chun laek dai duay cheewit kae dai ruk tur
Just let me be able to know, just let me be able to be beside you, just let me do this, I’ll trade my life just to be able to love you

ขอแค่เรามั่นคงต่อกันเท่านั้นพอ ถ้าฉันหายใจต่อก็ขอไม่ทิ้งเธอ
Kor kae rao mun kong dtor gun tao nun por tah chun hai jai dtor gor kor mai ting tur
I just ask that we secure towards each other, that’s enough, if I’m still breathing, I won’t want to leave you
และจะไม่คิดเสียใจ ไม่ว่าร้าย หรือดีหากต้องเจอ
Lae ja mai kit sia jai mai wah rai reu dee hahk dtaung jur
And I won’t think of feeling bad about it, no matter the good or the bad we might have to face

(*,**,**)

   
คำร้อง/ทำนอง : นราธิป ปานแร่
เรียบเรียง พิเชฐ ทรัพย์เจริญ

Title: ไม่ต้องลา / Mai Dtaung Lah (No Need For a Good-Bye)
Artist: Note & Toon (โน้ต-ตูน)
Album: โน้ต-ตูน / Note-Toon
Year: 2001

(หยุดก่อนได้ไหม)
(Yoot Gaun Dai Mai)
(Please stop)

จับมือเขาแล้วก้าวไปจากฉัน ไม่ต้องหันมาพูดเลยได้ไหม
Jup meu kao laeo gao bpai jahk chun mai dtaung hun mah poot loey dai mai
Take her hand and walk away from me, there’s no need to turn and say anything, okay?
ไม่อยากฟังไม่ว่าจะคำไหน ไม่อยากฟังให้ใจถูกซ้ำเติม
Mai yahk fung mai wah ja kum nai mai yahk fung hai jai took sum dterm
I don’t want to hear it, no matter the words, I don’t want to listen and aggravate my heart

(*) เพราะว่าคำบอกลาถึงยังไงก็เจ็บ จะเป็นคำใดก็ปวดร้าว
Pror wah kum bauk lah teung yung ngai gor jep ja bpen kum dai gor bpuat rao
Because no matter what, good-byes hurt, however you say it, it’s painful

(**) หยุดก่อนได้ไหม เธออย่าได้พูดมัน หยุดคำลานั้นไว้ในหัวใจเธอ
Yoot gaun dai mai tur yah dai poot mun yoot kum lah mun wai nai hua jai tur
Please stop, don’t speak, stop your good-bye and keep it in your heart
หยุดก่อนได้ไหม อย่าบอกกันเลยเธอ รักไม่ควรจบด้วยคำที่มันเจ็บ
Yoot gaun dai mai yah bauk gun loey tur ruk mai kuan jop duay kum tee mun jep
Please stop, don’t tell me, love shouldn’t end with a painful word

จะคำไหนฉันนั้นก็ปวดใจ จะคำไหนก็ไม่ดีกับฉัน
Ja kum nai chun nun gor bpuat jai ja kum nai gor mai dee gup chun
Whatever the words, I’ll hurt, whatever the words, it won’t be good for me
บอกยังรักก็เหมือนเธอหลอกกัน บอกไม่รักฉันนั้นยิ่งช้ำใจ
Bauk yung ruk gor meuan tur lauk gun bauk mai ruk chun nun ying chum jai
Telling me you still love me would be like you’re deceiving me, telling me you don’t love me would hurt even more

(*,**)

สูญเสียเธอไปก็เสียใจเกินพอ ไม่ขอฟังคำพูดใดมากกว่านี้
Soon sia tur bpai gor sia jai gern por mai kor fung kum poot dai mahk gwah nee
Losing you is more than enough, I don’t want to listen to any more words than this
ไม่เสียเวลาของเธอซักนาที แค่ทิ้งๆฉันไว้ตรงนี้ (ไม่ต้องลา)
Mai sia welah kaung tur suk nahtee kae ting ting chun wai dtrong nee (mai dtaung lah)
I’m not wasting a minute of your time, just leave me right here (there’s no need for a good-bye)

(**,**)

(หยุดก่อนได้ไหม)
(Yoot Gaun Dai Mai)
(Please stop)

(หยุดก่อนได้ไหม)
(Yoot Gaun Dai Mai)
(Please stop)

รักไม่ควรจบให้คำที่มันเจ็บ รักเมื่อมันจบคำไหนมันก็เจ็บ
Ruk mai kuan jop hai kum tee mun jep ruk meua mun jop kum nai mun gor jep
Love shouldn’t end with a painful word, whenever love ends, no matter the words, it’s painful

Title: Kiss
Artist: Niece
Album: Merci Merci
Year: 2000

ฉันก็ไม่รู้ว่าเธอเหงาเท่าไหร่ อยู่คนเดียวหรือเธอนั้นมีใคร
Chun gor mai roo wah tur ngao tao rai yoo kon diao reu tur nun mee krai
I don’t know how lonely you are, are you all alone or do you have someone?
ถ้าหากว่าเธอเสียใจ ถ้าหากว่าเธอร้องไห้ อยากให้รู้ไว้นะว่าฉันยังคอยเป็นห่วง
Tah hahk wah tur sia jai tah hahk wah tur raung hai yahk hai roo wai na wah chun yung koy bpen huang
If you’re sad, if you’re crying, I want you to keep in mind that I still worry about you

