Title: เชือกวิเศษ / Cheuak Wiset (Magic Rope)
Artist: Labanoon
Album: [Single]
Year: 2015

พยายามจนหมดปัญญา ได้เวลาก้มหน้ารับกรรม
Payayahm jon mot bpunyah dai welah gom nah rup gum
I’ve tried until I’ve run out of ideas, it’s time to bow my head and accept my punishment
ยื้อเท่าไรก็ยิ่งทำ ให้เธอนั้น ลำบากใจ
Yeu tao rai gor ying tum hai tur nun lumbahk jai
However I’ve held you back, the more it made you annoyed
ในแววตาที่เธอมองกัน บอกอะไรกับฉันมากมาย
Nai waew dtah tee tur maung gun bauk arai gup chun mahk mai
The look in your eyes as you look at me tells me so much
ความอึดอัดมันฟ้องใจ ไม่มีทาง เป็นอย่างเดิม
Kwahm eut ut mun faung jai mai mee tahng bpen yahng derm
The frustration indicates your heart, there’s no way for things to be the same anymore

(*) ต่อให้เชือกวิเศษผูกเราเอาไว้ เหนี่ยวรั้งให้ตายคงได้แค่ตัว
Dtor hai cheuak wiset pook rao ao wai niao rung hai dtai kong dai kae dtua
Even if there was a magic rope binding us together, I could discourage you to death, but I’d only get you physically
ยิ่งห้ามเท่าไหร่ ยิ่งยื้อแค่ไหน ยิ่งเห็นแก่ตัว
Ying hahm tao rai ying yeu kae nai ying hen gae dtua
The more I forbid it, the more I hold you back, the more selfish I am

(**) เมื่อรักมันทำให้เธอหนักใจ ฝืนไปมันก็เท่านั้น
Meua ruk mun tum hai tur nuk jai feun bpai mun gor taonun
When love stresses you out, all you can do is force it
เมื่อฉันมันทำให้เธอกดดัน ก็พอกันที
Meua chun mun tum hai tur got dun gor por gun tee
When I’m making you feel pressured, that’s enough
วันนี้เราเดินมาสุดทางฝัน ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดี
Wun nee rao dern mah soot tahng fun tah yahng nun gor kor hai tur chohk dee
Today we’ve reached the end of our dream, if it’s like that, I wish you good luck
ไม่ต้องทน อยู่ตรงนี้ ให้ทรมาน
Mai dtaung ton yoo dtrong nee hai toramahn
You don’t have to endure staying here and being tortured

ขอบใจเธอที่ทนกันมา อุตส่าห์รอนแรมกับฉันตั้งไกล
Kaup jai tur tee ton gup mah oot sah raun raem gup chun dtung glai
Thank you for putting up with me, for trying to go on trips with me
ฉันมันมีแค่หัวใจ ทำให้เธอ ได้เท่านี้
Chun mun mee kae hua jai tum hait ur dai tao nee
I have only a heart, this is all I can make you do
อย่ากังวล อย่าห่วงอะไร ไม่มีใคร มองเธอไม่ดี
Yah gung won yah huang arai mai mee krai maung tur mai dee
Don’t fret, don’t worry about anything, no one will look at you badly
ฉันผิดเอง ขอโทษที ที่วันนี้ ดีไม่พอ
Chun pit eng kor toht tee wun nee dee mai por
It’s my fault, I’m sorry that I’m not good enough today

(*,**)

แม้ว่ารักนี้ต้องร่ำลา แม้ว่าฉันคือคนที่เสียน้ำตา ที่แล้วมา ก็จะไม่เสียดาย
Mae wah ruk nee dtaung rum lah mae wah chun keu kon tee sia num dtah tee laeo mah gor ja mai sia dai
Even though this love must say good-bye, even though I’m the person who will cry, I don’t regret the past
เพราะชีวิต ที่เคยมีเธอ เพราะชีวิตครั้งนึงที่ได้รักเธอ ก็คุ้มเกินพอ
Pror cheewit tee koey mee tur pror cheewit krung neung tee dai ruk tur gor koom gern por
Because a life that once had you, because a life that for one moment was able to love you is more than worth it

(**)

   
เนื้อร้อง : ขจรเดช พรมรักษา Lyrics: Khachoradet Phromraksa
ทำนอง : เมธี อรุณ Melody: Maytee Aroon
เรียบเรียง : ลาบานูน Arrangement: Labanoon

