Hiatus~

It’s that time again~
I will be on vacation for the next week, so no more updates until next Tuesday (Aug 4) ^^
I’ll leave the request page open though, and I’ll catch up on all those and the new releases that come out when I get back.
I’ll also finally update the top charts as well :’D
AND I’ll have something special and hopefully exciting for you guys! <3 So, stay tuned, see you next week! ^^ – Tahmnong

Title: ชิมิ / Chimi (Right?)
Artist: Blueberry
Album: ชิมิ ชิมิ / Chimi Chimi (Right? Right?)
Year: 2010

ที่เธอตรงเข้ามาทัก เพราะฉันน่ารัก ชิมิ ชิมิ
Tee tur dtrong kao mah tuk pror chun naruk chimi chimi
You came and said hello because I’m cute, right? Right?
แล้วที่เข้ามาใกล้ ใกล้ เธอคิดอะไร ชิมิ ชิมิ
Laeo tee kao mah glai glai tur kit arai chimi chimi
And you came close because you’re thinking something, right? Right?
มานั่งหล่อ หล่อได้ใจ ฉันแทบละลาย ดูดิ ดูดิ
Mah nung lor lor dai jai chun taep lalai doo di doo di
Sitting so handsome, you’ve gotten my heart, I’m nearly melting, look, look!
มันเขินนะเธอ มันเขินนะเธอ งุงิ งุงิ งุงิ
Mun kern na tur mun kern na tur ngoo ngi ngoo ngi ngoo ngi
I’m blushing! I’m blushing! Ooh ooh ooh!

(*) ทำเป็นมาแวะมาเวียน ทำเนียนมานั่งมองตา
Tum bpen mah wae mah wian tum nian mah nung maung dtah
Stopping over to visit so often, acting smooth, sitting and looking into my eyes
ข้องใจเรื่องไรคะ เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่
Kaung jai reuang rai ka reuang lek reu reuang yai
What are you wondering about? Is it small or big?
ถ้าชอบก็ลองบอกมา เผื่อว่าฉันจะถูกใจ
Tah chaup gor laung bauk mah peua wah chun ja took jai
If you like me, try telling me so I’ll be pleased
ให้ไวให้ไว จะเก็บไปพิจารณา
Hai wai hai wai ja gep bpai pitjahranah
Hurry up, hurry up, consider it

(**) ทำเป็นถามหนักกี่โล อยากได้เบอร์โทร ชิมิ ชิมิ
Tum bpen tahm nuk gee loh yahk dai bur toh chimi chimi
Pretending to ask for my weight, you want my number, right? Right?
แล้วถามว่าเรียนกี่โมง อยากจะไปส่ง ชิมิ ชิมิ
Laeo tahm wah rian gee mohng yahk ja bpai song chimi chimi
And asking what time I go to school, you want to take me, right? Right?
บอกเธอว่าไม่เป็นไร แต่ว่าในใจได้สิ ได้สิ
Bauk tur wah mai bpen rai dtae wah nai jai dai si dai si
I tell you it’s okay, but in my heart I’m like “Yes! Yes!”
ต้นเหตุทั้งหมด ต้นเหตุทั้งหมด เป็นเพราะความสวย ชิมิ
Dton het tung mot dton het tung mot bpen pror kwahm suay chimi
The reason behind it all, the reason behind it all is because of my beauty, right?

(*)

ที่เธอโทรมาทุกวัน กะเคลมใจฉัน ชิมิ ชิมิ
Tee tur toh mah took wun ga klem jai chun chimi chimi
You call every day to claim my heart, right? Right?
แมสเสจว่ารักคิดถึง กะทำฉันอึ้ง ชิมิ ชิมิ
Message wah ruk kit teung ga tum chun eung chimi chimi
You message me saying you love and miss me to make me speechless, right? Right?
โทรชวนฉันไปดูหนัง อยากบอกดังดังไปดิ ไปดิ
Toh chuan chun bpai doo nung yahk bauk dung dung bpai di bpai di
You call and invite me to see a movie, I want to shout back “Let’s go! Let’s go!”
แต่รอไปก่อน แต่รอไปก่อน ก็ฉันมีแฟนแล้วนี่
Dtae ror bpai gaun dtae ror bpai gaun gor chun mee faen laeo nee
But hold up, hold up, I already have a boyfriend…