(*) Whoa whoa whoa Kiss ฝากให้เสียงเพลงแทนใจ ฉัน
Whoa whoa whoa, kiss fahk hai siang pleng taen jai chun
Whoa, whoa, whoa, kiss, I leave you with this song to represent my heart
kiss ส่งให้ถึงเธอเมื่อไหร่ที่เรา Kiss เผื่อจะช่วยทำให้เธอต้องยิ้มได้
Kiss song hai teung tur meua rai tee rao kiss peua ja chuay tum hai tur dtaung yim dai
Kiss, I’m sending this to you, whenever we kiss, it’s to help you be able to smile

(**) Whoa whoa whoa Kiss อาจทำให้ใจเราใกล้กันอีกนิด
Whoa whoa whoa kiss aht tum hai jai rao glai gun eek nit
Whoa, whoa, whoa, kiss, it might make our hearts become a little closer
หากเธอได้ยินเพลงๆนี้เมื่อไหร่ รู้ไว้ฉันส่งมา Kiss
Hahk tur dai yin pleng pleng nee meua rai roo wai chun song mah kiss
Whenever you hear this song, keep in mind that I’m sending you a kiss

ถึงแม้ว่าเธอและฉันนั้นต้องไกล และยังไม่รู้จะพบกันเมื่อไหร่
Teung mae wah tur lae chun nun dtaung glai lae yung mai roo ja pob gun meua rai
Even though you and I are far apart, and we still don’t know when we’ll see each other
หากว่าเธอเสียใจ หากว่าเธอร้องไห้ อยากให้เธอรู้ไว้ว่าฉันยังคอยห่วง
Hahk wah tur sia jai hahk wah tur raung hai yahk hai tur roo wai wah chun yung koy huang
If you’re sad, if you’re crying, I want you to keep in mind that I still worry about you

(*,**)

หากว่าเธอเสียใจ หากว่าเธอร้องไห้ อยากให้เธอรู้ไว้ว่าฉันยังคอยห่วง
Hahk wah tur sia jai hahk wah tur raung hai yahk hai tur roo wai wah chun yung koy huang
If you’re sad, if you’re crying, I want you to keep in mind that I still worry about you

(**,*,**,*,**)

Title: คำตอบของเธอ / Kum Dtaup Kaung Tur (Your Answer)
Artist: Namcha Cheeranat (น้ำชา ชีรณัฐ)
Album: OST Lovey Dovey แผนร้ายนายเจ้าเล่ห์ / Lovey Dovey Paen Rai Nai Jao Lay
Year: 2016

สิ่งที่ฉันไม่เคยแน่ใจ สักครั้งเวลาที่เรามองตา
Sing tee chun mai koey nae jai suk krung welah tee rao maung dtah
The things I’ve never been sure of when I look in your eyes
ในทุกทีที่เธอหันมา เหมือนเธอมีคำถามในใจ
Nai took tee tee tur hun mah meuan tur mee kum tahm nai jai
Every time you turn my way, it’s like you have questions in your heart

(*) มันเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจ ในสิ่งที่เธอมีให้กัน
Mun dtem bpai duay kwahm mai kao jai nai sing tee tur mee hai gun
I’m filled with misunderstandings towards the things you have for me

(**) คำตอบของเธอจะเป็นแบบไหน
Kum dtaup kaung tur ja bpen baep nai
What will your answer be like?
จะดีหรือจะร้าย ทุกเรื่องที่เธอนั้นเคยทำให้กัน
Ja dee reu ja rai took reuang tee tur nun koey tum hai gun
Will it be good or bad? Every matter that you’ve ever done for me
คำตอบของเธอจะเป็นแบบไหน
Kum dtaup kaung tur ja bpen baep nai
What will your answer be like?
ช่วยทำให้ฉันมั่นใจ ได้ไหม ได้โปรด
Chuay tum haic hun mun jai dai mai dai bproht
Please make me certain, okay? Please
ช่วยทำให้รู้ว่าเธอรักกัน
Chuay tum hai roo wah tur ruk gun
Please let me know that you love me

หากว่าเธอรู้ว่าฉันกลัว กลัวเวลาที่อยู่ใกล้กัน
Hahk wah tur roo wah chun glua glua welah tee yoo glai gun
If you knew I was afraid, afraid whenever I’m close to you
อย่าแกล้งทำให้ใจฉันหวั่น หากเธอจะมีคำตอบในใจ
Yah glaeng tum hai jai chun wun hahk tur ja mee kum dtaup nai jai
Don’t tease me and make my heart shake, if you have an answer in your heart

(*,**,**,**)

   
I have no knowledge of this series or the premise of the storyline, but the song itself is nothing impressive for a standalone single, and I’m not a fan of that thick sequined choker she’s wearing. But otherwise, Namcha is so pretty and has such a nice voice and nice clear, enunciated pronunciation~ 😀