Title: ติดอกติดใจ / Dtit Auk Dtit Jai (Attracted)
Artist: Joni Anwar
Album: Bad Boy
Year: 2000

แปลกใจตัวเองทุกครั้ง ซ้ำๆเธอทำให้เสียใจ ก็ไม่รู้ทำไมเธอนั้นมีใจให้เขา
Bplaek jai dtua eng took krung sum sum tur tum hai sia jai gor mai roo tummai tur nun mee jai hai kao
I surprise myself every time, over and over you hurt me, I don’t know why you have feelings for him
ต้องทนความจริงปวดร้าว ที่เธอไม่เหมือนคนเก่า ก็เพราะรักของเราเธอมีเขาซ่อนอยู่ข้างใน
Dtaung ton kwahm jing bpuat rao tee tur mai meuan kon gao gor pror ruk kaung rao tur mee kao saun yoo kahng nai
I must endure the painful truth; that you’re not the same person, because you have him hidden in our love

(*) ติดอกติดใจอะไรนักหนา ถึงได้เห็นว่าเขาดี ลืมคนๆนี้ที่เคยเข้าใจ
Dtit auk dtit jai arai nuk nah teung dai hen wah kao dee leum kon kon nee tee koey kao jai
You’re seriously attracted to something, though I’ve seen that he’s a nice guy, forget me who once understood
ติดอกติดใจอะไรอย่างนั้น ฉันต้องช้ำเจ็บเท่าไร รู้บ้างไหมรู้บ้างไหมคนดี
Dtit auk dtit jai arai yahng nun chun dtaung chum jep tao rai roo bahng mai roo bahng mai kon dee
When you’re attracted to something like that, do you know, do you know how much I hurt, sweetie?

(**) นึกรึว่าไม่รู้เธอหลอก รักเธอให้กับฉันเธอหลอก แต่ฉันก็ยอมให้เธอหลอกเพราะยังรักเธออยู่
Neuk reu wah mai roo tur lauk ruk tur hai gup chun tur lauk dtae chun gor yaum hai tur lauk pror yung ruk tur yoo
Did you think I didn’t know you deceived me? The love you gave me was a deception, but I consented and let you trick me because I still love you
นึกรึว่าไม่รู้เธอหลอก ใจเธอให้กับเขาหมดแล้ว ทำได้ลงคอติดอกติดใจเข้าแล้ว(เธอ)
Neuk reu wah mai roo tur lauk jai tur hai gup kao mot laeo tum dai long kor dtit auk dtit jai kao laeo (tur)
Did you think I didn’t know you deceived me? You’ve already given your entire heart to him, you did it so heartlessly, becoming so attracted to him

(*,**,**)

Title: คนนี้หัวใจบอกยอม / Kon Nee Hua Jai Bauk Yaum (The Heart of This Man is Saying It Gives In)
Artist: I..Nam (ไอ..น้ำ)
Album: OST เพราะรักครับผม / Pror Ruk Krup Pom
Year: 2005

พบใครที่ไหนหัวใจก็ไม่เคยกระเจิง
Pob krai teenai hau jai gor mai koey grajerng
Wherever or whoever I meet, my heart has never faltered
เตลิดเปิดเปิงเมื่อเจอแต่เธอสักที
Dtalert bpert bperng meua jur dtae tur suk tee
But it scatters only when I meet you
ไม่เปรี้ยวก็หวาน เข้มไป ไม่เคยมีใครคนนี้
Mai bpriao gor wahn kem bpai mai koey mee krai kon nee
You’re not sour, but sweet, rich in flavor, I’ve never had anyone
คนเดียวคนนี้หัวใจ บอกยอม
Kon diao kon nee hua jai bauk yaum
Just this person alone for whom my heart says it gives in

(*) ไม่เคยหวั่น แต่สั่นเป็นแมว
Mai koey wun dtae sun bpen maeo
I’ve never been shaking, but I’m trembling like a cat
เคยตรงๆ ก็กลายเป็นอ้อมค้อม
Koey dtrong dtrong gor glai bpen aum kaum
I used to be linear, but it’s like I’m going in circles
แค่จะมอง ส่งยิ้มห่างๆ
Kae ja maung song yim hahng hahng
Just looking, smiling from afar
ใจไม่ทันระวัง ยังแทบตาย
Jai mai tun rawung yung taep dtai
My heart wasn’t able to be on guard, I still nearly die