(*,**,*,*)

Title: สวรรค์สร้าง / Sawun Sahng (Heaven’s Creation)
Artist: Teerayuth Klungkaew (ธีรยุทธ คลังแก้ว)
Album: OST สวรรค์สร้าง / Sawun Sahng
Year: 2012

I might not be much of a good guy in your eyes
But I have a heart
I might seem cruel and act like I don’t care
In reality, I realize my mistakes inside
I want to change both my body and heart to love you

I want you to know that I’m sorry
For the things I’ve done
I might have destroyed your compassion
I know how wrong I was, I want to apologize
In the end, the situation I must face is you running away from me
Leaving me in torture

(*) Please realize, just turn around and come back
The further apart we are, the more it just breaks my heart
The one thing I ask for is for you to forgive me
You being so indifferent towards me like that is killing me

(**) This man has learned something new;
That love is the act of giving and not grabbing
This man loves you
I don’t want you to come back, to come back and give me another chance
I’m really sorry

(*,**)

Title: สัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้ง / Sunchahtdtayahn Kaung Kon Ja Dohn Ting (Instinct of a Person About to be Dumped)
Artist: Gun Achi ft. Amp (กันอชิ-แอมป์)
Album: OST Room Alone the Series
Year: 2015

(*) สัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้ง
Sunchahtdtayahn kaung kon ja dohn ting
The instinct of a person about to be dumped
คือความจริงที่ไม่ได้คิดไปเอง
Keu kwahm jing tee mai dai kit bpai eng
Is the truth I didn’t think of myself
มันรับรู้ง่ายจะตาย ทุกอย่างเธอไม่เหมือนเดิม
Mun rup roo ngai ja dtai took yahng tur mai meuan derm
It’s so easy to realize that everything about you isn’t the same
สัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้ง
Sunchahtdtayahn kaung kon ja dohn ting
The instinct of a person about to be dumped
สิ่งที่เหลือไว้วันนี้คือหมางเมิน
Sing tee leua wai wun nee keu mahng mern
The thing that’s left today is animosity
เวลาที่ใกล้หมด ก็ทำได้เพียงแค่รอ
Welah tee glai mot gor tum dai piang kae ror
Our time is almost up, all I can do is wait
เธอจะพูดความจริง
Tur ja poot kwahm jing
For you to speak the truth

จำตัวเองได้ไหมว่าเคยแสนดี
Jum dtua eng dai mai wah koey saen dee
Can you remember when you used to be so wonderful?
จากเป็นคนที่คอยห่วงใย ใส่ใจทุกอย่าง
Jahk bpen kon tee koy huang yai sai jai took yahng
From a person who worried and paid attention to everything
เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นอีกทาง
Bplian jahk nah meu bpen eek tahng
You’ve made a complete 180
พูดจากับฉันแปลกแปลก
Poot jah gup chun bplaek bplaek
You speak strangely with me
หงุดหงิดง่ายจะทำอะไรอะไรก็น่ารำคาญ
Ngoot ngit ngai ja tum arai arai gor nah rumkahn
You get ticked off so easily, whatever I do is annoying

(**) พยายามทำความเข้าใจ และมองเธอในแง่ดี
Payayahm tum kwahm kao jai lae maung tur nai ngae dee
I’ve tried to understand you and look at you positively
แต่เธอเหมือนตั้งใจให้รู้ว่าเธอหมดรัก
Dtae tur meuan dtung jai hai roo wah tur mot ruk
But it’s like you’re trying to let me know that you’re out of love for me

(*)