Title: วาระสุดท้าย / Wahra Soot Tai (The Final Moment)
Artist: Bright Wichawet (ไบรท์ วิชเวช)
Album: [Single]
Year: 2015

เพราะรักมันคงน้อยไป ทำให้หัวใจไม่ได้ไปต่อ
Pror ruk mun kong noy bpai tum hai hua jai mai dai bpai dtor
Because love was too little, it made my heart unable to continue on
ฉันจะไม่ฝืนใจ เพราะยังไงแล้วเธอก็คงจะเลือกเขา
Chun ja mai feun jai pror yung ngai laeo tur gor kong ja leuak kao
I won’t force your heart because, no matter what, you’ll choose him

(*) ยอมรับความพ่ายแพ้
Yaum rup kwahm pai pae
I accept the failure
แต่เจ็บขนาดนี้ ถึงเวลาที่เธอจะทิ้งกันใช่ไหม
Dtae jep kanaht nee teung welah tee tur ja ting gun chai mai
But hurting this much, it’s time for you to dump me, isn’t it?

(**) วาระสุดท้าย ฉันกลายเป็นแค่คนอื่น
Wahra soot tai chun glai bpen kae kon eun
In the final moment, I become just another person
ก็รู้แล้วว่าฝืนยื้อเธอต่อไปไม่ได้
Gor roo laeo wah feun yeu tur dtor bpai mai dai
I know that I can hold you back any longer
วาระสุดท้าย รักเธอเท่าไรไม่มีความหมาย
Wahra soot tai ruk tur tao rai mai mee kwahm mai
In the final moment, how much I love you is meaningless
ก่อนจะเหลือแค่ความเดียวดาย
Gaun ja leua kae kwahm diao dai
Before I’m left with just solitude
สุดท้ายฉันมีแค่เจ็บสถานเดียว
Soot tai chun mee kae jep satahn diao
In the end, I have only one status of pain

ควรๆ จะทำเช่นไร กับชีวิตที่ไม่มีเธออยู่
Kuan kuan ja tum chen rai gup cheewit tee mai mee tur yoo
What should I do with a life that doesn’t have you?
ไม่รู้วิธีหายใจ ในวันคืนที่มันไม่มีเราอีกแล้ว
Mai roo witee hai jai nai wun keun tee mun mai mee rao eek laeo
I don’t know how to breathe during the days and nights that don’t have us any longer

(*,**,**)

เมื่อรักกำลังจะตาย
Meua ruk gumlung ja dtai
When love is about to die
สุดท้ายฉันคงต้องเจ็บและหายไป
Soot tai chun kong dtaung jep lae hai bpai
In the end, I must hurt and disappear

   
Composed & Written and Produced by Wahncai
Arranged by Max the Darkest Romance, Fung Better Weather, Wahncai
Guitar by Fung Better Weather
Bass by Max the Darkest Romance
Chorus by Patcha
Mixed & Mastered by Panot Samarnpaisit

Title: เป็นตายร้ายดี / Bpen Dtai Rai Dee (Alive or Dead, Good or Bad)
Artist: Labanoon
Album: One
Year: 2004

หน้าหนาวมาเยือน
Nah nao mah yeuan
Winter is coming
ลมเย็นๆ มันเตือนหัวใจฉัน
Lom yen yen mun dteuan hua jai chun
The cold wind reminds my heart
ให้ยิ่งคิดถึงคนที่ทำให้ฉันไม่หนาวใจ
Hai ying kit teung kon tee tum hai chun mai nao jai
And makes me think even more of the person who would keep me from being cold
จากวันที่ร่ำลา
Jahk wun tee rum lah
Since the day you said good-bye
ไม่ได้พบเจอเธอไปอยู่ไหน
Mai dai pob jur tur bpai yoo nai
We haven’t met, where have you gone?
กำลังทำอะไรไม่รู้เลย ไม่มีข่าวคราว
Gumlung tum arai mai roo loey mai mee kao krao
I don’t know what you’re doing, I have no information

(*) เธอจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้
Tur ja bpen yung ngai bahng gor mai roo
I don’t know how you are
ใครจะดูจะแลคอยเป็นห่วงเธอ
Krai ja doo ja lae koy bpen huang tur
Or who’s taking care of you and worrying about you
ทุกๆ คืนได้แต่เพ้อไม่รู้เลย
Took took keun dai dtae pur mai roo loey
Every night I can only go crazy without knowing
ว่าเธอเป็นตายร้ายดี
Wah tur bpen dtai rai dee
If you’re alive or dead, good or bad