(**) จะบอกว่ารัก มันก็ อ่ะ อ๊ะ อาย
Ja bauk wah ruk mun gor a a ai
I’m s-s-shy to say I love you
กลัวเธอไม่รัก ยิ่ง อ๊ะ อะ อาย
Glua tur mai ruk ying a a ai
Afraid you won’t love me, the more s-s-shy I get
ได้แต่ส่งดอกไม้ทุกวัน
Dai dtae song dauk mai took wun
I can only send flowers every day
เพื่อบอกรักเธอ
Peua bauk ruk tur
To tell you I love you

เพราะเธอน่ารัก แมลงก็เลยมาจีบมาตอม
Pror tur nahruk mlaeng gor loey mah jeep mah dtaum
Because you’re so cute, the insects swarm to flirt with you
อยากบอกว่าพร้อม ฉันพร้อมจะคุ้มจะกัน
Yahk baukw ah praum chun praum ja koom ja gun
I want to tell you that I’m ready, I’m ready to make it worth your while
เพราะกรรมเลยคิดวิธีพูดคำหวานๆ
Pror gum loey kit witee poot kum wahn wahn
Because of karma, I’m thinking of a way to say it sweetly
ก็เลยต้องกัน กลัวใครพูดแซง
Gor loey dtaung gun glua krai poot saeng
So you’ll agree, I’m afraid you’ll overtake me

(*,**,**)

ได้แต่ส่งดอกไม้ทุกวัน
Dai dtae song dauk mai took wun
I can only send flowers every day
เพื่อบอกรักเธอ
Peua bauk ruk tur
To tell you I love you

Title: ลมใต้ปีก / Lom Dtai Bpeek (The Wind Beneath My Wings)
Artist: Yong Kamonlak (หยง กมลลักษณ์ – The Winner Is)
Album: OST เลือดมังกร ตอน แรด / Leuat Munkorn Dtaun Raet
Year: 2015

หากเป็นนกบินคงไร้ทิศทาง อ้างว้างเหลือเกินไม่มีที่ไป
Hahk bpen nok bin kong rai tit tahng ahng wahng leua gern mai mee tee bpai
If I was a bird, I’d be without direction, so alone without a place to go
ถ้าไม่ได้พบเธอ ฉันจะเป็นเช่นไร คงหลงทางไปไกล จนมันไร้เรี่ยวแรง
Tah mai dai pob tur chun ja bpen chen rai kong long tahng bpai glai jon mun rai riao raeng
If I hadn’t met you, how would I be? I’d probably be very lost until I ran out of strength

เธอเป็นสายลมที่เข้ามาโอบ ให้ตัวฉันบินต่อไปได้อีก
Tur bpen sai lom tee kao mah ohp hai dtua chun bin dtor bpai dai eek
You’re the wind that came and embraced me, making me able to continue to fly
ถ้าไม่ได้พบเธอ ฉันก็คงไม่มี ลมหนุนใต้ปีก จนบินขึ้นมาใหม่
Tah mai dai pob tur chun gor kong mai mee lom noon dtai bpeek jon bin keun mah mai
If I hadn’t met you, I probably wouldn’t have any wind beneath my wings so I could fly up again

(*) เธอทำให้ฟ้าตรงนี้สวยงามกว่าที่ใด อยากขอบคุณเธอจากหัวใจ
Tur tum hai fah dtrong nee suay ngahm gwah tee dai y ahk kaup koont ur jahk hua jai
You made the sky right here more beautiful than anywhere else, I want to thank you from the bottom of my heart
เธอทำให้ฉันคนนี้ที่เคยดวงใจสลาย ได้มีวันที่ดี ก็เพราะมีเธอตรงนี้ไม่จากไปไหน
Tur tum hai chun kon nee tee koeyd uang jai salai dai mee wun tee dee gor pror mee tur dtrong nee mai jahk bpai nai
You made me, who once had her heart shattered, able to have a good day, because I have you right here, not going anywhere

ขอบคุณสายลมที่ช่วยดูแล ขอบคุณหัวใจที่มันยิ่งใหญ่
Kaup koon sai lom tee chuay doo lae kaup koon hua jai tee mun ying yai
Thank you, wind, for helping look after me, thank you, great heart
รักจากใจของเธอ มันชโลมหัวใจ ได้พบวันใหม่ เมื่อฉันได้รักธอ
Ruk jahk jai kaung tur mun chalohm hua jai dai pob wun mai meua chun dai ruk tur
Love from your heart bathes my heart, I was able to find a new day when I got your love

(*,*)