เธอเคยพูดว่ารักกับฉันทุกวัน
Tur koey poot wah ruk gup chun took wun
You used to say you loved me every day
แต่วันนี้คงยากที่เธอจะพูดเหมือนเก่า
Dtae wun nee kong yahk tee tur ja poot meuan gao
But today it’s difficult for you to say it like you used to
ไม่ต้องการทำตัวเป็นคนที่ดูงี่เง่าเลยเธอ
Mai dtaung gahn tum dtua bpen kon tee doo ngee ngao loey tur
I don’t want to play dumb to the whole ordeal
แต่ที่เธอจงใจแสดง ปวดใจฉันทุกที
Dtae tee tur jong jai sadaeng bpuat jai chun took tee
But the way you’re acting breaks my heart every time

(**,*,*)

Title: รักแบบเพื่อนไม่เหมือนแฟน / Ruk Baep Peuan Mai Meuan Faen (Love as a Friend, Not as a Lover)
Artist: Zom Marie
Album: [Single]
Year: 2010

เธอยืนยันเหมือนกันอยู่ดี แม้วันนี้รักเราจบลง
Tur yeun yun meaun gun yoo dee mae wun nee ruk rao jop long
You reassure me that things between us are still okay, even though our love has ended today
ไม่ต้องกลัวจะห่าง ไม่ต้องกลัวแตกต่าง
Mai dtaung glua ja hahng mai dtaung glua dtaek dtahng
There’s no need to be afraid of distance, there’s no need to be afraid of difference
จะเป็นเพื่อนเคียงข้างคอยเฝ้าดู
Ja bpen peuan kiang kahng koy fao doo
We’ll be friends who watch from beside each other

แต่ฉันไม่รู้รับมันอย่างไร
Dtae chun mai roo rup mun yahng rai
But I don’t know how to take it
กับการเจอเธอแล้วต้องเจอเขาอยู่
Gup gahn jur tur laeo dtaung jur kao yoo
Now having to see her when I see you
ถึงเธอมีน้ำใจ ฉันต้องมีน้ำตา
Teung tur mee num dtah chun dtaung mee num dtah
Even though you’re being compassionate, I must cry
โทษทีที่สร้างปัญหาให้เธอ
Toht tee tee sahng bpunhah hai tur
I’m sorry for creating problems for you

(*) เธอไม่คิดหรือเธอไม่รู้ว่าฉันคงอยู่ไม่ได้
Tur mai kit reu tur mai roo wah chun kong yoo mai dai
You didn’t think or do you not know that I can’t live?
ให้ความใกล้ชิด สนิทแล้วไง
Hai kwahm glai chit sanit laeo ngai
You gave me closeness and intimacy, now what?
ยังให้ได้ไหมแบบนี้
Yung hai dai mai baep nee
Can you still give it to me like this?

(**) หากบอกว่ารักเหมือนเดิม
Hahk bauk wah ruk meuan derm
If I told you I still loved you the same
อยากกุมมือเธอเหมือนเก่า
Yahk goom meu tur meuan gao
And wanted to hold your hand like the old days
ให้ฉันได้ทำ ทำได้หรือเปล่า
Hai chun dai tum tum dai reu bplao
Would you let me do it? Could I do it
บนคำว่าเพื่อนของเธอ
Bon kum wah peuan kaung tur
Under the title of your “friend”?

(***) ส่งข้อความ goodnight ทุกคืน
Song kor kwahm good night took keun
Sending you good-night messages every night
ตื่นมาก็โทรนัดเจอ
Dteun mah gor toh nut jur
Walking up and calling you to meet you
ความรักเราแบบเพื่อนของเธอ
Kwahm ruk rao baep peuan kaung tur
Our love is like a friend’s to you
ทำได้ไหมอย่างเดิม ช่วยตอบสักคำได้ไหม
Tum dai mai yahng derm chuay dtaup suk kum dai mai
Can I do these same things? Please answer my one question

ไม่คิดขอให้เธอกลับมา และก็ขอไม่เดินกลับไป
Mai kit kor hai tur glup mah lae gor kor mai dern glup bpai
I never thought of asking you to come back, and I’m not asking to go back
เที่ยวเฮฮาอย่างเก่า เล่นขำๆ อย่างเก่า
Tiao hey hah yahng gao len kum kum yahng gao
Going out like the old days, giggling playfully like the old days
ยิ่งฝืนเราก็ยิ่งไม่จริงใจ
Ying feun rao gor ying mai jing jai
The more we force it, the more insincere it is