(**) ยังมีเธอคนเดียวอยู่ในหัวใจ
Yung mee tur kon diao yoo nai hua jai
I still ahve only you in my heart
ไม่ว่าเธอเจออะไรในวันนี้
Mai wah tur jur arai nai wun nee
No matter what you face today
อยากให้รับรู้เหลือเกิน
Yahk hai rup roo leua gern
I want you to realize so badly
ให้รับรู้ว่าใจที่ฉันมี คิดถึงเธอ
Hai rup roo wah jai tee chun mee kit teung tur
I want you to realize that the heart I have misses you

ทุกๆ เรื่องราวที่ได้พบได้เจอในวันนี้
Took took reuang rao tee dai pob dai jur nai wun nee
Every matter that you find and face today
ไม่ค่อยจะมีเรื่องดีๆ ให้เห็นสักเท่าไร
Mai koy ja mee reuang dee dee hai hen suk tao rai
There’s not really any good things that you can see
ลมหนาวที่พัดมาขอให้พัดพาเรื่องที่เลวร้าย
Lom nao tee put mah kor hai put pah reuang tee leo rai
The cold wind that blows, I want it to blow the bad problems here
ให้เธออย่าได้เจ็บและช้ำใจ ให้เธอโชคดี
Hai tur yah dai jep lae chum jai hai tur chohk dee
So you won’t hurt or be in pain, so you’ll have good luck

(*,**)

ขอวอน ขอพร ให้คนดี
Kor waun kor porn hai kon dee
I want to beg, I ask for blessings for you, darling
รักเธอ รักเธอทั้งใจดวงนี้
Ruk tur ruk tur tung jai duang nee
I love you, I love you with all of this heart

เป็นห่วงเธอ อยากรู้เธอเป็นไง
Bpen huang tur yahk roo tur bpen ngai
I worry about you, I want to know how you are
หมดทั้งหัวใจเป็นห่วงเธอ
Mot tung hua jai bpen huang tur
My entire heart worries about you
กำลังทำอะไรไม่รู้เลย ไม่มีข่าวคราว
Gumlung tum arai mai roo loey mai mee kao krao
I don’t know what you’re doing, I don’t have any information

(*,**)

ให้รับรู้ไว้เลย ว่าฉันยังหวังดี ยังรักเธอ
I want you to realize that I still wish you well, that I still love you

Title: ครับป้า / Krup Bpah (Yes, Auntie)
English Title: “Cuppa”
Artist: The Jukks
Album: [Single]
Year: 2015

เอาเลย ถ้ามันสบายใจ
Ao loey tah mun sabai jai
Go ahead if it makes you happy
อยากทำก็ทำไป ไม่เคยจะขวางทาง
Yahk tum gor tum bpai mai koey ja kwahng tahng
If you want to do it, go and do it, I’d never block you
ยินยอม ด้วยความไม่เต็มใจ
Yin yaum duay kwahm mai dtem jai
I begrudgingly consent
ก็จะให้ทำไง ไม่เคยเห็นหัวกัน
Gor ja hai tum ngai mai koey hen hua gun
But what do you want me to do? You never notice me

(*) เบื่อเท่าไร รำคาญเท่าไร ต้องทนเรื่อยไป เท่านั้น
Beua tao rai rum kahn tao rai dtaung ton reuay bpai tao nun
However sick of it I am, however annoyed I am, I can only continue to endure it

(**) ครับป้า อยากจะแซงก็รีบแซงเลย
Krup bpah yahk ja saeng gor reep saeng loey
Yes, Auntie, if you want to pass me, hurry up and pass me
ครับป้า คุยกันดังไม่สนใจใคร
Krup bpah kooey gun dung mai son jai krai
Yes, Auntie, talking like you don’t care about anyone
ครับป้า อะจู่ๆ เบียดผมทำไม
Krup bpah a joo joo biat pom tummai
Yes, Auntie, why do you suddenly cut me off?
ครับป้า ปวดขมับคงต้องทำใจ ครับป้า
Krup bpah bpuat kamup kong dtaung tum jai krup bpah
Yes, Auntie, you’re such a headache, but I must put up with it, yes, Auntie

(*,**)