Title: จันทร์ / Jun (Moon)
Artist: Joe Thanarat (โจ้ ธณรัฐ ปิ่นเวหา)
Album: World
Year: 2002

จันทร์คืนแรม วับแวมอยู่บนปลายฟ้า
Jun keun raem wup waem yoo bon bplai fah
The moon wanes, sparkling up in the sky
คงล้าอ่อนแรง ทอแสงแหว่งเว้าครึ่งดวง
Kong lah aun raeng tor saeng waeng wao kreung dao
Tired and weak, exhausted, shining with only half itself
คืนเหงามันเศร้า มันซึมในทรวง
Keun ngao mun sao muns eum nai suang
The lonely night is sad, it seeps into my chest
จันทร์เพียงครึ่งดวง คล้ายจันทร์เจ้ารอใคร
Jun piang kreung duang klai jun jao ror krai
The moon is only half, like the moon is waiting for someone

จันทร์คืนแรม วับแวมมีเพียงครึ่งใบ
Jun keun raem wup waem mee piang kreung bai
The moon wains, shining with only half itself
คงดังกับใจฉันที่มีเพียงครึ่งดวง
Kong dung gup jai chun tee mee piang kreung duang
Like my heart that is only half
คอยรักที่จักเติมเต็มในทรวง
Koy ruk tee juk dterm dtem nai suang
Waiting for the love that will fill my chest
โอ้ใจครึ่งดวง เฝ้ารอมาเนิ่นนาน
Oh jai kreung duang fao ror mah nern nahn
Oh, my half of a heart has waited for so long

(*) จันทร์เอ๋ยจันทร์ที่ลอยเด่นฟ้า
Jun oey jun tee loy den fah
Moon, oh, moon, floating in the sky
จะมีน้ำตาหลั่งมาเหมือนฉันบ้างไหม
Ja mee num dtah lung mah meuan chun bahng mai
Do you have tears flowing like me?
ความรักมันช่างห่างไกลแสนไกล
Kwahm ruk mun chahng hahng glai saen glai
Love is so far away
ไม่รู้วันไหน หัวใจถึงจะเต็มดวง
Mai roo wun nai hua jai teung ja dtem duang
I don’t know when my heart will be complete

(**) คงมีวันที่จันทร์เจ้าจะเต็มใบ
Kong mee wun tee jun jao ja dtem bai
There will be a day that the moon is full
แต่ว่าหัวใจฉันจะมีไหมวันนั้น
Dtae wah hua jai chun ja mee mai wun nun
But will my heart have that day?
ฤารักฉันจะเป็นเพียงความฝัน
Reu ruk chun ja bpen piang kwahm fun
Or will my love be only a dream
ไม่มีวันนั้นวันที่ใจเต็มดวง
Mai mee wun nun wun tee jai dtem duang
And I’ll never have that day, the day my heart is completed?

( *, ** )

ฤารักฉันจะเป็นเพียงความฝัน
Reu ruk chun ja bpen piang kwahm fun
Or will my love be only a dream
ไม่มีวันนั้นวันที่ใจเต็มดวง
Mai mee wun nun wun tee jai dtem duang
And I’ll never have that day, the day my heart is completed?

Title: กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง / Glup Mai Dai Bpai Mai Teung (Stuck in the Middle)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: ตู้เพลงสามัญประจำบ้าน / Dtoo Pleng Sahmun Bprajum Bahn
Year: 1999

ฉันรู้ว่าเธอรู้ และฉันก็ดูรู้ มันดูว่าเรื่องเราเริ่มไปกันใหญ่
Chun roo wah tur roo lae chun gor doo roo mun doo wah reuang rao rerm bpai gun yai
I know you know, and I also can tell, it seems like our situation is getting bigger
กว่าจะรู้ก็เริ่มพัวผัน ปล่อยให้รักกันได้ยังไง ทั้ง ๆที่เธออยู่กับคนนั้น
Gwah ja roo rerm pua pun bploy hai ruk gun dai yung ngai tung tung tee tur yoo gup kon nun
Before I knew it, I was starting to get involved, how could I let myself love you even though you’re with him?
ไม่รู้ว่าใจคิด ไม่คิดว่าใจเพ้อ เวลาได้ใกล้เธอหัวใจมันสั่น
Mai roo wah jai kit mai kit wah jai pur welah dai glai tur hua jai mun sun
I don’t know what my heart was thinking, I didn’t think my heart was crazy, when I’m near you, my heart pounds
ในสมองว่าให้เลิกไป แต่ลึก ๆ หัวใจต้องการ แล้วฉันจะยืนอยู่ที่ตรงไหน
Nai samaung wah hai lerk bpai dtae leuk leuk hua jai dtaung gahn laeo chun ja yeun yoo tee dtrong nai
In my brain, it says to break up, but deep in my heart, I want you, where should I stand?