ให้ฉันหายหน้าไปได้ไหม
Hai chun hai nah bpai dai mai
Can you let me disappear?
อย่างน้อยหัวใจได้นึกถึงภาพเก่า
Yahng noy hua jai dai neuk teung pahp gao
At least my heart can think of the old memories
ที่มีเธอกุมมือ แม้ในฝันก็เอา
Tee mee tur goom meu mae nai fun gor ao
When I had you holding my hand, even though it’s in my dreams, I’ll take it
เพราะความจริงปวดร้าวเหลือเกิน
Pror kwahm jing bpuat rao leua gern
Because in reality, it hurts so much

(*,**,***,*,**,***)

Title: อยู่นานๆอีกนิด / Yoo Nahn Nahn Eek Nit (Stay A Little Longer)
English Title: “Obsess”
Artist: Triumphs Kingdom
Album: Twice
Year: 2001

ในคืนนี้ช่างดีเหลือเกิน ดีจนฉันปล่อยใจเพลิดเพลิน
Nai keun nee chahng dee leua gern dee jon chun bploy jai plert plern
Tonight has been so wonderful, so wonderful that I released my happy heart
เก็บอารมณ์ไม่ไหว ไม่รู้ทำอย่างไร
Gep ahrom mai wai mai roo tum yahng rai
I can’t keep my feelings in, I don’t know what to do

(*) ก็เธอน่ารักยิ่งกว่าทุกวัน จนใจฉันนั้นคิดไปไกล
Gor tur naruk ying gwah took wun jon jai chun nun kit bpai glai
You get cuter every day until I’m thinking too far
แต่ว่าในตอนนี้ เธอกลับต้องไป
Dtae wah nai dtaun nee tur glup dtaung bpai
But now you end up having to go

(**) อยู่ด้วยกันอีกนิดนะ อยู่นานๆอีกนิดนะ
Yoo duay gun eek nit na yoo nahn nahn eek nit na
Stay with me a little longer, okay? Stay a little longer, okay?
อยู่กันฉันอีกนิดแล้วเราค่อยคุยกันใหม่
Yoo gun chun eek nit laeo rao koy kooey gun mai
Stay with me a little longer and we’ll start talking again
อยู่ด้วยกันอีกนิดนะ อยู่นานๆอีกนิดนะ
Yoo duay gun eek nit na yoo nahn nahn eek nit na
Stay with me a little longer, okay? Stay a little longer, okay?
ให้เวลาอีกนิดนะ ฉันยังไม่ยอมให้เธอไป
Hai welah eek nit na chun yung mai yaum hai tur bpai
Give me a little more time, I still refuse to let you go

(***) เข้ามาใกล้ๆ อยู่กับฉันทั้งตัวแล้วก็หัวใจ
Kao mah glai glai yoo gup chun tung dtua laeo gor hua jai
Come closer, stay with me with both your body and your heart
กอดฉันต่อจากนี้ฉันจะไม่ยอมให้เธอไป
Gaut chun dtor jahk nee chun ja mai yaum tur bpai
Hug me, from now on, I refuse to let you leave

เพลงก็เพราะอากาศก็ดี เวลานี้มีเธอใกล้ๆ
Pleng gor pror ahgaht gor dee welah nee mee tur glai glai
The music is catchy, the atmosphere is good, this time I have you near
สุขกันจนใจฉัน แทบกลั้นไม่ไหว
Sook gun jon jai chun taep glun mai wai
I’m so happy with you, my heart nearly can’t be restrained

(*,**,***)