Title: ความดีที่ไม่อยากทำ / Kwahm Dee Tee Mai Yahk Tum (The Goodness I Don’t Want to Do)
Artist: Labanoon (ลาบานูน)
Album: 24 ชั่วโมง / Yee Sip See Chua Mohng (24 Hours)
Year: 2006

ฉันเชื่อว่าการทำดีได้ดี
Chun cheua wah gahn tum dee dai dee
I believe that doing good things gets you good things in return
แม้วันนี้มันแลกกับความเสียใจ
Mae wun nee mun laek gup kwahm sia jai
Even though today I am returned with sadness
ฉันจะยอม ยอมคืนชีวิตที่เธอฝากไว้
Chun ja yaum yaum keun cheewit tee tur fahk wai
I’ll agree, agree to return the life you entrusted to me
ทั้งที่มันทำใจรับได้ลำบาก
Tung tee mun tum jai rup dai lumbahk
Even though accepting it is difficult

(*) ไม่อยากเสียเธอแต่ชีวิตมันจริงเกินไป
Mai yahk sia tur dtae cheewit mun jing gern bpai
I don’t want to lose you, but life is far too real
ฉันไม่มีอะไร ไม่ควรคู่เธอ
Chun mai mee arai mai kuan koo tur
I have nothing, I shouldn’t be your lover

(**) เจ็บวันนี้ดีกว่าเห็นเธอต้องทนทรมาน
Jep wun nee dee gwah hen tur dtaung ton toramahn
Hurting today is better than seeing you have to suffer
เธอควรมีคืนวันทีสวยงาม
Tur kuan mee keun wun tee suay ngahm
You should have beautiful days and nights
มันอาจจะเป็นความดีที่ฉันไม่อยากทำ
Mun aht ja bpen kwahm dee tee chun mai yahk tum
It might be the good thing that I don’t want to do
ฉันทำเพราะรักเธอ
Chun tum pror ruk tur
But I do it because I love you

ทุกๆเรื่องที่เธอเหนื่อยมาด้วยกัน
Took took reuang tee tur neuay mah duay gun
Even matter that has exhausted you with me
สิ่งที่ฝันมันก็ยังไกลแสนไกล
Sing tee fun mun gor yung glai saen glai
The things you dream of are still so far away
นับจากนี้เธอไม่ต้องฝืนและทำต่อไป
Nup jahk nee tur mai dtaung feun lae tum dtor bpai
From now on, you don’t have to force things and continue doing this
ขอให้เธอไปดีและมีความสุข
Kor hai tur bpai dee lae mee kwahm sook
I want you to go well and be happy

(*,**)

ไม่อยากเลย ความจริงไม่อยากทำ
Mai yahk loey kwahm jing mai yahk tum
I don’t want to, in truth, I don’t want to
จำเป็นต้องบอกลา จำเป็นต้องให้เธอไปจากฉัน
Jum bpen dtaung bauk lah jum bpen dtaung hai tur bpai jahk chun
I must say good-bye, I must let you leave me

มันอาจจะเป็นความดีที่ฉันไม่อยากทำ
Mun aht ja bpen kwahm dee tee chun mai yahk tum
It might be the good thing that I don’t want to do
ฉันทำเพราะรักเธอ
Chun tum pror ruk tur
But I do it because I love you

(**)

ต้องทำเพราะรักเธอ
Dtaung tum pror ruk tur
I must do it because I love you

Title: ไม่บอกก็รู้ว่ารัก / Mai Bauk Gor Roo Wah Ruk (You Haven’t Told Me, but I Know You Love Me)
Artist: Jib Piyasida ft. Ton Tanasit (จิ๊บ ปิยธิดา Feat. ต้น ธนษิต)
Album: OST ขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจ / Kor Bpen Jao Sao Suk Krung Nai Cheun Jai
Year: 2015

ได้โปรดอย่าปล่อยมือจากฉันไป ไม่ว่าเรื่องใดขอให้อยู่ตรงนี้
Dai bproht yah bploy meu jahk chun bpai mai wah reuang dai kor hai yoo dtrong nee
Please don’t take your hand away from mine, no matter what the problem, I want you to stay right here
มีเธอแล้วมันดูอุ่นใจ ไม่หวั่นไหวเหมือนทุกๆ ที เธอคือความรักดีๆ ที่ฉันไม่เคยพบเจอ
Mee tur laeo mun doo oon jai mai wun wai meuan took took tee tur keu kwahm ruk dee dee tee chun mai koey pob jur
Having you seems warm, I’m not shaken like every other time, you’re the good love that I’ve never found