(*) กลับตัวก็ไม่ได้ ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึง
Glup dtua gor mai dai hai dern dtor bpai gor bpai mai teung
I can’t go back, but I can’t move forward either
เหมือนมีอะไรที่ดึง ไม่ให้เราเลือกทางใด
Meuan mee arai tee deung mai hai rao leuak tahng dai
It’s like there’s something pulling me back, not letting me choose a direction
รักคนมีเจ้าของ ต้องทนเก็บมันในใจ
Ruk kon mee jao kaung dtaung ton gep mun nai jai
I’m in love with someone who’s taken, I must endure keeping it in my heart
ไม่รู้จะทำอย่างไร และชีวิตจะเดินต่อไปทางไหนดี
Mai roo ja tum yung rai lae cheewit ja dern dtor bpai tahng nai dee
I don’t know what to do or which direction my life should go

ฉันรู้ว่าเธอรัก รักเขาออกปานนั้น เรายังมารักกันพวกคนใจอ่อน
Chun roo wah tur ruk ruk kao auk bpahn nun rao yung ma ruk gun puak kon jai aun
I know you love, love him, that much is clear, but we still come and love each other, everyone is weak-hearted
กลับชีวิตครึ่ง ๆ กลาง ๆไม่มีหวังที่แท้และแน่นอน ไม่รู้ใครเริ่มก่อนในเกมนี้
Glup cheewit kreung krung glahng glahng mai mee wung tee tae lae nae naun mai roo krai rerm gaun nai game nee
I end up with half a life that’s stuck in between, without a hope that’s true or certain, I don’t know who started this game

(*)

ถอนหัวใจ ให้เหมือนเป็นคนไม่รักกัน
Taun hua jai hai meuan bpen kon mai ruk gun
I withdraw my heart to be like people who don’t love each other
แต่ก็ทำไม่ได้ ก็ลืมไม่ได้ ไม่ง่ายดายขนาดนั้น
Dtae gor tum mai dai gor leum mai dai mai ngai dai kanaht nun
But I can’t do it, I can’t forget, it’s not that simple

(*)

Title: อีกฟากหนึ่งของจันทร์ / Eek Fahk Neung Kaung Jun (Another Side of the Moon)
Artist: Nan Sathida (แนน สาธิดา)
Album: OST ศาสตราคู่กู้แผ่นดิน / Saht Dtrah Koo Goo Paen Din
Year: ??

ร้องนามอยู่อย่างพร่ำเพ้อ เธอค้นเจอความรักสลักหทัย
Raung nahm yoo yahng prum pur tur kon jur kwahm ruk saluk hatai
Crying out your name in delirium, you’ve found love has chiseled your heart
ฉันรู้ดีว่าความคำนึงอันใด ถ่ายทอดไปไม่เคยจะถึงเธอ
Chun roo dee wah kwahm kum neung un dai tai taut bpai mai koey ja teung tur
I know full well that no word I transmit will ever reach you
แม้ไกลกันเกินเอื้อมถึง เงารักเราตราตรึงคะนึงสุดฟ้า
Mae glai gun gern euam teung ngao ruk rao dtrah dtreung ka neung soot fah
Though we’re more than a reach apart, the shadow off our love is imprinted in the sky
ปรากฏขึ้นบนราตรีกลางนภา เมื่อยามสายตาทอดออกไกล
Bprahgot keun bon rahdtree glahng napah meua yaum sai dtah taut auk glai
Appearing in the night sky when we’re far out of eyesight

สัมผัสความรักของเราทั้งสอง ในท่วงทำนองครรลองเงียบเหงา
Sumput kwahm ruk kaung rao tung saung nai tuang tahmnong kunlaung ngiap ngao
Touching our love in the silent melody
เพราะว่าใจนี้ มีโลกแห่งรัก ที่เคยสร้างไว้
Pror wah jai nee mee lohk haeng ruk tee koey sahng wai
Because this heart has a world of love that it once created

จันทราผ่องส่องประกาย แสงพร่างพรายในรัตติกาลสีคราม
Juntrah paung saung bpragai saeng prahng prai nai ritdtigahn see krahm
The bright moon shines and twinkles in the indigo night
เรียงร้อยคืนรักเราหมดจดงดงาม ยามคิดถึงคะนึงยามนี้
Riang roy keun ruk rao mot jot ngot ngahm yaum kit teung kaneung yahm nee
Composing a night of our pure, beautiful love when we think about this moment