อยู่กับฉันนะ อยู่กับฉัน อยู่กับฉันอย่างในวันนั้นนะ
Yoo gup chun na yoo gup chun yoo gup chun yahng nai wun nun na
Stay with me, okay? Stay with me, stay with me like those days, okay?
บอกกับฉันนะ บอกกับฉันนะ บอกกับฉันว่ารักแค่นั้นนะ
Bauk gup chun na bauk gup chun na bauk gup chun wah ruk kae nun na
Tell me, okay? Tell me, okay? Just tell me that you love me, okay?
หากเธอนั้น ไม่อยู่กับฉัน ไม่บอกกับฉัน ไม่ได้ๆนะ
Hahk tur nun mai yoo gup chun mai baup gup chun mai dai mai dai
If you won’t stay with me, won’t tell me, you can’t! You can’t! Okay?
รักกับฉัน ต้องรักกับฉัน ต้องรักกับฉันเท่านั้นๆนะ
Ruk gup chun dtaung ruk gup chun dtaung ruk gup chun tao nun tao nun na
Love me, you must love me, you must love only me, okay?

Title: ภาพของเธอ / Pahp Kaung Tur (Your Image)
English Title: “Never Forget You”
Artist: Friday Night to Sunday
Album: [Single]
Year: 2015

ในทุกวันที่ฉันตื่น มันต้องฝืน ใช้ชีวิตไปวันวัน
Nai took wun tee chun dteun mun dtaung feun chai cheewit bpai wun wun
Every day that I’m awake, I must force myself to live day by day
ความทรงจำเหล่านั้น ยังตอกย้ำ บาดแผลในใจที่ฉันมี
Kwahm song jum lao nun yung dauk yum baht plae nai jai tee chun mee
Those memories still stress the wounds that I have in my heart

(*) ภาพที่เธอเดินจากฉันไป ไม่ว่าฉันทำยังไงก็ไม่ลืมมันสักที
Pahp tee tur dern jahk chun bpai mai wah chun tum yung ngai gor mai leum mun suk tee
The image of you walking away from me, no matter what I do, I haven’t been able to forget
เพราะหัวใจสั่งสมอง ให้จำเรื่องที่มี ที่เกี่ยว กับเธอในวันวาน
Pror hua jai sung samaung hai jum reuang tee mee tee giao gup tur nai wun wahn
Because my heart orders my brain to remember the things that have to do with you and yesterday

(**) ไม่รู้ว่าฉันนั้นจะเจ็บอีกนานสักเท่าไหร่ ถนนที่ต้องเดินมันมืดมนสักแค่ไหน
Mai roo wah chun nun ja jep eek nahn suk tao rai tanont ee dtaun dern mun meut mon suk kae nai
I don’t know how much longer I’ll hurt or how dark the road I must travel will be
เรี่ยวแรงก็ยังมีแต่ทำไมตาคู่นี้ มัน กลับมองไม่เห็นทาง
Riao raeng gor yung mee dtae tum dtah koo nee mun glup maung mai hen tahng
I still have strength, but why aren’t these eyes able to see the way?
ไม่ว่าฉันจะทำอะไรก็เห็นเพียงแค่หน้าเธอ อ้อมกอดฉัน ยังรอคอยเพียงเธออยู่เสมอ
Mai wah chun ja tum arai gor hen piang kae nah tur aum gaut chun yung ror koy piang tur yoo samur
No matter what I do, I only see your face, my embrace still waits only for you, always
ตื่นมาก็ยังเจอภาพของเธออยู่เสมอ คน คนนี้ที่รักเธอ มันลืมเธอ ไม่ได้จริงจริง
Dteun mah gor yung jur pahp kaung tur yoo samur kon kon nee tee ruk tur mun leum tur mai dai jing jing
I wake up and still always see your image, this man who loves you really can’t forget you

อยากจะลืมมันให้หมด เพื่อจะลบ ให้เธอหายไปจากฉันเสียที
Yahk ja leum mun hai mot peua ja lop hai tur hai bpai jahk chun sia tee
I want to completely forget you, to finally erase you disappearing from me
ไม่อยากเป็นอย่างนี้ รู้ไหมว่ามันเจ็บ ปวดร้าวขนาดไหน
Mai yahk bpen yahng nee roo mai wah mun jep bpuat rao kanaht nai
I don’t want to be like this, do you know how much it hurts?