จะจับมือเธออย่างนี้เรื่อยไป ขอแค่มั่นใจฉันมีเธอเสมอ
Ja jup meu tur yahng nee reuay bpai kor kae mun jai chun mee tur samur
I’ll hold your hand like this continuously, I just ask to be certain that I always have you
กี่ขวากหนามก็จะฝ่าไป หนักแค่ไหนที่เราต้องเจอ อยากบอกว่าฉันรักเธอ รักเธอหมดหัวใจ
Gee kwahk nahm gor ja fah bpai nuk kae nai tee rao dtaung jur yahk bauk wah chun ruk tur ruk tur mot hua jai
However many thorns there are, we’ll ford through, whatever stresses we’ll have to face, I want to tell you that I love you, I love you with all my heart

(*) ไม่บอกสักคำก็รู้ ว่าเธอรักเท่าไหร่ สิ่งที่กระทำมันบอกฉันได้ อยากให้มันเป็นอย่างนี้เรื่อยไป
Mai bauk suk kum gor roo wah tur ruk tao rai sing tee gratum mun bauk chun dai yahk hai mun bpen yahng nee reuay bpai
You don’t say a word, but I know how much you love me, the things you do tell me, I want things to be like this forever
เหนื่อยแค่ไหน ใจก็พร้อมฟันฝ่า ได้เห็นสายตาของคนที่รัก เท่านี้ก็สุขหัวใจ
Neuay kae nai jai gor praum fun fah dai hen sai dtah kaung kon tee ruk tao nee gor sook hua jai
However tired I am, my heart is ready to dream on, looking into the eyes of the man I love, just this makes me happy

สิ่งหนึ่งที่ใจเรามีให้กัน ก็คือความผูกพันมากยิ่งกว่าสิ่งใด
Sing neung tee jai rao mee hai gun gor keu kwahm pook pun mahk ying gwah sing dai
The one thing that our hearts have for each other is a connection that’s greater than anything
หากวันไหนเราต้องจากกัน ความรักนั้นจะไม่จางไป ยังคงมีรักในใจเก็บไว้ไปนานเท่านาน
Hahk wun nai rao dtaung jahk gun kwahm ruk nun ja mai jahng bpai yung kong mee ruk nai jai gep wai bpai nahn tao nahn
If any day we must separate, our love won’t fade, we’ll still keep our love in our hearts for as long as possible

(*)

เธอคือพลังให้ฉันนั้นก้าวไป ท่ามกลางพายุโหมใส่ รักเธอไปจนตาย
Tur keu palung hai chun nun gao bpai tahm glahng pahyoo hohm sai ruk tur bpai jon dtai
You’re the strength that makes me move forward, in the middle of the storm, I’ll love you until I die

ไม่บอกสักคำก็เข้าใจ สิ่งที่กระทำมันบอกฉันได้ อยากให้มันเป็นอย่างนี้เรื่อยไป
Mai bauk suk kum gor roo wah tur ruk tao rai sing tee gratum mun bauk chun dai yahk hai mun bpen yahng nee reuay bpai
You don’t say a word, but I know how much you love me, the things you do tell me, I want things to be like this forever
เหนื่อยแค่ไหน ใจก็พร้อมฟันฝ่า ได้เห็นสายตาของคนที่รัก เท่านี้ก็สุขหัวใจ
Neuay kae nai jai gor praum fun fah dai hen sai dtah kaung kon tee ruk tao nee gor sook hua jai
However tired I am, my heart is ready to dream on, looking into the eyes of the man I love, just this makes me happy
อยากบอกว่าฉันรักเธอ ไม่ขอรักใครผู้ใด อยากบอกว่าฉันรักเธอ และรักทุกลมหายใจ
Yahk bauk wah chun ruk tur mai kor ruk krai poo dai yahk bauk wah chun ruk tur lae ruk took lom hai jai
I want to tell you that I love you, I don’t want to love anyone else, I want to tell you that I love you, and I love you with every breath I take

   
คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ Lyrics: Narongvit Taychatanawit
ทำนอง/เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท Melody/Arrangement: Paramet Mueansanit

Title: ทบทวน / Top Tuan (Reconsider)
Artist: Anything Else?
Album: More
Year: 2012