น้ำตาหยาดหยดสุดท้าย ความรักของสองเรามิอาจคลี่คลาย
Num dtah yaht yot soot tai kwahm ruk kaung saung rao mai aht klee klai
The final teardrop, our love won’t improve
รอยยิ้มที่เลือนลางเบาบางจางหาย แตกสลายไม่ต่างจากฝันไป
Roy yim tee leuan lahng bao bahng jahng hai dtaek salai mai dtahng jahk fun bpai
The smile that’s slowly fading away, breaking up no different from my dreams
ฉันก้าวเดินเพียงคนเดียว ทางคดเคี้ยวแสนเปลี่ยวไม่อาจโบยบิน
Chun gao dern piang kon diao tahng kot kiao saen bpliao mai aht boy bin
I walk alone, on a winding, isolated path I shouldn’t flee from
ทุกก้าวเดินเรี่ยวแรงเริ่มร่วงโรยริน จนชาชินไร้สิ้นจุดหมาย
Took gao dern riao raeng rerm ruang roy rin jon chah chin rai sin joot mai
Every step I take, my strength begins to fade until I’m used to being without a purpose

วันคืนความฝันที่ร่วมสร้างมา เอื้อมมือสู่ฟ้ามลายหายไป
Wun keun kwahm fun tee ruam sahng mah euam meu soo fah malai hai bpai
The days and nights of dreams that we created together, reaching out towards the sky, they’ve been destoryed
เพราะว่ามือนี้ ทำลายความรัก ที่เคยสร้างไว้
Pror wah meu nee tum lai kwahm ruk tee koey sahng wai
Because these hands have destroyed the love they once created

จันทราผ่องส่องประกาย แสงพร่างพรายพริ้งพราวในคราวเงียบงัน
Juntrah paung saung bpragai saeng prahng prai pring prao nai krao ngiap ngun
The bright moon shines and twinkles in this moment of silence
กร่อนหัวใจจวนเจียนมลายของฉัน สั่นสะเทือนบิดเบือนเลือนหาย
Graun hua jai juan jian malai kaung chun sun sateuan bit beuan leuan hai
Eroding and nearly destroying my heart, shaking, distorting, and fading

   
คำร้อง : มือเดียวค้ำฟ้า
Melody : Tsuki no Akari by Nobuo Uematsu
From: Final Fantasy 4’s Theme of Love

Title: ม้าสีหมอก / Mah See Mauk (Grey)
Artist: Tete (เตเต)
Album: [Single]
Year: 2015

ยังรำพึงรำพันฝันให้เป็นเรื่องจริง ยังรอคอยบางสิ่งหวังให้เป็นอย่างใจ
Yung rum peung rum pun fun hai bpen reuang jing Yung ror koy bahng sing wung hai bpen yahng jai
I still moan for my dreams to come true, I still wait for somethings to turn out as I desire
ภาวนาทุกคืนแล้วมันจะได้ไหม เดินตามคำทำนายฉันคิดว่าคงได้ดี
Pahwanah took keun laeo mun ja dai mai dern dtahm kum tum nai chun kit wah kong dai dee
I pray every night, can it be? Following my predictions, I think it’ll be good

ยังคงคอยคอยคอย คอยให้ถึงวันนั้น ชีวิตที่ฉันใฝ่ฝันนั้นมันคงง่ายดาย
Yung kong koy koy koy koy hai teung wun nun cheewit tee chunf ai fun nun mun kong ngai dai
I still wait, wait, wait, waiting until that day, the life I dream of is so simple
คิดทึกทักแล้วยิ้มพริ้มไปไหนต่อไหน ยังละเมอต่อไป ฉันคิดว่าคงไม่นาน
Kit teuk tuk laeo yim prim bpai nai dtor nai yung lamur dtor bpai chun kit wah kong mai nahn
I say hello and smile sweetly, everywhere I go, I still continue to daydream, I don’t think it’ll be much longer

ผ่านกันไปกี่วันแล้ววันเล่า เผาผลาญวันเวลา เฝ้ารอคอยให้โชคชะตา หันมากอดฉัน
Pahn gun bpai gee wun laeo wun lao pao plahn wun welah fao ror koy hai chohk chadtah tun mah gaut chun
Passing day after day, burning time, waiting for fate to turn around and hug me