(*,**)

หากว่าฉันนั้นทำใจ ว่าข้างกายของฉัน ไม่มีเธออยู่
Hahk wah chun nun tum jai wah kahng gai kaung chun mai mee tur yoo
If I could accept that I won’t have you beside me
หากว่าฉันยอมรับรู้หาก ว่าฉันทิ้งมันไป ก็คงไม่มี น้ำตา
Hahk wah chun yaum rup roo hahk wah chun ting mun bpai gor kong mai mee numdtah
If I could accept it, if I could throw it away, I wouldn’t have tears

(**)

Title: เธอคือทุกอย่าง / Tur Keu Took Yahng (You Are Everything)
Artist: Crescendo ft. Mariam B5
Album: [Single]
Year: 2015

เธอคือความรัก เธอคือหัวใจ เธอคือความหมาย เธอคือวิญญาณ
Tur keu kwahm ruk tur keu hua jai tur keu kwahm mai tur keu winyahn
You are love, you are my heart, you are my meaning, you are my spirit
เธอคือชีวิต เธอคือทุกอย่าง เธอคือหนทาง สู่คำว่ารัก
Tur keu cheewit tur keu took yahng tur keu hon tahng soo kum wah ruk
You are my life, you are everything, you are the path to love

ใครเป็นคนกำหนดมาให้เราพบและพรากกัน
Krai bpen kon gum not mah hai rao pob lae prahk gun
Who was the one who determined we would meet and then separate?
ทดสอบอะไรกับฉัน เล่นเกมส์อะไรกับเธอ
Tot saup arai gup chun len game arai gup tur
What are they testing with me? What game are they playing with you?
ใครเป็นคนกำหนดไว้ หรือเป็นเพราะใจของเธอ
Krai bpen kon gumnot wai reu bpen pror jai kaung tur
What was the one who determined it, or was it because of your heart?
ไม่อยากให้เราได้เจอ เธอจึงจากไปแสนไกล
Mai yahk hai rao dai jur tur jeung jahk bpai saen glai
I don’t want us to meet, then you to leave far away

(*) แต่ฉันรู้ ฉันรู้ ฉันเชื่อว่าเราต่างคนก็ยังรักกัน
Dtae chun roo chun roo chun cheua wah trao dtahng kon gor yung ruk gun
But I know, I know, I believe that we both still love each other
และฉันรู้ ฉันรู้ ฉันเชื่อเธอมีเหตุผลที่ทำอย่างนั้น
Lae chun roo chun roo chun cheua tur mee het pon tee tum yahng nun
And I know, I know, I believe you had a reason for acting like that
แต่ไม่ว่าเพราะอะไร เธอจะอยู่ที่ไหน ฉันจะตามเธอไป ตามหัวใจกลับมา
Dtae mai wah pror arai tur ja yoo tee nai chun ja dtahm tur bpai dtahm hua jai glup mah
But no matter why, wherever you are, I’ll follow you, following my heart back

(**) เธอคือความรัก เธอคือหัวใจ เธอคือความหมาย เธอคือวิญญาณ
Tur keu kwahm ruk tur keu hua jai tur keu kwahm mai tur keu winyahn
You are love, you are my heart, you are my meaning, you are my spirit
เธอคือชีวิต เธอคือทุกอย่าง ไม่ว่าหนทางจะไกลเท่าไหร่
Tur keu cheewit tur keu took yahng mai wah hon tahng ja glai tao rai
You are my life, you are everything, no matter how far the path is
จะออกตามหา จะไปพบเธอ จะออกไปค้นให้เจอหัวใจ
Ja auk dtahm hah ja bpai pob tur ja auk bpai kon hai jur hua jai
I’ll go out looking for you, I’ll find you, I’ll go out and search for my heart
สุดแผ่นฟ้าหรือแห่งหนใด จะตามหัวใจของฉันและเธอกลับคืน
Soot paen fah reu haeng hon dai ja dtahm hua jai kaung chun lae tur glup keun
To the end of the sky, or anywhere, I’ll follow my heart and get you back

ในใจยังมีศรัทธาว่าเรานั้นเป็นคู่กัน
Nai jai yung mee suttah wah rao nun bpen koo gun
In my heart, I still have the belief that we’re soulmates
ไม่อยากให้เป็นแค่ฝัน ดั่งควันที่ลอยหายไป
Mai yahk hai bpen kae fun dung kwun tee loy hai bpai
I don’t want it to be just a dream like smoke that fades away