คิดก่อน ขอให้เธอนั้น คิดก่อน
Kit gaun kor hai tur nun kit gaun
Think about it, I want you to think about it first
อย่าเพิ่งอารมณ์ร้อน ให้ฉันได้อ้อนวอน
Yah perng ahrom raun hai chun dai aun waun
Don’t get aggravated and make me beg
และขอให้เธอย้อน กลับไปทบทวน
Lae kor hai tur yaum glup bpai top tuan
And ask you to go back and reconsider

คิดทบทวนที่แล้วมา สิ่งไหนคือปัญหา
Kit top tuan tee laeo mah sing nai keu bpunhah
Reconsider the past, what things were problematic?
ให้เธอพูดออกมา คงดีกว่าเธอ ต้องการบอกลา
Hai tur poot auk mah kong dee gwah tur dtaung gahn bauk lah
Having you say those is better than you telling me good-bye

อยากให้ลองย้อนเวลา กลับไปคิดทบทวนปัญหา
Yahk hai laung yaun welah glup bpai kit top tuan bpunhah
I want you to try turning back the time and reconsidering the problems
แต่คำเพียงบางคำ มันทำให้ช้ำ คำที่เธอพูดออกมา
Dtae kum piang bahng kum mun tum hai chum kum tee tur poot auk mah
But some words caused pain, the words that you spoke

ลองห่างกันสักครั้งก่อน จะดีมั้ย
Laung hahng gun suk krung gaun ja dee mai
Would it be better if we tried taking a break?
มันเป็นอะไรที่ฉัน ไม่อยากฟังเท่าไหร่
Mun bpen arai tee chun mai yahk fung tao rai
However much I don’t want to hear what’s wrong with me
เพราะฉันรู้ว่า ถ้าห่าง เธอนั้นก็คงจะจากฉันไป
Pror chun roo wah tah hahng tur nun gor kong ja jahk chun bpai
Because I know if we’re apart, you’ll probably leave me
(ที่เธอพูดออกมา)
(Tee tur poot auk mah)
(What you said)

ลองทบทวนอีกครั้ง ก่อนจะได้มั้ย
Laung top tuan eek krung gaun ja dai mai
Try reconsidering things again, okay?
ไม่อยากให้เธอใช้ อารมณ์มากไป
Mai yahk hai tur chai ahrom mahk bpai
I don’t want you to get over emotional
จะให้ฉันยอมรับผิด เธอจะคิดว่าฉันร้าย
Ja hai chun yaum rup pit tur ja kit wah chun rai
If you let me take responsibility, you’ll think I’m bad
แค่ขอให้เราไม่ห่างกันไว้
Dtae kor hai rao mai hahng gunw ai
But I don’t want us to separate

Title: ไหล่ข้างซ้าย / Lai Kahng Sai (Left Shoulder)
Artist: Bowling Manida (โบว์ลิ่ง มานิดา)
Album: OST นางร้ายที่รัก / Nahng Rai Tee Ruk
Year: 2015

ที่ดูเหมือนฉันร้าย และชอบเอาแต่ใจ
Tee doo meuan chun rai lae chaup ao dtae jai
It seems like I’m bad and like being selfish
ไม่สนใครๆ จะว่าไง รู้ไหมข้างในมีแต่ความเดียวดายสับสนในใจ
Mai son krai krai ja wah ngai roo mai kahng nai mee dtae kwahm diao dai sup son nai jai
Like I don’t care what anyone else says, but do you know that inside I have only loneliness confusing me in my heart?

(*) ที่ดูว่าเข้มแข็ง ทุกเรื่องดูมั่นใจ
Tee doo wah kem kaeng took reuang doo mun jai
It seems like I’m strong, I seem confident in every matter
ไม่เคยเกรงกลัวยอมแพ้ให้ใครๆ รู้ไหมข้างในมันอ่อนแอเกินกว่าใครจะเข้าใจ
Mai koey greng glua yaum pae hai krai krai roo mai kahng nai mun aun ae gern gwah krai ja kao jai
Like I’ve never been fearful or given in to anyone, but do you know that inside I’m too weak for anyone to understand?