สักวันจะรวยรวยรวย เป็นเศรษฐียิ่งใหญ่ ที่ใครๆ นั้นเฝ้าใฝ่และฝัน ฉันจะรวย มันคงมีซักวัน เป็นของฉัน รางวัลที่ปรารถนา
Suk wun ja ruay ruay ruay bpen settee ying yai tee krai krai nunf ao fai lae fun chun ja ruay mun kong mee suk wun bpen kaung chun rahng wun tee bprahttanah
Some day I’ll be rich, rich, rich, I’ll be a great millionaire that everyone dreams of, I’ll be rich, some day the prize that I desire will be mine
ให้ได้รวย เป็นเศรษฐียิ่งใหญ่ ที่ใครๆ นั้นเฝ้าใฝ่และฝัน ฉันจะรวย มันคงมีซักวัน เป็นของฉัน รางวัลที่ปรารถนา
Hai dai ruay bpen settee ying yai tee krai krai nunf ao fai lae fun chun ja ruay mun kong mee suk wun bpen kaung chun rahngw un tee bprahttanah
I’ll be rich, I’ll be a great millionaire that everyone dreams of, I’ll be rich, some day the prize that I desire will be mine

ยังคงคอยคอยคอย ไม่ทำอะไรทั้งนั้น ชีวิตที่ฉันใฝ่ฝันเพียงหวังกับคำเสี่ยงทาย
Yung kong koy koy koy mai tum arai tung nun cheewit tee chun fai fun piang wung gup kum siang tai
I still wait wait wait, not doing anything, the life that I dream of, I only hope in my fortune
ลุ้นทางลัดตรงนี้ แม้ไม่เห็นจุดหมาย ลวงตัวเองเอาไว้ สักวันฉันคงโชคดี
Loon tahng lut dtrong nee mae mai hen joot mai luang dtua eng ao wai suk wun chun kong chohk dee
Eagerly awaiting a shortcut right here, even though I don’t see the end, I deceive myself that some day I’ll be lucky

ชีวิตมั่งมีมากมาย อยากจะรวยล้นฟ้า แต่สุดท้ายไม่เคยได้มา ฟ้าไม่เห็นใจ
Cheewit mung mee mahk mai yahk ja ruay lon fah dtae soot tai mai koey dai mah fah mai hen jai
Life is so rich, I want to be as rich as the sky, but in the end, I never got it, heaven doesn’t have sympathy on me
เท่านี้มันยังไม่พอ อยากขออีกหน่อยได้ไหม จะต้องหลงงมงายต่อไป ฉันคง….ไม่แคร์
Tao nee mun yung mai por yahk kor eek noy dai mai ja dtaung long ngom ngai dtor bpai chun kong mai care
Just this still isn’t enough, I want more please, if I have to continue getting lost in my naivety, I don’t care

หรือจะซวย รวยหนี้สินก้อนใหญ่ ที่ใครๆ ไม่เคยใฝ่และฝัน ว่าจะซวย ทำลายทุกคืนวัน โอ้สวรรค์ ฉันไม่ได้ปรารถนา
Reu ja suay ruay nee sin gaun hai tee krai krai mai koey fai lae fun wah ja suay tum lai took keun wun oh sawun chun mai dai bprahttanah
Or will I be unlucky, rich in debt who no one ever dreams of, I’ll be unlucky, destroyed every day and night, oh, heaven, I didn’t get what I desired
ให้มันซวย รวยหนี้สินก้อนใหญ่ ที่ใครๆ ไม่เคยใฝ่และฝัน ว่าจะซวย ทำลายทุกคืนวัน โอ้สวรรค์ ฉันไม่ได้ปรารถนา
Hai mun suay ruay nee sin gaun yai tee krai krai mai koey fai lae fun wah ja suay tum lai took keun wun oh sawun chun mai dai bprahttanah
Making me unlucky, rich in debt who no one ever dreams of, I’ll be unlucky, destroyed every day and night, oh, heaven, I didn’t get what I desired

รวยรวยรวย….หรือจะซวยซวยซวย
Ruay ruay ruay reu ja suay suay suay
Rich, rich, rich, or unlucky, unlucky, unlucky
รวยรวยรวย….หรือว่าจะซวยซวยซวย
Ruay ruay ruay reu ja suay suay suay
Rich, rich, rich, or unlucky, unlucky, unlucky

   
คำร้อง / ทำนอง เตชะ ตุงคะเตชะ

Title: คนใกล้ตัว / Kon Glai Dtua (The Person Near You)
Artist: Yong Armchair (โย่ง อาร์มแชร์)
Album: OST สะใภ้จ้าว / Sapai Jao
Year: 2015