(*,**,**)
ไม่ว่าเธอจะอยู่แห่งหนใด สุดฟ้าทะเลแสนไกลจะไปหาเธอ
Mai wah tur ja yoo haeng hon dai soot fah talay saen glai ja bpai hah tur
No matter where you are, to the ends of the sky or the sea, far away, I’ll go looking for you

Title: คนโสดโปรดทราบ / Kon Soht Bproht Sahp (Single People, Please Know)
Artist: Yim (R-Siam – ยิ้ม อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2015

รักวันละนิด ให้ชีวิตมีความหมาย
Ruk wun la nit hai cheewit mee kwahm mai
Love me a little each day, give my life meaning
คนโสดอยู่ไหน มีบ้างไหมขอฟังเสียงหน่อย
Kon soht yoo nai mee bahng mai kor fung siang noy
Where are the single people? Are there any out there? I want to hear your voices
เห็นคนมีแฟน เดินควงแขนกันมาไม่น้อย
Hen kon mee faen dern kuang kaen gun mah mai noy
I see more than just a few couples walking arm-in-arm
เลยได้แต่หงอย นั่งใจน้อย เพราะไม่มีคู่
Loey dai dtae ngoy nung jai noy pror mai mee koo
So I can only be discouraged, sitting feeling hurt because I don’t have a boyfriend

(*) เต้นกันไปตามเพลง ครื้นเครงสนุกเฮฮา..มีแต่คนเข้าตา
Dten gun bpai dtahm pleng kreun kreng sanook hay hah mee dtae kon kao dtah
Dancing together to this song, being carefree and happy, there’s only nice looking people
ใครเป็นแฟนกับใคร มองไป ก็ยังไม่รู้..ใครที่ไม่มีคู่แสดงตัวที
Krai bpen faen gup krai maung bpai gor yung mai roo krai tee mai mee koo sadaeng dtua tee
I look, but I still don’t know who’s in a relationship with who, whoever doesn’t have a lover, show yourselves!

(**) คนโสดโปรดทราบ ช่วยมารับ ช่วยมารับ ช่วยมารับ ลงไปจากคาน
Kon soht bproht sahp chuay mah rup chuay mah rup chuay mah rup long bpai jahk kahn
Single people, please know, please pick me up, please pick me up, please pick me up from this imbalance
หัวใจตกงาน โสดมานาน อยู่บนคาน ได้แต่ฝัน ก็มันไม่มี
Hua jai dtok ngahn soht mah nahn yoo bon kahn
My heart is out of work, I’ve been single for so long in this imbalance, I can only dream, but I’ve never had
คนโสดโปรดทราบ ช่วยมารับ ช่วยมารับ ช่วยมารับ ไปรักสักที
Kon soht bproht sahp chuay mah rup chuay mah rup chuay mah rup bpai ruk suk tee
Single people, please know, please pick me up, please pick me up, please pick me up and finally love me
หัวใจดวงนี้ ยังไม่เคยได้ผ่านมือใคร…ตั้งใจจะยกให้เธ­อ
Hua jai duang nee yung mai koey dai pahn meu krai dtung jai ja yok hai tur
This heart still has never passed through anyone’s hands, I intend to give it to you

รักวันละนิด แล้วชีวิตคงสดใส
Ruk wun la nit laeo cheewit kong sot sai
Love me a little each day and my life would be bright
ทุกวาเลนไทน์ รอดอกไม้ ต้องมานั่งเก้อ
Took valentine ror dauk mai dtaung mah nung gur
Every Valentine’s Day I wait for flowers, but I must sit in vain
ยกมือสุดแขน อยากมีแฟน หน้าตาอย่างเธอ
Yok meu soot kaeng yahk mee faen nah dtah yahng tur
Raise your arm high, I want to have a boyfriend who looks like you
พร้อมจะให้เบอร์แลกใจเธอ ได้ทุกเวลา
Praum ja hai bur laek jai tur dai took welah
I’m ready to give you my number for your heart at any time