(**) มองให้ลึกซึ้ง ให้ถึงข้างในใจ เธอจะได้เห็นตัวจริง
Maung hai leuk seung hai teung kahng nai jai tur ja dai hen dtua jing
Look deep inside, inside my heart, and you’ll see the real me
ไหล่ข้างซ้ายฉัน ก็อยากให้ใครมาพิง ที่จริงไม่เป็นอย่างที่เห็นเลย
Lai kahng sai chun gor yahk hai krai mah ping tee jing mai bpen yahng tee hen loey
My left shoulder wants someone to lean against it, in reality, things aren’t like they seem

(***) (แค่) อยากมีใครสักคนเข้าใจ ไม่มองกันว่าร้าย ทั้งปี
(Kae) yahk mee krai suk kon kao jai mai maung gun wah rai tung bpee
I (just) want someone to understand, who won’t look at me like I’m bad all year
แค่อยากมีใครสักคนมองตา ทุกนาที จะมีคนนี้ให้เจอบ้างไหม
Kae yahk mee krai suk kon maung dtah took nahtee ja mee kon nee hai jur bahng mai
I just want someone to look me in the eyes at every moment, does a person like this exist for me to find?
ก็อยากมีใครสักคนเข้าใจ และจะเป็นเธอได้ไหม ช่วยฉันที
Gor yahk mee krai suk kon kao jai lae ja bpen tur dai mai chuay chun tee
I want someone who understands, can that be you? Help me
ไม่อยากต้องอยู่คนเดียวนานๆ เหมือนทุกที
Mai yahk dtaung yoo kon diao nahn nahn meuan took tee
I don’t want to be alone for a long time like always
อยากมีหนึ่งคนดีๆ ให้พักพิงใจทุกๆ วัน
Yahk mee neung kon dee dee hai puk ping jai took took wun
I want a good man to let me rest my heart against every day

(*,**,***,***)

   
คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ Lyrics: Narongvit Taychanawat
ทำนอง/เรียบเรียง มุรธา ร่วมรักษ์ Melody/Arrangement: Muratha Ruamrak

Title: สะดุด / Sadoot (Stumble)
Artist: Vee Violet (วี วิโอเลต วอเทียร์)
Album: OST นางสาวทองสร้อย…คุณแจ๋วหมายเลข 1 / Nahng Sao Taung Saroy Koon Jaew Mai Lek Neung
Year: 2015

เเค่คนหนึ่งที่ได้บังเอิญผ่านมา เเค่คนธรรมดาที่ดูทั่วไป ไม่ได้รู้สึกสะดุด ไม่ได้เห็นว่าเธอสําคัญเท่าไหร่
Kae kon neung tee dai bung ern pahn mah kae kon tummadah tee doo tua bpai mai dai roo seuk sadoot mai dai hen wah tur sumkun tao rai
Just one person who happened to pass by, just an average guy like you see everywhere, I didn’t feel like I stumbled, it didn’t seem like you were anything important

เเต่เเค่บางสิ่งที่เธอได้ทําให้กัน ก็ได้ทําให้ฉันนั้นเริ่มเปลี่ยนไป เเละก็เริ่มจะสะดุด เเละเห็นว่าเธอสําคัญกว่าใคร
Dtae kae bahng sing tee tur dai tum hai gun gor dai tum hai chun nun rerm bplian bpai lae gor rerm ja sadoot lae hen wah tur sumkun gwah krai
But some things that you’ve done to me have made me start to change and start to stumble, and I see that you’re more important than anyone

(*) ใกล้ เธอเท่าไหร่ก็ยิ่งหวั่นไหว เหมือนว่าความรู้สึกข้างใน ที่ในใจมันมีเเค่คําว่าเธอ
Glai tur tao rai gor ying wun wai meuan wah kwahm roo seuk kahng nai tee nai jai mun mee kae kum wah tur
However near you I am, the more I’m shaken, it’s like my feelings inside, in my heart, have only you

(**) ยิ่งใกล้กันมากเท่าไหร่ยิ่งรู้สึก ยิ่งใกล้กันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเเอบนึก
Ying glai gun mahk tao rai ying roo seuk ying glai gun mahk tao rai gor ying aep neuk
The closer me are, the more I feel it, the closer we are, the more I secretly think
ทุกเช้าเวลาตื่นนอน และทุกคืนตอนดึกๆ ยิ่งเเอบนึก นี่ลึกๆ แล้วฉันรักเธอ..ใช่ไหม
Took chao welah dteun naun lae took keun dtaun deuk deuk ying aep neuk nee leuk leuk laeo chun ruk tur chai mai
Every morning when I wake up and every night when it’s late, the more I secretly think that deep down, I love you, right?