แอบมองเธอทุกวัน แต่ว่าเธอไม่เคยจะมองฉันเลย ทั้งที่เราใกล้กัน แต่ฉันก็ไม่กล้าเอ่ย บอกให้เธอรู้ใจ
Aep maung tur took wun dtae wah tur mai koey ja maung chun loey tung tee rao glai gun dtae chun gor mai glah oey bauk hai tur roo jai
I secretly look at you every day, but you never look at me, even though we’re close, I don’t dare tell you my feelings

อาจจะดูเฉยชา อาจจะดูว่าฉันไม่มีหัวใจ ถ้าเธอมองให้ดี ให้ลึกซึ้งถึงข้างใน จะรู้ว่าใครตกหลุมรักเธอ
Aht ja doo choey chah aht ja doo wah chun mai mee hua jai tah tur maung hai dee hai leuk seung teung kahn gnai ja roo wah krai dtok loom ruk tur
I might seem indifferent, I might seem like I don’t have a heart, but if you look carefully deep down inside, you’ll know who has fallen in love with you

(*) เธอจะรู้หรือเปล่า ว่ามีคนใกล้ตัวรักเธอ รักมานานแต่เธอไม่รู้ ไม่เคยรู้หัวใจ
Tur ja roo reu bplao wah mee kon glai dtua ruk tur ruk mah nahn dtae tur mai roo mai koey roo hua jai
Will you know you have someone near you who loves you? I’ve loved you for so long, but you don’t know, you’ve never known my heart
แต่เธอจะรู้หรือเปล่า..ว่าใคร สี่ห้องในหัวใจให้เธอ ได้แต่นอนละเมอ บอกคำว่ารักเธอแค่เพียงในใจ
Dtae tur ja roo reu bplao wah krai see haung nai hua jai hai tur dai dtae naun lamur bauk kum wah ruk tur kae piang nai jai
But will you know that someone has you in all four chambers of his heart? I can only dream, telling you that I love you in my heart

ห่างกันเพียงเอื้อมมือ แต่ไม่เคยเห็นรักข้างในสายตา
Hahng gun piang euam meu dtae mai koey hen ruk kahng nai sai dtah
We’re just an arm’s reach apart, but I’ve never seen love in your eyes
ใกล้จนมองข้ามไป ไม่รู้บ้างเลยหรือว่า มีใครบางคนตกหลุมรักเธอ
Glai jon maung kahm bpai mai roo bahng loey reu wah mee krai bahng kon dtok loom ruk tur
We’re so close, you look past me, do you not know that you have someone who has fallen in love with you?

(*,*)

   
คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง Banana Boat

Title: ดาวล้อมเดือน / Dao Laum Deuan (The Stars Tease the Moon)
Artist: Suntaraporn (สุนทราภรณ์)
Album: ??
Year: ??

โอ้ดวงดาวดูแสงนั้นพราว พร่าง
Oh duang dao doo saeng nun prao prahng
Oh, stars, your light is twinkling
เด่นลอยคว้างกลางฟากฟ้า ไกล
Den loy kwahng glahng fahk fah glai
Shining across the vast sky
ดาวรายล้อมดวงเดือนไว้
Dao rai laum duang deuan wai
The stars encircle the moon
ข่มให้แสงเดือนเลือนไป
Kom hai saeng deuan leuan bpai
Forcing the moonlight to fade
เจ้าทำไมข่มดวงเดือน
Jao tummai kom duang deuan
Why do you suppress the moon?

หยิ่งทนงหรือถือว่าทรงศักดิ์
Ying tnong reu teu wah song suk
Are you arrogant, or do you believe you’re superior?
ข้าไม่รักดาวก็รักเดือน
Kah mai ruk dao gor ruk deuan
I don’t love the stars, I love the moon
ดาวระยิบพริบตาเหมือน
Dao rayip prip dtah meuan
The stars sparkle in the blink of an eye
ดั่งจะเย้ยว่าดวงเดือน
Dung ja yoey wah duang deuan
Like they’re ridiculing the moon
เด่นไม่เหมือนหมู่ดาว
That isn’t as prominent as the stars

เมื่อไหร่หนอจันทร์ จะงาม
Meua rai nor jun ja ngahm
When will the moon be beautiful?
ข้าคอยเพราะความโศกเศร้า
Kah koy pror kwahm sohk sao
I’m waiting because of my grief
ข้าครวญถึงคราว คราเมื่อ
Kah kruan teung krao krah meua
I lament over the time
สองเรา รักเฝ้า พนอต่อกัน
Saung rao ruk fao panor dtor gun
When the two of us loved each other