(*, **, *, **, **)

Title: ฉันคิด / Chun Kit (I Think)
Artist: Tone Sofa (โตน โซฟา)
Album: [Single]
Year: 2012

ฉันรู้ว่าเธอกำลังกังวล เธอบอกทางสายตา
Chun roo wah tur gumlung gung won tur bauk tahng sai dtah
I know you’re worried, you tell me through the look in your eyes
ฉันรู้ว่าเธอไม่กล้า ที่จะพูดจาเปิดหัวใจ
Chun roo wah tur mai glah tee ja poot jah bpert hua jai
I know you don’t dare speak and open your heart
ฉันรู้ว่าเธอกำลัง อยากรู้ว่าฉันนั้นคิดอะไรอยู่
Chun roo wah tur gumlung yahk roo wah chun nun kit arai yoo
I know that you’re wanting to know how I feel

อาจเพราะเป็นเพียงเวลาไม่นานที่เราได้พบกัน
Aht pror bpen piang welah mai nahn tee rao dai pob gun
It might be because it hasn’t been very long since we met
อาจเพราะว่ามีเพียงเธอคนเดียวที่ดูฉันสนใจ
Aht pror wah mee piang tur kon diao tee doo chun son jai
It might be because you’re the only one whom I seem to be interested in
อาจเพราะฉันไม่มองใคร อาจเพราะฉันมองเพียงเธอคนเดียว
Aht pror chun mai maung krai aht pror chun maung piang tur kon diao
It might be because I don’t look at anyone else, it might be because I look only at you

(*) หากอยากถาม ว่าฉันนั้นคิดอะไรไหม
Hahk yahk tahm wah chun nun kit arai mai
If you want to ask what I’m thinking
ก็จะขอ บอกเธอเลยว่าใช่ ฉันคิด
Gor ja kor bauk tur loey wah chai chun kit
Go ahead and ask, I’d tell you that yes, I think…

(**) คิดว่าเธอ เป็นคนน่ารักดี มีใครมาด้วยหรือเปล่า
Kit wah tur bpen kon naruk dee mee krai mah duay reu bplao
I think you’re very cute, did you come with anyone?
ถ้าไม่มี ก็อยากจะชวนเธอพูดคุยกันยาวๆ
Tah mai mee gor yahk ja chuan tur poot kooey gun yao yao
If you didn’t, I want to invite you to talk with me for a while
เพราะวันนี้บรรยากาศก็ดีดี มีเสียงเพลงและแสงดาว
Pror wun nee bunyahgaht gor dee dee mee siang pleng lae saeng dao
Because today the atmosphere is great, there’s music and starlight
ถ้าไม่รีบไป ก็อยู่คุยกันจนเช้า จนดาวหมดฟ้า จนเธอง่วงนอน
Tah mai reep bpai gor yoo kooey gun jon chao jon dao mot fah jon tur nguang naun
If you won’t hurry off, stay and talk with me until morning, until there’s no stars left in the sky, until you’re sleepy

เพราะฉันนั้นเคยได้เจอกับคนที่ตรงกับหัวใจ
Pror chun nun koey dai jur gup kon tee dtrong gup hua jai
Because I once met someone who matched my heart
แต่ฉันก็คิดเบาๆและไม่ได้บอกกับเขาไป
Dtae chun gor kit bao bao laeo mai dai bauk gup kao bpai
But I thought quietly and didn’t tell them
อาจเหมือนจะลืมกันไป แต่ลึกๆ ฉันนั้นมันยังคง เสียใจ
Aht meuan ja leum gun bpai dtae leuk leuk chun nun mun yung kong sia jai
It might seem like I’ve forgotten her, but deep down, I still regret it

(*,**)

รู้ไหมว่าเธอ
Roo mai wah tur
Do you know that you’re…
(**)

ให้ดวงดาวหมดฟ้า จะยอมให้นอน
Hai duang dao mot fah ja yaum hai naun
When there’s no more stars left in the sky, I’ll let you sleep