(*,**,**)

ทุกเช้าเวลาตื่นนอน และทุกคืนตอนดึกๆ ยิ่งเเอบนึก นี่ลึกๆ แล้วฉันรักเธอ ฉันกำลังรักเธอ..ใช่ไหม
Took chao welah dteun naun lae took keun dtaun deuk deuk ying aep neuk nee leuk leuk laeo chun ruk tur chun gumlung ruk tur chai mai
Every morning when I wake up and every night when it’s late, the more I secretly think that deep down, I love you, I’m in love with you, right?

Title: คำขอร้องของก้อนหิน / Kum Kor Raung Kaung Gaun Hin (The Plea of a Stone)
Artist: Parn Thanaporn (ปาน ธนพร)
Album: Parn LOVER นรกในใจ
Year: 2004

ก้อนหินสักก้อนหนึ่งซึ่งไม่มีคุณค่าใด
Gaun hin suk gaun neung seung mai mee koon kah dai
One stone that doesn’t have any value
ย่อมไม่อยากฝันไกลว่าใครจะเหลียวมองมัน
Yaum mai yahk fun glai wah krai ja liao maung mun
Doesn’t want to dream what anyone would ever turn to look at it
วันนี้เมื่อชะตา ดลให้เธอมาพบกัน
Wun nee meua chadtah don hai tur mah pob gun
Today, when destiny made you find me
ท่ามกลางความตื้นตันมันแอบมีความสงสัย
Tahm glahng kwahm dteun dtun mun aep mee kwahm song sai
In the middle of the excitement, I’m secretly suspicious

(*) จะทนฉันรึเปล่า จะดูแลฉันหรือเปล่า
Ja ton chun reu bplao ja doo lae chun reu bplao
Will you put up with me? Will you take care of me?
ในวันที่เจอเรื่องราวจะปล่อยมือฉันไหม
Nai wun tee jur reuang rao ja bploy meu chun mai
When we face problems, will you let go of my hand?
หากวันนึงเผลอเรอ ทำให้เธอต้องเสียใจ
Hahk wun neung plur rur tum hai tur dtaung sai jai
If one day I carelessly make you upset
ให้โอกาสใช่ไหมให้อภัยสิ่งเหล่านั้น
Hai ohgaht chai mai hai apai sing lao nun
You’ll give me another chance, right? You’ll forgive those things?
จะทนฉันรึเปล่า จะดูแลฉันหรือเปล่า
Ja ton chun reu bplao ja doo lae chun reu bplao
Will you put up with me? Will you take care of me?
บนทางที่มันทอดยาว เธอจะเดินข้างฉัน
Bon tahng tee mun taut yao tur ja dern kahng chun
Will you walk beside me on this long road?
ก้อนหินในมือของเธอ ขอเธอเพียงเท่านั้น
Gaun hin nai meu kaung tur kor tur piang tao nun
The stone in your hand asks only for this
จะเต็มใจทำให้กันรึเปล่า (จะตอบแทนเธอด้วยการรักเธอ)
Ja dtem jai tum hai gun reu bplao (ja dtaup taen tur duay gahn ruk tur)
Would you be willing to do that for me? (I’ll repay you by loving you)

ผู้หญิงสักคนหนึ่งซึ่งไม่เคยจะหวังไป
Poo ying suk kon neung seung mai koey ja wung bpai
A woman who has never hoped
ว่าจะเจอะผู้ชายสักคนมาสนใจกัน
Wah ja jur poochai suk kon mah son jai gun
That she’d meet a man who was interested in her
เมื่อเธอก้าวเข้ามาบอกว่าเป็นคนสำคัญ
Meua tur gao kao mah baukw ah bpen kon sumkun
When you showed up and told me I was important
ท่ามกลางความตื้นตันมันแอบมีความสงสัย
Tahm glahng kwahm deun dtun mun aep mee kwahm song sai
In the middle of the excitement, I’m secretly suspicious

(*)

จะเอาลมหายใจตอบแทนทุกอย่าง
Ja ao lom hai jai dtaup taen took yahng
I’ll take my breath to repay for everything
ชีวิตจะวางให้เธอเก็บเอาไว้
Cheewit ja wahng hai tur gep ao wai
My life will be given to you to keep
แค่ขอคำยืนยันว่าฉันจะมีเธอตลอดไป
Kae kor kum yeun yun wah chun ja mee tur dtalaut bpai
I just want some reassurance that I’ll have you forever

(*)