ชื่นหทัยจะเปรียบรักใด ชื่น
Cheun tai ja bpriap ruk dai cheun
I’m happy to compare any love, happy
สุดจะฝืนยามค่ำคืน นั่น
Soot ja feun yahm kum keun nun
Resisting that night
จันทร์เฉิดฉายคล้ายสวรรค์
Jun chert chai klai sawun
The moon is bright like heaven
โอ้คืนนั้นยังจำมั่น
Oh keun nun yung jum mun
Oh, I still remember that night
ว่าแจ่มจันทร์เป็นพยาน
Wah jaem jun bpen payahn
That the moon was my witness

(repeat entire song again)

Title: กลับมา / Glup Mah (Come Back)
Artist: 2 Days Ago Kids
Album: Be Free
Year: 2005

เพิ่งจะรู้ ว่าฉันเองรักเธอเท่าไหร่
Perng ja roo wah chun eng ruk tur tao rai
I just realized how much I loved you
ในวันที่เธอบอกฉันให้ทำใจ
Nai wun tee tur bauk chun hai tum jai
When you told me to deal with it
และจากนี้เธอจะต้องไป
Lae jahk nee tur ja dtaung bpai
And from now on, you had to go
รักของเราคงเป็นไปไม่ได้
Ruk kaung rao kong bpen bpai mai dai
Our love was impossible

โลกช่างดูเงียบงันวันเหล่านั้นไม่อาจย้อนมา
Lohk chahng doo ngiap ngun wun lao nun mai aht yaun mah
The world seems so indifferent, those days won’t come back
วันนี้ไม่เหลือใคร เหลือแต่ตัวฉันและน้ำตา
Wun nee mai leua krai leua dtae dtua chun lae num dtah
Today I don’t have anyone left, all that’s left are me and my tears
จะต้องทำยังไงให้เธอคืนกลับมาหา
Ja dtaung tum yung ngai hai tur keun glup mah hah
What must I do to get you to come back and see me?
ตอนนี้รู้แล้วว่ารักเธอมีค่า เหลือเกิน
Dtaun nee roo laeo wah ruk tur mee kah leua gern
I know now that loving you was worth so much

(*) กลับมาได้หรือเปล่า
Glup mah dai reu bplao
Can you come back?
กลับมาหาฉันทีได้ไหม คนดี
Glup mah hah chun tee dai mai kon dee
Come back and see me, sweetie
หากว่าใจของเธอไม่ได้เปลี่ยนไป
Hahk wah jai kaung tur mai dai bplian bpai
If your heart hasn’t changed
ก็ให้โอกาสฉันอีก จะได้ไหม
Gor hai ohgaht chun eek ja dai mai
Please give me another chance
ได้โปรดอย่าทิ้งรักไปเลย
Dai bproht yah ting ruk bpai loey
Please don’t throw our love away

อาจจะจริงที่ฉันเองยังไม่เข้าใจ
Aht ja jing tee chun eng yung mai kao jai
It might be true that I still don’t understand
จึงทำให้เธอผิดหวังและร้องไห้
Jeung tum hai tur pit wung lae raung hai
So I disappointed you and made you cry
อยากจะขอเธออย่าเพิ่งไป
Yahk ja kor tur yah perng bpai
I want to beg you not to go yet
อย่าเพิ่งหมดหวังในตัวฉัน ได้หรือเปล่า
Yah perng mot wung nai dtua chun dai reu bplao
Please don’t lose all hope in me

เมื่อก่อนนี้เคยมีเธอคอยปลอบฉันเมื่อเจ็บช้ำมา
Meua gaun nee koey mee tur koy bplaop chun meua jep chum mah
Before I used to have you soothing me when I was hurt
วันนี้ไม่เหลือใคร เหลือแต่ตัวฉันและน้ำตา
Wun nee mai leua krai leua dtae dtua chun lae num dtah
Today I don’t have anyone left, all that’s left are me and my tears
จะต้องทำยังไงให้เธอคืนกลับมาหา
Ja dtaung tum yung ngai hai tur keun glup mah hah
What must I do to get you to come back and see me?
ตอนนี้รู้แล้วว่ารักเธอมีค่า เหลือเกิน
Dtaun nee roo laeo wah ruk tur mee kah leua gern
I know now that loving you was worth so much

(*,*,*)